Usnesení z 31. schůze Rady města Kroměříže konané 21. června 2012

| 28.06.2012 |

Usnesení z 31. schůze Rady města Kroměříže konané 21. června 2012

Bytové záležitosti - č.1052 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 923 - 07 z 27. schůze - 2. části, Rady města Kroměříže, konané dne 26. dubna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži slečně H. Z. s tím, že žadatelka zůstává v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2. část usnesení č. 985 - 07 z 29. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 23. května 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní L. N. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3. část usnesení č. 985 - 07 z 29. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 23. května 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži panu Mgr. J. S.

4. část usnesení č. 985 - 07 z 29. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 23. května 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní M. L.

5. část usnesení č. 923 - 07 z 27. schůze - 2. části, Rady města Kroměříže, konané dne 26. dubna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži paní V. O. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6. část usnesení č. 923 - 07 z 27. schůze - 2. části, Rady města Kroměříže, konané dne 26. dubna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní L. P. s tím, že žadatelka zůstává nadále v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

7. část usnesení č. 923 - 07 z 27. schůze - 2. části Rady města Kroměříže, konané dne 26. dubna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního na Nitranské ul. v Kroměříži panu Z. S. s tím, že žadatel zůstává nadále v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení čna Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem J. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní Z. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. na nám. Míru v Kroměříži s panem R. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek na finančním odboru MěÚ a za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi Mgr. R. a J. Č., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní H. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi A. a J. D., a to na dobu určitou do 31.10.2012 s tím, že pokud uzavřou splátkový kalendář na dlužné nájemné vůči SMMK a budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní E. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Z. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi J. a M. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou do 31.01.2013 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem B. K. a M. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní K. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L. a P. S., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem K. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. Ch., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní R. L., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. M. B.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

MUDr. I. M.

Mgr. H. Š.

2. A. Z.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

MUDr. I. M.

Mgr. H. Š.

3. J. M.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

V. D.

E) s c h v a l u j e

1. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži panu R. a P. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

L. P.

J. S.

2. pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži panu D. a K. L. (náhradníci), a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži panu R. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

J. G.

V. Č.

J. B.

5. pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní K. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

J. G.

V. Č.

J. B.

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1053

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1. A. P. - Domov pro seniory U Moravy

2. M. M. - Domov pro seniory U Moravy

3. J. K. - Domov pro seniory U Moravy

4. J. K. - Domov pro seniory U Moravy

5. M. D. - Domov pro seniory U Moravy

6. F. V. - Domov pro seniory U Moravy

7. L. Š. - Domov pro seniory U Moravy

8. A. V. - Domov pro seniory U Moravy

9. V. B. - Domov pro seniory U Moravy

10. V. B. - Domov pro seniory U Moravy

11. R. Ž. - Domov pro seniory U Moravy

12. M. K. - Domov pro seniory U Moravy

13. L. M. - Domov pro seniory U Moravy

14. J. Š. - Domov pro seniory U Kašny

15. L. L. - Domov pro seniory U Kašny

16. J. V. - Domov pro seniory U Kašny

17. J. V. - Domov pro seniory U Kašny

18. C. G. - Domov pro seniory U Kašny

19. J. G. - Domov pro seniory U Kašny

20. S. R. - Domov pro seniory U Kašny

21. F. V. - Domov pro seniory U Kašny

22. V. B. - Domov pro seniory U Kašny

23. A. H. - Domov pro seniory U Kašny

24. M. N. - Domov pro seniory Vážany

25. M. S. - Domov pro seniory Vážany

26. M. Z. - Domov se zvláštním režimem Strom života

27. F. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života

28. M. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života

29. J. D. - Domov se zvláštním režimem Strom života

30. B. L. - Domov se zvláštním režimem Strom života

31. Z. S. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

n e s c h v a l u j e:

1. B. P. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

2. S. M. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

Prodej pozemku parc. st. č. 109/2 a části parc. č. 825/6 v k. ú. Zlámanka pro pana L. D. – č. 1054 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej:

a) pozemku parc. st. č. 109/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m² v k. ú. Zlámanka pro pana L. D. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², t. j. za 9.600 Kč celkem, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

b) části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad o výměře cca 45 m² v k. ú. Zlámanka pro pana L. D. za smluvní kupní cenu 200 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

Pronájem nebytových prostor na ulici Sokolovská č. pop. 2470 v Kroměříži – č. 1055 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. Ch.

s c h v a l u j e

a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na ulici Sokolovská č. pop. 2470 v Kroměříži o celkové výměře 112 m2 (kancelářské prostory 16 m2, obchodní prostory 63 m2, skladové prostory 11 m2, ostatní nebytové prostory 22 m2) mezi městem Kroměříž a panem J. Ch. s účinností od 1. července 2012 na dobu pěti let, za výši 135.000 Kč ročního nájemného za účelem provozování rybářských a chovatelských potřeb.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

b) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30. března 2012 mezi městem Kroměříž a firmou CKV MINERÁL Chropyně, s. r. o. IČO: 29204291 se sídlem Hrad 475, 768 11 Chropyně, na pronájem nebytových prostor v domě č .pop. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži za účelem provozování prodejny s oblečením, dohodou, ke dni 30. červnu 2012.

 

Pronájem nebytových prostor pro firmu DELIKOMAT, s. r. o. – č. 1056 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. M.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou DELIKOMAT, s. r. o., IČO: 63475260, se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 1 m2 v budově zimního stadionu na ulici Obvodová v Kroměříži a nebytového prostoru o celkové výměře 1m2 v budově plaveckého stadionu na ulici Obvodová v Kroměříži s účinností od 1. července 2012 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a výši nájemného 24.000 Kč ročně za účelem provozování nápojového automatu na teplé nápoje.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

 

Pronájem nebytových prostor pro SVČ Šipka – č. 1057 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka , se sídlem Úprkova 3268, 767 01 Kroměříž, zastoupené ředitelkou J. V., o užívání nebytových prostor v domě č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 39,37 m2 (1 místnost 21,42m2, 1 místnost 17,95 m2) s účinností od 22. června 2012 na dobu neurčitou, bezplatně, za účelem uskladnění sezónního materiálu ve vlastnictví SVČ Šipka.

Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě mezi městem Kroměříž a ZP Kvasicko – č. 1058 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě uzavřené dne 1. září 2006 mezi městem Kroměříž a ZP Kvasicko, a. s., IČO: 65278844, se sídlem v Trávníku 123, 767 01 Kroměříž zastoupeným Ing. V. K., předsedou představenstva, který umožňuje pronajaté pozemky ZP Kvasicku, a. s. o celkové výměře 937.459 m2 zaregistrovat a užívat v Honebním společenství Trávník, zastoupené Ing. A. K., se sídlem Sládkova 965/13, 767 01 Kroměříž za cenu Kč 150/ha ročně.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 429 v k. ú. Těšnovice pro paní B. Z. – č. 1059 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 429 - orná půda o výměře cca 5 m² v k. ú. Těšnovice pro paní B. Z.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1138/74 v k. ú. Bařice pro VAK Kroměříž, a. s. – č. 1060 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1138/74 - lesní pozemek o výměře 35 m² v k. ú. Bařice pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. st. č. 571/1 v k. ú. Kroměříž pro paní V. Z. – č. 1061 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. st. č. 571/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 149 m² v k. ú. Kroměříž pro paní V. Z. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Žádost o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Těšnovice pro pana V. N. – č. 1062 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Těšňovice pro pana V. N. pro rok 2012 a 2013, bezplatně.

Žádost Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy o prodloužení nájmu – č. 1063 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi městem Kroměříž a Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvkovou organizací, IČO: 7085992 se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín na pronájem nebytového prostoru v domě č. pop. 4091-92 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 75,50 m2 (místnost č. 4.18 kancelář 65,90 m2, místnost č. 4.26 kuchyňka 7,60 m2, WC – 20 m2), která se mění v záhlaví smlouvy a to:

Z: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace

na: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace

A dále v bodě VIII. smlouvy:

Doba pronájmu se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Žádost pana I. P. o snížení nájemného – č. 1064 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Kroměříž a panem I. P. na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová (plavecký bazén) v Kroměříži o celkové výměře 363,1 m2, která se mění v bodě VI. a to takto:

Výše nájemného se za 3. čtvrtletí roku 2012, tj. za období od 01.07.2012 do 30.09.2012 se snižuje o 6.250 Kč.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Žádost o ukončení pronájmu Česko-francouzské společnosti – č. 1065 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a Česko-francouzskou společností, IČO: 6584260, sídlo Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 21,27 m2, dohodou, a to ke dni 30. červnu 2012

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 21,27 m2 pro organizaci Pionýrského centra Kroměříž.

Umístění zdroje znečištění – KMOTR – Masna Kroměříž, a. s. – č 1066 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se stavbou „KMOTR - Masna Kroměříž, a. s., přístavba administrativně - výrobního objektu, 1. etapa“.

 

Žádost GET ART! o. s. o povolení umístění soch v prostoru města Kroměříže – č. 1067 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

povolení umístění soch v prostoru města Kroměříže pro občanské sdružení GET ART! o. s. se sídlem Úvoz 4, 602 00 Brno, zastoupené předsedou A. V., v rámci třetího ročníku výstavy Sochy v zahradě III. a to na těchto místech:

- Knihovna Kroměřížska: „Zamyšlená“

- bývalý armádní objekt na Hanáckém náměstí „Zašívání památek“

- nádrž kašny na Riegrově náměstí „Ruce“

- podloubí objektu Městské policie Kroměříž „Masné krámy“

- sokl před domem kultury bez zásahu do dlažby „Hmota se chce stát individualitou“

v termínu od 25. června 2012 do 6. září 2012, po dohodě se zástupcem občanského sdružení GET ART!

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – ČD – Telematika a. s. a městem Kroměříž – č. 1068 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 116/3, parc. č. 103/19, parc. č. 103/11a parc. č. 101/4, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování vedení komunikační sítě spočívající v umístění nového kabelového vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném geometrickým plánem č. 5998-1348/2011 ze dne 4. 1. 2012, pro společnost ČD - Telematika a. s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 30 Kč za metr trasy, t. j. celkem 7683 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Telefónica Czech Republic, a. s. a městem Kroměříž – č. 1069 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 2089/13, parc. č. 2089/1 a parc. č. 2089/8 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení sestávající z dvou HDPE trubek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: "0144/12 PLASTIKA OK 30Mb Kroměříž" pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Vážany, Na Návsi) – 1070 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 418/3, 421/2, 423/3, 436, 466/1, 468/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového nadzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 598-49_1/2012 zhotoveného firmou HD GEO, s. r. o., ze dne 8. 5. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.740 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž-Hulínská) – č. 1071 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3148/1, 3541/16 a 3541/18 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6057-25701/2012 zhotoveném firmou MDP GEO, s. r. o, ze dne 21. 5.2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako podílový vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Za zimním stadionem) – č. 1072 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1104/23 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Za zimním stadionem - kabel NN“ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako podílový vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Ředitelství silnic a dálnic ČR a městem Kroměříž (parc. č. 1453 v k. ú. Bílany) – č. 1073 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1453 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování zařízení dálničního systému SOS spočívající v umístění odlučovače ropných látek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 409-8313/2009 ze dne 2. 6. 2011 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.430 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Ředitelství silnic a dálnic ČR a městem Kroměříž (parc. č. 1455 v k. ú. Bílany) – č. 1074 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc.č. 1455 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování zařízení dálničního systému SOS spočívající v umístění odlučovače ropných látek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 410-8315/2009 ze dne 3. 6. 2011 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.688 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1075 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v zápise z jednání komise Rady města Kroměříže pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 6. června 2012, včetně způsobu likvidace, dle předložené zprávy.

Bezplatné nabytí pozemku parc. č. 1534/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1076 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 1534/2 - ostatní plocha o výměře 2.109 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Projektový záměr pro grantový projekt financovaný v rámci výzvy č. 89 OP LZZ – č. 1077

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na projektový záměr „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“ v rámci výzvy pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o dofinancování projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“, v letech 2013 – 2015 z rozpočtu města Kroměříže, v celkové výši max. 1.500.000 Kč.

 

Členění finančních prostředků pro II. výzvu roku 2012 – č. 1078

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

členění finančních prostředků pro II. výzvu roku 2012 v rámci dotačního systému města Kroměříže takto:

komise kulturní, společenská a pro partnerská města 77.500 Kč

komise pro sport a volný čas dětí a mládeže 145.000 Kč

komise sociální a zdravotní 10.000 Kč

komise pro cestovní ruch 10.000 Kč

komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání 7.500 Kč

komise pro životní prostředí 0 Kč

______________________________________________________________

250.000 Kč

Projekty města Kroměříže navazující na projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži realizovaný Národním památkovým ústavem – č. 1079

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

a) schválit účast města Kroměříže na specifické výzvě ROP NUTS II Střední Morava s následujícími projekty:

- Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

- Úprava parkovací plochy před Květnou zahradou

- Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO

b) schválit předložení žádosti o dotaci v rámci 33. výzvy ROP SM, 3.2 Veřejná infrastruktura a služby, týkající se budovy Starého pivovaru v Kroměříži a její dofinancování ve výši min. 30 %.

u k l á d á

Ing. Aleši Opravilovi zadat zpracování projektových dokumentací.

 

Rekultivace skládky v Lutopecnách – č. 1080

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit přípravu žádosti o dotaci na Rekultivaci skládky v Lutopecnách v rámci Operačního programu Životní prostředí a dofinancování projektu ve výši 10 % nákladů z rozpočtu města Kroměříže.

 

Informace o přípravě napojení městského úřadu na systém základních registrů IV. – č. 108l - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informační zprávu o stavu napojení informačních systémů městského úřadu na Informační systém základních registrů s termínem spuštění 1. července 2012

u k l á d á

odboru informačních technologií předložit další průběžnou zprávu na 32. schůzi Rady města Kroměříže.

Vyhlášení výběrového řízení na služby mobilního operátora – č. 1082 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. uzavření mandátní smlouvy pro zakázku malého rozsahu s advokátní kanceláří Mgr. Radslava Janečky

2. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele mobilních služeb v režimu zakázky malého rozsahu, dle předložené zprávy.

 

Oprava cesty k cyklokempu u Bagráku – č. 1083

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

opravu komunikace na pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž dle žádost TJ Vodní motorismus Hradisko.

 

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže konané 21. června 2012 - č. 1084 – 07/01

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb:

1. zajistit zpracování návrhu a realizaci vyznačení zákazu stání před přechodem pro chodce na Masarykovy náměstí

termín. 31. srpen 2012

2. zajistit zpracování návrhu a realizaci vyznačení zákazu stání za Mlýnskou bránou

termín. 31. srpen 2012

3. zajistit zpracování návrhu a realizaci úpravy zákazu stání v Těšnovicích před mateřskou školou

termín: 31. srpen 2012

4. zajistit zpracování návrhu a realizaci úpravy zákazu stání v Kroměříži na Riegrově náměstí (levá strana)

termín. 30. září 2012

n e s c h v a l u j e

požadavek na zřízení nových přechodů pro chodce:

1. v obci Trávník (u autobusových zastávek mezi č. pop. 99 a budovou ZD)

2. v Kroměříži (mezi smuteční síní a prodejnou TESCO)

r u š í

v usnesení č. 851 – 07/01 z 24. schůze Rady města Kroměříže konané 16. února 2012 část „n e s o u h l a s í se změnou způsobu parkování ze šikmého na podélné na silnici II/367 ul. 1. máje a III/36733 Tovačovského ulice, a to z důvodu úbytku 50 parkovacích míst“

s o u h l a s í

se změnou návrhu způsobu stání na silnicích III/36733 a II/367 (z šikmého na podélné) na průtahu městem Kroměříž.

 

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže – č. 1085 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového územního plánu Kroměříž:

1. P. Z.

zařazení pozemků parc. č. 6/1 a parc. č. 8 umístěných v k. ú. Kotojedy, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh)

2. A. H.

zařazení pozemku parc. č. 1633/2 a parc. č. 6916 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

3. Ing. arch. P. P.

Ing. P. P.

zařazení pozemku parc. č. 129 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

 

Zřízení dalšího místa poskytovaného vzdělávání p. o. SVČ Šipka, Úprkova 3268, Kroměříž, s platností od 1. září 2012 - č. 1086 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž schválit příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, další místo poskytovaného vzdělávání (dříve tzv. odloučené pracoviště) na adrese Riegrovo náměstí č. pop. 142, Kroměříž,

p o ž á d a t

Krajský úřad Zlínského kraje o provedení navrhované změny u příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268 v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s platností od 1. září 2012, v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 písmene g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Změna provozovatele veřejných WC v budově Velké nám. 40, Kroměříž – č. 1087 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytování příspěvku ve výši 20 000 Kč měsíčně za účelem provozování veřejných WC v budově Velké náměstí č. pop. 40, Kroměříž, pro paní L. H. s účinností od 1. července 2012.

 

Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v logopedické třídě příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566 – č. 1088 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v logopedické třídě Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace, na 18 dětí pro školní rok 2012/2013 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zrušení usnesení č. 1021 – 09 z 29. schůze RMK - č. 1089 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1021 - 09 z 29. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. května 2012 o poskytnutí příspěvku ve výši 4.600 Kč pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži na náklady spojené s uspořádáním festivalu AIDfest.

 

Schválení zahraniční služební cesty (Vídeň) – č. 1090 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Mgr. Jiřího Pánka ve Vídni dne 15. června 2012, jako doprovodu žáků Základní školy Kroměříž, Komenského náměstí 440, kteří zde sehrají divadelní představení pro žáky české školy.

 

Změna ve složení povodňové komise města Kroměříže – č. 1091

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

pana Jiřího Legáta z funkce člena povodňové komise města Kroměříže.

Rozpočtová opatření – č. 1092 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

525,0 pol. 232 návrh dotace sportovní hry seniorů

71,0 pol. 411 dotace projekt MP

29,0 pol. 411 dotace projekt Knihovna Kroměřížska

540,0 pol. 412 dotace projekty ZŠ

_________________________________________________________

1.165,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

60,0 pol. 513 hrací prvky dětské hřiště (revizní nálezy)

133,0 pol. 516 dětská hřiště (revizní nálezy)

126,0 pol. 612 hrací prvky dětská hřiště (revizní nálezy)

525,0 pol. 501-533 sportovní hry seniorů

10,0 pol. 513 sekačka Těšnovice

71,0 pol. 516 projekty MP

6,0 pol. 516 zajištění náhradní dopravy

29,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – projekty

540,0 pol. 533 ZŠ – projekty

- 335,0 pol. 514 úroky z úvěru

___________________________________________________________

1.165,0 příjmy celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

 

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 1093

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 26276437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

předložený program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,

v o l í

Mgr. Danielu Hebnarovou – předsedkyní valné hromady

Mgr. Miloše Malého - ověřovatelem zápisu z valné hromady

u r č u j e

Annu Snídalovou – zapisovatelkou z valné hromady

b e r e n a v ě d o m í

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2011

s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2011 a rozdělení zisku ve výši 52.267,12 Kč takto:

1. Zákonný rezervní fond 5.227,00 Kč

2. Příděl do sociálního fondu 5.000,00 Kč

3. Příděl do fondu odměn 15.000,00 Kč

4. Příděl do fondu rozvoje 22.040,12 Kč

5. Příděl do fondu ředitele 5.000,00 Kč

b e r e n a v ě d o m í

zprávu auditora k roční účetní závěrce k 31. prosinci 2011.

Žádost Oblastní charity Kroměříž o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 1094

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání pěti kusů bezplatných parkovacích karet pro vozidla Oblastní charity Kroměříž na dobu jednoho roku, za podmínky jejich označení logem charity, které budou pro označená vozidla Oblastní charity Kroměříž.

 

Právní stanovisko – variantní řešení Správy majetku města Kroměříže – č. 1095

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přípravný materiál řešení správy nemovitého majetku města předáním této správy Kroměřížským technickým službám, s. r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zadat přípravu všech kroků směřující k této změně v oblasti správy nemovitého majetku města, a to v souladu s předloženým materiálem, s tím, že příspěvková organizace bude zrušena a založena nová.

Termín těchto kroků: 30. srpen 2012

s c h v a l u j e

objednání právních služeb související s realizací právních kroků včetně zpracování příslušných usnesení orgánů města u Advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátky se specializací na právo územních samospráv, v rozsahu dle předložené specifikace služeb.

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2012 – č. 1096 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, dle předložené zprávy.


Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                místostarosta města Kroměříže