Usnesení z 29. schůze Rady města Kroměříže konané 23. května 2012

| 29.05.2012 |

Usnesení z 29. schůze Rady města Kroměříže konané 23. května 2012

Bytové záležitosti – č. 985 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 923 - 07 z 27. schůze 2. části, Rady města Kroměříže konané 26. dubna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní M. P. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení čna nám. Míru v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. G., a to na dobu určitou do 31. 12. 2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. W., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní R. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10.uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Š. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. C., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi P. a L. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Z. K. a J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem B. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a Z. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní E. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní P. C., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a S. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. K. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní O. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

40. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

41. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

42. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

43. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

44. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

45. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi C. a R. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

46. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

47. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a K. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

48. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s manželi I. a V. F., a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

49. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem F. H. a M. K., a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

50. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

51. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní I. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

52. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

53. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytové jednotky v objektu ZS - Obvodová v Kroměříži s panem M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

54. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

55. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem K. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

56. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

57. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

58. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

59. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. J., a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že pokud nájemce bude splácet nedoplatek na finančním odboru MěÚ a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

60. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to s účinností od 01.05.2012 do 31.07.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) s c h v a l u j e

1. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní H. S., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům J. a I. K., a to z důvodu stížností na nevhodné chování vůči ostatním nájemníkům domu

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. L. S.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

(na dobu určitou 3 měsíců)

náhradníci:

M. B.

A. Z.

2. M. L.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

R. J.

P. P.

E) s c h v a l u j e

1. pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži panu Mgr. J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopeckou ul. v Kroměříži, dohodou

2. pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Lenkou Netopilovou, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradník:

M. R.

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 986

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením.

1. V. J. - Domov se zvláštním režimem Strom života

2. J. M. - Domov pro seniory Vážany

3. M. S. - Domov pro seniory U Moravy

4. M. N. - Domov pro seniory U Kašny

5. J. D. - Domov pro seniory U Moravy

6. J. S. - Domov pro seniory Vážany

7. Z. M. - Domov pro seniory U Moravy

8. M. Š. - Domov pro seniory U Kašny

9. S. Š. - Domov pro seniory U Kašny

10. A. M. - Domov pro seniory Vážany

11. I. H. - Domov pro seniory U Kašny

12. Z. O. - Domov pro seniory U Moravy

13. N. H. - Domov pro seniory U Moravy

14. A. K. - Domov pro seniory U Kašny

15. J. Š. - Domov pro seniory U Moravy

16. H. D. - Domov pro seniory Vážany

17. J. J. - Domov se zvláštním režimem Strom života

18. V. M. - Domov se zvláštním režimem Strom života

19. F. S. - Domov pro seniory Vážany

20. J. H. - Domov pro seniory U Kašny

21. B. Ž. - Domov pro seniory U Moravy

22. J. K. - Domov pro seniory U Moravy

23. J. H. - Domov pro seniory U Moravy

24. D. S. - Domov pro seniory Vážany

n e s c h v a l u j e

1. A. V. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2. Mgr. J. Š. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

3. M. G. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

4. Z. G. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž a v k. ú. Kotojedy z vlastnictví Zlínského kraje – č. 987 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemku parc. č. 3249/2 - ostatní plocha o výměře 154 m² v k. ú. Kroměříž, oddělený z původního pozemku parc. č. 3249/1 geometrickým plánem č. 4130-138/2002 ze dne 13. 11. 2002, pozemek parc. č. 246/6 - ostatní plocha o výměře 322 m² v k. ú. Kotojedy, oddělený z původního pozemku parc. č. 246 geometrickým plánem č. 327-138/2002 ze dne 13. 11. 2002 a dále pozemky parc. č. 246/8 o výměře 48 m² a parc. č. 296/1 o výměře 417 m², oba ostatní plocha v k. ú. Kotojedy, oddělené z původního pozemku parc. č. 246/3 geometrickým plánem č. 440-12/2012 ze dne 29. 3. 2012, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Převod pozemků parc. č. 2762/90 a parc. st .č . 5923 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje – č. 988 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 2762/90 - ostatní plocha o výměře 10 m² a parc. st. č. 5923 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m², oba v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru na zimním stadionu a plaveckém bazénu pro firmu Delikomat, s. r. o. – č. 989 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově zimního stadionu v Kroměříži o výměře 1 m2 a budově plaveckého bazénu v Kroměříži o celkové výměře 1 m2, za účelem umístění nápojového automatu na teplé nápoje.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 140/17 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro p. F. P. – č. 990 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 140/17 v k. ú. Vážany u Kroměříže o celkové výměře 25 m2 za účelem odstavné plochy pro stání vozidla.

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. pop. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži a zveřejnění záměru pronájmu – č. 991 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 112 m2 v domě č. pop. 2470 na Sokolovské ulici v Kroměříži.

Žádost p. M. M. o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 114 na ulici Prusinovského v Kroměříži, dohodou – č. 992 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 29. června 2007 mezi městem Kroměříž a panem M. M. – Fotoateliér Na Kapli, se sídlem podnikání Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž, IČO: 13413783, na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 114 na ulici Prusinovského v Kroměříži o celkové výměře 93 m2 za účelem provozování fotoateliéru pro veřejnost, dohodou, a to ke dni 31. květnu 2012.

Rozšíření pronájmu pozemků koupaliště Bajda – č. 993 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání návrhu na dodatek č. l ke smlouvě UZSVM/BKM/2417/2011-BKMM uzavřené dne 21. září 2011 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž na pronájem pozemků parc. č. 297/3 o rozloze 791 m2 a parc.č. 297/4 o rozloze 814 m2, celkem o 1.605 m2 ,v areálu letního koupaliště Bajda, ode dne 1. června 2012.

 

Zrušení bodu č. 928 – 06 z 27. schůze RMK konané 26. dubna 2012 – č. 994 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. 928 - 06 z 27. schůze RMK konané dne 26. dubna 2012, v plném znění

s c h v a l u j e

a) uzavření nájemní smlouvy s firmou ELPAX, s. r. o. IČO: 18188851 se sídlem Milíčovo nám. 525/7, 767 01 Kroměříž zastoupenou jednatelem společnosti Ing. K. P. na pronájem nebytových prostor na ulici:

- Nitranská 4091 v Kroměříži o celkové výměře 20,65 m2 (klubovna I.) včetně ideální poloviny příslušenství o celkové výměře 16,17 m2

- Lutopecká 1411 v Kroměříži o celkové výměře 14,97 m2 ( místnost č. 62 - 12,75 m2, chodba 2,22 m2) včetně ideální poloviny příslušenství o celkové výměře 5,24 m2

s účinností ode dne 1. června 2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za výši nájemného 100 Kč/m2 ročně za účelem zřízení provozovny pro osoby se zdravotním postižením. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace

b) uzavření nájemní smlouvy s Ing. K. P. na pronájem nebytových prostor na ulici:

- Nitranská 4091 v Kroměříži - místnost o celkové výměře 22,05 m2 (klubovna II.) včetně ideální poloviny příslušenství o celkové výměře 16,17 m2

- Lutopecká 1411 v Kroměříži - o celkové výměře 16,97 m2 - místnost č. 64 včetně ideální poloviny příslušenství o celkové výměře 5,24 m2

s účinností ode dne 1. června 2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za výši nájemného 100 Kč/m2 ročně za účelem zřízení provozovny pro osoby se zdravotním postižením. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace

c) náklady spojené s uvolněním nebytových prostor na ulici Nitranská č. p. 4091 v Kroměříži, doposud užívaných Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka, ponese Ing. K. P.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže – č. 995 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 39,37 m2 (1 místnost 21,42 m2, 1 místnost 17,95 m2) pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka za účelem uskladnění sezónního materiálu.

 

Ukončení dohody o užívání nebytových prostor se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka – č. 996 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení dohody uzavřené dne 6. února 2007 mezi městem Kroměříž a Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka, se sídlem Úprkova 3268, 767 01 Kroměříž, zastoupené paní J. V., o užívání dvou místností v domě č. p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 45,27 m2 za účelem uskladnění sezónního materiálu, dohodou, a to ke dni 31. květnu 2012.

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi firmou ELPAX s. r. o., Ing. K. P. a Sociálními službami města Kroměříže – č. 997 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3333 na ulici K. Čapka v Kroměříži - místnost v přízemí o výměře 8 m2, za účelem zřízení provozovny pro osoby se zdravotním postižením, a to id. ½ pro firmu ELPAX s. r. o., IČO: 18188851 se sídlem Milíčovo nám. 525/7, 767 01 Kroměříž, zastoupenou jednatelem Ing. K. P. a id. ½ pro Ing. K. P. Oba subjekty uzavírají nájemní smlouvu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 100 Kč/m2 za rok s účinností od 1. června 2012.

 

Doplnění usnesení č. 925 – 06 z 27. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 26. dubna 2012 – č. 998 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 925 - 06 z 27. schůze . 2. části, Rady města Kroměříže konané dne 26. dubna 2012 ve věci pronájmu nebytových prostor na pozemku parc. č. 1104/3 v k. ú. Kroměříž a to takto:

Předmětem nájemní smlouvy je část pozemku p. č. 1104/3 v k. ú. Kroměříž o výměře 2.500 m2, včetně dvou mobilních buněk umístěných na pozemku bezprostředně sousedícím s pronajatou částí pozemku, sloužící jako zázemí pro občerstvení a uložení sportovního nářadí a tyto movité věci:

- lajny Tenisnisline - 1 ks

- tenisová síť s ocelovým lanem - 1ks

- vláčedlo na kurty - 2 ks

- koště na dvorce - 2 ks

- míč Molten - 1 ks

- míč Galla - 2 ks

- míč volejbal - 1 ks

- stojan na odpadky - 3 ks

- pivní stůl - 9 ks

Smlouva o nájmu pozemků registrovaných v honebním společenství – č. 999 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přihlášku města Kroměříž za člena honebního společenstva Trávník, zastoupeného Ing. A. K., se sídlem Sládkova 965/13, 767 01 Kroměříž

Doplnění usnesení č. 926 – 06 z 27. schůze Rady města Kroměříže konané 26. dubna 2012 – č. 1000 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 926 - 06 z 27. schůze - 2. části, Rady města Kroměříže, konané dne 26. dubna 2012 ve věci pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 520/1 na Milíčově náměstí v Kroměříži a to takto: firmě MTA brand, s. r. o. se pronajímá nebytový prostor o celkové výměře 1.022,96 m2 (1. nadzemí podlaží + suterén).

Schválení dodatku č. 4 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže – č. 1001

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže v následujícím znění:

DpS U Kašny, Riegrovo nám. 159, Kroměříž

- navýšení 1 zaměstnance na pracovní pozici všeobecná sestra

DZR Strom života, Purkyňova ul. 2781, Kroměříž

- snížení 1 zaměstnance na pracovní pozici uklízečka

DpS U Moravy, Erbenovo nábř. 4262/2b

- snížení 2 zaměstnanců na pracovní pozici telefonista, vrátný

- navýšení 1 zaměstnance na pracovní pozici pracovník v sociálních službách

DpS Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž

- snížení 2 zaměstnanců na pracovní pozici telefonista, vrátný

- navýšení 1 zaměstnance na pracovní pozici pracovník v sociálních službách

DOZP Barborka

- Osobní asistence, změna názvu na Podpora samostatného bydlení

- změna názvu vedoucí osobní asistence na Koordinátor podpory samostatného bydlení

DOZP Barborka - Denní stacionář

- vedoucí denního stacionáře, změna názvu pracovního zařazení na koordinátor denního stacionáře

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže ze dne 11. dubna 2012 – č. 1002

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

návrhy z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže konané 11. dubna 2012:

a) zajistit zpracování projektové dokumentace přechodu pro chodce přes ulici Moravská na křižovatku s ulicí Vrobelova

b) zajistit zpracování projektové dokumentace k vybudování zvýšeného zpomalovacího přejezdu stavební úpravou na ulici Smetanova před ZŠ U Sýpek

c) zajistit stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., popřípadě Pozemkového fondu, k možnosti propojení Kroměříže s místní částí Postoupky cyklostezkou podél železniční tratě Kroměříž – Kojetín

d) zajistit zpracování návrhu finanční rozvahy vyznačení zón zákazu parkování nákladních vozidel v nočních hodinách v místních částech

n e s c h v a l u j e

požadavek na změnu dopravního režimu na ulici Tovačovského spočívající v umožnění nájezdu do polikliniky a výjezdu vlevo z polikliniky do centra

b e r e n a v ě d o m í

zamítavé stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje k zúžení silnice III/43215 ul. Havlíčkova v místě křižovatky Havlíčkova x Soudní x Tyršova k vybudování přechodu pro chodce.

Odpis pohledávky – č. 1003 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávky ve výši 800 Kč, dle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit odpis pohledávky ve výši 132.128 Kč, dle předložené zprávy.

 

Změna přílohy smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provoz veřejného osvětlení komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži o změně jednotkových cen – č. 1004 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přílohu č. 13 smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., jejímž předmětem je osvětlování komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži a místních částech o změně jednotkových cen, s účinností od 1. června 2012, dle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 na straně výdajů ve výši 700 000 Kč.

Pojmenování nové ulice v lokalitě bývalých Rybalkových kasáren – č. 1005 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit pojmenování nové ulice v Kroměříži: K Výstavišti, dle předložené situační zprávy.

Problematika veřejné podpory – č. 1006

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o poskytování veřejné podpory v podmínkách města Kroměříže, dle předložené zprávy

u k l á d á

MUDr. Jarmile Číhalové – člence Rady města Kroměříže a Ing. Pavlíně Cvekové – ředitelce KROK o. p. s., ve spolupráci s právníkem Městského úřadu Kroměříž zpracovat v termínu do 31. října 2012 materiál týkající se veřejné podpory jednotlivých fyzických a právnických osob z rozpočtu města Kroměříže.

Dofinancování realizace projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 – č. 1007

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a) předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Kultura a umění bez hranic“ financovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, číslo výzvy 08/FMP

b) závazek dofinancovat realizaci projektu „Kultura a umění bez hranic“ předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši max. 88.125 Kč (cca 3.525 eur) v roce 2013. Přičemž celkové náklady projektu budou činit maximálně 587.500 Kč (cca 23.500 eur).

Návrh na udělení pamětní medaile JUDr. J. Č. – předsedovi Klubu dárců krve Kroměřížska – č. 1008 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit pamětní stříbrnou medaili města Kroměříže panu JUDr. J. Č., předsedovi Klubu dárců krve Kroměřížska, při příležitosti ukončení jeho činnosti.

Akce „Žijeme Londýnem“ v Kroměříži na Velkém náměstí – č. 1009 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uspořádání akce „Žijeme Londýnem“ v Kroměříži na Velkém náměstí dne 5. června 2012 v době od 7.00 do 18.00 hodin.

 

Žádost o prodloužení hudební produkce na firemní akci společnosti ROSA market s. r. o. – č. 1010 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání firemní akce společnosti ROSA market s.r.o. konané dne 26. května 2012 v areálu společnosti do 23.00 hodin s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o převzetí záštity nad krajskou soutěží družstev sboru dobrovolných hasičů Zlínského kraje v požárním sportu 2012 – č. 1011 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad krajskou soutěží družstev sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje v požárním sportu 2012, která se uskuteční dne 4. srpna 2012 na stadionu Atletického klubu v Kroměříži.

 

Návrh na zahraniční služební cestu do družebního města Nitra ve Slovenské republice – č. 1012 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu pana Mgr. Jiřího Pánka, pracovníka Městského úřadu Kroměříž a paní PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, na konferenci Podpora spolupráce v oblasti cestovního ruchu ve dnech 30. května až 1. června 2012 do družebního města Nitra ve Slovenské republice, včetně dopravy služebním automobilem.

Schválení zahraniční služební cesty do Bratislavy – č. 1013 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast MUDr. Jarmily Číhalové a paní Marcely Formanové v Bratislavě dne 30. května 2012 na prezentaci města Kroměříže na Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem s řidičem.

Rozpočtová opatření (navýšení finančních prostředků pro Městskou policii Kroměříž) – č. 1014

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření, dle důvodové zprávy - navýšení finančních prostředků ve prospěch rozpočtu Městské policie Kroměříž:

§ 5311 položka 5137 v částce 54.000 Kč

§ 5311 položka 5139 v částce 16.000 Kč

Rozpočtové opatření města Kroměříže na rok 2012 – projekt Evropa pro občany – č. 1015 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 525.000 Kč na předfinancování Sportovních her seniorů - Kroměříž 2012 s tím, že částka bude do rozpočtu vrácena po obdržení schválené dotace.

Informační, vyrozumívací a varovací systém Kroměříž – harmonogram veřejných zakázek – č. 1016 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou, starostku města Kroměříže, schválením zadávacích podmínek pro veřejné zakázky zadávané na základě Smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK a harmonogramu zadání těchto veřejných zakázek

s c h v a l u j e

zástupce města Kroměříž v hodnotících komisích pro veřejné zakázky zadávané dle Smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK, a to Bc. Jana Pšeju, vedoucího oddělení informatiky, jako člena hodnotící komise a Ing. Marcelu Plačkovou jako jeho náhradníka.

Informace o přípravě napojení městského úřadu na systém základních registrů II. – č. 1017 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informační zprávu o stavu napojení informačních systémů městského úřadu na systém základních registrů (termín spuštění 1. červenec 2012)

u k l á d á

odboru informačních technologií předložit další průběžnou zprávu o stavu napojení na základní registry na 30. schůzi Rady města Kroměříže.

Dotace pro mládežnickou kopanou SK Hanácká Slavia Kroměříž o. s. – č. 1018 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o schválení rozpočtového opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 ve výši 90.000 Kč pro SK Hanácká Slavia Kroměříž o s., jako navýšení příspěvku pro přímou podporu fotbalové mládeže a to na podporu středisek SCM (sportovní centrum mládeže) a SpSM (sportovní středisko mládeže) pro rok 2012.

Výměna povrchu tělocvičny ZŠ Slovan – jmenování hodnotící komise – č. 1019 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavby "Výměna povrchu tělocvičny ZŠ Slovan" ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík

Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Aleš Opravil

Ing. Jana Gregorová

Ing. Josef Císař

Rekonstrukce MŠ Mánesova č. pop. 3880 v Kroměříži – zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby – č. 1020 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži" formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Žádost Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži o finanční podporu města festivalu AIDfest – č. 1021 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 4.600 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži na náklady spojené s uspořádáním festivalu AIDfest ve dnech 22. - 24. května 2012.

Vyhlášení výzvy č. 89 OP LZZ – oblast podpory 4.1 Posilování Institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb – č. 1022

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

vyhlášení výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb.

Aktualizace Strategického plánu města Kroměříže – č. 1023

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informace o průběhu aktualizace Strategického plánu města Kroměříže.

Upřesnění spolufinancování ze strany města Kroměříže Programu regenerace MPR pro rok 2012 – č. 1024

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit

Program regenerace pro rok 2012 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže:

Měšťanský dům č. p. 49, Velké náměstí

Částka celkem 430 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 193 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 43 000 Kč

Příspěvek vlastníka 194 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 110, Velké náměstí

Částka celkem 804.968 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 358 333 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 80.497 Kč

Příspěvek vlastníka 366 138 Kč

Měšťanský dům č.p. 110, Velké náměstí

Částka celkem 143 334 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 71 666 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 14 334 Kč

Příspěvek vlastníka 57 334 Kč

Měšťanský dům č.p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 201 024 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 100 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 101 024 Kč

Chrám sv. Mořice

Částka celkem 1 200 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 70% 752 000 Kč

Příspěvek města minimálně 20% 240 000 Kč

Příspěvek vlastníka 208 000 Kč

 

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – č. 1025 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

20,0 pol. 232 dar – zeleň

403,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

16,0 pol. 411 doplatek sociálních dávek rok 2011

72,0 pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře

__________________________________________

511,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

17,0 pol. 502 projekt přeshraniční spolupráce

- 13,0 pol. 501 platy zaměstnanců MP

- 49,0 pol. 501 platy zaměstnanců

70,0 pol. 513 osobní záznamová technika MP

62,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci

100,0 pol. 513 plakátovací plochy

15,0 pol. 516 turistický web

20,0 pol. 516 výsadba zeleně (dar)

158,0 pol. 516 projekt přeshraniční spolupráce

- 370,0 pol. 516 projekt přeshraniční spolupráce

- 1.700,0 pol. 516 zimní údržba

63,0 pol. 516 montáž původní tribuny

700,0 pol. 516 služby veřejného osvětlení

120,0 pol. 517 dopravní značení parkoviště SPAR

1.100,0 pol. 517 chodník Zborovská

503,0 pol. 517 úprava kotců pro psy městské policie

72,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

12,0 pol. 532 dopravní obslužnost

16,0 pol. 641 doplatek sociálních dávek rok 2011

460,0 pol. 612 projekt přeshraniční spolupráce

50,0 pol. 612 hlasovací zařízení

1.005,0 pol. 620 nákup majetkových podílů – příplatek mimo základní kap. rozšíření veřejného osvětlení

- 1.900,0 pol. 612 koupaliště Bajda

_________________________________

511,0 výdaje celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

Žádost Divadelního spolku Kroměříž o prodloužení hudební produkce v rámci 5. Divadelního festivalu Ludmily Cápkové – č. 1026 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání akce divadelní představení Jeptišky k výročí dne 23. května 2012 do 23.00 hodin na Velkém náměstí v Kroměříži a dále na 5. divadelním festivalu Ludmily Cápkové konaném dne 24. května 2012 do 24.00 hodin a ve dnech 25. května - 26. května 2012 do 2.00 hodin v prostorách Klubu Starý pivovar s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

Pověření řízení Správy majetku města Kroměříže – č. 1027

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Radima Hlaváče – vedoucího finančního odboru Městského úřadu Kroměříž, řízením Správy majetku města Kroměříže, po dobu pracovní neschopnosti Ing. Petra Dvořáčka.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                      MUDr. Jarmila Číhalová

starostka města Kroměříže               radní