Usnesení z 27. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 26. dubna 2012

| 21.05.2012 |

Usnesení z 27. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 26. dubna 2012

Bytové záležitosti – č. 923 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 859 - 07 z 25. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 8. března 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní M. V. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2. část usnesení č. 859 - 07 z 25. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 8. března 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní M. R. s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3. část usnesení č. 859 - 07 z 25. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 8. března 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní L. N. s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

4. část usnesení č. 859 - 07 z 25. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 8. března 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní N. B. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní M. J., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D) s c h v a l u j e

1. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži panu P. D., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. Z. S.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži, a za podmínky, že paní K. S. ukončí nájem bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

J. M.

M. B.

A. Z.

2. D. N.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. M.

M. B.

A. Z.

3. M. P.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. M.

M. B.

A. Z.

4. V. B.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. M.

M. B.

A. Z.

5. B. K.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. M.

M. B.

A. Z.

6. J. a L. K.

byt o 2+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

A. a I. K.

7. V. O.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

A. Č.

A. Č.

F) s c h v a l u j e

1. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

L. V.

Z. K.

2. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní D. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

L. V.

Z. K.

3. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

L. V.

Z. K.

4. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou H. Z., a to na dobu určitou půl roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

Slečna H. Z. je umístěna v Klokánku FOD Kroměříž.

G) s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů:

a)

1. manželé M. a A. P.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2. E. L.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

po provedené výměně se nájemci přestěhují takto:

1. manželé M. a A. P.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2. E. L.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou.

b)

1. M. D.

byt o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2. manželé L. a M. S.

byt o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

3. Ing. F. D.

byt o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

po provedené výměně se nájemci přestěhují takto:

l. M. D.

byt o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2. manželé L. a M. S.

byt o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

3. Ing. F. D.

byt o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

nájemní smlouva s manželi S. a Ing. F. D. bude uzavřena na dobu neurčitou,

nájemní smlouva s paní M. D. bude uzavřena na dobu určitou do 30. června 2012.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 924

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1. M. D. - Domov pro seniory Vážany

2. V. T. - Domov pro seniory Vážany

3. O. K. - Domov pro seniory Vážany

4. M. J. - Domov pro seniory U Moravy

5. L. F. - Domov pro seniory U Kašny

6. V. P. - Domov se zvláštním režimem Strom života

7. C. Š. - Domov se zvláštním režimem Strom života

 

Pronájem nebytových prostor na pozemku parc. č. 1104/3 v k. ú. Kroměříž – č. 925 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana M. D. a pana M. H.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a panem M. H. v k. ú. Kroměříž na dobu pěti let s účinností od 1. května 2012 za výši nájemného 45.000 Kč ročně za účelem provozování sportovních zařízení a občerstvení s tím, že opravy sportovních ploch v minimální výši 80.000 Kč provede nájemce na vlastní náklady.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 520/1 na Milíčově náměstí v Kroměříži – č. 926 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní M. A. – jednatelky společnosti MTA brand s. r. o. a pana G. G. - zástupce společnosti ENERGY-SMART, s. r. o.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a společností MTA brand, s. r. o., nám. Míru 350/2a, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 520/1 na Milíčově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 1.028,30 m2, s účinností ode dne 1. června 2012 na dobu určitou pěti let, s opcí, za výši nájemného takto:

- od 1. června 2012 do 31. prosince 2012 ve výši celkem 15.000 Kč měsíčně

- od 1. ledna 2013 ve výši celkem 20.000 Kč měsíčně,

za účelem provozování restauračního zařízení.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

 

Pronájem garáže č. p. 1992 na ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 927 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a paní J. V. na pronájem garáže č. p. 1992 na ulici Lutopecká v Kroměříži o celkové výměře 20,25 m2 s účinností ode dne 1. května 2012 na dobu neurčitou, za výši nájemného 1.200 Kč ročně, za účelem garážování osobního auta ve vlastnictví nájemce.

Pronájem nebytových prostor pro firmu ELPAX s. r. o. a pana Ing. K. P. – č. 928 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Ing. K. P.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s firmou ELPAX s. r. o., IČO: 181 88 851, se sídlem Milíčovo nám. 525/7, 767 01 Kroměříž, zastoupenou Ing. K. P., jednatelem společnosti a panem Ing. K. P., na pronájem nebytových prostor:

- 1 místnost (dílna) v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 333/2, Kroměříž

- 2 sklepní místnosti ( (5,9 m x 3,5 m a 6,3 m x 3,5 m) na adrese Nitranská 4091, Kroměříž)

- 2 místnosti (2,9 m x 4,2m a 4,5 m x 4,2m) na adrese Lutopecká 1411, Kroměříž

s účinností ode dne 15. května 2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za výši nájemného 100 Kč/m2 ročně, za účelem zřízení provozovny pro osoby se zdravotním postižením.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1075/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 929 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemku parc. č. 1075/2 - ostatní plocha o výměře 2.896 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1471/7 v k. ú. Kroměříž pro paní Z. Z. – č. 930 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1471/7 - orná půda o výměře 102 m² v k. ú. Kroměříž pro paní Z. Z. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. st. č. 571/1 v k. ú. Kroměříž pro paní V. Z. – č. 931 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. st. č. 571/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 149 m² v k. ú. Kroměříž pro paní V. Z. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 967/31 v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků domu Páleníčkova 2414 -15 - č. 932 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 967/31 - ostatní plocha o výměře cca 66 m² v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků domu Páleníčkova 2414 a 2415 Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 601/4 v k. ú. Kroměříž pro pana T. R., DiS. – č. 933 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 601/4 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 25 m2 za účelem parkování, údržby a mytí vozidel.

Výpověď nájmu v domě č. pop. 142 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 934 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a Základní školou praktickou a Základní školou speciální Kroměříž se sídlem 1. máje 209, 767 01 Kroměříž, uzavřené dne 25. září 1997, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, tj. od 1. dubna 2012 do 30. června 2012.

Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Kroměříž a panem MVDr. J. N. – č. 935 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 28. března 2011 mezi městem Kroměříž jako nájemcem a panem MVDr. J. N. jako pronajímatelem, na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 1549 na ulici Malý Val v Kroměříži za účelem provozování Mateřské školy, Kroměříž Malý Val 1549 ke dni 31. prosinci 2012.

Žádost Střední školy hotelové a služeb Kroměříž o prodloužení nájemní smlouvy – č. 936 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu ve smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené mezi městem Kroměříž a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kroměříž se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž zastoupenou panem Ing. P. H., ředitelem dne 21. ledna 2002 takto:

v bodě II.: Nájem se zřizuje s účinností ode dne 1. července 2012 do 30. června 2022.

v bodě III.: Dohodnutá úhrada za nájem pozemku je stanovena smluvně ve výši 25.650 Kč ročního nájmu.

2. změnu v usnesení z 54. schůze rady města Kroměříže konané dne 10. května 2001 č. 1629 - 06 a 65. schůze Rady města Kroměříže konané dne 3. ledna 2002 č. 2026 - 03 ve jménu nájemce a to na: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČO: 47934832

Ostatní body smlouvy se nemění.

Žádost pana F. P. o ukončení nájemní smlouvy – č. 937 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené mezi městem Kroměříž panem F. P. ze dne 20. května 2010 na pronájem pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže o celkové výměře 210 m2 za účelem zahrádky, dohodou, ke dni 30. dubnu 2012.

Žádost pana J. M. o ukončení nájemní smlouvy – č. 938 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy o nájmu uzavřené dne 6. listopadu 2005 mezi městem Kroměříž a panem J. M. na pronájem garáže č. p. 1995 na ulici Lutopecká v Kroměříži o celkové výměře 20,25 m2 , dohodou, ke dni 31. květnu 2012

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže č. p. 1995 na ulici Lutopecká v Kroměříži.

Plánovací smlouva – ZTV pro výstavbu RD Kroměříž, Horní Zahrady – č. 939 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o schválení Plánovací smlouvy - ZTV pro výstavbu RD Kroměříž, Horní Zahrady, v předloženém znění.

Plánovací smlouva – Obchodní centrum Kroměříž – č. 940 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o schválení Plánovací smlouvy - Obchodní centrum Kroměříž, v předloženém znění.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 941 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v předloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 4. dubna 2012, včetně způsobu likvidace, dle předložené zprávy, s výjimkou návrhu na vyřazení a likvidaci – Městská policie Kroměříž, dle předložené zprávy.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž - Procházka) – č. 942 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2676 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Za Zámeckou zahradou, kabel NN, Procházka pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.360 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kotojedy – Vítková) – č. 943 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o schválení zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 266 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kotojedy, kabelová smyčka NN, Vítková pro E.ON Distribuce, a .s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Kalinová) – č. 944 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 2762/1, 3192/14, 3192/15 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Koperníkova - úprava NN, Kalinová pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zpráva o průběhu výběrového řízení – E-Government v Kroměříži – dílčí plnění – č. 945 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy na dodávku „E-Goverment v Kroměříži - dílčí plnění jedna" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s firmou Autocont CZ a. s. se sídlem Moravská Ostrava, Nemocniční 12, Ostrava za cenu nabídky 4.096.000 Kč bez DPH; 4.915.200 Kč vč. DPH

2. uzavření smlouvy na dodávku „E-Government v Kroměříži - dílčí plnění dva" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s firmou GEOVAP, spol. s r. o. se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Pardubice za cenu nabídky 625.000 Kč bez DPH; 750.000 Kč vč. DPH

r u š í

výběrového řízení „E-Government v Kroměříži - dílčí plnění tři"

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na „E-Government v Kroměříži – dílčí plnění tři“, v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona - jednací řízení bez uveřejnění.

 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže – č. 946 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového územního plánu Kroměříž:

1) M. V. a D. V.,

zařazení pozemků parc. č. 202, 203 a parc. č. 206 umístěných v k. ú. Kotojedy, v lokalitě Hvězda, do ploch venkovského bydlení (BV návrh) a pozemků parc. č. 191, 194, 195, 198, parc. č. 199, 207, 210, 211 a parc. č. 214 umístěných v k. ú. Kotojedy, v lokalitě Hvězda, do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh)

2) L. S.,

zařazení pozemku parc. č.1035 umístěného v k.ú. Bílany, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

3) L. V., Z. V.,

zařazení pozemku parc. č. 193 umístěného v k. ú. Trávník a pozemku parc. č. 231 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

4) V. V.,

zařazení pozemků parc. č. 235/3, 235/4, 235/5, 235/6 a parc. č. 235/7 umístěných v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

5) S. Š.,

zařazení pozemku parc. č. 233 umístěného v k.ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

6) J. Š.,

zařazení pozemku parc. č. 235/1 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

7) R. M.,

L. C.,

J. F.,

zařazení pozemku parc. č. 235/9 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

8) Z. V.,

zařazení pozemků parc. č. 414/8 a st. parc. č. 8017 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch výroby a služeb (SV stav)

9) Ing. K. P.

zařazení pozemků parc. č. 598/2, 598/3 a parc. č. 598/4 umístěných v k. ú. Kroměříž do smíšených ploch výroby a služeb (SV stav)

10) TOMA rezidenční Kroměříž, s. r. o., třída Tomáše Bati č. p. 1566, 765 82 Otrokovice,

zařazení pozemků parc. č. 1474/7, 1476/1, 1476/2, 1476/3, a parc. č. 5270 umístěných v k. ú. Kroměříž, v lokalitě Závodí, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)

11) R. O.,

zařazení pozemku parc. č. 48 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

12) D. Ž.,

zařazení pozemku parc. č. 655/1 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh)

13) L. S.,

S. B.,

I. K.,

zařazení pozemku parc. č. 232 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

14) Ing. arch. M. K.,

zařazení pozemků parc. č. 678/18, 678/19 a parc. č. 678/20 umístěných v k.ú. Vážany u Kroměříže, do ploch smíšených obytných městských SO.2.

Usnesení z komise kulturní, společenské a pro partnerská města RMK, konané 26. března 2012 – č. 947 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

text usnesení komise kulturní, společenské a pro partnerská města Rady města Kroměříž ze dne 28. března 2012, dle předložené zprávy.

 Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, přísp. organizace – č. 948 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s použitím finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace ve výši 50.000 Kč k posílení investičního fondu organizace.

 Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2012 – č. 949 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 následovně:

Základní škola Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž

Schválený Návrh úpravy Upravený

5 290 000 Kč + 200 000 Kč 5 490 000 Kč

z toho limit prostředků na ostatní výdaje:

4 990 100 Kč + 200 000 Kč 5 190 100 Kč

Základní škola Zámoraví, Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž

Schválený Návrh úpravy Upravený

1 043 000 Kč + 70 520 Kč 1 113 520 Kč

z toho limit na nákup služeb celkem:

207 000 Kč + 70 520 Kč 277 520 Kč

Základní škola Oskol, Mánesova 3861, 767 01 Kroměříž

Schválený Návrh úpravy Upravený

3 625 000 Kč + 73 960 Kč 3 698 960 Kč

z toho limit na nákup služeb celkem:

348 000 Kč + 73 960 Kč 421 960 Kč

Základní škola, Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž

Schválený Návrh úpravy Upravený

1 950 312 Kč + 32 680 Kč 1 982 992 Kč

z toho limit na nákup služeb celkem:

290 000 Kč + 32 680 Kč 322 680 Kč

Základní škola, U Sýpek 1462, 767 01 Kroměříž

Schválený Návrh úpravy Upravený

2 463 600 Kč + 21 743 Kč 2 485 343 Kč

z toho limit na nákup služeb celkem:

354 600 Kč + 21 743 Kč 376 343 Kč

Základní škola Zachar, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž

Schválený Návrh úpravy Upravený

3 575 764 Kč - 32 090 Kč 3 543 674 Kč

z toho:

limit na nákup služeb celkem:

363 500 Kč + 61 060 Kč 424 560 Kč

limit prostředků na platy:

134 000 Kč - 69 000, Kč 65 000 Kč

limit prostředků na zákonem stanovené odvody (SP+ZP+FKSP):

46 900 Kč - 24 150 Kč 22 750 Kč

limit počtu pracovníků v hlavní činnosti:

1,25 - 0,71 0,54

Mateřská škola Gorkého 2566, 767 01 Kroměříž

Schválený Návrh úpravy Upravený

1 474 720 Kč + 60 000 Kč 1 534 720 Kč

z toho:

limit na nákup služeb celkem:

148 000 Kč + 60 000 Kč 208 000 Kč

Výjimka z počtu dětí ve třídě příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945 – č. 950 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945 v 5. třídě na 28 dětí, s platností od 1. května 2012 na dobu neurčitou.

Žádost o obnovení a instalaci pamětní desky Ing. arch. Karlu Pragerovi – č. 951 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zhotovení pamětní desky Ing. arch. Karla. Pragera, která bude umístěna na domě č. pop. 128 na Masarykově náměstí v Kroměříži

p o v ě ř u j e

ředitele Správy majetku města Kroměříže

1. projednáním s majitelem domu č. pop. 128 na Masarykově náměstí v Kroměříži í možnost umístění pamětní desky Ing. arch. Karla Pragera na tomto domě

2. zajištěním výroby této pamětní desky a její umístění.

 Žádost Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska o poskytnutí podpory a záštity starostky města Kroměříže při konání 8. výtvarného setkání v Nitře – č. 952 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení záštity a podpory starostky města Kroměříže nad 8. ročníkem výtvarného setkání výtvarníků, pořádané Sdružením přátel výtvarného umění Kroměřížska, které se uskuteční ve dnech 22. července - 28. července 2012 ve městě Nitra.

FOD – sociálně aktivační služba – č. 953 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost pobočky Fondu ohrožených dětí v Kroměříži na zajištění výkonu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dle předložené zprávy.

Zrušení usnesení č. 909 – 09 z 26. schůze RMK (SKATEKM) – č. 954 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení RMK č. 909 -09 z 26. schůze Rady města Kroměříže konané dne 22. března 2012 o poskytnutí příspěvku pro SKATEKM, Havlíčkova 3933/120, Kroměříž na uspořádání akce KROM WARS na základě sdělení pořadatele.

Poskytnutí finančního příspěvku pro Církevní ZŠ v Kroměříži – č. 955 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Církevní základní školu v Kroměříži, Velké náměstí 49, Kroměříž na uspořádání celostátní misijní pouti v Kroměříži.

 Ústřední přehlídka tanečního oboru ZUŠ – č. 956 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí záštity starostky města Kroměříže nad Ústřední přehlídkou tanečního oboru základních uměleckých škol.

Žádost o prodloužení hudební produkce na akci „Stavění a kácení máje“ na TC Bajda – č. 957 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání akce „Stavění a kácení máje“ konané ve dnech 30. dubna 2012 a 1. června 2012 na TC Bajda „Solárka“ do 24.00 hodin s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

Zpráva o celkovém vyúčtování dotací města Kroměříže za rok 2011 – č. 958

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o celkovém vyúčtování dotací za rok 2011, dle předložené zprávy.

Projekty města Kroměříže navazující na projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži realizovaný Národním památkovým ústavem – č. 959

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o přípravě projektů Multimediálního centra na Starém pivovaru a Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

p o v ě ř u j e

Ing. Pavlínu Cvekovou dalším jednání s Úřadem regionální rady Olomouc o navazujících projektech.

 Informativní zpráva k restrukturalizaci Správy majetku města Kroměříže – č. 960

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o postupu přípravy restrukturalizace Správy majetku města Kroměříže.

Směrnice č. 2/2012 k poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – č. 961 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

směrnici č. 2/2012 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené upravené zprávy.

u k l á d á

vedoucí oddělení právních činností a kontroly ve spolupráci s odborem informačních technologií Městského úřadu Kroměříž zveřejnit tuto směrnici na webových stránkách města

d o p o r u č u j e

ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže přijat vlastní směrnici k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizace majetku města Kroměříže – č. 962 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o provedení inventarizace majetku města Kroměříže za rok 2011, dle předložené zprávy.

Žádost o partnerství v projektu „Šance pro 50+“ – č. 963

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Partnerství města Kroměříže v projektu „Šance pro 50+“, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 88, předkládaný paní J. S. - OSVČ, studio Kamarád.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                      Marek Šindler

starostka města Kroměříže                uvolněný člen Rady města Kroměříže