Usnesení z 27. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 20. dubna 2012

| 24.04.2012 |

Usnesení z 27. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 20. dubna 2012

Digitalizace kina Nadsklepí – rozhodnutí o námitkách k výběrovému řízení – č. 922 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

o d m í t á

námitky společnosti KINOSERVIS s. r. o., Lípa 11 763 11 Zlín, z důvodu jejich formální neúplnosti.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                         Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                    místostarosta města Kroměříže