Usnesení z 23. schůze Rady města Kroměříže konané 9. února 2012

| 20.02.2012 |

Usnesení z 23. schůze Rady města Kroměříže konané 9. února 2012

Bytové záležitosti – č. - 789 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 762 - 07 z 22. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 12. ledna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní L. D. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2. část usnesení č. 762 - 07 z 22. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 12. ledna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní B. Z. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3. část usnesení č. 762 - 07 z 22. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 12. ledna 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní L. K. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem T. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a S. K., a to na dobu určitou do 30.09.2012 s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem R. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Marií Žákovou, a to na dobu určitou do 30. 09. 2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní O. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní K. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou do 30.09.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. V. st., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. V. ml., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou do 30.09.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a I. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. Ch., a to na dobu určitou do 30.06.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. J., a to na dobu určitou do 30.06.2012 s tím, že pokud nájemce bude splácet nedoplatek na finančním odboru MěÚ a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem K. O., a to na dobu určitou do 30.06.2012 s tím, že pokud nájemce bude splácet nedoplatek na finančním odboru a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem D. H. a Z. G., a to na dobu určitou do 31.08.2012 s tím, že pokud nájemci budou splácet nedoplatek na finančním odboru a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem P. S. a A. L., a to na dobu určitou do 30.06.2012 s tím, že pokud nájemci budou splácet nedoplatek na finančním odboru a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem V. a M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K. a panem K. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

40. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

41. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní I. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

42. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

43. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

44. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou do 31.08.2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

45. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

46. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

47. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži se slečnou Z. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

48. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

49. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

50. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. M., a to na dobu určitou do 31.08.2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. G., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. N. a V. Z., a to z důvodu stížností na nevhodné chování vůči ostatním nájemníkům domu

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. MUDr.L. J.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži,

za podmínky uvolnění bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

2. V. a M. S.

byt o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

3.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

A. P.

R. B.

P. L.

4. Z. J.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

A. Č.

J. V.

E) s c h v a l u j e

1. pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní N. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

N. B.

P. H.

2. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříži paní V. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

N. B.

P. H.

3. pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní S. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 790

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi.

1. E. P. - Domov pro seniory U Moravy

2. A. B. - Domov pro seniory U Kašny

3. F. Ž. - Domov pro seniory U Moravy

4. B. K. - Domov pro seniory Vážany

5. A. N. - Domov pro seniory U Moravy

6. J. S. - Domov pro seniory U Kašny

7. J. S. - Domov pro seniory U Kašny

8. J. S. - Domov pro seniory Vážany

9. A. L. - Domov pro seniory Vážany

10. F. H. - Domov pro seniory U Moravy

11. Z. Š. - Domov pro seniory U Moravy

12. M. S. - Domov pro seniory U Moravy

13. F. B. - Domov pro seniory U Moravy

14. M. M. - Domov se zvláštním režimem Strom života

15. A. P. - Domov se zvláštním režimem Strom života

16. J. L. - Domov se zvláštním režimem Strom života

17. J. S. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

18. D. H. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

n e s c h v a l u j e

1. M. Č. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

2. J. H. -kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka - chráněné bydlení

Prodej pozemku parc. č. 139/2 v k. ú. Hradisko pro p. J. S. - č. 791 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní J. S.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 139/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m² v k. ú. Hradisko pro paní J. S. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², tj. za celkovou smluvní kupní cenu 10.800 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Prodej pozemku parc. č. 2714/7 v k. ú. Kroměříž pro p. E. D., I. P. a J. P. – č. 792 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní E. D.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 2714/7 - ostatní plocha o výměře 51 m² v k. ú. Kroměříž pro paní E. D., pana I. P. a pana J. P. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², tj. za celkovou smluvní kupní cenu 17.850 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pronájem nebytových prostor na ulici Sokolovská č. pop. 2470 v Kroměříži – č. 793 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti:

- R. K.

- J. K.

- R. P. a R. G.

- R. L., který zastupoval paní K. S.

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Sokolovská č. pop. 2470 v Kroměříži o celkové výměře 112 m2 (kancelářské prostory 16 m2, obchodní 63 m2, skladové 11 m2, ostatní nebytové prostory 22 m2)

o d k l á d á

výběrové řízení na schůzi Rady města Kroměříže konanou 22. března 2012

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na ulici Sokolovská č. pop. 2470 v Kroměříži o celkové výměře 112 m2 (kancelářské prostory 16 m2, obchodní 63 m2, skladové 11 m2, ostatní nebytové prostory 22 m2)

 

Pronájem pozemku parc. č. 3193/15 v k. ú. Kroměříž pro p. Bc. D. R. – č. 794 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Bc. D. R.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a paní Bc. D. R. na pronájem pozemku parc. č. 3193/5 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 13,8 m2 na dobu pěti let za výši nájemného 1.000 Kč ročně za účelem stání pro automobil.

 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje – č. 795 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemků parc. č. 1115/59 o výměře 43 m², parc. č. 2540/5 o výměře 10 m², parc. č. 2741/1 o výměře 155 m², parc. č. 3098/2 o výměře 27 m², parc. č. 3202/3 o výměře 413m², parc. č. 3202/15 o výměře 578 m², parc. č. 3202/16 o výměře 84 m², parc. č. 3202/17 o výměře 53 m², parc. č. 3439/2 o výměře 7 m², parc. č. 3439/3 o výměře 3 m², ostatní plochy a dále parc. č. 2821/101 - zahrada o výměře 1 m², vše v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje formou bezúplatného převodu.

 

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3116/2 a 3116/3 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 796 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 3116/2 o výměře 303 m² a parc. č. 3116/3 o výměře 1126 m², oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3358/1 a 3358/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 797 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 3358/1 o výměře 3 m² a parc. č. 3358/2 o výměře 494 m², oba ostatní plocha, zeleň v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/20 v domě na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 798 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/20 v domě na ulici Havlíčkova v Kroměříži z paní J. V. na pana O. G.

 

Změna nájemce bytové jednotky č. 3277/15 v domě na ulici Talichova v Kroměříži – č. 799 -06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3277/15 v domě na ulici Talichova v Kroměříži z pana S. Z. na Ing. O. P. a M. V.

 

Zrušení usnesení č. 639 – 04 ze 17. schůze Rady města Kroměříže konané 3. listopadu 2011 – č. 800 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

v usnesení ze 17. schůze Rady města Kroměříže konané 3. listopadu 2011 usnesení č. 639 – 04, v plném znění.

 

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi městem Kroměříž a panem MVDr. J. N. – č. 801 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 28. března 2011 mezi městem Kroměříž jako nájemcem a panem MVDr. J. N. jako pronajímatelem.

Nájemní smlouva na pronájem pozemků s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 802 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pronájem parc. č. st. 8037/2 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 143 m2 a par. č. st. 8037/3 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 15 m2.

 

Termín konání výběrového řízení na prodej budovy č. pop. 476/1 na parc. st. č. 7268 na Hanáckém náměstí v Kroměříži - č. 803 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit termín konání výběrového řízení č. j. VŘ/Hl/2011/1, a to na XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané dne 12. dubna 2012 v 16.15 hodin.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 614 v k. ú. Miňůvky pro manžele L. a P. O. – č. 804 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 614 - orná půda o výměře 971 m² v k. ú. Miňůvky pro manžele L. a P. O. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje – č. 805 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků parc. č. 5070/2 o výměře 39 m², parc. č. 5070/3 o výměře 3.049 m², parc. č. 5070/4 o výměře 777 m², parc. č. 5070/5 o výměře 660 m², parc. č. 5070/6 o výměře 269 m², parc. č. 5076/1 o výměře 306 m², parc. č. 5076/2 o výměře 328 m², parc. č. 5076/3 o výměře 181 m², parc. č. 5076/4 o výměře 1563 m², parc. č. 5076/5 o výměře 586 m², parc. č. 5076/6 o výměře 93 m², parc. č. 5076/7 o výměře 37 m², parc. č. 5076/8 o výměře 31 m², parc. č. 5076/10 o výměře 288 m², parc. č. 5076/11 o výměře 1.820 m², parc. č. 5076/12 o výměře 669 m² a parc. č. 5076/13 o výměře 228 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 359/2 v k. ú. Postoupky pro manžele E. a J. K. – č. 806 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 359/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m² v k. ú. Postoupky pro manžele E. a J. K.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Šlajza – 3.O.M) – č. 807 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 4665, 4917 v k .ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nové jednosloupové trafostanice NN, nadzemního vedení VN a nového zemního kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : Kroměříž, Šlajza -VN,TS,kabel NN-3.O.M. pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Miňůvky – Klčová) – č. 808 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 21, 7/1 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Miňůvky, přípojka NN, Klčová pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Chropyňská – Fink) – č. 809 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 613 v k. ú. Skaštice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového přípojkového pilíře se skříní SS100, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Chropyňská - přípojka NN, Fink pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Chropyňská – Finková) – č. 810 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 613 v k. ú. Skaštice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Chropyňská - kabel NN, Finková pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Stav consult) – č. 811 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1549/6 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4510-201, Kroměříž, Stav consult, rozšíření sítě NN, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Vážany – 4OM) – č. 812 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 140/17, 657/2, 657/1, 643/2, 655/4, 653/2, 654/2, 656/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, rozpojovací skříně, přípojkových skříní a uzemnění, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Vážany u KM, rozšíření DS, 4OM, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 7.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 813 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 1. února 2012, včetně způsobu likvidace, dle předložené zprávy.

Dodatky k organizačním směrnicím v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže – č. 814

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže:

1. dodatek č. 4 k organizační směrnici č. 3/2009 o stravování v Domovech pro seniory, v Domově pro osoby se zdravotním postižením a Domově se zvláštním režimem s účinností od 1. února 2012, dle předložené zprávy

2. dodatek č. 9 k organizační směrnici č. 1/2007 o úhradách za pobyt v zařízeních sociálních služeb s účinností od 1. února 2012, dle předložené zprávy.

Rekonstrukce koupaliště Bajda – jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku – č. 815 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Oprava koupaliště Bajda v Kroměříži“ ve složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Mgr. Miloš Malý

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Ing. Aleš Opravil

Ing. Josef Koplík náhradník: Ing. Josef Císař

Jiřina Rozmánková náhradník: Ing. Bořivoj Horvath

Karel Čermák náhradník: Ing. Petr Dvořáček

Ing. Petr Opravil náhradník Ing. Josef Merc

s t a n o v u j e

v souladu s § 71 odst. 3, že hodnotící komise bude plnit funkci komise pro otevírání obálek

z m o c ň u j e

hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) k posouzení kvalifikace dodavatele.

Digitalizace kina v Kroměříži – jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku– č. 816 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Digitalizace kina v Kroměříži" ve složení:

Ing. Josef Koplík náhradník:Ing. Jana Gregorová

Ing. Josef Císař náhradník: Ing. Petr Dvořáček

Ing. Jiří Králík náhradník: Ing. Miroslav Melichárek

Mgr. Vlastimil Křesálek náhradník: David Křesálek

Ing. Aleš Opravil náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Jiří Kelnar náhradník: Bc. Bronislav Kučera, MSc.

s t a n o v u j e

v souladu s § 71 odst. 3, že hodnotící komise bude plnit funkci komise pro otevírání obálek

z m o c ň u j e

hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3 k posouzení kvalifikace dodavatele.

Projekty programu prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2012 – č. 817

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci těchto projektů prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2012:

1. Bezpečná ulice, spokojený občan - mobilní kamera

2. Odborná profesní příprava

3. Hardware pro preventivní a bezpečnostní účely - mobilní platební terminál

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci těchto projektů včetně finančního podílu města Kroměříže:

1. Bezpečná ulice, spokojený občan - mobilní kamera

Celková cena - cca 330.000 Kč

Požadovaná dotace - 260.000 Kč

Podíl obce - 70.000 Kč

2. Odborná profesní příprava

Celková cena - cca 80.000 Kč

Požadovaná dotace - 70.000 Kč

Podíl obce - 10.000 Kč

3. Hardware pro preventivní a bezpečnostní účely - mobilní platební terminál

Celková cena - cca 35.000 Kč

Požadovaná dotace - 25.000 Kč

Podíl obce - 10.000 Kč

Plán prevence kriminality města Kroměříže na období 2012 až 2015 – č. 818

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města Kroměříže schválit plán prevence kriminality města Kroměříže na období 2012 až 2015.

Neinvestiční výdaje za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ zřízených městem Kroměříž a nemají na území města Kroměříže trvalý pobyt – č. 819 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výši úhrady neinvestičních výdajů za žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zřizovaných městem Kroměříž a nemají na území města Kroměříže trvalý pobyt, dle neinvestičních výdajů jednotlivých základních škol za rok 2011:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 4.429 Kč za žáka

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 6.280 Kč za žáka

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace 4.065 Kč za žáka

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace 7.789 Kč za žáka

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 6.861 Kč za žáka

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace 2.515 Kč za žáka

Půjčka pro Azylový dům pro muže, o. p. s. – č. 820 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

v souladu s usnesením č. XIX. z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 5. března 2099 poskytnutí bezúročné půjčky pro Azylový dům pro muže, o. p. s., Purkyňova 702, 767 01 Kroměříž ve výši 515.000 Kč, doba splatnosti do 30. června 2012, na dofinancování závěrečné fáze projektu Integrace sociálně vyloučených osob do pracovního procesu, realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.3.

Návrh spolupráce Divadelního spolku Kroměříž při provozu a využití Klubu Starý pivovar – č. 821 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

návrh spolupráce Divadelního spolku Kroměříž při provozu a využití Klubu Starý pivovar.

Žádost společnosti KROMILK, a. s. Kroměříž o převzetí záštity, povolení užití loga města a finanční příspěvek na konferenci Kroměřížské mlékařské dny 2012 – č. 822 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. převzetí záštity města Kroměříže nad odbornou konferencí Kroměřížské mlékařské dny 2012, která se uskuteční ve dnech 19. - 20. září 2012

2. užití loga města na materiálech k odborné konferenci Kroměřížské mlékařské dny 2012

3. finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro KROMILK, a. s., Štěchovice 1357, Kroměříž na uspořádání odborné konference Kroměřížské mlékařské dny 2012.

Gymnázium Kroměříž – příspěvek na oslavy 130. výročí založení školy – č. 823 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu r. 2012, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Gymnázium Kroměříž na uspořádání oslav 130. výročí založení školy.

Žádost PROMPT SERVIS spol. s r.o. o příspěvek na akce pořádané v r. 2012 – č. 824 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 15.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012 z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro PROMPT SERVIS spol. s r. o., Velehradská 507, 767 01 Kroměříž jako hlavního pořadatele akcí Ples sportovců a Kroměříž patří dětem 2012. Na obou akcích bude město Kroměříž prezentováno jako spolupořadatel.

Žádost p. L. H. o prodloužení doby konání akce na veřejném prostranství – č. 825 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání akce Majáles 2012 konané dne 5. května 2012 na Pionýrské louce v Kroměříži do 6. května 2012 do 02:00 hodin, s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

 

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období od 1. října 2011 do 30. září 2013 – č. 826 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období od 1. října 2011 do 30. září 2013 o žadatele:

J. B.

Změna ve složení komise RMK pro dopravu a BESIP – č. 827 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Vlastimila Foltýna z funkce tajemníka komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP

j m e n u j e

Libora Hájka tajemníkem komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP.

Odvolání a jmenování předsedy osadního výboru ve Zlámance – č. 828

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1. odvolat pana Leoše Minaříka z funkce předsedy osadního výboru ve Zlámance

2. jmenovat pana Petra Daňka předsedou osadního výboru ve Zlámance.

Účast na studijní cestě – č. 829

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Ing. Blanky Šimůnkové a PhDr. Šárky Kašpárkové na studijní cestě do Itálie pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech 28. dubna až 5. května 2012.

Schválení dohody o výkonu veřejné služby – č. 830

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dohodu o výkonu veřejné služby uzavřenou mezi Úřadem práce České republiky a městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                místostarosta města Kroměříže