Usnesení z 22. schůze Rady města Kroměříže konané 12. ledna 2012

| 23.01.2012 |

Usnesení z 22. schůze Rady města Kroměříže konané 12. ledna 2012

Bytové záležitosti – č. 762 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 701 - 06 z 19. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 1. prosince 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži paní J. O. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2. část usnesení č. 701 - 06 z 19. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 1. prosince 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži panu M. K. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži manželům V. a M. S. s tím, že žadatelé zůstávají v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní Mgr. J. G. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži paní M. T. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži panu J. K. a paní M. J. s tím, že žadatelé budou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

7. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní K. J. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

8. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní P. H. s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

9. část usnesení č. 701 - 06 z 19. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 1. prosince 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní M. H. s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

10. část usnesení č. 701 - 06 z 19. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 1. prosince 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní Z. R. s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

11. část usnesení č. 568 - 06 z 15. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 22. září 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní L. Č. s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní E. Š , a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní L. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži se slečnou V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem M. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní N. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži se slečnou K. V. a panem O. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek na nájemném vůči SMMK a pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem I. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi I. a J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za dlužné nájemné vůči SMMK a pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem J. H., a to z důvodu dluhu na finančním odboru MěÚ

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel.. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem Z. Ž., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem P. D., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a dluhu na finančním odboru MěÚ

D) s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů:

1. B. G.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2. A. S.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

po provedené výměně se nájemci přestěhují takto:

1. B. G.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2. A. S.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

E) s c h v a l u j e

1. podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži na pana I. D.

2. podání výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní R. V., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

F) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. L. D.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradník:

A. E.

B. O.

2. V. B. (zastoupen opatrovníkem paní A. C.)

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži

náhradník:

A. P.

H. D.

3. J. T. (zastoupen opatrovníkem paní M. A. J.)

byt o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradník:

V. P.

4. F. P.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradník:

L. K.

J. Č.

5. B. Z.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradník

L. K.

J. Č.

6. E. I.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradník:

L. K.

J. Č.

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 763

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi:

1. M. S. - Domov pro seniory U Moravy

2. A. Š. - Domov pro seniory Vážany

3. J. R. - Domov pro seniory U Moravy

4. P. B. - Domov pro seniory U Kašny

5. J. P. - Domov pro seniory U Moravy

6. B. Z. - Domov pro seniory U Kašny

7. V. J. - Domov pro seniory U Moravy

8. L. V. - Domov pro seniory U Kašny

9. M. Z. - Domov pro seniory U Moravy

10. A. B. - Domov pro seniory U Kašny

11. J. B. - Domov pro seniory U Kašny

12. M. O. - Domov pro seniory U Moravy

13. M. B. - Domov pro seniory Vážany

14. B. K. - Domov pro seniory Vážany

15. J. K. - Domov pro seniory Vážany

16. J. L. - Domov pro seniory Vážany

17. F. Z. - Domov se zvláštním režimem Strom života

18. F. B. - Domov se zvláštním režimem Strom života

19. J. V. - Domov se zvláštním režimem Strom života

20. M. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života

21. M. Ž. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

22. R. L. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - denní stacionář

n e s c h v a l u j e:

1. O. K. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

 

Prodej pozemku parc. č. 530/29 v k. ú. Kroměříž pro MUDr. J. K. – č. 764 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti MUDr. J. K.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o prodeji pozemku parc. č. 530/29 - orná půda o výměře 666 m² v k. ú. Kroměříž pro MUDr. J. K. za kupujícím navrhovanou smluvní kupní cenu 700 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž Rada města Kroměříže navrhuje smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m².

 

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 765 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. B. a Ing. M. D. – zástupců společnosti AVOS, a. s. Kroměříž a pana M. M.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou AVOS, a. s., Ztracená 78, 767 01 Kroměříž, IČO: 558311, zastoupenou panem Ing. J. B., předsedou představenstva, na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 67,50 m2 (prodejna 32 m2, sklad 28,06 m2, šatna 3,35 m2, umývárna 3,13 m2, WC 0,96 m2), od 1. února 2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za výši ročního nájemného 135.000 Kč za účelem provozování prodejny potravin

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zveřejnění záměru prodeje nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 67,50 m2.

 

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/17 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 766 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/17 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z pana S. S., M.A. na manžele Z. a V. P.

 

Žádost Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s. o pronájem dalších prostor v budově č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži – č. 767 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana M. A. – zástupce Centra služeb postiženým Zlín

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2010 mezi městem Kroměříž a Centrem služeb postiženým Zlín, o. p. s. na pronájem části nebytových prostor budovy č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži následovně:

1. v bodě II. se zvyšuje plocha pronajatých prostor o část budovy „C“ ve výměře cca 225 m2

2. v bodě III. se upravuje výše nájemného na celkovou roční finanční částku 100.000 Kč.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Změna v usnesení bodu I. z XI. zasedání ZMK konaného 22. prosince 2011 – č. 768 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě I. v usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 22. prosince 2011 takto: místo „...pro RNDr. M. H....“ bude „..pro RNDr. M. H. a M. J...“.

 

Změna v usnesení z 9. schůze RMK konané 8. března 2007 – č. 209 – 03 – č. 769 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu jména u pronajímatele ve smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené dne 16. května 2007 mezi městem Kroměříž (jako nájemcem) a J. K. (jako pronajímatelem)

z J. K.

na V. K.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2714/7 v k. ú. Kroměříž pro paní E. D. – č. 770 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2414/7 - ostatní plocha o výměře cca 51 m² v k. ú. Kroměříž pro paní E. D.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 139/2 v k. ú. Hradisko pro paní J. S. – č. 771 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 139/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m² v k. ú. Hradisko pro paní J. S.

 

Žádost o pronájem pozemku parc. č. 3193/15 v k. ú. Kroměříž pro paní Bc. D. R. – č. 772 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parč. č. 3193/5 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 13,8 m2 za účelem stání pro automobil pro paní Bc. D. R.

 

Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků pro Ing. O. K. – Informační centrum Kroměříž za účelem instalace nových výlepových ploch – č. 773 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění pronájmu částí pozemků parc. č. 1500/17 (Obvodová ul.), parc. č.639/6 (Albertova ul.), parc. č. 170/1 (ul. Oskol), parc. č. 2353/10 (Chropyňská ul.), vše v katastrálním území Kroměříž pro Ing. O. K. - Informační centrum Kroměříž, za účelem instalace nových výlepových ploch.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník – Caha) - č. 774 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 17/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Trávník - kabel NN, Caha pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kotojedy – SŽDC) – č. 775 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1037/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kotojedy, přípojka NN, SŽDC pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Umístění zdroje znečištění – Drtící a třídící linka stavebního odpadu – č. 776 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

t r v á

na usnesení č. 614 – 04 z 16. schůze Rady města Kroměříže konané 6. října 2011 a

n e s o u h l a s í

s umístěním „Drtící a třídící linky stavebního odpadu“ v areálu ZD Bílany na pozemcích parc. č. 304/8, 304/9, 304/10, 302 v katastrálním území Bílany.

 

Bezúplatné nabytí budov na pozemcích parc. st. 587/4 a parc. st. č. 587/4, včetně pozemků a pozemku parc. č. 4979, vše v k. ú. Kroměříž – č. 777 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí budov na pozemcích parc. st. 587/4 a parc. st. č. 587/5 včetně pozemků parc. st. č. 587/4 o výměře 235 m² a parc. st. č. 587/5 o výměře 57 m², obě zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Kroměříž a pozemku parc. č. 4979 - ostatní plocha o výměře 319 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Prodej lesních pozemků v k. ú. Bařice – č. 778 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemků parc. č. 1138/1 o výměře 198.567 m², parc. č. 1138/74 o výměře 35 m² a parc. č. 1138/76 o výměře 4.042 m², vše lesní pozemky v k. ú. Bařice pro pana D. V za celkovou smluvní kupní cenu 2.179.000 Kč splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Prodej budovy č. pop. 476/1 na parc. st. č. 7268 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 779 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit termín konání výběrového řízení č. j. VŘ/Hl/2011/1, a to na XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané dne 1. března 2012 v 16.15 hodin.

 

Žádost o změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK o. p. s. pro rok 2011 - č. 780

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK o. p. s. pro rok 2011 a využití jeho části v celkové výši 465.000 Kč v roce 2012.

 

Partnerství v projektu – Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje 2011 – č. 781 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně - pořadatele Ceny Salvator 2011 - Ceny hejtmana Zlínského kraje, za podmínky umístění loga města Kroměříže na tiskovinách souvisejících s pořádáním akce.

 

Příspěvek na zajištění oslav 60. výročí založení školy – č. 782 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Granum, o. s., Koperníkova 22, Kroměříž na oslavy 60. výročí založení Tauferovy SOŠ veterinární v Kroměříži.

 

Rozpočet Správy majetku města Kroměříže na rok 2012 – č. 783 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet Správy majetku města Kroměříže, příspěvkové organizace, na rok 2012 v členění dle předložené zprávy.

 

Finanční příspěvek města Kroměříže Obchodní akademii Kroměříž na úhradu nákladů partnerského setkání zástupců školy v Piekarech Slaskich – č. 784 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu ve výši 3.000 Kč pro Obchodní akademii Kroměříž, Obvodová 3503 na úhradu nákladů partnerského setkání zástupců školy v Piekarech Slaskich.

Žádost manželů V. o převzetí záštity starostky města nad XXIII. ročníkem Festivalu Forfest Czech Republic, který se uskuteční ve dnech 2. června až 24. června 2012 – č. 785 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostky města nad XXIII. ročníkem Festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC, který se uskuteční ve dnech 2. června až 24. června 2012.

 

Soutěž Gastro Kroměříž Tescoma cup 2012 – č. 786 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) záštitu starostky města Kroměříže nad soutěží Gastro Kroměříž Tescoma cup 2012

b) použití loga města Kroměříže na propagačních materiálech spojených s uvedenou akcí

c) finanční příspěvek ve výši 12.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Střední školu hotelovou a služeb Kroměříž na uspořádání této soutěže.

 

Osobní příplatek ředitele Domu kultury v Kroměříži – č. 787 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odebrání osobního příplatku Ing. Jiřímu Králíkovi, řediteli Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, s platností od 1. února 2012 na dobu 3 měsíců.

 

Schválení zahraniční služební cesty do Nitry – č. 788 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) účast Mgr. Daniely Hebnarové, MUDr. Jarmily Číhalové a Mgr. Jiřího Pánka na veletrhu Slovakiatour Bratislava dne 19. ledna 2012; doprava bude zajištěna služebním vozidlem s řidičem

b) účast Ing. Blanky Šimůnkové na Městském reprezentačním plese 2012, který se bude konat dne 28. ledna 2012 v Nitře (Slovenská republika). K cestě bude použito služební vozidlo Škoda Octavia, RZ 2Z5 7505.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                        Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                   místostarosta města Kroměříže