Usnesení z 21. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 29. prosince 2011

| 06.01.2012 |

Usnesení z 21. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 29. prosince 2011

Inventarizace a odpisy majetku – doplnění pokynů k inventarizaci – č. 753 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

stanovení způsobu ocenění reprodukční pořizovací cenou u majetku města Kroměříže bez pořizovací ceny, a to na základě odborného posouzení.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                  MUDr. Jarmila Číhalová

starostka města Kroměříže              uvolněná členka RMK