Usnesení z 19. schůze Rady města Kroměříže konané 1. prosince 2011

| 09.12.2011 |

Usnesení z 19. schůze Rady města Kroměříže konané 1. prosince 2011

Bytové záležitosti – 701 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 568 - 06 z 15. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 22. září 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži paní M. D.

2. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům J. a Z. J. s tím, že žadatelé budou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži panu P. J. a paní E. H. s tím, že žadatelé budou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži paní M. K. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům V. a V. W. s tím, že žadatelé budou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní H. D. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

7. část usnesení č. 635 - 06 ze 17. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 3. listopadu 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům J. a S. P. s tím, že žadatelé budou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 3+1 v domě Jánská ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní R. Č., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem J. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní K. J. a to na dobu určitou do 31.03.2012, s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní G. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní F. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. Ch., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem A. A., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem E. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Mgr. J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Ž. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem S. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem D. H. a Z. G. s tím, že do 28. 02. 2012 uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemci budou řádně splácet nedoplatek na finančním odboru a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a S. K., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že pokud nájemci budou splácet dlužné nájemné vůči SmmK a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. J., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že pokud nájemce bude splácet nedoplatek na finančním odboru a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L. a s panem P. S., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že pokud nájemci budou řádně splácet nedoplatek na finančním odboru a za komunální odpad a dále řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem K. O., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet nedoplatek na finančním odboru a dále řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet dlužné nájemné vůči SMMK a dále řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. Ž., a to na dobu určitou do 31.03.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet nedoplatek na finančním odboru a dále řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) s c h v a l u j e

1. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká ul. v Kroměříži paní P. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě na Braunerově ul. v Kroměříž paní M. H., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. M. D.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

M. K.

L. K.

2. J. O. (užívat byt bude i její manžel pan J. O.)

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

M. K.

L. K.

3. Mgr. J. G.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

V. H.

A. E.

4. M. H. (užívat byt bude i její dcera M. H.)

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Z. R. se synem V. K.

V. H. se synem M. H.

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním určením a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 702

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi.

1. A. D. - Domov pro seniory U Moravy

2. A. H. - Domov pro seniory U Moravy

3. V. Z. - Domov pro seniory U Moravy

4. E. L. - Domov pro seniory Vážany

5. J. Ch. - Domov se zvláštním režimem Strom života

6. B. T. - Domov se zvláštním režimem Strom života

7. A. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života

B) n e s c h v a l u j e

1. A. M. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2. Ľ. J. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

3. V. V. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Denní stacionář

 

Prodej části pozemku parc. č. 2714/7 v k. ú. Kroměříž pro RNDr. M. H. – č. 703 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní RNDr. M. H.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 2714/7 - ostatní plocha o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž pro RNDr. M. H. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

 

Prodej části pozemku parc. č. 870/16 v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. Č. – č. 704 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. Č.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 870/16 - ostatní plocha o výměře cca 242 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. Č. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

Změna v usneseních ve věci převodu jednotek v domě č. pop. 3346 v Kroměříži na ulici Talichova – č. 705 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě č. 2339-04 v usnesení 74. schůze RMK ze dne 20. dubna 2010 ve věci nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 3346/2 v části schvaluje v bodě 2. takto: místo M. M. budou uvedeni noví nájemci manželé J. Z. a E. Z.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIV. v usnesení XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 29. dubna 2010 ve věci prodeje bytové jednotky číslo 3346/2 a jednotky č. 3346/14 - garáže z M. M. na manžele J. Z. a E. Z.

 

Ukončení nájemní smlouvy s agenturou Kinoatheny Kroměříž – č. 706 - 04

Rada města Kroměříže pro projednání

r o z h o d l a

o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 18. prosince 2000 mezi městem Kroměříž a agenturou Kinoatheny se sídlem Milíčovo nám. 488, Kroměříže zastoupenou panem K. Š. na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 488 na Milíčově náměstí v Kroměříži za účelem provozování kina Nadsklepí ke dni 11. prosinci 2011.

Přiznání odměny pro ředitele KTS, s. r. o. za rok 2011 – č. 707

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny Ing. Pavlu Suchánkovi řediteli obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. ve výši 0,8 měsíčního platu, jako část celoročního hodnocení za rok 2011.

Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků této organizace.

 

Výsledek výběrového řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení včetně certifikace dle IPMA v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ – č. 708 – 11/01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výsledek výběrového řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení včetně certifikace dle IPMA v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“.

 

Informace o průběhu výběrového řízení „EGovernment v Kroměříži“ – č. 709 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o průběhu výběrového řízení "EGovernment v Kroměříži".

Doplnění hodnotící komise s funkcí komise pro posouzení kvalifikace pro výběrové řízení „EGovernment v Kroměříži“ – č. 710 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p l ň u j e

usnesení č. 685 - 01 z 18. schůze Rady města Kroměříže konané 10. listopadu 2011 - hodnotící komisi s funkcí komise pro posouzení kvalifikace pro výběrové řízení "EGovernment v Kroměříži"

j m e n u j e

náhradníky: Mgr. Zdeňka Šušlíková (za Bc. Jan Pšeja), Petr Procházka (za Emanuel Běhounek) a Ing. Josef Menčl (za Ing. David Janečka)

Nové složení komise:

Člen Náhradník

Ing. Blanka Šimůnková Ing. Jaroslav Adamík

Bc. Jan Pšeja Mgr. Zdeňka Šušlíková

Emanuel Běhounek Petr Procházka

Ing. David Janečka Ing. Josef Menčl

Mgr. Radka Hanušová Mgr. Radslav Janeček

 

Žádost Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách – č. 711 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určené na spoluúčast, pro Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, Komná ul. 184, 768 04 Střílky na projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci barokního hřbitova ve Střílkách.

 

Pocta Jaromíru Hniličkovi – č. 712 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2011 z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Ing. Z. B. na uspořádání koncertu „Pocta Jaromíru Hniličkovi“.

 

Předložení žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, číslo výzvy 06/FMP – č. 713

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Knihovny Kroměřížska, p.o. a Krajské knižnice v Žilině financovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, číslo výzvy 06/FMP

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit, v případě schválení shora uvedeného projektu, rozpočet na realizaci tohoto projektu do rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, dle předložené zprávy.

 

Návrh na udělení stříbrného Kroměřížského tolaru – č. 714 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit stříbrný Kroměřížský tolar paní Mgr. Z. S. při příležitosti významného životního jubilea.

Souhlas se zkapacitněním koryta řeky Moravy – č. 715

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. R. F.

s o u h l a s í

se zkapacitněním koryta řeky Moravy mezi železničními mosty v Kroměříži dle řešení navrhovaném Ing. R. F.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                     Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                místostarosta