Usnesení ze 17. schůze Rady města Kroměříže konané 3. listopadu 2011

| 14.11.2011 |

Usnesení ze 17. schůze Rady města Kroměříže konané 3. listopadu 2011

Bytové záležitosti - č. 635 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 472 - 06 ze 13. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. srpna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní I. O. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2. část usnesení č. 472 - 06 ze 13. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. srpna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži panu V. N. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3. část usnesení č. 568 - 06 z 15. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 22. září 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži paní E. S. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní D. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. F. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi R. a Z. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. E., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. A., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní S. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní H. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. C., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem F. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní P. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Markétou Urbanovou, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní K. S. s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Z. J., a to na dobu určitou do 31.01.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet dlužné nájemné a bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude splácet nedoplatek na finančním odboru a bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem P. D., a to na dobu určitou do 31.01.2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou do 30.04.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní Š. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Ž. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní B. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem F. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a J. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

40. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

41. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi M. a A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

42. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní L. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

43. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

44. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

45. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi R. a G. W., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

46. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem A. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

47. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní D. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

48. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi Z. a D. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

49. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

50. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

51. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní P. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. J. a Z. J.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení čna ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

V. a V. W.

S. a J. P.

M. H.

2. P. J. a E. H. (společný nájem bytu)

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

V. a V. W.

S. a J. P.

M. H.

3. M. K.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

M. T.

J. H.

4. S. a K. J.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

M. H. s dcerou M. H.

Z. R. se synem V. K.

V. H. se synem M. H.

B. Z.

5. J. K.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

(společně s panem J. K. bude užívat byt i jeho družka pí M. J)

náhradníci:

M. H. s dcerou M. H.

Z. R. se synem V. K.

V. H. se synem M. H.

B. Z.

6. H. D.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

V. a M. S.

Mgr. J. G.

E) s c h v a l u j e

1. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou (paní M. H. je v současné době se svým synem umístěna ve Fondu ohrožených dětí - Klokánek FOD, Havlíčkova 3286/121A, 76701 Kroměříž)

2. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní K. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

P. H.

3. pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou (pan F. M. ukončí nájem výše uvedeného bytu dohodou)

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 636

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi.

1. D. P. - Domov pro seniory Vážany

2. H. S. - Domov pro seniory U Kašny

3. J. H. - Domov pro seniory U Kašny

4. V. K. - Domov pro seniory Vážany

5. A. K. - Domov pro seniory Vážany

6. K. H. - Domov pro seniory U Moravy

7. K. K. - Domov pro seniory U Moravy

8. B. O. - Domov pro seniory Vážany

9. A. M. - Domov pro seniory U Kašny

10. H. K. - Domov pro seniory U Kašny

11. R. Š. - Domov pro seniory Vážany

12. B. T. - Domov pro seniory U kašny

13. V. K. - Domov pro seniory U Moravy

14. M. K. - Domov pro seniory U Moravy

15. J. H. - Domov pro seniory Vážany

16. V. G. - Domov se zvláštním režimem Strom života

17. K. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života

18. F. C. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

19. M. V. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

20. H. N. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B) n e s c h v a l u j e

1. J. H. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

 

Prodej části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž pro manžele Ing. O. a Ing. J. V. – č. 637 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. V.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha o výměře cca 21 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Ing. O. a Ing. J. V. za smluvní kupní cenu 700 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

Žádost paní V. H. o prodloužení nájemní smlouvy – č. 638 - 04

Rada města Kroměříže po projednání za účasti paní V. H.

r u š í

v usnesení ze 16. schůze Rady města Kroměříže konané dne 6. října 2011 bod č. 604 – 04, v plném znění

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 10. ledna 2007 mezi paní V. H. a městem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1413, zpevněného dvorku a zahrady na parc. č. 434/5 o výměře 114 m2 následovně:

- v bodě III.

Cena za pronájem nebytových prostor byla stanovena ve výši 17.368 Kč ročně.

- v bodě V.

Tato nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou a to do dne 31. prosince 2012 s měsíční výpovědní lhůtou.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Pronájem nebytových prostor na zimním stadionu v Kroměříži pro p. T. T. za účelem umístění nápojového a prodejního automatu – č. 639 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 2 m2 v budově zimního stadionu č. p. 3474 na Obvodové ulici v Kroměříži pro pana T. T. na dobu určitou ode dne 5. listopadu 2011 na do 31. března 2012 za smluvní výši nájemného 12.000 Kč ročně za účelem provozování automatu na kávu a automatu na cukrovinky.

 

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži za účelem občerstvení – č. 640 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní S. N.

s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 381,523 m2 v přízemí domu č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži s paní S. N. ode dne 1. prosince 2011 na dobu určitou do 31. prosince 2016 za celkovou smluvní výši nájemného 20.000 Kč měsíčně za účelem provozování občerstvení.

Výše nájemného na měsíc prosinec 2011 se stanovuje na částku 1.000 Kč, výše nájemného na měsíc leden 2012 se stanovuje na částku 10.000 Kč a výše nájemného na měsíc únor 2012 se stanovuje na částku 15.000 Kč.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

2. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 3. února 2006 na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži dohodou ke dni 30. listopadu 2011.

 

Prodloužení nájemní smlouvy s panem Z. S. – č. 641 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 30. srpna 2006 mezi panem Z. S. a městem Kroměříž na pronájem nebytových prostor o výměře 78,60 m2 v přízemí domu č. p. 50 na Velkém náměstí v Kroměříži v bodě VI. následovně:

Tato nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou a to do dne 31. prosince 2012.

Ostatní doby smlouvy se nemění.

2. změnu smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 31. srpna 2006 mezi městem Kroměříž a panem Ing. O. K. na užívání nebytových prostor o celkové výměře 78,60 m2 v přízemí domu č. p. 50 na Velkém náměstí v Kroměříži v bodě V. následovně:

Tato nájemní smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou a to do dne 31. prosince 2012.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 667/34 o výměře 1.500 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro Lukrom plus, s. r. o. za účelem zemědělské výroby – č. 642 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 10. února 2006 mezi městem Kroměříž a společností Lukrom plus, s. r. o., Lípa 81, 763 11 Zlín v bodě I. následovně:

výměra pronajatých pozemků se rozšiřuje o pronájem části pozemku parc. č. 667/34 o výměře 1.500 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže a zároveň se snižuje o pozemek parc. č. 48/2 o celkové výměře 202 m2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Směna pozemků mezi městem Kroměříž a ŘSD ČR – č. 643 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemků parc. č. 2089/1 o výměře 7705 m², parc. č. 2089/54 o výměře 263 m², parc. č. 2089/60 o výměře 114 m², parc. č. 3164/8 o výměře 54 m², parc. č. 3164/17 o výměře 21 m², parc. č. 3164/19 o výměře 38 m², parc. č. 3164/22 o výměře 5 m² a parc. č. 3164/23 o výměře 5 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 1367/3 o výměře 325 m² a parc. č. 1368/2 o výměře 14 m², oba ostatní plochy v k. ú. Bílany ve vlastnictví města Kroměříže za tyto pozemky ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR:

a) parc. č. 3164/21 o výměře 51 m², parc. č. 4842/5 o výměře 642 m², parc. č. 4847/2 o výměře 84 m², parc. č. 4848 o výměře 118 m², parc. č. 4850/2 o výměře 75 m², parc. č. 4851/2 o výměře 102 m², parc. č. 4823/2 o výměře 56 m², parc. č. 4923/3 o výměře 126 m² a parc. č. 4923/4 o výměře 29 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž

b) parc. č. 1353/2 o výměře 20 m², parc. č. 1354/2 o výměře 136 m², parc. č. 1354/3 o výměře 119 m², parc. č. 1354/4 o výměře 363 m², parc. č. 1354/5 o výměře 84 m², parc. č. 1355/2 o výměře 215 m², parc. č. 1356/2 o výměře 56 m², parc. č. 1359/3 o výměře 186 m², parc. č. 1367/4 o výměře 130 m², parc. č. 1367/5 o výměře 44 m², parc. č. 1368/4 o výměře 14 m² a parc. č. 1369/6 o výměře 852 m², vše ostatní plochy v k. ú. Bílany

c) parc. č. 1272/2 o výměře 68 m², parc. č. 1272/3 o výměře 4 m², parc. č. 1272/4 o výměře 24 m², vše ostatní plochy v k. ú. Hradisko

d) parc. č. 198/5 o výměře 190 m², parc. č. 198/6 o výměře 35 m², parc. č. 198/7 o výměře 772 m², parc. č. 198/8 o výměře 670 m², parc. č. 198/9 o výměře 30 m², parc. č. 1154/2 o výměře 245 m² a parc. č. 1154/3 o výměře 44 m², vše ostatní plochy v k. ú. Postoupky

e) parc. č. 226/2 o výměře 414 m², parc. č. 226/3 o výměře 596 m², parc. č. 226/4 o výměře 68 m², parc. č. 226/5 o výměře 118 m², parc. č. 226/6 o výměře 110 m², parc. č. 793/2 o výměře 84 m², parc. č. 793/3 o výměře 18 m², parc. č. 793/4 o výměře 31 m², parc. č. 793/5 o výměře 47 m², parc. č. 793/6 o výměře 327 m² a parc. č. 793/7 o výměře 80 m² , vše ostatní plochy v k. ú. Miňůvky.

 

Bezúplatné nabytí pozemku id. ¼ parc. č. 438/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 644 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí id. ¼ pozemku parc. č. 438/2 - ostatní plocha o výměře 132 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Nabytí pozemků parc. st. č. 54 v k. ú. Zlámanka z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – 645 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit úplatné nabytí pozemku parc. st. č. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m² v k. ú. Zlámanka pod budovou č. pop. 6 z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Nabytí pozemku parc. st. č. 120 v k. ú. Trávník z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 646 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit úplatné nabytí pozemku parc. st. č. 120 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 193 m² v k. ú. Trávník pod budovou č. pop. 132 z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

Zveřejnění záměru prodeje objektu vodojemu na parc. st. č. 269 a pozemků parc. st. č. 269 a parc. č. 491 v k. ú. Těšnovice – č. 647 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejnění záměru prodeje budovy vodojemu na pozemku parc. st. č. 269 a pozemků parc. st. č. 269 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m² a parc. č. 491- ostatní plocha o výměře 407 m² v k. ú. Těšnovice pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor v domě č. p. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži a zveřejnění záměru pronájmu – č. 648 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 12. března 1996 mezi Správou majetku města Kroměříže a firmou SALVIA, zastoupenou panem M. D. na pronájem nebytových prostor o výměře 112 m2 v domě č. p. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži dohodou ke dni 31. prosinci 2011.

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 112 m2 v domě č.p. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži.

 

Změna v usnesení č. 393 – 03 ze 14. schůze RMK konané 24. května 2007 - č. 649 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 21. července 2007 mezi městem Kroměříž a Sociálními službami Uherské Hradiště, p. o. na pronájem nebytových prostor ve 3. patře domu č. p. 4091-2 na Nitranské ulici v Kroměříži v názvu nájemce na: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, p. o. U Náhonu 5208, 760 01 Zlín.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Žádost pana Ing. R. K. na pronájem pozemku parc. č. 395/1 v k. ú. Postoupky za účelem údržby pozemku – č. 650 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 395/1 v k. ú. Postoupky o výměře 374 m2 pro pana Ing. R. K. za účelem údržby pozemku.

 

Zrušení usnesení č. 606 – 04 z 16. schůze RMK konané 6. října 2011 – č. 651 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 606 – 04 z 16. schůze Rady města Kroměříže konané 6. října 2011, v plném znění

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 1.028 m2 (přízemí a suterén) v domě č. pop. 520 na Milíčově náměstí v Kroměříži za účelem provozování restauračního zařízení.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník – Minařík) – č. 652 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 103/1, 103/10, 103/11 a 481/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Trávník - kabelová smyčka NN, Minařík, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.120 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Zborovská – MATVE) – č. 653 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3128/3 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Zborovská II, 17 RD, MATVE NN, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Kovářská) – č. 654 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3079 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Kovářská - úprava NN, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Změna usnesení č. 2161 – 04 ze 69. schůze Rady města Kroměříže konané 4. února 2010 – č. 655 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 8. února 2010 mezi městem Kroměříž a AGRODRUŽSTVEM MORKOVICE, družstvo, na pronájem pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha (u zimního stadionu v Kroměříži) v názvu nájemce na AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Změna v usnesení ze 71. schůze RMK konané 4. března 2010, č. 2236 – 04 – č. 656 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 8. března 2010 mezi městem Kroměříž a AGRODRUŽSTVEM MORKOVICE, družstvo, na pronájem části pozemku parc. č. 870/92 - ostatní plocha o výměře 25 m2, (na sídlišti Zachar) v názvu nájemce na AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Prodej části pozemku parc. č. 667/34 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro pana J. J. – informace o průběhu jednání – č. 657 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu jednání s panem J. J. ve věci prodeje části pozemku parc.č. 667/34 v k. ú. Vážany u Kroměříže.

 

Odpis pohledávky – č. 658 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odepsání pohledávky v celkové výši 10.903 Kč, dle předložené zprávy.

 

Zásady pro provedení inventarizace majetku města za rok 2011 – č. 659 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. pokyny pro provedení inventarizace majetku města za rok 2011

2. plán inventur na rok 2011

3. směrnici pro provedení inventarizace,

dle předložené zprávy.

 

Finanční analýza hospodaření města – č. 660 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu finančního odboru o analýze hospodaření města a výhledu na roky 2012 – 2013.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městem na rok 2011 – č. 661 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž na rok 2011 následovně:

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace ve výši 167.460 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace ve výši 132.553,50 Kč

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace ve výši 70.810 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvková organizace ve výši 133.480 Kč

Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920, příspěvková organizace ve výši 391.234 Kč.

 

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž – č. 662 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž výši odměny za splnění mimořádných úkolů v II. pololetí školního roku 2010/11, které ředitelka/ředitel podstatným způsobem ovlivnil(a), dle následujícího seznamu:

Násobek výše platového tarifu zaměstnance

Marie Rudolfová ředitelka MŠ, Malý Val 1549 1,0

Bc. Šárka Hrdinová ředitelka MŠ, Gorkého 2566 1,0

Stanislava Jančová ředitelka MŠ, Kollárova 3945 1,0

Milada Šromotová ředitelka MŠ, Štítného 3712 1,0

Dagmar Vávrová ředitelka MŠ, Spáčilova 3239 1,0

Mgr. Jaroslava Loučková ředitelka MŠ, Mánesova 3766 1,0

Jana Řachová ředitelka MŠ, Páleníčkova 2851 1,0

Věra Kopačková ředitelka MŠ, Osvoboditelů 60 1,0

Bc. Kopalová Libuše ředitelka MŠ, Žižkova 4019 1,0

Jarmila Krejčiříková ředitelka MŠ, Postoupky 78 1,0

PaedDr. Marie Viktorinová ředitelka ZŠ, Komenského nám. 440 1,0

RNDr. Eva Šílová ředitelka ZŠ, U Sýpek 1462 1,0

Mgr. Jaroslav Němec ředitel ZŠ Slovan, Zeyerova 3354 1,0

PaedDr. Oldřich Gejda ředitel ZŠ Oskol, Mánesova 3861 1,0

Mgr. Miroslav Plaček ředitel ZŠ Zámoraví, Švabinského n. 2077 1,0

Mgr. Petra Fečková ředitelka ZŠ Zachar, Albertova 4062 1,0

Mgr. Jana Valerová ředitelka SVČ Šipka, Úprkova 3268 1,0

 

Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve speciální třídě příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766 – č. 663 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve speciální třídě Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, na 18 dětí pro školní rok 2011/2012 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Finanční příspěvek města Kroměříže Českému rozhlasu na pořad Radiodárek – č. 664 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků odboru školství, kultury a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž do výše 20.000 Kč pro Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 na úhradu nákladů na pořad Radiodárek.

 

Příspěvek na ples klientů Sociálních služeb města Kroměříže – č. 665 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 6.500 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., na úhradu nájemného v Domě kultury v Kroměříži na společenský ples klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů pro seniory, který se bude konat 24. listopadu 2011.

 

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.10.2011 – 30.09.2013 – č. 666 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

J. M.

J. B.

 

Žádost Muzea Kroměřížska o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 667 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání dvou kusů bezplatných parkovacích karet pro Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž na dobu jednoho roku.

 

Změna ve složení komise pro dopravu a BESIP – č. 668 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Libora Hájka z funkce tajemníka komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP

j m e n u j e

Ing. Vlastimila Foltýna tajemníkem komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP.

 

Vyhlášení výběrového řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ a jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele – č. 669 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“ dle přílohy předložené zprávy

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování“ v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“ ve složení:

JUDr. František Dočekal, Ph.D. - tajemník městského úřadu (vedoucí projektu)

Ing. Josef Koplík - vedoucí odboru rozvoje města (manažer aktivity č. 2 v projektu)

Bc. Bronislav Kučera - člen komise RMK pro nakládání s majetkem města

PhDr. Šárka Kašpárková –členka Rady města Kroměříže

Ing. Věra Knapková, BA – členka Rady města Kroměříže

Náhradníci:

JUDr. Ivana Bukovská - vedoucí odboru vnitřních věcí (manažer aktivity č. 1 v projektu)

Ing. Blanka Šimůnková - členka komise RMK pro nakládání s majetkem města

 

Podmínky pro přebírání nově budovaných částí veřejného osvětlení a jejich zapojení do systému KTS, s. r. o. – č. 670 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. podmínky pro přebírání nově budovaných částí veřejného osvětlení a jejich zapojení do systému Kroměřížských technických služeb, s. r. o. z majetku města Kroměříže

2. podmínky pro přebírání nově budovaných částí veřejného osvětlení a jejich zapojení do systému Kroměřížských technických služeb, s. r. o. z majetku jiných investorů, dle předložené zprávy.

 

Předání čestného občanství města Kroměříže rumunskému králi Michalovi I. – č. 671

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu Mgr. Daniely Hebnarové, Ing. Blanky Šimůnkové a Marcely Formanové do Rumunska z důvodu předání čestného občanství města Kroměříže rumunskému králi Michalovi I. ve dnech 21. října 2011 - 25. října 2011, včetně dopravy služebním automobilem s řidičem.

 

Udělení Pamětní medaile města Kroměříže paní E. P. – ředitelce Fondu ohrožených dětí – Klokánek (pobočka Kroměříž) – č. 672 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

Pamětní medaili města Kroměříže paní E. P. - ředitelce Fondu ohrožených dětí - Klokánek (pobočka Kroměříž) za vynikající a obětavou práci s dětmi v zařízení Klokánek v Kroměříži.

 

Členství tajemníka Městského úřadu Kroměříž ve Sdružení tajemníků – č. 673

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast JUDr. Františka Dočekala, Ph.D. - tajemníka Městského úřadu Kroměříž ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., od 1. ledna 2012, dle předložené zprávy.

Změna jednacího řádu Rady města Kroměříže – č. 674

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu jednacího řádu Rady města Kroměříže takto:

Čl. 4, bod 3. se upravuje:

Materiály pro schůzi rady města jsou zasílány zpravidla v elektronické formě. Navrhovatel je předkládá prostřednictvím odboru vnitřních věcí.

Materiály pro schůzi rady města spolu s pozvánkou budou členům rady doručeny šest dnů předem.

V Čl. 6, bodě 6. se vypouští slovo "písemné".

Další text zůstává beze změny.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                         Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                    místostarosta