Usnesení z 15. schůze Rady města Kroměříže konané 22. září 2011

| 05.10.2011 |

Usnesení z 15. schůze Rady města Kroměříže konané 22. září 2011

Bytové záležitosti – č. 568 - 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) r u š í

1. část usnesení č. 472 - 06 ze 13. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. srpna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži panu F. P. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem S. D., a to na dobu určitou do 31. 12. 2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+2 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem Ing. Z. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení čna nám. Míru v Kroměříži s paní V. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení čna nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a M. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem Z. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní G. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní K. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní S. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní H. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Z, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem L. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K., a to na dobu určitou, s účinností od 01.09.2011 - 31.12.2011 s tím, že pokud ájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) s c h v a l u j e

podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní D. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D) s c h v a l u j e

dohodu o společném nájmu bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži mezi dosavadním nájemcem paní B. K. s panem K. S. a Správou majetku města Kroměříže, zastoupenou ředitelem Ing. Petrem Dvořáčkem.

E) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. L. Č.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradník:

K. K.

2. M. Ř.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži,

za podmínky uvolnění bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži,

dohodou

3. E. S.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradník:

M. D.

M. H.

4. E. O.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradník:

M. D.

M. H.

5. J. C.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního na Nitranské ul. v Kroměříži

F) s c h v a l u j e

1. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradník:

M. R.

2. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní Z. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí jz nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži, dohodou

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 569

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi

1. F. B. - Domov pro seniory Vážany

2. F. N. - Domov pro seniory U Kašny

3. M. N. - Domov pro seniory U Kašny

4. K. P. - Domov pro seniory Vážany

5. M. K. - Domov pro seniory U Moravy

6. B. F. - Domov pro seniory U Kašny

7. A. H. - Domov pro seniory Vážany

8. J. H. - Domov pro seniory U Moravy

9. V. S. - Domov pro seniory U Moravy

10. K. K. - Domov pro seniory U Moravy

11. A. F. - Domov pro seniory U Moravy

12. L. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života

13. L. P. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B) n e s c h v a l u j e

1. R. P. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2. S. K. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

3. K. S. - kontraindikace přijetí do Denního stacionáře Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

 

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 702 na Purkyňově ulici v Kroměříži pro Astras, o. p. s. – č. 570 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a po provedeném výběrovém řízení za účasti pana Bc. R. H. a pana P. L.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor domu č. pop. 702 na Purkyňově ulici v Kroměříži, spolu se zastavěnou částí pozemku parc. č. 1519 v k. ú. Kroměříž s firmou Astras, o. p. s. se sídlem Nětčice 48, 768 02 Zdounky ode dne 1. listopadu 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 350.000 Kč ročně za účelem poskytování sociálních služeb - ubytování azylového typu pro muže

p o ž a d u j e,

aby v termínu do 31. prosince 2011 došlo ke změně složení ve správní radě této obecně prospěšné společnosti tak, aby město Kroměříž bylo zastoupeno minimálně polovinou všech členů. Nesplnění tohoto požadavku může být důvodem k podání výpovědi z pronájmu nebytových prostor.

 

Pronájem nebytových prostor v Hradisku č. pop. 16 – pohostinství – č. 571 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a po provedeném výběrovém řízení za účasti:

- pan M. H.

- paní R. K.

- paní L. V.

- paní J. B.

- pan L. K. a pan L. Š. – zástupci společnosti Pivovar Zubr a. s.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 16 v Hradisku o celkové výměře 121 m2 a přilehlého pozemku parc. č. 217 v k. ú. Hradisko paní R. K. ode dne 1. října 2011 na dobu pěti let za smluvní výši nájemného 3.000 Kč ročně za účelem podnikání v oblasti hostinské činnosti.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/158 v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a L. H. – č. 572 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/158 - ostatní plocha o výměře 170 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a L. H. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2714/7 v k. ú. Kroměříž pro RNDr. M. H. – č. 573 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2414/7 - ostatní plocha o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž pro RNDr. M. H. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 240/1 v k. ú. Miňůvky pro manžele Z. a D. P. – č. 574 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 240/1 - ostatní plocha o výměře cca 75 m² v k. ú. Miňůvky pro manžele Z. a D. P. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž pro manžele Ing. O. a Ing. J. V. – č. 575 – 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha o výměře cca 21 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Ing. O. a Ing. J. V.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Francouzská pro pana M. M. – č. 576 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 813/35 o výměře cca 55 m², parc. č. 813/36 o výměře cca 19 m², parc. č. 813/37 o výměře cca 25 m² a parc. č. 813/59 o výměře cca 21 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž na ulici Francouzská pro pana M. M. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Žádost pana M. M. o pronájem pozemků na Francouzské ulici v Kroměříži za účelem zřízení parkovacích míst – č. 577 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 813/89 o výměře 27 m2 a části pozemku parc. č. 813/29 o výměře 67,5 m2 na Francouzské ulici v Kroměříži pro pana M. M. za účelem zřízení parkovacích míst.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 667/34 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro Lukrom plus, spol. s r. o. – č. 578 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 667/34 o výměře 1.500 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro Lukrom plus spol. s r. o, Lípa 81, 763 11 Zlín.

 

Změna usnesení č. 488 – 04 ze 13. schůze RMK – č. 579 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení 488 – 04 ze 13. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. srpna 2011, v plném znění

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků ZP Kvasicko, a. s. se sídlem v Trávníku č. p. 123 následovně: parc. č. 363 o výměře 24.582 m2, parc. č. 367 o výměře 4.274 m2, parc. č. 379/19 o výměře 39.258 m2, parc. č. 379/2 o výměře 98.840 m2, parc. č. 379/5 o výměře 27.963 m2 a parc. č. 381/2 o výměře 11.402 m2 (celková výměra 206.319 m2) vše v k. ú. Těšnovice se ode dne 1. ledna 2012 pronajímají za smluvní výši nájemného 0,30 Kč/m2 ročně, s tím, že tuto smlouvu je možné na základě oboustranné dohody ukončit vždy k 30. září příslušného roku

u k l á d á

Ing. Blance Šimůnkové a Ing. Aleši Opravilovi zpracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem pozemků parc. č. 363 o výměře 24.582 m2, parc.č. 367 o výměře 4.274 m2 , parc.č. 379/19 o výměře 39.258 m2, parc.č. 379/2 o výměře 98.840 m2, parc.č. 379/5 o výměře 27.963 m2 a parc.č. 381/2 o výměře 11.402 m2 (celková výměra 206.319 m2) vše v k. ú. Těšnovice pro GOLF Kroměříž, s. r. o.

 

Žádost pana T. T. o umístění nápojového a prodejního automatu na zimním stadionu v Kroměříži – č. 580 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 2 m2 v budově zimního stadionu č. pop. 3474 na Obvodové ulici v Kroměříži pro firmu CAFFe Idea s. r. o., zastoupenou panem T. T. za účelem umístění nápojových a prodejních automatů.

 

Zápis z jednání komise RMK pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 581 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v přiloženém zápise z jednání komise Rady města Kroměříže pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 6. září 2011, včetně způsobu likvidace (majetek v evidenci Správy majetku města Kroměříže, MěÚ Kroměříž odboru vnitřních věcí), dle předložené zprávy.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Zapletal – Trávník) – č. 582 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 483 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v prodloužení STL plynovodního řadu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž m. č. Trávník - Pobřeží, Prodloužení STL plynovodního řadu pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – MALCOLOR, s. r. o. a městem Kroměříž (Kroměříž - Kojetínská) – č. 583 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc.č. 3102/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v provedení STL přípojky plynu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kojetínská 1189, Kroměříž-vnitřní plynovod+STL přípojka STL pro MALCOLOR, s. r. o., se sídlem Kojetínská 1189, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami VAK Kroměříž, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Chropyňská) – č. 584 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 2335, 2353/14, 2353/41, 2353/42, 3182 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování kanalizační stoky, čerpací stanice, přípojky elektro, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kanalizace Kroměříž, ulice Chropyňská - I.etapa pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Svornost SBD Kroměříž a městem Kroměříž (Kroměříž – Páleníčkova) – č. 585 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 967/8, 976/16, 977/10 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování přípojky NTL plynu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Domovní plynová kotelna, bytový dům Kroměříž, Páleníčkova 2884 pro Svornost SBD Kroměříž, se sídlem Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Oprava koupaliště Bajda – č. 586 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

objednání projektové dokumentace pro opravu koupaliště Bajda u společnosti Centroprojekt a. s. Stavba bude členěna do dvou částí s realizací v letech 2012 - 2013 z důvodu naprosto havarijního stavu rozvodů vody.

 

Návrh na udělení předchozího souhlasu k přijetí peněžního daru účelově určeného – č. 587 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

předchozí souhlas Mateřské škole, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizaci, zřízené městem Kroměříž, k přijetí peněžního daru účelově určeného ve výši 10 000 Kč od firmy Barum Continental spol. s r. o. BCM, Objízdná 1628, Otrokovice, na nákup didaktických pomůcek.

 

Zvony na Svatém Hostýně – č. 588 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Farní úřad Svatý Hostýn na nové zvony.

 

Muzeum Kroměřížska – žádost o dotaci na výstavu B. Reynka. – č. 589 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určených na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Muzeum Kroměřížska na výstavu Hommagde á Bohuslav Reynek.

 

Koncert pro seniory – č. 590 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2011 z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Centrum pro seniory Zachar, na úhradu sboru Moravské děti, který vystoupí na Koncertu pro seniory dne 3. října 2011.

 

Žádost Domu kultury Kroměříž o poskytnutí Kroměřížských tolarů jako cen pro XXXIX. ročník ARSfilmu amatérů – č. 591 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s užitím Kroměřížských tolarů pro XXXIX. ročník ARSfilmu amatérů takto:

Zlatý kroměřížský tolar 1 kus - velká cena - Cena města Kroměříže

Stříbrný kroměřížský tolar 1 kus - Cena poroty

Bronzový kroměřížský tolar 3 ks - Hlavní cena v kategoriích

 

Poskytnutí další dotace pro TJ Slavia Kroměříž v roce 2011 – č. 592 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí další dotace pro Tělovýchovnou jednotu SLAVIA Kroměříž ve výši 120.000 Kč v roce 2011

ž á d á

sportovní komisi Rady města Kroměříže ve spolupráci s komisí Rady města Kroměříže pro nakládání s majetkem města o vypracování návrhu řešení provozování tělocvičny TJ Slavia Kroměříž.

 

Zrušení usnesení č. 563 - 04 ze 14. schůze RMK konané dne 1. září 2011 – č. 593

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 563 - 04 ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané dne 1. září 2011, v plném znění.

 

Žádost o změnu procentního podílu dotace – Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace, Kroměříž – č. 594

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu procentního podílu dotace města Kroměříž ze 30 % na 70 % v rámci smlouvy o dotaci č. 51/01/11/1 pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace č. 1, Kroměříž.

 

Žádost o změnu procentního podílu dotace – Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., MO č. 1, Kroměříž – č. 595

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu procentního podílu dotace města Kroměříž ze 30% na 70% v rámci smlouvy o dotaci č. 51/01/11/1 pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace č. 1, Kroměříž.

 

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci III. výzvy dotací města Kroměříže pro rok 2011 - č. 596

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci III. výzvy dotací města Kroměříže pro rok 2011, dle předložené zprávy.

 

Zásady udělování ocenění občanů a skupin občanů a zásady pro udělování čestného občanství – č. 597 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zásady udělování ocenění občanů a skupin občanů a zásady pro udělování čestného občanství, dle předložené zprávy.

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.10.2009-30.09.2011 – č. 598 - 06

Rada města Kroměříže po projednání:

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

A. R.

Změny ve složení povodňové komise města Kroměříže – č. 599 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Josefa Menčla z funkce člena povodňové komise města Kroměříže k 30. září 2011

j m e n u j e

JUDr. Františka Dočekala, Ph.D., členem povodňové komise města Kroměříže s účinností od 1. října 2011.

Informace o cenách elektrické energie E.ON, a. s. 2012 pro příspěvkové organizace města Kroměříže – č. 600

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny elektrické energie E.ON, a. s. za dodávku elektřiny od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro příspěvkové organizace města Kroměříže.

Ceník inzerce v Kroměřížském zpravodaji – č. 601

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ceník inzerce v Kroměřížském zpravodaji, dle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová               Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže        místostarosta města Kroměříže