Usnesení ze 13. schůze Rady města Kroměříže konané 18. srpna 2011

| 06.09.2011 |

Usnesení ze 13. schůze Rady města Kroměříže konané 18. srpna 2011

Bytové záležitosti – č. 472 – 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní L. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži se slečnou P. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní T. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi Z. a D. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. A., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi E. a J. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní L. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní P. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem P. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi L. a F. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou do 31.12.2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet dlužné nájemné vůči SMMK a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

40. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. J., a to na dobu určitou do 31.12.2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet nedoplatek na finančním odboru a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

41. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem V. B. a slečnou V. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

42. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

43. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

44. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

45. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. Ž., a to na dobu určitou do 31. 12. 2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet nedoplatek na finančním odboru a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

46. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L. a panem P. S., a to na dobu určitou do 31.12.2011 s tím, že pokud nájemci budou řádně splácet dlužné nájemné vůči SMMK a řádně splácet nedoplatek na finančním odboru a za komunální odpad a pokud nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

47. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem K. O., a to na dobu určitou do 31.12.2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet dluh na finančním odboru a pokud nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

48. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem D. H. a Z. G., a to na dobu určitou do 31.12.2011 s tím, že pokud nájemci budou řádně splácet nedoplatky za komunální odpad a na finančním odboru a dále řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

49. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a S. K., a to na dobu určitou do 31. 12. 2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

50. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Vodní ul. v Kroměříži s panem P. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a na nájemném a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

B) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

C) s c h v a l u j e

podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní M. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. F. P.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

V. N.

2. I. O.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

K. K.

E) m ě n í

v jednacím řádu bytové komise Rady města Kroměříže:

1. v bodě I. Byty v domech zvláštního určení pro umístění důchodců, bod b) takto:

vypouští se odrážka „ .... včetně nové úhrady nákladů, spojených s administrativou žádosti. Žadatel současně s podáním žádosti o byt v DZU je povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s administrací žádosti ve výši 500 Kč a to na účet MěÚ Kroměříž, bankovní spojení číslo účtu 836340247/0100 s uvedením jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození žadatele. Tento poplatek může být uhrazen žadatelem buď přímo z jeho účtu na uvedený účet MěÚ Kroměříž, nebo složenkou na uvedený účet, nebo uhrazen v hotovosti do pokladny MěÚ Kroměříž oproti vydání příjmového pokladního dokladu. Výše uvedená úhrada je nevratná a bez jejího plného uhrazení nebude žádost o byt bytovou komisí schválena a zaregistrována i když budou všechny ostatní požadavky splněny.

2. v bodě II. Byty ve vlastnictví města Kroměříže mimo DZU, bod a) takto:

vypouští se odrážka“ ... včetně nové úhrady nákladů spojených s administrací žádosti. Žadatel současně s podáním žádosti o městský byt je povinen zaplatit náklady spojené s administrací žádosti ve výši 500,-Kč a to na účet MěÚ Kroměříž, bankovní spojení č. účtu 8326340247/0100 s uvedením jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození žadatele. Výše uvedena úhrada může být uhrazena žadatelem buď přímo z jeho účtu na uvedený účet MěÚ Kroměříž, nebo složenkou na uvedený účet, nebo uhrazena v hotovosti do pokladny MěÚ Kroměříž oproti vydání příjmového pokladního dokladu. Tato výše uvedená úhrada je nevratná a bez jejího plného uhrazení nebude žádost o byt bytovou komisí schválena a zaregistrována i když budou všechny ostatní požadavky splněny.

3. u k l á d á

vedoucímu finančního odboru v termínu do 15.09.2011 vrátit finanční částku 500 Kč žadatelům, kteří uhradili náklady spojené s administrací a zaregistrování žádosti o pronájem bytu v domě zvláštního určení a o pronájem městského bytu.

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 473

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi:

1. A. Š. - Domov pro seniory U Moravy

2. Z. Š. - Domov pro seniory U Moravy

3. J. K. - Domov pro seniory U Moravy

4. V. H. - Domov pro seniory U Moravy

5. J. K. - Domov pro seniory Vážany

6. Z. D. - Domov pro seniory Vážany

7. A. D. - Domov pro seniory U Kašny

8. M. D. - Domov pro seniory U Kašny

9. J. C. - Domov pro seniory U Kašny

10. M. M. - Domov pro seniory U Moravy

11. Š. M. - Domov pro seniory U Moravy

12. Z. T. - Domov pro seniory U Kašny

13. F. P. - Domov pro seniory U Moravy

14. M. P. - Domov pro seniory U Moravy

15. J. K. - Domov pro seniory Vážany

16. V. S. - Domov pro seniory Vážany

17. M. Z. - Domov pro seniory U Moravy

18. V. V. - Domov pro seniory U Moravy

19. M. D. - Domov pro seniory U Kašny

20. K. J. - Domov pro seniory U Moravy

21. S. J. - Domov pro seniory U Moravy

22. E. B. - Domov pro seniory Vážany

23. J. M. - Domov pro seniory Vážany

24. V. N. - Domov se zvláštním režimem Strom života

25. J. J. - Domov se zvláštním režimem Strom života

26. M. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života

27. W. F. - Domov se zvláštním režimem Strom života

28. A. D. - Domov se zvláštním režimem Strom života

B) n e s c h v a l u j e

R. J. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Prodej části pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. Kroměříž na ulici Havlíčkova pro paní J. B. – č. 474 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní J. B.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 400/1 – ostatní plocha o výměře cca 45 m² v k. ú. Kroměříž na ulici Havlíčkova pro paní J. B. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

 

Prodej částí pozemku parc. č. 2769/97 v k. ú. Kroměříž pro manžele M.i a RSDr. J. J. – č. 475 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej částí pozemku parc. č. 2769/97 – ostatní plocha o výměrách 1 m² a 0,41 m², podle nového geometrického plánu č 5890-90/2011 ze dne 14. 6. 2011 označených jako parc. st. č. 8239 – část b a c pro manžele M. a RSDr. J. J. za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Úplatné nabytí pozemku parc. č. 3381/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 476 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 3381/4 – ostatní plocha o výměře 119 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem

Nabytí pozemku parc. č. 184/2 v k. ú. Trávník z vlastnictví pana M. S. – č. 477 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemku parc. č. 184/2 – orná půda o výměře 3.094 m² v k. ú. Trávník a komunikace vybudované na tomto pozemku z vlastnictví pana M. S. do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 100 Kč, včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že smlouva kupní bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci výše uvedené stavby komunikace.

 

Pronájem garážového stání na Nitranské ulici v Kroměříži panu M. S.i – č. 478 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu ideální ½ dvougaráže na Nitranské ulici v Kroměříži v budově kotelny na stavební parcele č. 6431 o výměře 22,8 m² pro pana M. S. ode dne 1. září 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 1.200 Kč ročně za účelem parkování vlastního motorového vozidla.

 

Žádost Základní umělecké školy Kroměříž o prodloužení nájemní smlouvy – č. 479 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 3. listopadu 2010 mezi Správou majetku města Kroměříže a Základní uměleckou školou Kroměříž, Jánská 31, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor domů č. pop. 27, 28, 29, 30, 31 a pozemků parc. č. 14, 15, 16, 17 a parc. č. stav. 246, 247, 248, 249, 250 v Jánské ulici v Kroměříži v bodě III. následovně:

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou jednoho roku a to do dne 31. prosince 2012 za smluvní výši nájemného, mimo období hlavních prázdnin, 1.000 Kč měsíčně.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 893/5, parc. č. 3241 v k. ú. Kroměříž a parc. č. 693/44 a parc. č. 694 v k. ú. Vážany pro společnost RS Trucks s. r. o., Otrokovice – č. 480 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 893/5 – orná půda o výměře 2.005 m² a parc. č. 3241 – ostatní plocha o výměře 497 m² v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 693/44 - orná půda o výměře 397 m² a parc. č. 3241 – ostatní plocha o výměře 501 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro společnost RS Trucks s. r. o., Otrokovice a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, pozemků parc. č. 161 a 162 v k. ú. Postoupky pro společnost MONSTA Brno, spol. s r. o. – č. 481 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, pozemků parc. č. 161 o výměře 882 m² a parc. č. 162 o výměře 828 m², oba ostatní plocha v k. ú. Postoupky pro společnost MONSTA Brno, spol. s r. o. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž pro společnost SEALL v. o. s. – č. 482 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 - ostatní plocha o výměře cca 108 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost SEALL v. o. s. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu (bývalého PDA), Velehradská č. pop. 625 v Kroměříž i- č. 483 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu (bývalého PDA), Velehradská č. pop. 625 v Kroměříži o celkové výměře 381, 53 m² za účelem vybudování občerstvení od 1. října 2011.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 870/16 v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. Č. – č. 484 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 870/16 - ostatní plocha o výměře cca 242 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. Č. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Výpověď z nájmu nebytových prostor SČF KF 06-5 Kroměříž, Klub filatelistů – č. 485 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28. července 2005 mezi městem Kroměříž, zastoupeným ředitelem Správy majetku města Kroměříže a SČF KF 06-5 Kroměříž, Klubem filatelistů, ve znění dodatku č. 1 až 4 na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži a to kanceláře č. 1 o výměře 18,71 m² (včetně zrušení práva užívat místnost č. 2 v prvním nadzemním podlaží pravidelně vždy každou neděli v domě od 8.00 do 12.00 hodin), dohodou, ke dni 31. srpnu 2011.

u k l á d á

řediteli Správy majetku města Kroměříže zajistit podepsání dohody o ukončení nájmu s SČF Klubem filatelistů Kroměříž nejpozději do dne 31. srpna 2011.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám v Hradisku č. pop. 16 – žádost paní A. Š. – č. 486 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 5. ledna 2009 mezi Správou majetku města Kroměříže a paní A. Š. na pronájem nebytových prostor o výměře 121,06 m² v domě č. pop. 16 v Hradisku a přilehlého pozemku parc. č. 217, dohodou ke dni 22. srpnu 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 121,06 m² v domě č. pop. 16 v Hradisku a přilehlého pozemku parc. č. 217 pro účely podnikání v oblasti hostinské činnosti.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 702 na Purkyňově ulici v Kroměříži pro Astras, o. p. s. – č. 487 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21. června 2004 mezi městem Kroměříž a Azylovým domem pro muže, o. p. s. na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 702 na Purkyňově ulici v Kroměříži, spolu se zastavěnou částí pozemku parc. č. 1516 v k. ú. Kroměříž, dohodou ke dni 30. říjnu 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor domu č. pop. 702 v Purkyňově ulici v Kroměříži pro společnosti Astras, o. p. s. za účelem poskytování sociálních služeb – ubytování azylového typu pro muže, za podmínky, že ve tříčlenné správní radě bude mít město Kroměříž dva zástupce a to MUDr. Jarmilu Číhalovou a Ing. Blanku Šimůnkovou.

Pronájem pozemků v k. ú. Těšnovice – č. 488 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. F. V. – zástupce společnosti Ovocná školka Litenčice, spol. s r. o. a pana P. V. - zástupce společnosti GOLF Kroměříž, s. r. o.

s c h v a l u j e

1. pronájem pozemků parc. č. 379/14 o výměře 55 m², parc. č. 379/15 o výměře 22 m², parc. č. 379/3 o výměře 454 m², parc. č. 379/7 o výměře 539 m², parc. č. 381/1 o výměře 9.876 m², parc. č. 381/2 o výměře 11.402 m², parc. č. 451/1 o výměře 1.215 m², parc. č. 452 o výměře 1.404 m² (celková výměra pozemků činí 24.967 m²) pro společnost GOLF Kroměříž, s. r. o., Havlíčkova 3935/124, 767 01 Kroměříž ode dne 1. října 2012 do 30. září 2015 za smluvní výši nájemného 0,15 Kč/m² ročně (upřesní majetkoprávní oddělení)

2. výpověď z pronájmu pozemků parc. č. 363 o výměře 24.582 m², parc. č. 367 o výměře 4.274 m², parc. č. 379/19 o výměře 39.258 m², parc. č. 379/2 o výměře 98.840 m² a parc. č. 379/5 o výměře 27.963 m² (celková výměře 194.917 m²), vše v k. ú. Těšnovice, Zemědělskému podniku Kvasicko, ke dni 30. září 2011 s výpovědní lhůtou jednoho roku

3. dohodu o ukončení užívání části pozemku parc. č. 384/1 o výměře 60.829 m² v k. ú. Těšnovice, Klubu vojáků v záloze Kroměříž – Střelecký klub Kroměříž, ke dni 30. září 2012, mimo oplocený areál střelnice

4. pronájem pozemku parc. č. 384/1 o výměře 60.829 m² v k. ú. Těšnovice pro společnost GOLF Kroměříž, s. r. o., Havlíčkova 3935/124, 767 01 Kroměříž ode dne 1. října 2012 do 30. září 2015 za smluvní výši nájemného 0,15 Kč/m² ročně

5. pronájem pozemků parc. č. 363 o výměře 24.582 m², parc. č. 367 o výměře 4.274 m², parc. č. 379/19 o výměře 39.258 m², parc. č. 379/2 o výměře 98.840 m² parc. č. 379/5 o výměře 27.963 m² (celková výměra 194.917 m²), vše v k. ú Těšnovice, pro společnost GOLF Kroměříž, s. r. o., Havlíčkova 3935/124, 767 01 Kroměříž ode dne 1. října 2012 do 30. září 2015 za smluvní výši nájemného 0,15 Kč/m² ročně,

s tím, že tuto smlouvu je možné na základě oboustranné dohody předčasně ukončit

u k l á d á

Ing. Blance Šimůnkové a Ing. Aleši Opravilovi zpracovat návrh nájemní smlouvy a tento předložit na schůzi Rady města Kroměříže 22. září 2011.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Těšnovice pro Ovocnou školku Litenčice, spol. s r. o. – č. 489 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 379/2 – orná půda o výměře 98.840 m², parc. č. 379/4 – ostatní plocha o výměře 20.213 m², parc. č. 379/5- orná půda o výměře 27.963 m², parc. č. 379/19 – ostatní plocha o výměře 39.258 m² , parc. č. 381/1 – ostatní plocha o výměře 9.876 m² , parc. č. 381/2 – ostatní plocha o výměře 11.402 m², parc. č. 383 – ostatní plocha o výměře 193.687 m², parc. č. 384/1 – ostatní plocha o výměře 60.829 m², parc. č. 451/1– ostatní plocha o výměře 1.215 m², parc. č. 452 – ostatní plocha o výměře 1.404 m² a parc. č. 462/1 – ostatní plocha o výměře 5.019 m² pro společnost Ovocná školka Litenčice, spol. s r. o. za účelem provozování zemědělské činnosti. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Návrh dalšího postupu při pořizování změny č. 5 územního plánu města Kroměříže a problematiky obchvatu města Kroměříže – č. 490 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

1. schválit rozdělení pořizování změny č. 5 územního plánu města Kroměříže na samostatné změny č. 5A a č. 5B územního plánu města Kroměříže a problematiku obchvatu řešit samostatně

2. uložit Ing. Blance Šimůnkové – předsedkyni výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města požádat o prověření změny trasy obchvatu města při veřejném projednání Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje a na základě toho požádat o změnu vedení obchvatu města v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje

a) ve variantě bez obchvatu města Kroměříže

b) ve variantě 2 podle územní studie obchvatu Kroměříže silnicí II/432

c) ve variantě umístěné za kroměřížským sportovním letištěm

 

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu městem Kroměříž – dodatek č. 1 – č. 491

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 Interní směrnice č. 1/2011 Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu městem Kroměříž spočívající v textu:

Článek 7 Způsob zadání a výběru veřejné zakázky – předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dle finančního limitu 2 (200 tisíc včetně až 500 tisíc Kč bez DPH) a výběru nejvhodnější nabídky

odstavec 9. ve znění:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (Příloha č. 8 této interní směrnice) bude elektronicky zveřejněno ve formátu PDF na www stránkách města Kroměříže.

Článek 8 Způsob zadání a výběru veřejné zakázky – předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dle finančního limitu 3 (500 tisíc včetně až 2 mil. Kč bez DPH, stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH) a výběru nejvhodnější nabídky

odstavec 9. ve znění:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (Příloha č. 8 této interní směrnice) bude elektronicky zveřejněno ve formátu PDF na www stránkách města Kroměříže.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

odstavec 4. ve znění:

Tento dodatek doplňuje Interní směrnici č. 1/2011 z 19. ledna 2011 a nabývá účinnosti dnem následujícím po dní schválení Radou města Kroměříže.

 

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Kroměříž, obchodními společnostmi zřízenými městem Kroměříž, obecně prospěšnými společnostmi zřízenými městem Kroměříž – dodatek č. 1 – č. 492

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 1/2011 Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Kroměříž, obchodními společnostmi zřízenými městem Kroměříž, obecně prospěšnými společnostmi zřízenými městem Kroměříž spočívající v textu:

Článek 7 Způsob zadání a výběru veřejné zakázky – předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dle finančního limitu 2 (200 tisíc včetně až 500 tisíc Kč bez DPH) a výběru nejvhodnější nabídky

odstavec 8. ve znění:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (Příloha č. 8 tohoto metodického pokynu) bude elektronicky zveřejněno ve formátu PDF na www stránkách města Kroměříže.

Článek 8 Způsob zadání a výběru veřejné zakázky – předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dle finančního limitu 3 (500 tisíc včetně až 2 mil. Kč bez DPH, stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH) a výběru nejvhodnější nabídky

odstavec 8. ve znění:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (Příloha č. 8 tohoto metodického pokynu) bude elektronicky zveřejněno ve formátu PDF na www stránkách města Kroměříže.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

odstavec 5. ve znění:

Tento dodatek doplňuje Metodický pokyn č. 1/2011 z 19. ledna 2011 a nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení Radou města Kroměříže.

Koncept rozvoje sportovní zóny Kroměříž – č. 493 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zahájení přípravy města Kroměříže pro předložení konceptu rozvoje sportovní zóny Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže projednat Koncept rozvoje sportovní zóny Kroměříž připravovaný do výzvy ROP 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5.000 obyvatel.

Projekt „Digitalizace promítání v kině Nadsklepí v Kroměříži“ – č. 494 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předložení projektu „Digitalizace promítání v kině Nadsklepí v Kroměříži“ včetně rozšíření 3D do dotačního programu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a jeho dofinancování včetně uhrazení žadatelského poplatku.

Projekty města Kroměříže navazující na projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži realizovaný Národním památkovým ústavem – č. 495 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zahájení přípravy projektů města Kroměříže navazujících na projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži realizovaný Národním památkovým ústavem

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace multimediálního centra na Starém pivovaru, úpravy prostoru před vstupem do Květné zahrady a rozšíření informačního systému.

Změna jízdního řádu MHD Kroměříž k 1. září 2011 - č. 496 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu jízdního řádu MHD Kroměříž s účinností od 1. září 2011, dle předložené zprávy.

Ceník hřbitovních služeb – č. 497 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

předložený ceník nájemného a hřbitovních služeb pro hřbitov v Kroměříži a pro hřbitovy v místních částech.

Žádost o bezplatné parkovací karty pro Arcibiskupské gymnázium Kroměříž – č. 498 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vydání bezplatných parkovacích karet pro Arcibiskupské gymnázium Kroměříž na dobu jednoho roku.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení exekuce náhradním výkonem – „Sanace pozemku parc. č. 152, k. ú. Skaštice“ – č. 499 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Sanace pozemku p. č. 152, k. ú. Skaštice“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s firmou Purum s. r. o., IČ 62414402, Národní 961/25, 110 00 Praha, za cenu 1.795.200,00 Kč bez DPH, tj. 2.154.240,00 Kč včetně DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč DEKONTA, a. s., IČ 25006096, Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, za cenu nabídky 1.963.200,00 Kč bez DPH, tj. 2.355.840,00 Kč s DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč SITA CZ a. s., IČ 25638955, Španělská 10, 120 00 Praha 2, s nabídkovou cenou 2.184.000 Kč bez DPH, tj. 2.620.800 Kč s DPH.

Rozpočtové opatření – exekuce náhradním výkonem „Sanace pozemku parc. č. 152 v k. ú. Skaštice“ – č. 500 – 08/04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 ve výši 2.154.240 Kč, včetně DPH na provedení exekuce náhradním výkonem – sanací pozemku parc. č. 152 v k. ú. Skaštice.

Zadání projektové dokumentace protipovodňových opatření – č. 501 – 11/08

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města zadat vypracování projektové dokumentace zvýšení hrází řeky Moravy v úseku od železničního mostu po čistírnu odpadních vod a řeky Moštěnky v úseku od mostu na Plešovec po soutok s Moravou.

Personální záležitosti – jmenování vedoucího odboru informačních technologií Městského úřadu Kroměříž – č. 502

Rada města Kroměříže po projednání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, § 102, písm. g), v platném znění

j m e n u j e

Ing. Josefa Menčla do funkce vedoucího odboru informačních technologií Městského úřadu Kroměříž s účinností ode dne účinnosti jmenování nového tajemníka Městského úřadu Kroměříž

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 460 z 12. schůze Rady města Kroměříže konané 14. července 2011, kdy text „od 1. září 2011“ se nahrazuje textem: “ode dne účinnosti jmenování nového tajemníka Městského úřadu Kroměříž“.

Smlouva o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Českým červeným křížem, místní skupiny Drahlov – č. 503

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem kroměříž a paní Hanou Junákovou, bytem Drahlov 7, 767 01 Kroměříž

2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a paní J. L. Předmětem smlouvy o výpůjčce je majetek v celkové pořizovací hodnotě 26.194 Kč, dle předložené zprávy. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předměty k bezplatnému užívání a to v termínu do 31. 12. 2015.

Změna složení bytové komise – č. 504

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Mgr. Petra Bráníka z funkce člena bytové komise Rady města Kroměříže.

Partnerství města Kroměříže v projektu Podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 76, předkládaný firmou Euroface Consulting s. r. o. č. 505 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Partnerství města Kroměříže v projektu Podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 76, předkládaný firmou Euroface Consulting s. r. o.

Projekt „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž“ – č. 506 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž“ do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 78“.

Partnerství města Kroměříže v projektu „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II“ – č. 507 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření partnerství města Kroměříže v projektu „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II“.

Partnerství města Kroměříže v projektu „Genderový projekt – podpora podnikání pro ženy s dětmi ve Zlínském kraji“ – č. 508 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření partnerství města Kroměříže v projektu „Genderový projekt – podpora podnikání pro ženy s dětmi ve Zlínském kraji“.

Projekt „Sportovní hry seniorů – Kroměříž 2012“ – č. 509 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení projektu „Sportovní hry seniorů – Kroměříž 2012“ do programu Evropa pro občany 2007 – 2013.

Žádost o přesun informačních prostředků v rámci položek v rozpočtu žádosti o dotaci pro Říši loutek Kroměříž, o. s. – č. 510- 10

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci položek rozpočtu smlouvy o dotaci č. 186/05/11 z položky cestovné do položky propagace ve výši 6.000 Kč.

Zvýšení dotace pro Informační centrum Kroměříž – č. 511 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zvýšení příspěvku pro Informační centrum Kroměříž pro rok 2011 o 40.000 Kč.

Žádost o užití znaku města Kroměříže firmou KOMPAKT spol. s r. o. 512 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

užití loga města Kroměříže na informačním plakátu pro občany a firmy města Kroměříže reklamní agenturou KOMPAKT spol. s r. o. Poděbrady.

Žádost pana E. H. o prodloužení doby hudební produkce na akce „Kmotr Cup“ - č. 513 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení doby hudební produkce v rámci tenisového turnaje „Kmotr Cup“ konaného v areálu TC Bajda Kroměříž ve dnech 27. srpna 2011 od 18.00 hodin do 28. srpna 2011 do 01.00 hodin.

TJ SOKOL Kroměříž – žádost o finanční příspěvek – č. 514 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 12.118 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z částky 250.000 Kč určené na akce, jejich spolupořadatelem je město Kroměříž, pro TJ SOKOL Kroměříž na úhradu autobusu do Vídně pro vítězný kolektiv dětské divadelní přehlídky „Pohádková Kroměříž“.

Návrh na udělení Kroměřížských tolarů členům pěveckého sboru Moravští madrigalisté – č. 515 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit členům pěveckého sboru Moravští madrigalisté:

a) bronzový Kroměřížský tolar paní PharmDr. H. H., Mgr. M. D. a MUDr. V. D.

b) stříbrný Kroměřížský tolar paní Mgr. N. C. a Mgr. R. D.

c) zlatý Kroměřížský tolar panu M. Š.,

při příležitosti 50. výroční vzniku sboru.

Udělení čestného občanství města Kroměříže - č. 516 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení čestného občanství rumunskému králi Michalovi I.

Jmenování pracovní komise pro výběr osobnosti, jíž má být udělena Cena města Kroměříže – č. 517 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pracovní komisi pro výběr osobnosti, jíž má být udělena Cena města Kroměříže, v tomto složení:

Mgr. Jitka Dvořáková, Karel Holík, Mgr. Šárka Kašpárková, Ing. Blanka Šimůnková, MUDr. Jarmila Číhalová.

Zapisovatelka této komise – Anna Snídalová

Komise je jmenována na celé volební období.

Účast na Světovém dnu cestovního ruchu v Nitře 25. září – 27. září 2011 – č. 518 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast paní Marcely Formanové a Mgr. Jiřího Pánka – pracovníků Městského úřadu Kroměříž a PhDr. Šárky Kašpárkové – ředitelky Knihovny Kroměřížska, na akci Světový den cestovního ruchu, spojené s konferencí na téma „cestovní ruch, propagace a spolupráce mezi partnerskými městy“ v Nitře ve dnech 25. září – 27. září 2011, včetně dopravy služebním automobilem.

Informace o průběhu stavby – Rekonstrukce kina Nadsklepí – č. 519 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit výměnu oken a realizaci dalších víceprací na stavbě „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium“, dle předložené zprávy.

Informace o průběhu realizace stavby „Revitalizace panelového sídliště Oskol“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříž – zóna Jihovýchod – č. 520 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 o dofinancování víceprací na stavbu „Revitalizace panelového sídliště Oskol“, dle předložené zprávy.

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období od 01.10.2009-30.09.2011 – č. 521 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

J. D.

M. H.

Návrh MUDr. R. K. ve věci vyhlášení výběrového řízení na provozování MHD v Kroměříži – č. 522

Rada města Kroměříže po projednání návrhu MUDr. R. K.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže nevyhlásit výběrové řízení na provozování MHD v Kroměříži.

Memorandum o budování IVVS Zlínského kraje – č. 523 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

připojení města Kroměříže k Memorandu o budování IVVS (Informační vyrozumívací a varovný systém) Zlínského kraje.

Partnerství města Kroměříže v projektu „Šance pro rodinu“, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 76, předkládaný Okresní hospodářskou komorou Kroměříž – č. 524

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Partnerství města Kroměříže v projektu Šance pro rodinu“, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 76, předkládaný Okresní hospodářskou komorou Kroměříž.

Projekty prevence kriminality navržené k realizaci v roce 2011 v rámci programu „Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit 2011“ – č. 525

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zapojení města Kroměříže do vyhlášeného druhého kola „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit 2011“.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                  Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže