Usnesení z 12. schůze Rady města Kroměříže konané 14. července 2011

| 25.07.2011 |

Usnesení z 12. schůze Rady města Kroměříže konané 14. července 2011

 

Bytové záležitosti - č. 448 - 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) r u š í

1. část usnesení č. 391 – 06 z 11. schůze – 1. části Rady města Kroměříže, konané dne 16. června 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní S. Ch.

2. část usnesení č. 391 – 06 z 11. schůze – 1. části Rady města Kroměříže, konané dne 16. června 2011, jímž byl schválen pronájem bytu (bezbariérový) o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži panu J. C.

3. část usnesení č. 391 – 06 z 11. schůze – 1. části Rady města Kroměříže, konané dne 16. června 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní J. V.

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem J. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní Z. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem R. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi Mgr. R. a J. Č., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní H. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi A. a J. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi R. a L. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní M. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou Y. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou do 31.10.2011 s tím, že pokud nájemce bude splácet dlužné nájemné vůči SmmK a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní K. S., a to na dobu určitou do 31. 10. 2011 s tím, že pokud nájemce bude splácet dlužné nájemné a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní E. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Z. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi MUDr. L. a V. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi J. a M. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Z. J., a to na dobu určitou do 31. 10. 2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet dlužné nájemné vůči SmmK a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou do 31.10.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet nedoplatek za komunální odpad a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem P. D., a to na dobu určitou do 31.10.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí nedoplatek za komunální odpad a splácet nedoplatek na finančním odboru a dále řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou do 31.10.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) s c h v a l u j e

podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní M. H., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní M. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu vůči Správě majetku města Kroměříže a nedoplatku za komunální odpad

E) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. M. M.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení čna Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

H. D.

J. G.

2. L. B.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

H. D.

J. G.

3. M. S.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

H. D.

J. G.

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 449

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením, projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi:

1. Ing. J. Z. - Domov pro seniory u Kašny

2. V. L. - Domov pro seniory U Kašny

3. V. J. - Domov pro seniory Vážany

4. M. G. - Domov pro seniory U Moravy

5. M. T. - Domov pro seniory Vážany

6. R. G. - Domov pro seniory U Moravy

7. A. S. - Domov pro seniory U Kašny

8. L. T. -.Domov pro seniory Vážany

9. A. Z. - Domov pro seniory Z Kašny

10. A. Z. - Domov pro seniory Vážany

11. B. T. - Domov pro seniory U Moravy

12. K. T. - Domov pro seniory U Moravy

13. Ing. F. M. - Domov pro seniory Vážany

14. J. Š. - Domov pro seniory U Moravy

15. E. R. - Domov pro seniory U Moravy

16. S. S. - Domov pro seniory U Kašny

17. M. P. - Domov pro seniory Vážany

18. J. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života

19. M. D.- Domov se zvláštním režimem Strom života

20. E. Š. - Domov se zvláštním režimem Strom života

21. S. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života

22. F. R. - Domov se zvláštním režimem Strom života

23. J. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života

24. V. D. - Domov se zvláštním režimem Strom života

25. P. D. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

26. Z. K. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

27. P. S. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B) n e s c h v a l u j e

A. K. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Prodej pozemku parc. č. 604/285 v k. ú. Kroměříž pro manžele S. a Mgr. M. T. – č. 450 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů S. a Mgr. M. T.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 604/285 - zahrada o výměře 296 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele S. a Mgr. M. T. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², tj. 103.600 Kč celkem, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Nabytí pozemků parc. č. 4817 a 4824 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Pozemkového fondu ČR - č. 451 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemků parc. č. 4817 o výměře 438 m² a parc. č. 4824 o výměře 729 m², oba trvalý travní porost v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví města Kroměříže za cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1573/7 v k. ú. Kroměříž pro pana T. P. – č. 452 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1573/7 – orná půda o výměře 1.787 m² v k. ú. Kroměříž pro pana T. P. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/97 v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. – č. 453 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/97 – ostatní plocha o výměrách 1 m² a 0,41 m² pro manžele M. a RSDr. J. J.

 

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 454 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného dle zápisu z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 3. května 2011, včetně způsobu likvidace (majetek v evidenci škol a školských zařízení zřizovaných městem Kroměříž) a ze dne 8. června 2011, včetně způsobu likvidace (majetek v evidenci Sociálních služeb města Kroměříže, Městského úřadu Kroměříž, oddělení vymáhání pohledávek, Městského úřadu Kroměříž, odboru vnitřních věcí), dle předložené zprávy.

Výpovědi z pronájmu pozemku parc. č. 1500/241 v areálu ZŠ Oskol – č. 455 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 8. října 1992 mezi městem Kroměříž a panem J. Ch. na pronájem části pozemku parc. č. 1500/241 v k. ú. Kroměříž o výměře 70 m² ke dni 31. srpnu 2011 s výpovědní lhůtou dvou měsíců

2. výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 10. ledna 1992 mezi městem Kroměříž a paní V. M. na pronájem části pozemku parc. č. 1500/241 v k. ú. Kroměříž o výměře 49 m² ke dni 31. srpnu 2011 s výpovědní lhůtou dvou měsíců

3. výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 10. prosince 1997 mezi městem Kroměříž a paní PaedDr. M. S. na pronájem části pozemku parc. č. 1500/241 v k. ú. Kroměříž o výměře 42 m² ke dni 31. srpnu 2011 s výpovědní lhůtou dvou měsíců

4. výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 18. dubna 2001 mezi městem Kroměříž a PaedDr. M. S. na pronájem části pozemku parc. č. 1500/241 v k. ú. Kroměříž o výměře 42 m² ke dni 31. srpnu 2011 s výpovědní lhůtou dvou měsíců.

 

Změna v usneseních na jednotky v domě č. pop. 3338 na Havlíčkově ulici v Kroměříži – č. 456 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/24 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z manželů MUDr. M Š. a K. Š. na MUDr. M. V.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIII. v usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 1. 9. 2005 ve věci darování podílu id. 51/100 nebytové jednotky 3338/13 a příslušného spoluvlastnického podílu 933,3/163440 na společných částech domu č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z MUDr. M. Š. na MUDr. M. V.

Změna usnesení č. 398 – 04 z 1. části 11. schůze RMK konané 16. června 2011 (p. K. N.) – č. 457- 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v usnesení č. 398 – 04 z 1. části 11. schůze Rady města Kroměříže konané 16. června 2011 takto: „..... ode dne 1. září 2011....". Zbývající část usnesení zůstává v platnosti.

 

Změna složení bytové komise – č. 458 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Jakuba Popovského z funkce člena bytové komise Rady města Kroměříže.

 

Jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace pozemku p. č. 152, k. ú. Skaštice" - č. 459 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hodnotící komisi ve věci veřejné zakázky na provedení exekuce náhradním výkonem – „Sanace pozemku p. č. 152, k. ú. Skaštice", č. zakázky VZ/2011/3/01odbor životního prostředí:

Ing. Blanka Šimůnková - předsedkyně komise RMK pro nakládá s majetkem města

RNDr. Božena Ševčíková - vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Petr Vodák – odbor životního prostředí

náhradníci:

Ing. Josef Pospíšil – odbor životního prostředí

Ing. Igor Hýbner – odbor životního prostředí

Návrh na zřízení odboru informačních technologií – č. 460

Rada města Kroměříže po projednání s účinností od 1. září 2011

z ř i z u j e

odbor 03 - informačních technologií Městského úřadu Kroměříž

r u š í

oddělení informatiky na odboru vnitřních věcí

s c h v a l u j e

změnu organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž týkající se zřízení odboru informačních technologií, dle předložené zprávy.

Odbor 03 – informačních technologií

Součástí tohoto odboru je oddělení informatiky, v jehož čele stojí vedoucí oddělení, který je podřízen vedoucímu odboru 03.

V samostatné působnosti vykonává zejména následující činnosti:

(1) Koordinuje a technicky zabezpečuje publikaci informací na stránkách WWW.

(2) Zabezpečuje organizaci elektronických aukcí u zakázek malého rozsahu.

A. Oddělení informatiky

a) zajišťuje komplexní zabezpečení informačního systému MěÚ,

b) provádí ověřování nových programových produktů včetně školitelské a konzultační činnosti,

c) zabezpečuje sdílení a správu lokálních datových sítí, přístup počítačů MěÚ Kroměříž k síti Internet,

e) koordinuje GIS,

f) konzultuje na základě požadavků odborů volbu vhodného programu a výpočetní techniky,

g) je gestorem elektronické podatelny a užívání počítačových programů na úřadě,

h) zajišťuje bezpečnost informačních systémů MěÚ.

Změna organizačního řádu – koordinovaná stanoviska – č. 461

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

s účinností od 1. srpna 2011 následující změny organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž takto:

1. přesouvá z útvaru tajemníka na odbor životního prostředí na oddělení ochrany vod a prostředí – vodoprávní úřad do části přenesené působnosti bod E. Vydávání koordinovaných stanovisek

2. v Čl. 8 tajemník, odstavec (3), písmeno g) se vynechává text „útvar Vydávání koordinovaných stanovisek"

3. ruší Čl. 8 tajemník, odstavec (3), písmeno h), v plném znění (zmocnění tajemníka městského úřadu k podepisování koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek)

4. ruší v příloze č. 1 organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž organizační struktura, v útvaru tajemníka městského úřadu činnost vydávání koordinovaných stanovisek

Jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj" – č. 462

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výroba a dodání měsíčníku

Kroměřížský zpravodaj" (číslo zakázky VZ/2011/2/01/útvar tajemníka) v tomto složení:

Mgr. Jiří Pánek náhradnice: JUDr. Ivana Bukovská

Ing. Jaroslav Adamík náhradnice: Ing. Blanka Šimůnková

Mgr. Pavel Zrna náhradnice: Jarmila Číhalová

 

Žádost o povolení užití znaku města – č. 463 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

užití znaku města Kroměříže v obraze s názvem „Moje vlast", vydávaném společností Přikrylová Milada Plus s. r. o.

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž – č. 464 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

zástupce zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž pro funkční období od 1. srpna 2011 do 31. prosince 2014:

školská rada při zástupce zřizovatele

Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, MUDr. Ondřej Debef

příspěvkové organizaci Ing. Blanka Šimůnková

Základní škole, Kroměříž, Sýpek 1462, Mgr. Miloslava Nosková

příspěvkové organizaci Ing. Věra Nováková

Základní škole Slovan, Kroměříž, MUDr. Jaroslav Novák

příspěvkové organizaci Ing. Jan Žárský

Základní škole Oskol, Kroměříž, RSDr. Vladimír Křemeček

příspěvkové organizaci Mgr. Pavel Motyčka

Základní škole Zachar, Kroměříž, MUDr. Jarmila Číhalová

příspěvkové organizaci Mgr. Jitka Dvořáková

Základní škole Zámoraví, Kroměříž, Ing. Věra Knapková, BA

příspěvkové organizaci Marek Šindler

Žádost pna P. G. o prodloužení hrací doby na akci „JAMSESSION – letní speciál" – č. 465 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení hrací doby na akci „JAMSESSION – letní speciál" konané na Hanáckém náměstí v Kroměříži dne 28. července 2011 od 19.00 do 24.00 hodin.

Schválení zahraniční služební cesty – č. 466

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) účast Marka Šindlera a Mgr. Jiřího Pánka na akci „Nitra, milá Nitra" dne 2. července 2011. Doprava bude zajištěna služební vozidlem s řidičem

b) delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Piekary Slaskie ve dnech 16. července – 17. července 2011 ve složení: Mgr. Daniela Hebnarová, MUDr. Olga Sehnalová, MBA – účast na „Dnech města". Doprava bude zajištěna služebním vozidlem s řidičem

c) účast Ing. Blanky Šimůnkové a Mgr. Jiřího Pánka s tlumočníkem na oslavě „Dnů města Ramnicu Valcea" ve dnech 27. července – 31. července 2011. K realizaci této služební cesty schvaluje využití služebního vozidla Městského úřadu Kroměříž s řidičem

Návrh opatření na skládce Vážany – Zachar – č. 467 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

řediteli Správy majetku města Kroměříže provést nezbytná opatření na utěsnění drenážního systému skládky Vážany – Zachar

termín: neprodleně

 

Nájem pozemku ve správcovství Českých drah, a. s. za účelem umístění stojanů na kola pro cestující ze stanice Kroměříž – č. 468 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s Českými drahami, a. s. na pronájem části pozemku parc. č. 3121/30 ve správcovství Českých drah, a. s. za účelem umístění stojanů na kola pro cestující ze stanice Kroměříž.

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže dne 13. července 2011 – č. 469 -13

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. vedoucímu odboru služeb:

a) zajistit zjednosměrnění části ul. Zeyerova od č. pop. 2603 po ulici Sládkova

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. září 2011

b) zajistit snížení rychlosti pro nákladní vozidla na ul. Čelakovského v úseku od ul. Hulínská po ul. Raisova

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. září 2011

c) zajistit prověření možnosti zjednosměrnění ul. Zahradní v úseku nemovitosti v dané lokalitě

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. září 2011

d) zajistit projednání s osadním výborem ve Vážanech parkování po jedné straně ul. Na Návsi

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. září 2011

e) zajistit zpracování návrhu dopravního značení a vyznačení zvýraznění vedlejších komunikací na křižovatce Třasoňova x Talichova

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. září 2011

f) zajistit doplnění zákazu zastavení o dodatkovou tabuli E4-Délka úseku 15m podél kašny na Riegrově náměstí, spodní část

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. srpen 2011

g) zajistit zpevnění části účelové komunikace parc. č. 254/1 v Kotojedech pro vyhýbání vozidel

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. srpen 2011

2. vedoucímu odboru dopravy:

a) zajistit vyjádření Policie ČR k umístění přechodu pro chodce na ul. Havlíčkova blíže k ul. K. Čapka ke stanovení podmínek

zodpovídá: JUDr. František Dočekal, Ph.D.

termín: 30. září 2011

b) zajistit vyjádření Policie ČR k umístění obou variant přechodu pro chodce na ul. Lutopecká u DZU ke stanovení podmínek

zodpovídá: JUDr. František Dočekal, Ph.D

termín: 30. září 2011

3. vedoucímu odboru rozvoje města:

a) prověřit možnost realizace vybudování zálivu na ul. Osvoboditelů před smuteční síní

zodpovídá: Ing. Josef Koplík

termín: 30. listopad 2011

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže ze dne 13. července 2011

Žádost o bezplatné parkovací karty pro vozidla Oblastní charity Kroměříž – č. 470 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání jedenácti kusů bezplatných parkovacích karet pro vozidla Oblastní charity Kroměříž na dobu jednoho roku.

 

Předložení technické specifikace pro výběrové řízení v projektu „EGovernment v Kroměříži" financovaném z Integrovaného operačního programu EU - č. 471 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e technickou specifikaci pro výběrové řízení na dodávku technologii a služeb pro projekt „EGovernment v Kroměříži", dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                 Marek Šindler

starostka města Kroměříže          uvolněný člen Rady města Kroměříže