Usnesení z 11. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 16. června 2011

| 04.07.2011 |

Usnesení z 11. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 16. června 2011

Bytové záležitosti – č. 391 – 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. W., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní R. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. C., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi P. a L. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživateli bytu o vel. 1+2 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Z. K. a J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem B. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a Z. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní E. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní P. C., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a S. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. K. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní O. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

40. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

41. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

42. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

43. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

44. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi C. a R. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

45. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

46. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a K. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

47. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem F. H. a M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

48. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem B. K. a panem M. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatky za komunální odpad a řádně splácet dluh na finančním odboru a pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

49. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní K. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

50. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+2 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

51. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní I. K., a to na dobu jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

52. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

53. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

54. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

55. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

56. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Ž. Š., a to na dobu určitou do 31.12.2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

57. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s manželi I. a V. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

58. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou.

B) n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

C) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. S. Ch.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení čna Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

J. V.

2. J. C.

byt (bezbariérový) o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

3. M. P.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Z. Š.

D) s c h v a l u j e

pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Š. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

K. J.

E) s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži paní P. I., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 392

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi:

1. J. S. - Domov pro seniory Vážany

2. K. N. - Domov pro seniory U Kašny

3. A. Š. - Domov pro seniory U Kašny

4. J. R. - Domov pro seniory U Kašny

5. M. S. - Domov pro seniory Vážany

6. R. S. - Domov pro seniory U Kašny

7. F. Ch.- Domov pro seniory U Moravy

8. M. V. - Domov pro seniory Vážany

9. M. Z. - Domov pro seniory Vážany

10. J. P. - Domov se zvláštním režimem Strom života

11. L. D. - Domov se zvláštním režimem Strom života

12. M. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života

13. V. V. - Domov se zvláštním režimem Strom života

14. R. V. - Domov se zvláštním režimem Strom života

B) n e s c h v a l u j e

1. J. O. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

 

Převod organizace Sociální služby města Kroměříže, příspěvkové organizace, na neziskovou organizaci OPS – č. 393

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

záměr převodu Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, na neziskovou organizaci OPS.

Schválení Dodatku č. 3 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže – č. 394

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže v následujícím znění:

DpS U Kašny, Riegrovo nám. 159, Kroměříž

- navýšení jednoho zaměstnance na pracovní pozici – pracovník v sociálních službách

DpS U Kašny, Riegrovo nám. 159, Kroměříž

– snížení jednoho zaměstnance na pracovní pozici – všeobecná sestra

DpS Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž

- navýšení jednoho zaměstnance na pracovní pozici – pracovník v sociálních službách

Valná hromada KTS – č. 395

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 26276437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

předložený program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,

v o l í

Mgr. Danielu Hebnarovou - předsedkyní valné hromady

Annu Snídalovou - zapisovatelkou z valné hromady

Mgr. Miloše Malého - ověřovatelem zápisu z valné hromady

b e r e n a v ě d o m í

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2010

s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2010 a rozdělení zisku ve výši 189.593,13 Kč takto:

1. Zákonný rezervní fond 18.959,00 Kč

2. Příděl do sociálního fondu 5.000,00 Kč

3. Příděl do fondu odměn 5.000,00 Kč

4. Příděl do fondu rozvoje 105.634,13 Kč

5. Příděl do fondu ředitele 55.000,00 Kč

b e r e n a v ě d o m í

zprávu auditora k roční účetní závěrce k 31. prosinci 2010

Prodej nebytové jednotky v domě č. pop. 3433 na ulici Karla Čapka v Kroměříži pro MUDr, N. a MUDr. M. Ž. – č. 396 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti MUDr. M. Ž.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej nebytové jednotky č. 3433/25 o výměře 10,2 m² v domě č. p. 3433 postaveném na pozemku parc. st. č. 4523 a k jednotce číslo 3433/25 příslušející spoluvlastnický podíl id. 102/15 663 na společných částech domu č. pop. 3433 a příslušející spoluvlastnický podíl id. 102/15 663 na pozemku parc. st. č. 4523 pro MUDr. M. a MUDr. N. Ž. za smluvní kupní cenu 10.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Prodej části pozemku parc. č. 604/37 v k. ú. Kroměříž pro Ing. I. N. - č. 397 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. I. N.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 604/37 - zahrada o výměře cca 75 m² v k. ú. Kroměříž pro Ing. I. N. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

Pronájem nebytových prostor o výměře 28 m² v domě č. pop. 3303 U Sýpek v Kroměříži – č. 398 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní K. N.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 28 m² v přízemí domu č. pop. 3303 U Sýpek v Kroměříži pro paní K. N. ode dne 1. července 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 1.300 Kč/m² ročně za účelem provozování kosmetických služeb.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži pro Centrum služeb postiženým Zlín o. p. s. – č. 399 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Mgr. M. A.

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené 29. června 2010 mezi Správou majetku města Kroměříže a Centrem služeb postiženým Zlín o. p. s. na pronájem části nebytových prostor budovy č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži následovně:

1. v bodě II. se zvyšuje plocha pronajatých prostor o část budovy C ve výměře cca 65 m²

2. v bodě VI. se upravuje výše nájemného na celkovou roční finanční částku 80.000 Kč.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 3234/2 na Velehradské ulici v Kroměříži panu D. V. k umístění směrové tabule – č. 400 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3234/2 o celkové výměře 1 m² na Velehradské ulici v Kroměříži ode dne 1. července 2011 na dobu neurčitou pro pana D. V. za smluvní výši nájemného 1.000 Kč ročně za účelem umístění směrové tabule Truhlářství Dušan Voch.

 

Pronájem nebytových prostor v budově zimního stadionu č. pop. 3474 na Obvodové ulici v Kroměříži pro pana K. R. – č. 401 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana K. R.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 36 m² v přízemí budovy zimního stadionu č. pop. 3474 na Obvodové ulici v Kroměříži pro pana K. R. ode dne 1. července 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 400 Kč/m² ročně za účelem zřízení servisu hokejové výstroje.

Prodej pozemku parc. č. 2869/3 v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc. – č. 402 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 2869/3 – ostatní plocha o výměře 63 m² v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc. za smluvní kupní cenu 20 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Nabytí pozemků parc. č. 1539/128 a 1539/130 v k. ú. Kroměříž na ulici Zborovská z vlastnictví společnosti UG-D, a. s. – č. 403 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí komunikací na pozemcích parc. č. 1539/128 a parc. č. 1539/130 v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 1539/128 o výměře 136 m² a parc. č. 1539/130 o výměře 142 m², oba ostatní plocha v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti UG- D, a. s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 100 Kč včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 1116/1, 1126/1 a 3269/2 v k. ú. Kroměříž – č. 404 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1116/1- orná půda o celkové výměře 28.322 m², parc. č. 1126/2 – ostatní plocha o celkové výměře 1.132 m² a parc. č. 1126/2 – ostatní plocha o celkové výměře 501 m², vše v k. ú. Kroměříž pro majitele přilehlých nemovitostí a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Změna v usnesení z XXXIV. ZMK konaného 27. června 2002, bod XIII. – zrušení části 1, nabytí pozemků parc. č. 4644 a 4645 v k. ú. Kroměříž – č. 405 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. zrušení části 1. v bodě XIII. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 27. června 2002, v plném znění

2. nabytí pozemků parc. č. 4644 – ostatní plocha o výměře 2.277 m² a parc. č. 4645 – orná půda o výměře 8.331 m², oba v k. ú. Kroměříž z vlastnictví:

- H. B., id. 29/5760

- A. B., id. 1/45

- V. C., id. 1/90

- P. Č., id. 1/270

- O. D., id. 1/720

- P. D., id. 1/270

- J. D., id. 1/90

- M. H., id. 2/45

- A. I., id. 123/5760

- J. I., id. 41/5760

- E. J., id. 1/45

- Jednoty, spotřební družstvo Kroměříž, id. 2/45

- I. K., id. 3/135

- Ing. J. K., id. 8/45

- V. K., id. 1/720

- J. K., id. 3/135

- J. M., id. 1/720

- M. M., id. 1/90

- I. M., id. 1/180

- J. M., id. 1/180

- V. M., id. 1/90

- H. M., id. 41/5760

- Mgr. T. M., id. 1/45

- Ing. J. R., id. 1/180

- J. R., id. 1/720

- M. R., id. 1/360

- P. R., id. 1/360

- M. Ř., id. 1/90

- J. S., id. 41/5760

- Ing. M. Š., id. 1/90

- Z. Š., id. 1/90

- A. Š., id. 29/5760

- F. Š., id. 10/720

- Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž, id. 2/45

- Mgr. J. V., id. 2/90

- O. V., id. 1/45

- D. V., id. 3/270

- V. V., id. 1/90

- Zlínského kraje, id. 2/45

- L. Ž., id. 1/45

do vlastnictví města Kroměříže za smluvní cenu 36,97 Kč/m².

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 604/285 v k. ú. Kroměříž pro manžele S. a Mgr. M. T. – č. 406 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 604/285 – zahrada, o výměře 296 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele S. a Mgr. M. T.

 

Žádost pana L. B. o bezplatné užívání části pozemku parc. č. 4904 v k. ú. Kroměříž – č. 407 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru bezplatného užívání části pozemku parc. č. 4904 o výměře 160 m² v k. ú. Kroměříž pro pana L. B. za účelem údržby na vlastní náklady.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Hradisko – Kolman) – č. 408 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 249 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového betonového sloupu NN a v nové trase nadzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : Hradisko, úpr. DS, Kolman, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.300 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Požárníků - Hrbas) – č. 409 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 605/2, 607/5 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4508-257 Vážany, Požárníků - příp. do 50m, Hrbas, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník – Svoboda) – č. 410 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 522/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-043 Trávník - příp. do 50m, Svoboda, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Skopalíkova – Sozaň) – č. 411 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4508-256 Kroměříž, Skopalíkova - příp. do 50m, Sozaň, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Vodní – Srbová) – č. 412 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3085/1 v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4507-632 Kroměříž, Vodní - kabel. smyčka NN, Srbová, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Na Kopečku – ENDERGREEN) – č. 413 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3092/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Na Kopečku - přípojka NN - ENDERGREEN, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Hulínská – Marigo) – č. 414 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3148/1, 3541/16, 3541/18 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Hulínská - kabel NN - Marigo, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník – Pavelka) – č. 415 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 483 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Trávník - přípojka NN, Pavelka, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Chropyňská – zahrádky) – č. 416 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 613 v k. ú. Skaštice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a v umístění uzemnění, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Chropyňská-kabel NN, zahrádky, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – A. M. (rozenou Ž.) a městem Kroměříž – č. 417 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 2762/37, 3098/1, 3446/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování vstupu a vjezdu k pozemku, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby, pro A. M. (rozenou Ž.) jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500,- Kč, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – SVB Kroměříž, Spáčilova ulice 3464 – 3467 a městem Kroměříž – č. 418 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1500/326 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování nové přípojky STL plynu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Zřízení plynové kotelny pro bytový dům Kroměříž, Spáčilova 3464-3467, Společenství vlastníků bytů Kroměříž, Spáčilova 3464-3467, 767 01 Kroměříž jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – K. B., J. P. a městem Kroměříž - č. 419 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 604/228 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování nové kabelové přípojky NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Garáže a sklad na pozemku parc. č. 604/58, pro K. B. a J. P. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Moravská – Šmerda) – č. 420 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 955/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4510-328 Kroměříž, Moravská-kabel NN, Šmerda pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Těšnovice – Zichala) – č. 421 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 107/1, 397/3 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-509 Těšnovice - přípojka do 50 m, Zichala, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 550 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Drahlov – Sigmund) - č. 422 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 250, 317/1 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového nadzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4510-029 Drahlov-přípojka do 50m, Sigmund, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Žádost pana J. T. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – č. 423 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28. dubna 2008 mezi Správou majetku města Kroměříže a panem J. T. na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 16,4 m² v budově zimního stadionu č. pop. 3474 na Obvodové ulici v Kroměříži, dohodou, ke dni 30. červnu 2011.

Žádost o odkoupení parkoviště – odvolání a nesouhlas se stanoviskem ZMK – č. 424 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje parkoviště realizovaného na parc. č. 967/40 a 967/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m² v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2499, 2500 Kroměříž.

Změna v usnesení č. 1771 – 06 ze 67. schůze Rady města Kroměříže konané 10. března 2005 – č. 425 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě 1771 – 06 v usnesení ze 67. schůze Rady města Kroměříže konané 10. března 2005, v seznamu nájemníků u bloku SO 07 na bytovou jednotku B13 z L. P. na Ing. H. V., MSc a Ing. P. V.

Zakázky malého rozsahu: Rozšíření knihovny Kroměřížska, Úprava prostor Mánesova, Úprava prostor pro informační centrum – č. 426 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 1/2011 o zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu hodnotící komisi:

a) ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření knihovny Kroměřížska" v následujícím složení:

Ing. Milan Hebnar (náhradník Ing. Jaroslav Adamík)

Ing. Jana Gregorová

Ing. Josef Císař

b) ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Úprava prostor Mánesova" v následujícím složení:

Ing. Josef Císař

Ing. Gordan Klouda

Ing. Josef Merc (náhradník Ing. Marian Sehnal)

c) ve věci veřejné zakázky na stavební práce: „Úprava prostor pro informační centrum" v následujícím složení:

Ing. Josef Koplík

Ing. Jana Gregorová

Ing. Petr Opravil (náhradník Ing. Milan Hebnar)

Schválení projektové žádosti „Revitalizace panelového sídliště Oskol" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 427 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

schválení projektové žádosti „Revitalizace panelového sídliště Oskol" řídícím výborem IPRM Kroměříže dne 14. června 2011.

Zpráva k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži – č. 428 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závazek dofinancovat realizaci projektu Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži v letech 2012 – 2013 v částce 2.075.000 Kč.

Prodloužení smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou WAA invest, s. r. o. o poskytování příspěvku na zajištění parkovacích služeb v krytých garážích u Domu kultury v Kroměříži – č. 429 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o prodloužení smlouvy o poskytování příspěvku na zajištění parkovacích služeb v krytých garážích u Domu kultury v Kroměříži, mezi městem Kroměříž a firmou WAA invest, s. r. o., Kroměříž, dle předložené zprávy.

Schválení smlouvy o přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro SDH města Kroměříže – č. 430 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0704/2011/KH ve výši 50.000 Kč určené na nákup dvou kusů přenosných motorových stříkaček pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Kroměříže.

Smlouva o výpůjčce mezi městem Kroměříž a panem M. H. 129 – č. 431 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a panem M. H. Předmětem smlouvy o výpůjčce je majetek v celkové pořizovací hodnotě 36.980 Kč, dle předložené zprávy. Půjčitel přenechává výpůjčiteli předměty k bezplatnému užívání a to v termínu do 31. prosince 2015.

Příloha vnitřní směrnice č. fin2/2011 – č. 432 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přílohu vnitřní směrnice fin2/2011 pro oběh dokladů k projektům financovaným s účastí státu, Evropské unie, dle předložené zprávy.

Pojistná událost – č. 433 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

postup města Kroměříže, včetně stanoviska při likvidaci škodné události, dle předložené zprávy.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 434 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

119,0 pol. 211 úhrady dobývacího prostoru

100,0 pol. 211 administrativní poplatek bytové agendy

76,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

8,0 pol. 411 dotace tvůrčí psaní

530,0 pol. 415 dotace přeshraniční spolupráce

121,0 pol. 421 dotace VISK – knihovna

__________________________________________________________

954,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

290,0 pol. 517 opravy chodníků ul. F. Vančury, Soudní

5,0 pol. 516 přemístění měřiče, kafilerní svoz MP

60,0 pol. 517 leasing MP

11,0 pol. 517 oprava měřiče rychlosti MP

9,0 pol. 522 Říše loutek Kroměříž, o. s.

8,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – projekty

121,0 pol. 635 Knihovna Kroměřížska – VISK

450,0 pol. 612 kondenzátor, zimní stadion

____________________________________________________________

954,0 výdaje celkem

c) financování:

25.000,0 příjem úvěr realizace IPRMK

25.000,0 výdej splátka úvěru IPRMK

d) rekapitulace:

příjmy celkem: 640.249,0

výdaje celkem: 607.024,0

saldo příjmů a výdajů: 33.225,0

financování: - 33.225,0

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu – Investiční úvěr Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 435 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pro veřejnou zakázku malého rozsahu – Investiční úvěr Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, ve výši 25.000.000 Kč uzavření smlouvy s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to s Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže souhlasit s přijetím úvěru ve výši 25.000.000 Kč (slovy: dvacetpětmilionůkorunčeských) dle předložené nabídky od Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B:XXXVI, vložka 46, a to na základě výsledku zadávacího řízení na poskytnutí investičního úvěru pro město Kroměříž na realizaci předfinancování projektu Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod.

Žádost Knihovny Kroměřížska o schválení spolufinancování státních dotací – č. 436 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

1. s dofinancováním projektu „OPAC 2.0" z prostředků Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace, Slovanská náměstí 3920, Kroměříž

2. s dofinancováním projektu „Literární dílna Bibliomol a Kroměřížská škola tvůrčího psaní" z rozpočtu Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace, Slovanská náměstí 3920, Kroměříž.

Vstup do Svazu měst a obcí České republiky – č. 437

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vstup města Kroměříže do Svazu měst a obcí České republiky.

Zvýšení kapacity Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, p. o. a zřízení dalšího místa poskytovaného vzdělávání s platností od 1. září 2011 – č. 438 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. zvýšení kapacity Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace na 170 dětí s platností od 1. září 2011

2. pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, další místo poskytovaného vzdělávání (dříve tzv. „odloučené pracoviště") na adrese Kroměříž, Gorkého 2565/6 pro realizaci předškolního vzdělávání

3. pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, další jídelnu – výdejnu v místě poskytovaného vzdělávání (dříve tzv. „odloučené pracoviště") na adrese Kroměříž, Gorkého 2565/6

p o ž á d a t

Krajský úřad Zlínského kraje o provedení navrhovaných změn u příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s účinností od 1. září 2011.

BIGAIR Kroměříž 2011 – č. 439 - 10

Rada města Kroměříž po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Klub extrémních sportů Skatem, Havlíčkova 3933/120, Kroměříž na uspořádání sportovně – kulturní akce – freestylové skoky na lyžích do bazénu, která se bude konat 3. září 2011.

Žádost Domu kultury v Kroměříži o prodloužení hrací doby na akci „Letní kino SERGE GNSBOROUGH" - č. 440 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení hrací doby na akci „Letní kino SERGE GNSBOROUGH", konanou na Velkém náměstí v Kroměříži 30. června 2011 od 21.00 hodin do 23.30 hodin.

Účast kroměřížských fotbalistů na oslavách v Piekarech Slaskich – č. 441 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 15.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2011, z kapitoly 517 – mezinárodní kontakty, pro SK Hanácká Slavia Kroměříž na úhradu dopravy fotbalového týmu do partnerského města Piekary Slaskie dne 25. června 2011 na oslavu tamějšího sportovního klubu.

Schválení zahraničních služebních cest – č. 442

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Nitra dne 3. června 2011 ve složení: Ing. Blanka Šimůnková, Ing. Libuše Spáčilová a MUDr. Jarmila Číhalová. Doprava byla zajištěna služebním vozidlem

b) účast MUDr. Jarmily Číhalové ve Vídni dne 20. června 2011 jako doprovod žáků kroměřížské základní školy, kteří zde sehrají divadelní představení

c) delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Nitra dne 24. června 2011 ve složení: MUDr. Jarmila Číhalová, Mgr. Jiří Pánek a Mgr. Miroslav Karásek jako doprovod seniorů účastnících se III. Športovej olympiády seniorov.

Vánoční řemeslný jarmark – č. 443 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

krátkodobý pronájem Velkého náměstí v Kroměříži pro Ing. M. H. na dobu 11 dnů v adventním období v letech 2011 – 2014, za účelem pořádání vánočního jarmarku, každoročně za cenu 50.000 Kč

u k l á d á

vedoucímu finančního odboru ve spolupráci s vedoucí právního odboru a s vedoucím odboru služeb připravit návrh smlouvy na pronájem náměstí na uvedenou akci.

Žádost o záštitu města Kroměříže nad akcí KROM WARS – freestylové skoky na lyžích do bazénu – č. 444

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity města Kroměříže nad freestylovými skoky na lyžích do bazénu s názvem KROM WARS pořádanými občanským sdružením Club extrémních sportů dne 3. září 2011.

Koncepce nového Kroměřížského zpravodaje – č. 445

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. předloženou koncepci nového Kroměřížského zpravodaje

2. vyhlášení výběrového řízení na tisk Kroměřížského zpravodaje, dle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Zrnu - tiskového mluvčího, přípravou nového Kroměřížského zpravodaje, dle předložené koncepce.

Mgr. Daniela Hebnarová                   Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže            místostarosta města Kroměříže