Usnesení z 10. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 26. května 2011

| 08.06.2011 |

Usnesení z 10. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 26. května 2011

 

Bytové záležitosti – č. 360 - 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě Vodní ul. v Kroměříži s panem P. Ž., a to na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí nedoplatek za komunální odpad a dluh na finančním odboru a bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem JUDr. J. Č., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem M. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní I. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem D. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem K. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní D. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní E. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L. a P. S., a to na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že pokud nájemci budou řádně splácet nedoplatky na finančním odboru a nebudou dále dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K., a to na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí nedoplatek za komunální odpad a bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem K. O., a to na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že pokud nájemce bude pravidelně splácet nedoplatek na finančním odboru a za komunální odpad a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s účinností s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem O. R., s účinností od 01.06.2011, a to na dobu určitou do 30.08.2011 s tím, že pokud nájemce bude pravidelně splácet nedoplatek na finančním odboru a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

B) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní Š. R., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu vůči Správě majetku města Kroměříže a nedoplatku za komunální odpad

C) s c h v a l u j e

dohodu o společném nájmu bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži mezi dosavadním nájemcem panem D. H. s paní Z. G. a Správou majetku města Kroměříže, zastoupenou ředitelem Ing. P. D.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatky na finančním odboru a za komunální odpad a pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

D) r u š í

část usnesení č. 297 – 06 z 8. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 14. dubna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži panu Dr. Ing. P. Š., CSc. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

E) s c h v a l u j e

pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

F) s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů

1. M. H.

byt o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2. A. S.

byt o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká, Kroměříž

vlastník město Kroměříž

po provedené výměně se nájemci přestěhují takto:

1. M. H.

byt o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká, Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2. A. S.

byt o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

Nájemní smlouva s paní M. H. bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2011

Nájemní smlouva s paní A. S. bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

G) s c h v a l u j e

pronájem bytové jednotky v druhém nadzemním podlaží zimního stadionu na ul. Obvodová 3474 v Kroměříži panu M. B., a to na dobu určitou od 01.07.2011 do 30.06.2012, za podmínky předání nebytového prostoru pronajatého RMK v druhém nadzemním podlaží budovy zimního stadionu města Kroměříže

 

Prodej pozemků parc. č. 2869/1 a 2869/67 v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc. – č. 361 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. V., CSc.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemků parc. č. 2869/1 – ovocný sad o výměře 2.990 m² a parc. č. 2869/67 – zahrada o výměře 1.470 m², oba v k. ú. Kroměříž, pro Ing. J. V., CSc. za smluvní kupní cenu 20 Kč/m², splatnou jednorázově po podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2869/3 v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc. – č. 362 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2869/3 – ostatní plocha o výměře 63 m² v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Bílany pro p. I. K. – č. 363 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní I. K.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Bílany o výměře cca 12 m² pro paní I. K. ode dne 1. června 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 120 Kč ročně za účelem zřízení parkovacího místa pro svůj osobní automobil.

Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Domě kultury v Kroměříži pro PMS Reality a. s. – č. 364 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v Domě kultury v Kroměříži pro PMS Reality a. s. na dalších pět let, tj. od 1.října 2011 do 30. září 2016 s tím, že společnost se zavazuje upravit nájemní vztah k podnájemci RK Scéna s. r. o., za těchto podmínek:

pronajímají se nebytové prostory restaurace, kavárny, barových bufetů a výrobních a přípravných prostor včetně instalované technologie a příslušenství za cenu 585.240 Kč, nájemné bude každoročně zvyšováno o meziroční inflaci. Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Pronájem garáže na Nitranské ulici v Kroměříži – č. 365 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu ideální ½ dvougaráže na Nitranské ulici v Kroměříži, v budově kotelny, na stavební parcele č. 6431 o výměře 22,8 m² pro pana V. K. ode dne 1. června 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 1.200 Kč ročně za účelem parkování vlastního motorového vozidla.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1173 a 1178 v k. ú. Hradisko pro manžele D. a A. O. – č. 366 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1173 – trvalý travní porost o výměře 2.532 m² a parc. č. 1178 – ostatní plocha o výměře 8.769 m² v k. ú. Hradisko pro manžele D. a A. O. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 803/2 v k. ú. Kroměříž pro R. G. – č. 367 – 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 803/2 – ostatní plocha o výměře cca 79 m² v k. ú. Kroměříž pro pana R. G. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Žádost Centra služeb postiženým Zlín o. p. s. o navýšení pronajímané plochy v budově č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži – č. 368 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor části budovy č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži a to části objektu budovy C o výměře cca 65 m² pro Centrum služeb postiženým Zlín o. p. s. za účelem rozšíření centra poskytujícího sociální služby a chráněné dílny.

 

Žádost firmy GOLF Kroměříž s. r. o. o pronájem pozemků v k. ú. Těšnovice – č. 369 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 30. září 2010 mezi městem Kroměříž a firmou XAN 33 s. r. o. na pronájem pozemků parc. č. 379/4, parc. č. 383 a parc. č. 462/1, všechny v k. ú. Těšnovice v názvu nájemce na GOLF Kroměříž s. r. o.

2. zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 363 o výměře 24.582 m², parc. č. 367 o výměře 4.274 m², parc. č. 379/14 o výměře 55 m², parc. č. 379/15 o výměře 22 m², parc. č. 379/19 o výměře 39.258 m², parc. č. 379/2 o výměře 98.840 m², parc. č. 379/3 o výměře 454 m², parc. č. 379/5 o výměře 27.963 m², parc. č. 379/7 o výměře 539 m², parc. č. 381/1 o výměře 9.876 m² parc. č. 381/2 o výměře 11.402 m², parc. č. 384/11 o výměře 60.829 m², parc. č. 451/1 o výměře 1.215 m², parc. č. 452 o výměře 1.404 m² (celková výměra pozemků činí 280.713 m²).

Žádost Truhlářství Dušan Voch o umístění směrové tabule – č. 370 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3234/2 v k. ú. Kroměříž na Velehradské ulici o výměře 1 m² pro Truhlářství Dušan Voch, za účelem umístění směrové tabule.

 

Žádost paní S. H. o snížení nájemného – č. 371 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného a zálohy na služby z nebytových prostor v domě č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži paní S. H. za 3. čtvrtletí 2011 u nájemného o 5.961 Kč a u služeb o 1.775 Kč.

 

Žádost pana I. P. o snížení nájemného – č. 372 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného z nebytových prostor v domě č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži panu I. P. za 3. čtvrtletí 2011.

 

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 3. května 2011 – 373 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 3. května 2011, včetně způsobu likvidace, (majetek v evidenci škol a školských zařízení zřizovaných městem Kroměříž), dle předložené zprávy.

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 374 - 04

Rada města Kroměříže plníce funkci valné hromady společnosti s obchodní firmou Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ 767 01, IČ 26276437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

I. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ 767 01, IČ 262 76 437, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 41059 (dále také jen "společnost") se zvyšuje formou nepeněžitého vkladu stávajícího jediného společníka, kterým je město Kroměříž, IČ 002 87 351, Velké náměstí 115/1, PSČ 767 01 Kroměříž, o částku ve výši 1.067.000 Kč, slovy: jeden milion šedesát sedm tisíc korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastního kapitálu společnosti, když do základního kapitálu společnosti bude vložen nemovitý majetek včetně všech součástí a příslušenství, který je užíván a spravován samotnou společnosti.

II. Závazek ke zvýšení vkladu do základního kapitálu je oprávněn převzít jediný společník, a to ve lhůtě nejpozději do 30. září 2011 s tím, že v této lhůtě musí být nepeněžitý vklad, ke kterému se zaváže, v plné výši splacen. Město Kroměříž má jako jediný společník společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu.

III. Na splacení převzatého závazku ke zvýšení vkladu do základního kapitálu společnosti bude použito částky ve výši 1,067.000 Kč, slovy: jeden milion šedesát sedm tisíc korun českých, která je tvořena nemovitostmi - zpevněnými parkovacími plochami ve vlastnictví jediného společníka. Předmět nepeněžitého vkladu (níže uvedené stavby bez pozemků ve vlastnictví jediného společníka společnosti - města Kroměříže včetně všech součástí, kterými jsou zpevněné parkovací plochy asfaltové - parkovací stání na předmětných pozemcích) byl oceněn znaleckým posudkem, který vyhotovil soudem ustanovený znalec Ing. J. Š., celkovou částkou ve výši 1.067.000 Kč.

IV. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - zpevněné parkovací plochy ve vlastnictví města Kroměříže, které nejsou předmětem vkladu do katastru nemovitostí. Plochy budou užívány jako placené parkoviště a společnost bude mít příjem z parkovného. Pozemky, na nichž se nachází zpevněné parkovací plochy, jsou taktéž ve vlastnictví města Kroměříže; tyto pozemky však nejsou předmětem vkladu do základního kapitálu společnosti.

Jedná se o níže specifikované parkovací plochy s příslušenstvím:

1. zpevněné parkovací plochy včetně jejich příslušenství, nacházející se na části pozemků parc. č. 639/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.087 m² a parc. č. 870/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 441 m² (parkovací stání na ulici Albertova), které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a kat. území Kroměříž

2. zpevněné parkovací plochy včetně jejich příslušenství, nacházející se na části pozemků parc. č. 406/1 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 406/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 811,75 m² (parkovací stání na ulici Generála Ludvíka Svobody), které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a kat. území Kroměříž

3. zpevněné parkovací plochy včetně jejich příslušenství, nacházející se na části pozemku parc. č. 3179/1 ostatní plocha – silnice o výměře 537,42 m² (parkovací stání na ulici Chropyňská), který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a kat. území Kroměříž

V. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu a jeho ocenění uvedeným znaleckým posudkem soudem ustanoveného znalce.

VI. Rada města Kroměříže ukládá starostce města Kroměříže, aby učinila ve smyslu ustanovením § 132 obchodního zákoníku do notářského zápisu příslušné rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Jednatelé společnosti jsou pak povinni učinit ve lhůtě nejpozději do 30. září 2011 všechny nezbytné právní kroky, týkající se splacení vkladu do základního kapitálu, a to zejména vydání prohlášení o splacení nepeněžitého vkladu včetně podání příslušného návrhu na zápis změn, vyplývajících ze zamýšleného zvýšení základního kapitálu.

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže dne 11. května 2011 - č. 375 – 06/13

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. vedoucímu odboru rozvoje města:

a) zajistit zpracování PD k využití stávajícího chodníku po levé straně ulice Francouzská v úseku od kotelny k ulici Albertova

zodpovídá: Ing. Josef Koplík

termín: 30. srpen 2011

b) zajistit zpracování PD k vybudování chodníku v ulici Kazimíra Rudého v úseku od ulice Lutopecká po ulici J. Obadala

zodpovídá: Ing. Josef Koplík

termín: 30. srpen 2011

c) zajistit zpracování návrhu zlepšení estetického vzhledu vnitřního prstence kruhového objezdu na nám. Míru v Kroměříži

zodpovídá: Ing. Josef Koplík

termín: 30. srpen 2011

2. vedoucímu odboru služeb:

a) zajistit opravu chodníku na ulici Kazimíra Rudého – nebezpečí úrazu

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. červenec 2011

b) zajistit zpracování návrhu dopravního značení s časovým omezením parkování na Husově náměstí

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. červenec 2011

c) zajistit zpracování návrhu dopravního zrcadla a vodící čáry v Bílanech ke zpřehlednění a zvýraznění přehlednosti křižovatky u bývalé školy

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. červenec 2011

d) zajistit zpracování návrhu dopravního značení v Bílanech v lokalitě Okálová s možností využití zbudovaného chodníku k parkování

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. červenec 2011

3. řediteli Městské policie Kroměříž

a) zajistit zprůchodnění chodníku v šířce 1,2 m podél prodejny Autoeden Zedník v Kotojedech

zodpovídá: Mgr. Miloslav Skřebský

termín: průběžně

b) zajistit odstranění vraků z lokality Okálová v Bílanech

zodpovídá: Mgr. Miloslav Skřebský

termín: 30. červenec 2011

n e s c h v a l u j e

a) požadavek na úpravu výjezdu z areálu Justiční akademie na ulici Velehradská v Kroměříži

b) požadavek na osazení dopravního zrcadla v Hradisku (k RD Zbořilových)

c) požadavek na osazení dopravního zrcadla v Trávníku ve výjezdu z místní komunikace za budovou družstva

d) požadavek na osazení zpomalovacích prahů Trávník – Těšnovice

e) požadavek na osazení zpomalovacích prahů na příjezdu Postoupky, Miňůvky od Kroměříže

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže konané 11. května 2011, dle předložené zprávy.

 

Nařízení města Kroměříže č. 2/2011 – č. 376 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 2/2011, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu.

Provozní řád placených parkovišť v Kroměříži – č. 377 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Provozní řád placených parkovišť v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Realizace projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ – č. 378 – 11/01

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“, dle předložené zprávy.

 

Zrušení výběrového řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v Oblasti projektového řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ – č. 379 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“.

 

Partnerství v projektu Českého červeného kříže, oblastního spolku Kroměříž, v rámci 3. kolové výzvy globálního grantu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – č. 380

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

partnerství v projektu Českého červeného kříže, oblastního spolku Kroměříž, předkládaného v rámci 3. kolové výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt „EGovernment v Kroměříži“ – schválení firem, které zpracují zadávací dokumentaci a technické podklady pro ni – č. 381 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavření smlouvy o dílo na zpracování odborných posudků a podkladů pro technické zadání pro výběrové řízení na projekt „EGovernment v Kroměříži“ s firmou Janečka consulting, s. r. o. Brno a s uzavřením mandátní smlouvy na zjištění průběhu výběrového řízení na projekt „EGovernment v Kroměříži“ s Mgr. R. J., advokátem se sídlem v Brně.

 

Seznamy schválených a neschválených projektových žádostí Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 382/11

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

seznamy projektových žádostí Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, schválených a neschválených Řídícím výborem IPRM Kroměříž dne 11. května 2011, dle předložené zprávy.

 

Hodnotící komise – předfinancování projektu IPRMK – č. 383 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 1/2011 Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, hodnotící komisi, pro veřejnou zakázku malého rozsahu předfinancování projektu města Kroměříže „Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod“, v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová

Ing. Radim Hlaváč

Ing. Blanka Šimůnková

náhradní člen:

Ing. Zdeněk Michalec

Ing. Jaroslav Adamík

Ing. Petra Dolečková

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly – Říše loutek Kroměříž, o. s. – č. 384

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Říši loutek Kroměříž, o. s. ve výši 9.000 Kč na účast v celostátní soutěžní přehlídce amatérského a profesionálního loutkářství v Chrudimi ve dnech 1. července až 6. července 2011.

 

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly – TJ Vodní motorismus Hradisko – č. 385

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit dotaci mimo řádné dotační tituly pro TJ Vodní motorismus Hradisko na rekonstrukci sociálního zázemí jachetního oddílu.

 

Rozpočtové opatření – výměna kondenzátoru v objektu zimního stadionu v Kroměříži – č. 386 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 450.000 Kč na výměnu kondenzátoru v objektu zimního stadionu v Kroměříži.

 

Žádost Divadelního spolku Kroměříž o prodloužení hrací doby na akci „Divadelní festival Ludmily Cápkové“ – č. 387 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení hrací doby na akci „Divadelní festival Ludmily Cápkové“ konanou v prostorách nádvoří radnice a Klubu Starý pivovar takto:

26. května 2011 do 24.00 hodin

27. května 2011 do 24.00 hodin

28. května 2011 do 01.00 hodin 29. května 2011

Žádost Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska o záštitu a poskytnutí finančního příspěvku v rámci 7. prázdninového výtvarného setkání – č. 388 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska na úhradu dopravy do družebního města Chateaudun ve Francii v rámci 7. prázdninového výtvarného setkání konaného ve dnech 17. července – 27. července 2011.

 

Návrh na udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu J. K. – č. 389 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu J. K. za dlouholetou činnost v oblasti divadelnictví a mimořádné zásluhy o rozvoj ochotnického divadla v Kroměříži.

 

Účast města Kroměříže na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v roce 2012 – č. 390 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast města Kroměříže na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v roce 2012:

Brno: GO + REGIONTOUR ve dnech 12. ledna – 15. ledna 2012

Bratislava: ITF SLOVAKIATOUR ve dnech 19. ledna – 22. ledna 2012

Praha: HOLIDAY WORLD ve dnech 9. února – 12. února 2012

 

Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže