Usnesení z 8. schůze Rady města Kroměříže konané 14. dubna 2011

| 28.04.2011 |

Usnesení z 8. schůze Rady města Kroměříže konané 14. dubna 2011

Bytové záležitosti - č. 297 – 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem J. S. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní L. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím,že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní F. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní P. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem I. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem L. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Z. J., a to na dobu určitou do 31.07.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí dlužné nájemné vůči SMMK a bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou do 31.07.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí dlužné nájemné vůči SMMK a nedoplatek za komunální odpad a bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem S. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní E. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi J. a I. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi F. a L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. A., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní H. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

B) s c h v a l u j e

dohodu o společném nájmu bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži mezi dosavadním nájemcem slečnou K. V. s O. K. a Správou majetku města Kroměříže, zastoupené ředitelem Ing. P. D.

C) s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní I. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu vůči Správě majetku města Kroměříže

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1) D. D.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

E. S.

E. O.

2) J. L.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

E. S.

E. O.

3) B. K.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. V.

M. M.

4) L. L.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. V.

M. M.

5) Ing. P. Š.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

M. J.

6) M. H.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Z. Š.

J. Z.

M. Z.

7) H. B.

byt vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Z. Š.

J. Z.

M. Z.

8) Mgr. E. V.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Z. Š.

J. Z.

M. Z.

9) M. H.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Z. Š.

J. Z.

M. Z.

10) Z. S.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Z. Š.

J. Z.

M. Z.

E) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. Č., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

J. B.

2. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní L. Č., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

J. B.

3. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou třech měsíců s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

F) s c h v a l u j e

doplnění jednacího řádu bytové komise Rady města Kroměříže

1) Kritéria pro přidělování bytů v DZU pro umístění důchodců:

Do těchto bytových jednotek jsou umísťováni žadatelé v pořadí podle dosaženého bodového ohodnocení na základě následujících pravidel s tím, že je vedena samostatná evidence.

doplnit:

V případě rovnosti bodů se stanoví pořadí podle data podání žádosti, v případě stejného data obou či více žádostí při rovnosti bodů se rozhodne podle narození žadatele o umístění do DZU

k bodu b)

Žádosti o byty v DZU pro umísťování důchodců jsou podávány prostřednictvím odboru služeb MěÚ na předepsaném formuláři.

doplnit:

Při podání žádosti ve vztahu druh – družka musí žádost podepsat oba žadatelé

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 298

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi

1. O. R. - Domov pro seniory Vážany

2. M. L. - Domov pro seniory Vážany

3. B. K. - Domov pro seniory, U Kašny, Riegrovo nám.

4. J. K. - Domov pro seniory, U Kašny, Riegrovo nám.

5. M. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

6. M. M. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

7. Z. G. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

8. A. Š. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

9. M. K. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B) n e s c h v a l u j e

1. M. H. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

2. Ing. F. M. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Prodej pozemků parc. č. 665/16 a 3030/64 v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. – č. 299 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. S. P., CSc.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemků parc. č. 665/16 o výměře 577 m² a parc. č. 3030/64 o výměře 1.138 m², oba orná půda v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 29 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž pro paní M. H. – č. 300 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní M. H.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2747/136 o výměře cca 80 m² v ulici Profesora Vojtěcha Tučka v Kroměříži pro paní M. H. ode dne 15. dubna 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 15 Kč/m²/rok za účelem zahrádky.

 

Nabytí pozemku parc. č. 250/2 v k. ú. Kotojedy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 301 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 250/2 – ostatní plocha o výměře 703 m² v k. ú. Kotojedy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 107 v k. ú. Hradisko pro manžele K. – č. 302 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 107 - zahrada o výměře cca 30 m² v k. ú. Hradisko pro manžele R. a J. K. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Ukončení pronájmu pozemků parc. č. 693/44 v k. ú. Vážany u Kroměříži a pozemků parc. č. 888 a 893/5 v k. ú. Kroměříž s firmou Lukrom plus s. r. o.. dohodou – č. 303 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení pronájmu pozemku parc. č. 693/44 o výměře 397 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže, pozemků parc. č. 888 o výměře 3.769 m² parc. č. 893/5 o výměře 2.005 m², oba v k. ú. Kroměříž, které má v pronájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 10. února 2006 Lukrom plus s. r. o., Lípa 81, 763 11 Zlín, dohodou ke dni 30. dubnu 2011.

 

Žádost firmy NEW CLASS, s. r. o. o ukončení nájemní smlouvy a zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 – č. 304 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28. dubna 2008 mezi Správou majetku města Kroměříže a firmou NEW CLASS, s. r. o., se sídlem podnikání Havlíčkova 3338, 767 01 Kroměříž, zastoupenou Ing. P. N., na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 51,3 m² v budově č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži, dohodou ke dni 31. květnu 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 51,3 m² (místnost 49,9 m², WC 1,4 m²) v přízemí budovy č. pop. 3965 (plavecký bazén) na Obvodové ulici v Kroměříži.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3117/6 v k. ú. Kroměříž pro pana S. L. a ukončení nájemní smlouvy s panem P. V. – č. 305 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. uzavření dohody o ukončení smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3117/6 o výměře 12,5 m² na Vejvanovského ulici v Kroměříži pod novinovým stánkem uzavřené dne 2. října 2009 mezi městem Kroměříž a panem P. V. dohodou ke dni 15. dubna 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3117/6 o celkové výměře 12,5 m² na Vejvanovského ulici v Kroměříži pod novinovým stánkem pro pana S. L.

 

Změna přílohy smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provoz veřejného osvětlení komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži a místních částech – č. 306 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

předloženou přílohu č. 11 smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., jejímž předmětem je osvětlování komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži a místních částech o změně jednotkových cen.

 

Aktualizace metodiky financování KROK o. p. s. – č. 307

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

aktualizaci metodiky financování KROK o. p. s., dle upravené předložené zprávy.

 

Zpráva o celkovém vyúčtování dotací za rok 2010 – č. 308

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o celkovém vyúčtování dotací za rok 2010, dle předložené zprávy.

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci II. výzvy dotačního systému města Kroměříže pro rok 2011 – č. 309

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit přidělení dotací neziskovým organizacím, dle předložené zprávy.

 

Zakázky malého rozsahu - Zateplení a výměna oken MŠ Trávník – III. etapa

- IPRM Kroměříž – revitalizace sídliště Oskol

- Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium

Jmenování hodnotící komise – č. 310 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 1/2011 o zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu hodnotící komisi:

a) ve věci veřejné zakázky na stavební práce

„Zateplení a výměna oken MŠ Trávník – III. etapa“ v následujícím složení:

Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Jana Gregorová

Ing. Libuše Spáčilová

b) ve věci veřejné zakázky na poskytnutí služby zajištění výkonu technického dozoru investora na stavbě „IPRM Kroměříž – revitalizace sídliště Oskol“ v následujícím složení:

Ing. Josef Císař

Mgr. Iveta Staňková

Ing. Marián Sehnal (náhradník Ing. Jaroslav Adamík)

c) ve věci veřejné zakázky na poskytnutí služby zajištění výkonu technického dozoru investora na stavbě „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium“ v následujícím složení:

Ing. Josef Koplík

Ing. Jana Gregorová

Ing. Milan Hebnar (náhradník Ing. Blanka Šimůnková)

Zpráva o provedení inventarizace majetku města Kroměříže ve správě Městského úřadu Kroměříž a organizací zřízených městem Kroměříž, za rok 2010 – č. 311 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o provedení inventarizace majetku města Kroměříže ve správě Městského úřadu Kroměříž a organizací zřízených městem Kroměříž, za rok 2010, dle předložené zprávy.

Personální záležitosti – vyhodnocení kritérií stanovených ředitelům příspěvkových organizací – č. 312

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny ředitelce a ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže:

PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska ve výši 39.000 Kč

Ing. Petru Dvořáčkovi, řediteli Správy majetku města Kroměříže ve výši 39.000 Kč

Mgr. Ivu Vojtkovi, řediteli Sociálních služeb města Kroměříže ve výši 45.000 Kč,

jako část celoročního hodnocení za rok 2010.

Odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků těchto organizací.

Personální záležitosti – vyhodnocení kritérií řediteli KTS, s. r. o. – č. 313

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny řediteli obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. panu Ing. Pavlu Suchánkovi ve výši 40.000 Kč jako doplatek celoročního hodnocení za rok 2010. Odměna bude vyplacena z prostředků Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

Návrh na udělení Pamětních medailí města Kroměříže – č. 314 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu M. R.

b) udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu P. H.

c)udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu O. K.

při příležitosti oslav „100 let létání v Kroměříži“.

Schválení podání žádosti o poskytnutí grantu MŽP ČR – č. 315 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí grantu na projekt „Farmářské trhy v Kroměříži“, financovaného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Žádost o povolení konání akce „Stavění a kácení máje“ na TC Bajda – č. 316 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

konání akce „Stavění máje“ dne 30. dubna 2011 a „Kácení máje“ dne 28. května 2011 na TC Bajda „Solárka“ v Kroměříži do 24 hodin.

Žádost o užití znaku města Kroměříže agenturou Confero - č. 317 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

užití znaku města Kroměříže ve vlastivědném atlasovém díle „Česko v mapách“ pro vydavatelství Atlas Editions.

Valná hromada NSZM – č. 318

Rada města Kroměříže po projednání

d e l e g u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou k zastupování města Kroměříže na Jarním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst 2011 v Jihlavě dne 19. dubna 2011

s o u h l a s í

s kandidaturou MUDr. Jarmily Číhalové do Rady Národní sítě zdravých měst.

Mgr. Daniela Hebnarová            Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže