Usnesení ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané 1. dubna 2011

| 14.04.2011 |

Usnesení ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané 1. dubna 2011

Bytové záležitosti – č. 274 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 106 – 06 ze 4. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. ledna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní K. R.

2. část usnesení č. 153 – 06 z 5. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 11. února 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži paní H. B.

3. část usnesení č. 106 – 06 ze 4. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. ledna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní Z. K.

4. část usnesení č. 106 – 06 ze 4. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. ledna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní L. P.

5. část usnesení č. 153 – 06 z 5. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 11. února 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní R. K.

6. část usnesení č. 153 – 06 z 5. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 11. února 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži paní P. D. - T.

7. část usnesení č. 153 – 06 z 5. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 11. února 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži paní M. J.

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. M., a to na dobu určitou do 30.06.2011 s tím, že pokud nájemce bude splácet nedoplatek za komunální odpad a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní O. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a I. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní I. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Z. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s manželi I. a V. F., a to na dobu určitou do 30.06.2011 s tím, že pokud nájemci uhradí nedoplatek za komunální odpad a budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní R. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou s účinností od 01.04.2011 do 31.10.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet pohledávku na finančním odboru a plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou s účinností od 01.04.2011 do 31.07.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet dlužné nájemné vůči SMMK a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem O. R., a to z důvodu nedoplatků na finančním odboru a za komunální odpad

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní I. O. a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu vůči SMMK a nedoplatcích na finančním odboru a za komunální odpad

D) s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Braunerově ul. v Kroměříži paní M. H., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži - č. 275

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi

1. M. K. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

2. V. S. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

3. K. Š. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

4. K. Z. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

5. M. M. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

6. J. R. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

7. J. S. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

8. Z. N. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

9. J. S. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

10. M. J. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

11. A. H. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

12. K. P. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

13. J. B. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

14. R. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

15. L. V. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

B) n e s c h v a l u j e

1. L. S. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2. M. L. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

3. D. P. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

4. J. S. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

5. M. B. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Pronájem pozemků parc. č. 734/10, 734/12 a 764 v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s. r. o. – č. 276 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 734/10 – orná půda o výměře 2.766 m², parc. č. 734/12 – orná půda o výměře 5.584 m² a parc. č. 764 – orná půda o výměře 6.838 m², všechny v k. ú. Kroměříž, pro Zemědělský výzkumný ústa v Kroměříž s. r. o. ode dne 1. ledna 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 0,15 Kč/m² ročně za účelem zemědělské výroby. Nájemné za roky 2008 – 2010 ve výši 6.834 Kč bude uhrazeno do 30. dubna 2011.

Nabytí pozemků id. ½ parc. č. 1272 a id. 1/14 parc. č. 4679 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Pozemkového fondu ČR – č. 277 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí id. ½ pozemku parc. č. 1272 – orná půda o výměře 797 m² a id. 1/14 parc. č. 4679 – ostatní plocha o výměře 967 m², oba v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví města Kroměříže za cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2089/58, 2089/59, 2230/39 a 2377/5 v k. ú. Kroměříž pro společnost PIERO, s. r. o. – č. 278 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2377/5 – vodní plocha o výměře 24 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost PIERO s. r. o.

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2089/58 – ostatní plocha o výměře 6 m², parc. č. 2089/59 – ostatní plocha o výměře 46 m², parc. č. 2230/39 – vodní plocha o výměře 198 m² v k. ú Kroměříž pro společnost PIERO s. r. o. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2869/1 a 2869/67 v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc. – č. 279 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2869/1 - ovocný sad o výměře 2.990 m² a parc. č. 2869/67 – zahrada o výměře 1.470 m², oba v k. ú. Kroměříž, pro Ing. J. V., CSc.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž pro pana F. S. – 280 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 – zahrada o výměře cca 1.815 m² v k. ú. Kroměříž pro pana F. S. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Žádost pana R. V. o prominutí zvýšení nájemného o inflaci z nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na Tovačovského ulici v Kroměříži – č. 281 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prominutí zvýšení nájemného panu R. V. za pronájem nebytových prostor prodejny potravin v domě č. pop. 3162 na Tovačovského ulici v Kroměříži o inflaci ve výši 3.402 Kč.

 

Výpověď panu R. B. z pronájmu pozemku parc. č. 195 v Hradisku – č. 282 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 23. června 2010 mezi městem Kroměříž a panem R. B. na pronájem části pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko o výměře 100 m² ke dni 30. dubnu 2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Žádost pana S. P. o souhlas s umístěním včelstev na pozemku parc. č. 1389 v k. ú. Kroměříž – č. 283 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním včelstev na pozemku parc. č. 1389 v k. ú. Kroměříž pro pana S. P. na dobu neurčitou bezplatně.

 

Žádost firmy Pivovar ZUBR a. s. o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pohostinství ve Zlámance – č. 284 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 28. listopadu 2006 mezi městem Kroměříž a firmou Pivovar ZUBR a. s. Přerov, Komenského 35, 751 52 Přerov na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 126,4 m² v budově č. pop. 10 ve Zlámance v bodě V. následovně:

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. prosince 2006 do 31. prosince 2016.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Žádost pana M. B. o prodloužení nájemní smlouvy – č. 285 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 28. dubna 2008 mezi Správou majetku města Kroměříže a panem M. B. na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 164,75 m² v budově č. pop. 3474 na Obvodové ulici v Kroměříži a části pozemku parc. č. 1104/61 o výměře 120 m² za účelem provozování restaurace a letní zahrádky v bodě VIII. následovně:

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu do 31. prosince 2016.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Přehlídka vítězných filmů 8. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2009 – č. 286 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční částky 3.600 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Cestovní kancelář turistika a hory, s. r. o. Ostrava, Smetanovo nám. 7, na přehlídku vítězných filmů 7. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2010.

Udělení Pamětní medaile města Kroměříže MUDr. J. K. – č. 287 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu MUDr. J. K.

 

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2011 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, DK v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, jako příspěvkových organizací zřizovaných městem – č. 288 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2011 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy

u k l á d á

odboru školství, kultury a státní památkové péče, aby případné změny v těchto plánech v roce 2011 s organizacemi projednal.

 

Návrh na schválení mimořádné odměny paní Bc. L. K., ředitelce MŠ, Kroměříž, Žižkova 4019, u příležitosti životního jubilea – č. 289 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu paní Bc. Libuši Kopalové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace, u příležitosti životního jubilea, dle předložené zprávy.

 

Žádost pana L. H. o povolení prodloužení hudební produkce na akci „Majáles 2011" konané 7. května 2011 na Pionýrské louce – č. 290 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení hudební produkce od 10.00 hodin 7. května 2011 do 24.00 hodin na akci „Majáles 2011" na Pionýrské louce.

Žádost TJ Slavia Kroměříž – oddíl kuželek, o úhradu putovního poháru – č. 291 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úhradu putovního poháru pro TJ Slavia Kroměříž – oddíl kuželek, v rámci 37. ročníku okresního turnaje tříčlenných družstev neregistrovaných hráčů a to do výše 1.500 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.

 

Zmocnění Ing. B. Š. – č. 292

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zmocnění Ing. Blanky Šimůnkové, v souladu s § 5 odst. (2), písm. a) stanov Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zastupováním města Kroměříže na všech jednáních Sdružení.

 

Účast na studijní cestě – č. 293

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Ing. Blanky Šimůnkové na studijní cestě do Slovinska, pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ve dnech 6. května 2011 – 13. května 2011.

 

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.10.2009 – 30.09.2011 – č. 294 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

J. M.

M. Z.

Propagace odpadového hospodářství EKO-KOM v roce 2011 – č. 295 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh rozpočtu na propagaci odpadového hospodářství EKO-KOM v roce 2011, dle předložené zprávy.

 

Žádost o dotaci na projekt „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091-92, Kroměříž" v rámci IPRM Kroměříž – zóna Jihovýchod – č. 296 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání projektové žádosti o dotaci na projekt „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091-92, Kroměříž" v rámci Výzvy č. 3 Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod.

 

Mgr. Miloš Malý                                  MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže    uvolněná členka Rady města Kroměříže