Usnesení z 5. schůze Rady města Kroměříže konané 11. února 2011

| 23.02.2011 |

Usnesení z 5. schůze Rady města Kroměříže konané 11. února 2011

 

Bytové záležitosti – č. 153 – 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) r u š í

1. část usnesení č. 106 – 06 ze 4. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. ledna 2011, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní P. S. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži panu R. K. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži paní A. M. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní M. V. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

5. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní V. M. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

6. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní H. Z. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní J. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a S. K., a to na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že pokud nájemci budou řádně hradit dlužné nájemné vůči SmmK a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s manželi R. a M. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. Ž., a to na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že pokud nájemce uhradí nedoplatek na finančním odboru a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. Z. a R. N., a to na dobu určitou do 31.08.2011 s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Š. R., a to na dobu určitou do 31.05.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní E. L., a to na dobu určitou do 31.05.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L. a P. S., a to na dobu určitou do 31.05.2011 s tím, že pokud nájemci uhradí nedoplatek na finančním odboru a dále budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní Z. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. K. a V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K. s účinností od 01.02.2011 na dobu určitou do 31.05.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

1. M. V.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

M. J.

J. P.

J. J.

2. H. B.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

M. J.

J. P.

T. V.

D) s c h v a l u j e

pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

B. Z.

R. B.

J. L.

E) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. G., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

B. M.

M. G.

M. H.

J. B.

2. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní R. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

B. M.

M. G.

M. H.

J. B.

3. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní P. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

B. M.

M. G.

M. H.

J. B.

4. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem D. H. a to na dobu určitou 3 měsíců s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

R. D.

5. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem K. O., a to na dobu určitou 3 měsíců s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

R. D.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 154

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi:

1. V. P. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

2. Z. N. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

3. M. N. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

4. V. K. - Domov pro seniory Vážany

5. F. R. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

6. M. V. - Domov pro seniory u Kašny, Riegrovo nám.

7. E. S. - Domov pro seniory Vážany

8. M. Š. - Domov pro seniory Vážany

9. A. Š. - Domov pro seniory Vážany

10. J. B. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

11. J. B. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

12. J. S. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

13. F. S. - Domov pro seniory Z Kašny, Riegrovo nám.

14. V. D. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

15. E. D. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

16. M. K. - Domov pro seniory Vážany

17. Z. N. - Domov pro seniory Vážany

18. A. N. - Domov pro seniory Vážany

19. A. K. - Domov pro seniory Vážany

20. J. S. - Domov pro seniory Vážany

21. D. S. - Domov pro seniory Vážany

22. J. J. - Domov pro seniory Vážany

23. Z. V. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

24. A. H. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

25. F. S. - Domov pro seniory Vážany

26. H. B. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

27. M. D. - Domov pro seniory Vážany

28. A. L. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

29. E. S. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

30. A. P. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

31. L. M. - Domov pro seniory Vážany

32. A. K. - Domov pro seniory Vážany

33. R. K. - Domov pro seniory Vážany

34. J. T. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

35. H. M. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

36. A. K. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

37. R. H. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

38. M. K. Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

39. A. M. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

40. K. P. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

41. M. Z. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

42. J. F. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

43. A. M. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

44. E. V. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

45 M. V. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

46. F. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

47. M. R. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

48. E. L. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

49. P. M. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

50. L. B. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

51. L. G. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B) n e s c h v a l u j e

1. V. Z. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

2. M. H - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

3. V. O. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3161 na Tovačovského ulici v Kroměříži – č. 155 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. M. Š., který na základě plné moci zastupoval firmu T.Z.O. Bohemia s. r. o., Praha a za účasti pana M. M. - zástupce společnosti Home invest s. r. o., Kroměříž

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 44.29 m² v domě č. pop. 3161 na Tovačovského ulici v Kroměříži pro firmu Home invest s. r. o., se sídlem Kotojedy 76, 767 01 Kroměříž, zastoupenou panem M. M. ode dne 1. března 2011 na dobu pěti let za smluvní výši nájemného 3.200 Kč/m² ročně za účelem provozování prodejny bytových doplňků.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

V případě neuzavření nájemní smlouvy firmou Home invest s. r. o., Kroměříž v termínu do 28. února 2011 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 44.29 m² v domě č. pop. 3161 na Tovačovského ulici v Kroměříži pro firmu T.Z.O. Bohemia s. r. o., Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, Nové Město, na dobu pěti let za smluvní výši nájemného 3.000 Kč/m² ročně za účelem otevření maloobchodní prodejny.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Nabytí pozemku parc. č. 205/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti Pharmix, s. r. o. – č. 156 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí části pozemku parc. č. 205/1 – zahrada v k. ú. Kroměříž, podle nového geometrického plánu č. 5784-255/2010 ze dne 9. prosince 2010, označené jako parc. č. 205/4 – ostatní plocha o výměře 4 m² z vlastnictví společnosti Pharmix, s. r. o., se sídlem Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 1.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Výše kupní ceny je stanovena z důvodu majetkoprávního vypořádání.

Prodej a pronájem části pozemku parc. č. 2747/169 v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. – č. 157 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 107 – 04 v usnesení ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané 18. ledna 2011, v plném znění

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 2747/169 – zahrada o výměře cca 22 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího i prodávajícího, a to každý ½

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2747/169 – zahrada o výměře cca 58 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 545 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro paní J. G. – č. 158 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 545 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro paní J. G.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele M. a Ing. J. H. – č. 159 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 619/2 – zahrada o výměře cca 1.100 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele M. a Ing. J. H. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž pro manžele Z. a R. H. – č. 160 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/136 – ostatní plocha o výměře cca 164 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Z. a R. H.

Žádost Ing. P. K. o souhlas s umístěním včelstev na pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Těšnovice – č. 161 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním včelstev na pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Těšnovice pro pana Ing. P. K. na dobu deset let, bezplatně.

Žádost p. F. S. o pronájem pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky – č. 162 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 110 – 04 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané 18. ledna 2011, v plném znění

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru bezplatného užívání pozemku parc. č. 1138 o výměře 603 m² v k. ú. Postoupky pro pana F. S. za účelem údržby tohoto pozemku.

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 876/1 v k. ú. Kroměříž s p. P. L. – č. 163 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 12. října 2007 mezi městem Kroměříž a panem P. L. na pronájem části pozemku parc. č. 876/1 o výměře 90 m² v k. ú. Kroměříž, dohodou ke dni 28. únoru 2011.

Žádost Lakros klubu Kroměříž o ukončení nájemní smlouvy – č. 164 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 20. srpna 2005 mezi městem Kroměříž a Lakros klubem Kroměříž, Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor o výměře 46.2 m² v suterénu domů č. pop. 1064 a 1065 na Kotojedské ulici v Kroměříži, dohodou ke dni 28. únoru 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 46,2 m² v suterénu domů č. pop. 1064 a 1065 na Kotojedské ulici v Kroměříži.

Valná hromada KTS, s. r. o. – č. 165

Rada města Kroměříže, plnící funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ 767 01, po projednání

o d v o l á v á

Mgr. Petra Sedláčka z funkce jednatele společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., na základě jeho písemné žádosti

2.

o d v o l á v á

Ing. Věru Knapkovou, BA z funkce členky dozorčí rady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

3.

j m e n u j e

Ing. Věru Knapkovou, BA jednatelkou společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

4.

j m e n u j e

Marka Šindlera členem dozorčí rady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

Žádost manželů V. o převzetí záštity starostky města nad XXII. ročníkem Festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC - č. 166 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad XXII. ročníkem Festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC, který se uskuteční ve dnech 19. – 26. června 2011.

Neinvestiční výdaje za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem Kroměříž a nemají na území města Kroměříže trvalý pobyt, za rok 2010 a stanovení úhrady – č. 167 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výši úhrady neinvestičních výdajů za žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zřizovaných městem Kroměříž a nemají na území města Kroměříže trvalý pobyt, dle neinvestičních výdajů jednotlivých základních škol:

Základní škola Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 3.671 Kč za žáka

Základní škola Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 6.980 Kč za žáka

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace 3.855 Kč za žáka

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace 6.186 Kč za žáka

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 6.837 Kč za žáka

(U základní školy pro výpočet byla odečtena částka z účtu 511 – oprava topení a havárie vody. Škole byl upraven individuálně příspěvek na rok 2010)

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace 3.805 Kč za žáka

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, zřizovaných městem Kroměříž za rok 2010 – č. 168 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži zřizovaných městem Kroměříž za rok 2010 a rozdělení do jednotlivých fondů následovně:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 70.762,10 Kč

- fond odměn 56.000 Kč

- fond rezervní 14.762,10 Kč

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 0 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 0 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 143.439,80 Kč

- fond odměn 70.000 Kč

- fond rezervní 73.439,80 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 80. 955,78 Kč

- fond odměn 38.000 Kč

- fond rezervní 42.955,78 Kč

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 4.680,85 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 4.680,85 Kč

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 220.344,29 Kč

- fond odměn 132.206 Kč

- fond rezervní 88.138,29 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 6. 603,34 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 6. 603,34 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 206,68 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 206,68 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 9.726,51 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 9.726,51 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, ve výši 2.030,85 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 2.030,85 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 795,80 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 795,80 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 45.103,08 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 45.103,08 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 12.015,02 Kč

- fond odměn 3.000 Kč

- fond rezervní 9.015,02 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 122.468,15 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 122.468,15 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 317,85 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 317,85 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 84,95 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 84,95 Kč .

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 10.967,86 Kč

- fond odměn 5.000 Kč

- fond rezervní 5.967,86 Kč

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, Tovačovského 2828

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2010 činí 70.571 Kč

- fond odměn 56.457 Kč

- fond rezervní 14.114 Kč

Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 3920

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1.902,17 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 1.902,17 Kč

Odpisové plány ZŠ, MŠ a SVČ Šipka, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž na rok 2011 – č. 169 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisové plány základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž na rok 2011:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ve výši 253.500 Kč

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace ve výši 231.067 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace ve výši 147.336 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace ve výši 126.743,50 Kč

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace ve výši 323.064 Kč

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace ve výši 64.420 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace ve výši 65.064 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace ve výši 112.452 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace ve výši 84.348 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace ve výši 114.468 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace ve výši 75. 671 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvková organizace ve výši 124.200 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace ve výši 150.540 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace ve výši 22.296 Kč

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvková organizace ve výši 173.216 Kč

Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, příspěvková organizace ve výši 413.664,32 Kč

Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920, příspěvková organizace ve výši 378.274 Kč

Žádost PROMPT SERVIS spol. s. r. o. o příspěvek na akce pořádané v roce 2011 – č. 170 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 30.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2011, z částky 250.000 Kč určených na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro PROMPT SERVIS spol. s r. o., Kroměříž, Velehradská 507, jako hlavního pořadatele (Ples sportovců, Kroměříž patří dětem – 2 x, Rytíři v Kroměříži a Karneval na ledě). Na všech akcích bude město Kroměříž prezentováno jako spolupořadatel.

Úprava nájemní smlouvy pro potřebu zachování Mateřské školy, Malý Val 1549, příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž – č. 171 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úpravu nájemní smlouvy mezi panem MVDr. J. N. a městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 768 58 Kroměříž formou dodatku, za účelem dalšího provozování Mateřské školy, Malý Val 1549, a to za smluvní výši pronájmu 15.000 Kč měsíčně. Ostatní body nájemní smlouvy se nemění.

u k l á d á

vedoucímu majetkoprávního oddělení finančního odboru Městského úřadu Kroměříž, aby zabezpečil dojednání podmínek, za kterých bude dodatek nájemní smlouvy uzavřen.

Partnerství v projektu „Otevřené brány“ – č. 172 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o spolupráci v projektu „Otevřené brány“ na rok 2011, na kterém se budou podílet Římskokatolická farnost Sv. Mořice a farnost Panny Marie v Kroměříži, Zlínský kraj a město Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 ve výši 20.000 Kč na zapojení kostela Panny Marie do projektu „Otevřené brány“.

Žádost Galerie Orlovna města Kroměříže o. s. o spoluúčast města Kroměříže na „Semináři k životu a dílu Karla Pragera“ – č. 173 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. spoluúčast města Kroměříže na „Semináři k životu a dílu Karla Pragera“

2. úhradu nákladů spojených s organizací tohoto semináře a s vydáním sborníku ve výši do 5.000 Kč.

Návrh kritérií pro přiznání pololetních odměn pro ředitele KTS, s. r. o. na rok 2011 – č. 174

Rada města Kroměříže po projednání, plnící funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., po projednání

s c h v a l u j e

kritéria pro přiznání pololetních odměn pro ředitele obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., na rok 2011:

1. zabezpečení věcného a termínového plnění prací a služeb roce 2011 na základě smluv a objednávek mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. - ukazatel 30 %

2. Dosažení kladného hospodářského výsledku za rok 2011 - ukazatel 30 %

3. Zabezpečení koordinace jmenovitých akcí nad rámec běžných provozních záležitostí, financovaných z rozpočtu města - ukazatel 20 %

4. Zabezpečení koordinace prací při rekonstrukci budovy užívané KTS, s. r. o. a Biopas, spol. s r. o. - ukazatel 5 %

5. Zajištění navýšení procentního podílu práce pro ostatní subjekty mimo město Kroměříž o 3 % z celkového obratu - ukazatel 15 %

s t a n o v u j e

celkovou částku mimořádných odměn pro rok 2011 ve výši jednoho platu.

Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků této organizace.

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly – KVZ VRT Kroměříž – č. 175

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro KVZ VRT Kroměříž ve výši 10.000 Kč na účast při konání JET SKI Dubaj ABU DHABI 2011.

Ustanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele na nákup výpočetní techniky v rámci projektu „Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“ – č. 176 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

u s t a n o v u j e

výběrovou komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky pro projekt Škola hrou – 2. etapa“ v rámci projektu Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“ ve složení:

Jiří Kelnar – člen komise pro nakládá s majetkem města

Bc. Jan Pšeja – vedoucí oddělení informatiky

Ing. Josef Císař – vedoucí oddělení investiční přípravy města

náhradníci:

Ing. Blanka Šimůnková – předsedkyně komise pro nakládání s majetkem města

Emanuel Běhounek – informatik

Ing. Josef Koplík – vedoucí odboru rozvoje města

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na nákup výpočetní techniky č. 2“ vyhlášenou v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I – č. 177 – 11/01

Rada města Kroměříže na základě doporučení komise pro výběr dodavatele a po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na nákup výpočetní techniky se společností NWT a. s., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, která v rámci vyhlášeného „Výběrového řízení na nákup výpočetní techniky č. 2“ pro projekt Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I, předložila nabídku za cenu 1.339.555 Kč včetně DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístila se svou nabídkou společnost Autocont CZ a. s., Koželužská 31, 772 00 Olomouc. Konečná cena nabídky této společnosti činila částku 1.402.884 Kč.

Na třetím místě v pořadí se umístila společnost OKEA CS21 Kroměříž s. r. o., jejíž nabídková cena v rámci doložené dokumentace ve výběrovém řízení činila 1.417.932 Kč.

Vnitřní směrnice č. fin1/2011, fin2/2011, fin3/2011 – č. 178 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vnitřní směrnice:

l. směrnici fin1/2011 ke zpracování a čerpání rozpočtu

2. směrnici fin2/2011 o oběhu dokladů

3. směrnici fin3/2011 o řídící kontrole,

dle předložené zprávy.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Kroměříž, obchodními společnostmi zřizovanými městem Kroměříž, obecně prospěšnými společnostmi zřizovanými městem Kroměříž – doplnění textu – č. 179

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění Metodického pokynu č. 1/2011 Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Kroměříž, obchodními společnostmi zřízenými městem Kroměříž, obecně prospěšnými společnostmi zřízenými městem Kroměříž v Článku 10 Závěrečná ustanovení

o odstavec 3. ve znění:

Tento metodický pokyn řeší pouze zakázky malého rozsahu, které jsou výhradně financované z příspěvku zřizovatele nebo jsou současně spolufinancovány z dotačních titulů a z příspěvku zřizovatele.

o odstavec 4. ve znění:

Tento metodický pokyn se netýká dodávky – nákupu jednotlivých knih, periodik a CD realizovaných Knihovnou Kroměřížska, příspěvkovou organizací.

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže dne 9. února 2011 – č. 180 – 13/06

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. vedoucímu odboru služeb

a) zajistit rozhledové poměry na křižovatce Oskol x Kostnická (keře ve výjezdu od Domu kultury v Kroměříži na ulici Oskol)

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. březen 2011

2. vedoucímu odboru služeb a vedoucímu odboru dopravy

a) zajistit změnu způsobu stání (ze šikmého na podélné) na ul. Tovačovského mezi budovou bývalého Čedoku a Komerční bankou v místě před přechodem pro chodce

zodpovídá: Lambert Hanzal

JUDr. František Dočekal, Ph.D.

termín: 30. březen 2011

3. vedoucímu odboru dopravy

a) zajistit informace o počtu a příčinách dopravních nehod na křižovatce Havlíčkova x Albertova x Za Květnou zahradou

zodpovídá: JUDr. František Dočekal, Ph.D.

termín: 30. březen 2011

 

4. vedoucímu odboru rozvoje města

a) zajistit zrušení navržených parkovacích míst v projektové dokumentaci na ulici Mánesova (před ZŠ Oskol)

zodpovídá: Ing. Josef Koplík

n e s c h v a l u j e

a) požadavek na snížení rychlosti a vybudování přechodu pro chodce na křižovatce Oskol x Kostnická ul.

b) požadavek na vybudování obytné zóny ve vnitrobloku ulice Vrobelova

b e r e n a v ě d o m í

a) záměr zvýšení tarifů prostřednictvím MHD – stanovisko bude předmětem příštího jednání dopravní komise

b) záměr rozšíření lokalit s placeným stáním (parkovací automaty) – stanovisko bude předmětem příštího jednání dopravní komise

c) záměr rozšíření parkovacích míst na ulici Francouzská – stanovisko bude předmětem příštího jednání dopravní komise

Změny v komisích RMK - jmenování a odvolání tajemníka komise pro cestovní ruch a prezentaci města a jmenování nového člena, odvolání a jmenování tajemníka sportovní komise, jmenování členky komise pro nakládá s majetkem – č. 181

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

a) Ing. Janu Knapkovou z funkce tajemnice komise Rady města Kroměříže - komise pro cestovní ruch a prezentaci města

b) Lubomíra Filu z funkce tajemníka komise sportovní

j m e n u j e

a) Mgr. Pavla Zrnu tajemníkem komise pro cestovní ruch prezentaci města

b) Mgr. Jiřího Pánka tajemníkem sportovní komise

c) Milenu Šindelářovu členkou komise pro nakládání s majetkem města

d) Marka Meitnera členem komise pro cestovní ruch a prezentaci města

Projekty prevence kriminality navržené k realizaci v roce 2011 v rámci programu „Partnerství“ – č. 182

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit k realizaci a finanční podpoře projekty prevence kriminality v rámci programu „Partnerství“ navržené k realizaci v roce 2011, dle předložené zprávy. Součástí doporučení jednotlivých projektů musí být i předpokládaný rozpočet, aby potřebná částka byla zařazena do rozpočtu města Kroměříže.

Návrh na doplnění ceníku služeb firmy Biopas spol. s r. o. – č. 183

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

A) doplnění ceníku firmy Biopas spol. s r. o. o následující položky:

1. Pracovní výkon drtiče dřeva Husmann 650 Kč/hod.

2. Dopravní práce MAN 90 Kč/15 min.

3. Jízdní výkon MAN 26 Kč/km

4. Větve z řezu keřů 850 Kč/t

B) využití pevného dřevního odpadu vzniklého při kácení stromů pro vytápění areálu zahradnictví na Albertově ulici v nově budované kotelně.


Mgr. Daniela Hebnarová          Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže