Usnesení ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané 18. ledna 2011

| 31.01.2011 |

Usnesení ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané 18. ledna 2011

 

Bytové záležitosti – č. 106 - 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) r u š í

1. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní Z. J. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní L. F. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní D. S. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní B. P. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži panu M. K. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6. část usnesení č. 13 – 06 z 2. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. prosince 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži paní M. B. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

7. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní D. N. s tím, že žadatelka nebude vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní E. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní L. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou do 30.04.2011 s tím, pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži a panem J. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. N., to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní N. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem P. D., a to na dobu určitou 31.07.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní H. S., a to na dobu určitou do 30.04.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži se slečnou K. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem I. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R. M., a to na dobu určitou do 30.04.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01. 01. 2011 s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Ž. Š., a to na dobu určitou do 30.06.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01. 01. 2011 s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s manželi I. a V. F., a to na dobu určitou do 31.03.2011 s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01. 01. 2011 s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní I. O., a to na dobu určitou do 31.03.2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní K. L., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. H., a to z důvodu, že nájemce není schopen samostatného bydlení v tomto domě s ohledem na zdravotní stav

D) s c h v a l u j e

1. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní M. Z.

2. podání žaloby na vyklizení bytu vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní M. O.

E) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

1. L. S.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

2. P. S.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

K. R.

L. P.

Z. K.

3. L. V.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

K. R.

L. P.

Z. K.

F) s c h v a l u j e

pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou, a za podmínky, jestliže po opuštění domácnosti některými osobami, které tuto domácnost společně sdílely, zůstane nájemcem jednotlivec, bude se stávajícím nájemcem splňujícím všechny ostatní výše uvedené podmínky, po vypršení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, uzavřena nová nájemní smlouva na menší byt o velikosti 1+0, který bude odpovídat novému počtu osob v domácnosti (společně s paní M. D. bude užívat byt i pan J. H.)

náhradníci:

M. S. (společné užívání bytu s manželem panem J. S.)

Mgr. H. a S. F.

G) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní R. L., a to na dobu určitou 3 měsíců s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

D. H.

K. O.

H) s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů

1. D. S.

byt o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2. I. a J. K.

byt o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

po provedené výměně se nájemci přestěhují takto:

1. D. S.

byt o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2. I. a J. K.

byt o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřeny nové nájemní smlouvy opět na dobu určitou.

Prodej pozemku parc. č. 2747/169 v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. – č. 107 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní M. J.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 2747/169 – zahrada o výměře 80 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², tj. za celkovou smluvní kupní cenu 40.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej části pozemku parc. č. 625/26 v k. ú. Kroměříž pro společnost MVDr. Šotola s. r. o. – č. 108 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti MVDr. Jana Šotoly

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 625/26 – ostatní plocha o výměře cca 140 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost MVDr. Šotola s. r. o. se sídlem Havlíčkova 3041/127, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

Prodej pozemku parc. č. 307/1 v k. ú. Bílany pro L. S. – č. 109 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana L. S.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 307/1 – orná půda o výměře 58 m² v k. ú. Bílany pro pana L. S. za smluvní kupní cenu 200 Kč/m², tj.za celkovou smluvní kupní cenu 11.600 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Prodej části pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky pro pana F. S. – č. 110 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana F. S.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 1138 – ostatní plocha o výměře cca 400 m² v k. ú. Postoupky pro F. S. za smluvní kupní cenu 200 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

Prodej části pozemku parc. č. 2777 v k. ú. Kroměříž pro MUDr. Z. G. a MUDr. M. F. – č. 111 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 2777 – orná půda o výměře cca 95 m² v k. ú. Kroměříž, a to id. 3/5 pro MUDr. Z. G. a id. 2/5 pro MUDr. M. F. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

Prodej pozemků parc. č. 1111 v k. ú. Postoupky a parc. č. 1093 v k. ú. Hradisko pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 112 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku

a) parc. č. 1111 – ostatní plocha o výměře 7.571 m² v k. ú. Postoupky pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž za cenu podle znaleckého posudku č. 5477/109-10, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí Ing. L. F., celkem 644. 930 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

b) parc. č. 1093 – ostatní plocha o výměře 2.023 m² v k. ú. Hradisko pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž za cenu podle znaleckého posudku č. 5476/108-10, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí Ing. L. F., celkem 92.750 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej domu č. pop. 996 a pozemků parc. st. č. 2391 a parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova – č. 113 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana M. H. – zástupce společnosti DESEKT spol. s r. o. a pana R. K. – zástupce Realitní kanceláře Klíč, spol. s r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o prodeji domu č. pop. 996 na pozemku parc. st. č. 2391 a pozemků parc. st. č. 2391 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m² a parc. č. 1484/6 – zahrada o výměře 465 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova

a) společnost DESEKT spol. s r. o., se sídlem Václavské náměstí 17, 110 00 Praha 1 nabídla celkovou smluvní kupní cenu 500.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podmínkou prodeje je převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem včetně převzetí dluhů stávajících nájemníků

b) Realitní kancelář Klíč, spol. s r. o., Prusinovského 185, 767 01 Kroměříž nabídla celkovou smluvní kupní cenu 700.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podmínkou prodeje je převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem včetně převzetí dluhů stávajících nájemníků.

Žádost Realitní společnosti Zvonek, s. r o. o odkoupení komunikací a veřejného osvětlení v k. ú. Vážany – Záhuličí – č. 114 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí komunikace vozové a pěší a veřejného osvětlení na pozemcích nebo jejich částech parc. č. 704/4, 695, 693/107 a 693/96 v k. ú. Vážany u Kroměříže, podle nového geometrického plánu č. 567-259/2010 ze dne 12. 7. 2010 na pozemku označeném jako pozemek parc. č. 716 a dále na pozemcích parc. č. 693/85, 693/86 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže.

Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1363 v k. ú. Bílany z vlastnictví státu - č. 115 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 1363 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Bílany, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/39 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví státu – č. 116 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/39 – ostatní plocha o výměře cca 366 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Talichova (pod chodníky) z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování s tátu ve věcech majetkových – č. 117 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 1020/254 o výměře 3 m², parc. č. 1020/258 o výměře 31 m², parc. č. 1020/259 o výměře 10 m², parc. č. 1020/263 o výměře 7 m², parc. č. 1020/269 o výměře 1 m², parc. č. 1020/276 o výměře 3 m², parc. č. 1020/278 o výměře 9 m², parc. č. 1020/282 o výměře 3 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Talichova (zeleň) z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 118 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 1020/75 o výměře 5 m², parc. č. 1020/270 o výměře 1 m², parc. č. 1020/275 o výměře 15 m², parc. č. 1020/277 o výměře 47 m², parc. č. 1020/281 o výměře 25 m², vše ostatní plocha - zeleň v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky pro R. D. – č. 119 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 – orná půda o výměře 871 m² v k. ú. Postoupky pro pana R. D.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž pro V. F. a J. S. – č. 120 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje

a) části pozemku parc. č. 977/7 – ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Kroměříž na Slovanském náměstí pro paní V. F.

b) části pozemku parc. č. 977/7 – ostatní plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Kroměříž na Slovanském náměstí pro pana J. S.,

a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž pro manžele H. – č. 121 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1400/4 – orná půda o výměře 2.837 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele H. a K. H.

 

Změna nájemní smlouvy s Agility Kroměříž o. s. – č. 122 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 30. září 2010 mezi městem Kroměříž a Agility Kroměříž o. s., zastoupenou předsedkyní sdružení JUDr. Š. Š., na pronájem pozemků v k. ú. Kroměříž v ulici K Terezovu za účelem výcviku psů v bodě I. následovně: výměra pronajatých pozemků se rozšiřuje o stavební pozemek parc. č. 2568 o výměře 735 m² včetně zemědělské budovy bez č. pop., která se na něm nachází.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Prodloužení nájemní smlouvy s panem Z. S. – č. 123 - 04

Rada města Kroměříže po projednán

s c h v a l u j e

1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 30. srpna 2006 mezi panem Z. S. a městem Kroměříž na pronájem nebytových prostor o výměře 78,60 m² v přízemí domu č. pop. 50 na Velkém náměstí v Kroměříž, v bodě VI. následovně:

Tato nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou a to do dne 31. prosince 2011

2. změnu smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 31. srpna 2006 mezi městem Kroměříž a Ing. O. K. na užívání nebytových prostor o celkové výměře 78,60 m² v přízemí domu č. pop. 50 na Velkém náměstí v Kroměříži, v bodě V. následovně:

Tato smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou a to do dne 31. prosince 2011.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Žádost SP výroba s. r. o., Kotojedská 2588, Kroměříž o ukončení nájemní smlouvy – č. 124 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 18. února 2002 mezi městem Kroměříž a firmou SP výroba s. r. o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor o výměře 44,29 m² v domě č. pop. 3161 na Tovačovského ulici v Kroměříži dohodou ke dni 31. lednu 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 44,29 m² v přízemí domu č. pop. 3161 na Tovačovského ulici v Kroměříži.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Ing. P. a Ing. P. T. a městem Kroměříž – č. 125 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1296/6 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zpevněného vjezdu k pozemku parc. č. 1296/10 v k.ú Kroměříž, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby vjezdu pro Ing. P. a Ing. P. T. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč, a to po dobu existence vjezdu. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí k výše uvedené stavbě zpevněného vjezdu. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Návrh na provedení úsporných opatření v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení v Kroměříži - č. 126 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh na provedení úsporných opatření v oblasti slavnostního osvětlení v Kroměříži.

Dodatek č. 8 k organizační směrnici č. 1/2007 o úhradách za pobyt v zařízeních sociálních služeb s účinností od 1. února 2011 – č. 127

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 8 k organizační směrnici č. 1/2007 o úhradách za pobyt v zařízeních sociálních služeb a doplňuje se takto:

Úhrada za bydlení v souladu se zákonem č. 10/2006 o sociálních službách a s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 § 14 a 15 o úhradách za pobyt a stravu v Domovech pro seniory, Domově pro osoby se zdravotním postižením:

Navýšení úhrady za ubytování o částku 8 Kč/den.

Domov pro seniory U Kašny (v Kč)

bydlení

Zvýšení úhrady za měsíc

Jednolůžkové pokoje do 15 m² se soc. zařízením s balkonem

1 den

30 dnů

Jednolůžkové pokoje

Do 15 m² se soc. zařízením s balkonem

160,-

4.800,-

240,-

Jednolůžkové pokoje

15 až 17 m² se soc. zařízením bez balkonu

155-

4.650-

240,-

Jednolůžkové pokoje

10 až 14 m² se soc. zařízením bez balkonu

145,-

4.350,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

19 až 20 m² se soc. zařízením s balkonem

141,-

4.230,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

26 až 30 m² se soc. zařízením bez balkonu

139,-

4.170,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

20 až 25 m² se soc. zařízením bez balkonu

136,-

4.080,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

14 až 18 m² se soc. zařízením s balkonem

133,-

3.990,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

15 až 18 m² se soc. zařízením bez balkonu

127,-

3.810,-

240,-

Třílůžkový pokoj

32 m² se soc. zařízením bez balkonu

121,-

3.630,-

240,-

Domov pro seniory U Moravy (v Kč)

bydlení

Zvýšení úhrady za měsíc

1 den

30 dnů

Jednolůžkové pokoje

Do 15,3 m² se soc. zařízením s balkonem

160-

4.800,-

240,-

Jednolůžkové pokoje

16,2 a 15,3 m² společné sociální zařízení s balkonem,

14,6 se soc. zařízením s balkonem

150,-

4.500,-

240,-

Jednolůžkové pokoje

14,6, 14,3, 14,1, 15,5 m² se soc. zařízením bez balkonu

145,-

4.350,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

28,8 m² se soc. zařízením s balkonem

145,-

4.350,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

20,7 a 19,1 m² se soc. zařízením s balkonem

139,-

4.170,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

19 a 16,2 m² se soc. zařízením s balkonem,

26,7, 22,4, 21,6, 21,4 m2 se soc. zařízením bez balkonu

133,-

3.990,-

240,-

Třílůžkové pokoje

25,9 m² se soc. zařízením bez balkonu

116,-

3.480,-

240,-

Domov pro seniory Vážany (v Kč)

bydlení

Zvýšení úhrady za měsíc

1 den

30 dnů

Jednolůžkové pokoje

Do 23 m² se soc. zařízením s balkonem

160,-

4.800,-

240,-

Jednolůžkové pokoje

13 až 19 m² se soc. zařízením s balkonem

150,-

4.500,-

240,-

Jednolůžkové pokoje

15 až 18 m² se soc. zařízením bez balkonu

145,-

4.350,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

Do 35 m² se soc. zařízením s balkonem

141,-

4.230,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

26 m² se soc. zařízením bez balkonu

136,-

4.080,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

23 m² se soc. zařízením bez balkonu

127,-

3.810,-

240,-

Třílůžkový pokoj

Do 27 m² se soc. zařízením s balkonem

127,-

3.810,-

240,-

Třílůžkový pokoj

Do 37 m² se soc. zařízením bez balkonu

121,-

3.630,-

240,-

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka (v Kč)

bydlení

Zvýšení úhrady za měsíc

1 den

30 dnů

Jednolůžkové pokoje

20 m² s předsíní, soc. zařízením, s lodžií

155-

4.650,-

240,-

Jednolůžkové pokoje

20 m² se soc. zařízením s předsíní

150,-

4.500,-

240,-

Jednolůžkové pokoje

14 až 19,5 m² bez soc. zařízení a lodžie

145,-

4.350,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

29 m² se soc. zařízením, předsíní, lodžií

139,-

4.170,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

29 m² se soc. zařízením, předsíní, bez lodžie

133,-

3.990,-

240,-

Dvoulůžkové pokoje

19 až 26 m² bez předsíně, soc. zařízení a lodžie

127-

3.810,-

240,-

Třílůžkový a vícelůžkový pokoj

37 m² bez příslušenství

116,-

3.480,-

240,-

Dodatek č. 3 k organizační směrnici č. 3/2009 o stravování v Domovech pro seniory, Domově pro osoby se zdravotním postižením a Domově se zvláštním režimem s účinností od 1. února 2011 – č. 128

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 3 k organizační směrnici č. 3/2009 o stravování v Domovech pro seniory, Domově pro osoby se zdravotním postižením a Domově se zvláštním režimem a doplňuje se takto:

Strava normální

Druh suroviny Kč režie Kč celková částka hrazená uživatelem Kč

Snídaně 17,- 17,- 34,-

Oběd 27,- 32,- 59,-

Večeře 21,- 26,- 47,-

Celkem : 65,- 75,- 140,-

Strava dietní č. 2, speciální dietní režimy (dieta bez mléčných bílkovin, dieta s omezením mléčných bílkovin):

Druh surovina Kč režie Kč celková částka hrazená uživatelem Kč

Snídaně 17,- 17,- 34,-

Oběd 27,- 32,- 59,-

Večeře 21,- 26,- 47,-

Celkem : 65,- 75,- 140,-

Strava diabetická č. 9, diabetická šetřící 9/S, výživná č. 11:

Druh suroviny Kč režie Kč celková částka hrazená uživatelem Kč

Snídaně 17,- 17,- 34,-

Přesnídávka+svačina 7,- -- 7,-

Oběd 27,- 32,- 59,-

Večeře 21,- 26,- 47,-

Celkem : 72,- 75,- 147,-

Diabetická s inzulínem :

II.večeře 3,- -- 3,-

Celkem : 75,- 75,- 150,-

Kašovitá strava, mixovaná strava, mixovaná strava do sondy PEG a NGS:

Druh suroviny Kč režie Kč celková částka hrazená uživatelem Kč

Snídaně 17,- 17,- 34,-

Oběd 27,- 32,- 59,-

Večeře 21,- 26,- 47,-

Celkem: 65,- 75,- 140,-

Speciální dietní režimy (bezlepková dieta):

Druh suroviny Kč režie Kč celková částka hrazená uživatelem Kč

Snídaně 20,- 17,- 37,-

Oběd 30,- 32,- 62,-

Večeře 24,- 26,- 50,-

Celkem : 74,- 75,- 149,-

Úplná enterální výživa do sondy PEG a NGS ordinována nutriční ambulancí:

Druh celková částka hrazená uživatelem Kč

Celodenní strava 30,-

Celkem : 30,-

Rozvržení úhrady se týká uživatelů s celoročním, týdenním a denním stacionářem, dle skutečně odebrané stravy.

 

Zrušení „Výběrového řízení na nákup výpočetní techniky“ v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I – č. 129 - 11

Rada města Kroměříže na základě doporučení komise pro výběr dodavatele a po projednání

r u š í

výběrové řízení malého rozsahu „Výběrové řízení na nákup výpočetní techniky“ v rámci projektu Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I, z důvodu nesplnění technických podmínek bez možnosti odvolání.

Vyhlášení „Výběrového řízení na nákup výpočetní techniky č. 2“ v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I – č. 130 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

„Výběrové řízení na nákup výpočetní techniky č. 2“ v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I, s platností od 19. ledna 2011, dle přílohy u předložené zprávy

j m e n u j e

komisi pro výběr dodavatele pro „Výběrové řízení na nákup výpočetní techniky č. 2“ v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I, v tomto složení:

Ing. Blanka Šimůnková – předsedkyně komise pro nakládání s majetkem města

JUDr. Ivana Bukovská – vedoucí odboru vnitřních věcí

Ing. Josef Menčl - tajemník městského úřadu

Bc. Jan Pšeja – vedoucí oddělení informatiky

 

Plán odpadového hospodářství města Kroměříže – č. 131 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se zadáním zpracování plánu odpadového hospodářství Mikroregionu Kroměřížsko na roky 2011 – 2015

u k l á d á

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž zajistit:

a) výběr zpracovatele výše uvedeného nového plánu odpadového hospodářství Mikroregionu Kroměřížsko

b) aktualizaci kontaktních údajů původce odpadů (předseda svazku, starostové, .....)

Projekt „Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži“ – rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovního pódia na Velkém náměstí s podporou dotace ROP – č. 132 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci a dofinancování projektu „Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži“.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 133 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvede údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

7.500,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce kina

____________________________________________________

7.500,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

12.500,0 pol. 612 rekonstrukce kina Nadsklepí

_________________________________________________

12.500,0 výdaje celkem

c) financování

5.000,0 zapojení zůstatku BÚ

d) rekapitulace

příjmy celkem: 625.364,0

výdaje celkem: 589.924,0

saldo příjmů a výdajů: 35.440,0

financování: - 35.440,0

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Kroměříž, obchodními společnostmi zřízenými městem Kroměříž, obecně prospěšnými společnostmi zřízenými městem Kroměříž – č. 134

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

metodický pokyn č. 1/2011 Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Kroměříž, obchodními společnostmi zřízenými městem Kroměříž, obecně prospěšnými společnostmi zřízenými městem Kroměříž, dle doplněné předložené zprávy.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu městem Kroměříž – č. 135

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

interní směrnici č. 1/2011 Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy s obcí Lubná – č. 136 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

část usnesení č. 2691 – 09 z 82. schůze Rady města Kroměříž konané 21. října 2010 – uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s obcí Lubná

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s obcí Lubná na dobu určitou do 31. prosince 2014.

 

Zápis dětí do prvních ročníků základního vzdělávání v základních školách a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem – č. 137 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

a) termín úterý 8. února 2011 a středa 9. února 2011 vždy od 14 do 18 hodin pro zápis dětí do prvních ročníků základních škol zřizovaných městem Kroměříž

b) termín od 9. května 2011 do 13. května 2011 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříž.

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828 – č. 138 -10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařazení pana Ing. Jiřího Králíka, ředitele Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, do 12. platové třídy a 10. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně)

s t a n o v u j e

panu Ing. Jiřího Králíka, řediteli Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinností od 10. ledna 2011, dle předložené zprávy.

Veletrh cestovního ruchu ITF Slovakia Tour Bratislava 19. ledna – 23. ledna 2011 – č. 139 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast pracovníků odboru školství, kultury a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž Libuše Rajmišové a Lubomíra Fily na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakia Tour Bratislava ve dnech 19. ledna – 23. ledna 2011, včetně dopravy služebním automobilem odboru.

Udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu M. B. panu Z. O. za 50 dárcovství krve – č. 140 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit Pamětní medaili města Kroměříže:

a) panu M. B. za 50 dárcovství krve.

b) panu Z. O. za 50 dárcovství krve.

Sportovní den na kolečkách – převzetí záštity – č. 141 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

poskytnutí záštity starostky města Kroměříže nad 2. ročníkem „Sportovního dne na kolečkách“, který se bude konat 6. května 2011 a 16. září 2011 na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

Smlouva o spolupořádání mezinárodní přehlídky uniformovaných hudeb – č. 142 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o spolupořádání mezinárodní přehlídky uniformovaných hudeb v letech 2011 – 2015 v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Návrh na úpravu platů, příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž – č. 143 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

s účinností od 1. ledna 2011 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Schválení zahraniční služební cesty do Nitry – č. 144 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu MUDr. Jarmily Číhalové do partnerského města Nitra na Městský reprezentační ples 2011, dle předložené zprávy. K cestě bude použito služební vozidlo Škoda Fabia Combi, RZ 3Z2 5909.

Podmínky prodeje na jarmarcích lidových řemesel v Kroměříži – č. 145 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

podmínky prodeje na jarmarcích lidových řemesel v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Jmenování nových členů komisí Rady města Kroměříže – č. 146

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

nové členy komisí Rady města Kroměříže:

Mgr. Jitka Dvořáková – členka komise kulturní, společenské a pro partnerská města

Ing. Jiří Králík – člen komise kulturní, společenské a pro partnerská města

Alena Koukalová – členka komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

Mgr. Dagmar Ondrušková – členka komise sociální a zdravotní, pro projekty Zdravé město a bezpečná komunita

Mgr. Jaroslav Forýtek – člen komise sociální a zdravotní, pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita

Žádost o použití loga města Kroměříže – č. 147 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s užitím loga města Kroměříže na tiskoviny vydané v rámci 8. ročníku slavnostního předání cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY 2010, které se uskuteční dne 17. března 2011 v Domě kultury v Kroměříži.

Projednání podkladu pro „Monitorování územních celků zapsaných v Seznamu UNESCO“ – rok 2010 – č. 148 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí předložený podklad pro monitorování územních celků zapsaných v Seznamu UNESCO.

Snížení počtu zaměstnanců Městského úřadu Kroměříž – č. 149

Rada města Kroměříže po projednání

s n i ž u j e

s účinností od 31. března 2011 počet zaměstnanců Městského úřadu Kroměříž z původních 225 na 217 za účelem zvýšení efektivnosti práce s tím, že

r u š í

a) jedno pracovní místo na odboru vnitřních věcí

b) jedno pracovní místo na stavebním úřadě

c) dvě pracovní místa na finančním odboru

d) jedno pracovní místo na odboru právním

e) tři pracovní místa na odboru školství, kultury a státní památkové péče

s c h v a l u j e

s účinností od 1. srpna 2011 následující změnu Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž: přesun činností dle bodu E Vydávání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek z útvaru tajemníka na odbor životního prostředí

b e r e n a v ě d o m í

1. dohody devíti zaměstnanců o ukončení pracovního poměru v průběhu roku 2011

2. na obecním živnostenském úřadě řešení zástupu mateřské dovolené současnými zaměstnanci s tím, že po návratu zaměstnankyně z mateřské dovolené odejde jedna zaměstnankyně do důchodu a za ni nebude přijímán nový zaměstnanec

3. ukončení polovičního pracovního úvazku na administrativu koordinovaných stanovisek k 31. prosinci 2010

4. ukončení polovičního pracovního úvazku na administrativu pro bezpečnou komunitu k 31. prosinci 2010

5. převod jednoho zaměstnance z odboru školství, kultury a státní památkové péče na činnost informační kanceláře města s účinností od 1. září 2011

Zřízení povodňové komise města Kroměříže – č. 150 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

z ř i z u j e

povodňovou komisi města Kroměříže podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, v souladu s § 78, odst. 1)

j m e n u j e

členy povodňové komise:

Mgr. Daniela Hebnarová – předsedkyně

Mgr. Miloš Malý – místopředseda

Ing. Josef Menčl – místopředseda

Ing. Petr Vodák – tajemník

Ing. Blanka Šimůnková – členka

MUDr. Jarmila Číhalová – členka

Marek Šindler – člen

Ing. Igor Hýbner – člen

Lambert Hanzal – člen

Miloslava Procházková – členka

Ing. Miloš Prudil – člen

Vratislav Držálek – člen

Jaroslav Sigmund – člen

Jaroslav Ovčačík – člen

Jiří Legát – člen

Ing. Marcela Plačková – členka

Zdeněk Janásek – člen

Mgr. Pavel Zrna - člen

s c h v a l u j e

statut povodňové komise města Kroměříže, dle předložené zprávy.


Pověření starostky města Kroměříže jednáním s Báňským úřadem Ostrava ve věci těžebního prostoru hliniště Vážany - č. 151 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou, starostku města Kroměříže, jednáním s Báňským úřadem Ostrava ve věci podání podnětu o porušování povinností majitele těžebního prostoru hliniště Vážany.

Členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2011 – č. 152

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) členění finančních prostředků pro 1. výzvu dotačních titulů 01/2011, 02/2011 a 03/2011 v následující struktuře:

a. komise kulturní, společenská a pro partnerská města 230.400 Kč

b. komise pro cestovní ruchu a prezentaci města 31.600 Kč

c. komise sociální a zdravotní 167.000 Kč

d. komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání 8.600 Kč

e. komise sportovní 983.800 Kč

f. komise pro životní prostředí 8.600 Kč

b) pro druhou výzvu dotačního titulu 02/2011 (akce nad 10.000 Kč) vyčlenit částku ve výši 200 000 Kč

c) pro druhou výzvu dotačního titulu 03/2011 (akce do 10.000 Kč) vyčlenit částku ve výši 80.000 Kč

d) pro třetí výzvu dotačního titulu 03/2011 (akce do 10.000 Kč) vyčlenit částku ve výši 50.000 Kč


Mgr. Daniela Hebnarová            Mgr. Miloš Malý


starostka města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže