Usnesení z 2. schůze Rady města Kroměříže konané 2. prosince 2010

| 09.12.2010 |

Usnesení z 2. schůze Rady města Kroměříže konané 2. prosince 2010

Bytové záležitosti – č. 13 – 06

Rada města Kroměříže po projednání:

A) r u š í

1. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži panu S. M. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní V. J. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní J. V. s tím, že žadatelka nadále zůstane v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

4. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní M. J. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži panu F. D. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži paní M. D. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

7. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži panu O. O. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

8. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká paní M. V. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

9. část usnesení č. 2620 – 06 z 81. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 23. září 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži manželům J. a J. B. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

10. část usnesení č. 2620 – 06 z 81. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 23. září 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži manželům L. a M. H. s tím, že žadatelé budou nadále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

11. část usnesení č. 2620 – 06 z 81. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 23. září 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži manželům S. a K. J. s tím, že žadatelé budou nadále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

12. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské u. v Kroměříži paní MUDr. I. M. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

13. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní E. Š. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

14. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní H. M. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

15. část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní H. G. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

16. ruší část usnesení č. 2679 – 06 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21.října 2010, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní E. N. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí místní poplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. L., a to na dobu určitou půl roku s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet dlužné nájemné vůči SMMK a řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. W., a to na dobu určitou půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí místní poplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 2+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem F. H. + M. K., a to na dobu určitou půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí místní poplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní R. H., a to na dobu určitou půl roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení nám. Míru v Kroměříži s panem O. R., a to na dobu určitou do 31. 03. 2011 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek na finančním odboru a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí místní poplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí místní poplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písmeno f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. G., a to na dobu určitou do 30. 06. 2011 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní L. L., a to na dobu určitou půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí místní poplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před pod koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní M. Z., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatcích na finančním odboru a za komunální odpad

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní I. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatcích na finančním odboru a za komunální odpad

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní M. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatcích na finančním odboru a za komunální odpad

D) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení a v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel následujícím žadatelům:

1. L. F.

byt o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

R. K.

H. Z.

P. B.

P. S.

2. K. a Z. J. (společný nájem bytu)

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

M. V.

V. M.

M. R.

3. J. a F. N.

byt o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel, dohodou

náhradníci:

M. V.

V. M.

M. R.

4. J. V. s dcerou D. V.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

M. V.

V. M.

M. R.

5. J. V. st.

byt o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

M. V.

V. M.

M. R.

6. M. R.

byt o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

R. K.

H. Z.

P. B.

P. S.

7. A. S.

byt o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

J. M.

B. Z.

8. M. a J. K.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, nebo jím zřízených organizací, bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou, a za podmínky, jestliže po opuštění domácnosti některými osobami, které tuto domácnost společně sdílely, zůstane nájemcem jednotlivec, bude se stávajícím nájemcem splňujícím všechny ostatní výše uvedené podmínky po vypršení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, uzavřena nová nájemní smlouva na menší byt o velikosti 1+0, který bude odpovídat novému počtu osob v domácnosti

náhradníci:

J. a J. K.

M. a R. M.

M. a I. T.

9. M. K.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

M. B.

A. M.

10. J. D.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

M. V.

M. J.

náhradníci:

B. P.

Z. J.

byt . o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

E) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L. a P. S., a to na dobu určitou 3 měsíců s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

náhradníci:

R. L.

D. H.

2. náhradníci:

M. V.

V. M.

M. R.

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 14

Rada města Kroměříže po projednání

A) s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi:

1. M. B. - Domov pro seniory Vážany

2. M. H. - Domov pro seniory Vážany

3. V. B. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

4. F. F. - Domov pro seniory Vážany

5. B. K. - Domov pro seniory Vážany

6. H. Z. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

7. A. L. H. - Domov pro seniory Vážany

8. A. M. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

9. F. P. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

10. J. L. - Domov pro seniory Vážany

11. O. N. - Domov pro seniory Vážany

12. A. N. - Domov pro seniory Vážany

13. L. Ť. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

14. R. Z. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

15. B. M. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

16. M. H. - Domov pro seniory Vážany

17. V. B. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

18. M. K. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

19. Mgr. M. T. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

20. F. F. - Domov pro seniory Vážany

21. J. S. - Domov pro seniory Vážany

22. V. K. - Domov pro seniory Vážany

23. M. S. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

24. J. N. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

25. M. B. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

26. J. P. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

27. V. K. - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.

28. O. J. - Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám.

29. P. S. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

30. B. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

31. J. K. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

32. L. P. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

33. J. H. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

34. A. D. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

35. V. B. - Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova

B) n e s c h v a l u j e

1. A. M. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

2. A. H. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením

3. R. R. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

4. M. V. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

5. O. C. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením

6. D. M. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením i Domova pro seniory

7. A. V. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

8. E. S. - kontraindikace pro přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

9. V. B. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

10. A. D. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

11. O. S. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

 

Prodej části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice pro manžele B. a MUDr. P. K. – č. 15 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní B. K.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 252/1 – ostatní plocha o výměře cca 200 m² v k. ú. Těšnovice pro manžele B. a MUDr. P. K. za smluvní kupní cenu 200 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice pro paní B. K. – č. 16 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní B. K.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na bezúplatné užívání části pozemku parc. č. 252/1 o výměře 200 m² v k. ú. Těšnovice pro paní B. K. ode dne 1. ledna 2011 na dobu neurčitou za podmínky údržby této části pozemku na vlastní náklady.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 2402/102 v k. ú. Kroměříž pro paní J. K. – č. 17 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 2402/102 o výměře 20 m² na Chropyňské ulici v Kroměříži paní J. K. a ukládá jí, aby pozemek uvedla do původního stavu.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž p. E. R. – č. 18 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 o výměře 68 m² na ulici Odbojářů v Kroměříži pro pana E. R. ode dne 1. 1. 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 136 Kč ročně za účelem zahrádky.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 2747/113 v k. ú. Kroměříž pro manžele B. – č. 19 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2747/113 o výměře 74 m² v ulici Prof. Vojtěcha Tučka v Kroměříži pro manžele S. a M. B. ode dne 1. ledna 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 148 Kč ročně za účelem zahrádky.

 

Prodej, případně pronájem, pozemku parc. č. 2769/88 v k. ú. Kroměříž na ulici Kazimíra Rudého – č. 20 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. Z. a pana V. D.

s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy na bezúplatné užívání části pozemku parc. č. 2769/88 ostatní plocha o výměře 26 m² (mezi domy) v k. ú. Kroměříž na ulici Kazimíra Rudého pro manžele M. a J. Z. ode dne 1. ledna 2011 na dobu neurčitou za podmínky údržby této části pozemku na vlastní náklady

b) uzavření smlouvy na bezúplatné užívání části pozemku parc. č. 2769/88 ostatní plocha o výměře 26 m² (mezi domy) v k. ú. Kroměříž na ulici Kazimíra Rudého pro manžele V. a V. D. ode dne 1. ledna 2011 na dobu neurčitou za podmínky údržby této části pozemku na vlastní náklady

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej:

a) části pozemku parc. č. 2769/88 - ostatní plocha o výměře cca 28 m² (zahrada) v k. ú. Kroměříž na ulici Kazimíra Rudého pro manžele M. a J. Z.

b) části pozemku parc. č. 2769/88 - ostatní plocha o výměře cca 28 m² (zahrada) v k. ú. Kroměříž na ulici Kazimíra Rudého pro manžele V. a V. D.

za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude uhrazeno rovnoměrně prodávajícím a kupujícími.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 2747/113 v k. ú. Kroměříž pro manžele N. – č. 21 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2747/113 o výměře 74 m² v ulici Prof. Vojtěcha Tučka v Kroměříži pro manžele B. a D. N. ode dne 1. ledna 2011 na dobu neurčitou za smluvní výši nájemného 148 Kč ročně za účelem zahrádky.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění reklamního stojanu pro pana J. K. – č. 22 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž (vedle Sportcentra Zapletal) o výměře 4 m², pro umístění reklamního stojanu pro pana J. K. od 1. ledna 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za celkovou částku 4.000 Kč ročního nájmu.

 

Pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění reklamního stojanu pro ELKROM s. r. o. – č. 23 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž (vedle Sportcentra Zapletal) o výměře cca 2 m², pro umístění reklamního stojanu pro ELKROM s. r. o., od 1. ledna 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za celkovou částku 2.000 Kč.

 

Bezúplatné nabytí veřejného osvětlení k rodinným domům (Kotojedy) – č. 24 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit bezúplatné nabytí veřejného osvětlení k rodinným domům v lokalitě Kotojedy z majetku :

1. Ing. M. a PharmDr. J. K.

2. J. B. a MUDr. J. Č.

3. J. a J. V.

4. Z. H. a E. S.

do majetku města Kroměříže a to po kolaudaci a předání potřebné dokumentace (kolaudačního rozhodnutí, zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení, technické zprávy k zaměření skutečného stavu VO a geometrického snímku zaměření skutečného provedení) městu Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3228/1 v k. ú. Kroměříž pro manžele Mgr. L. a J. K. – č. 25 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3228/1 – ostatní plocha o výměře cca 95 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Mgr. L. a J. K. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 307/1 v k. ú. Bílany pro L. S. – č. 26 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 307/1 – orná půda o výměře 58 m² v k. ú. Bílany pro L. S.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 813/1 v k. ú. Kroměříž pro T. S. – č. 27 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 813/1 – ostatní plocha o výměře cca 550 m² v k. ú. Kroměříž pro T. S.o a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1111 v k. ú. Postoupky a parc. č. 1093 v k. ú. Hradisko pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 28 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků

a) parc. č. 1111 – ostatní plocha o výměře 7.571 m² v k. ú. Postoupky

b) parc. č. 1093 – ostatní plocha o výměře 2.023 m² v k. ú. Hradisko

pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky pro F. S. – č. 29 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1138 – ostatní plocha o výměře 603 m² v k. ú. Postoupky pro F. S.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 17/1 v k. ú. Trávník pro Ing. K. O. - č. 30 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 17/1 – trvalý travní porost o výměře cca 1.400 m² v k. ú. Trávník pro Ing. K. O. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 955/1 v k. ú. Kroměříž pro pana M. S. – č. 31 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 955/1 – ostatní plocha o výměře cca 230 m² v k. ú. Kroměříž pro M. S.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/26 v k. ú. Kroměříž pro společnost MVDr. Šotola s. r. o. – č. 32 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/26 – ostatní plocha o výměře cca 140 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost MVDr. Šotola s. r. o.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 530/29 v k. ú. Kroměříž pro MUDr. J. K. – č. 33 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 530/29 – orná půda o výměře 666 m² v k. ú. Kroměříž pro MUDr. J. K. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/169 v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. – č. 34 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/169 – zahrada o výměře 80 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1003/21 v k. ú. Kroměříž pro manžele K. a T. P. – č. 35 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1003/21 – ostatní plocha o výměře cca 4 m² v k. ú. Kroměříž na ulici Gorkého pro manžele K. a T. P. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Žádost Agility Kroměříž o. s. o rozšíření nájemní smlouvy – č. 36 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu stavebního pozemku parc. č. 2568 o výměře 735 m² včetně zemědělské budovy bez č. pop. v ulici K Terezovu pro Agility Kroměříž o. s. za účelem výcviku psů.

 

Žádost pana D. O. o slevu z nájmu – č. 37 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného panu D. O. za pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 o výměře 234 m² na Obvodové ulici u zimního stadionu v Kroměříži za rok 2010 ve výši 46.800 Kč.

 

Žádost pana J. P. o prodloužení nájemní smlouvy – č. 38 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor prodejny občerstvení o celkové výměře 36,77 m² v budově technického vybavení bez čísla popisného na pozemku stav. parcelní č. 5930 v k. ú. Kroměříž v areálu koupaliště Bajda.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž - č. 39 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 244/1 a 252 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-520, Kotojedy, kabel NN, bytový dům, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.520 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Chropyňská, Petr) – č. 40 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3182 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Chropyňská – příp. do 50 m, Petr, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Tomečkova, Mikš) – č. 41 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 893/8 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4508-258, Kroměříž, Tomečkova – příp. do 50 m, Mikš, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník, Šebestíková) – č. 42 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Trávník, Šebestíková – příp. NN, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Obvodová, Kaufland) – č. 43 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc.č. 1500/6, 1500/14, 1500/17, 1500/29 a 1500/216 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-058, Kroměříž, Obvodová, smyčka VN, Kaufland, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.680 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Březinova, město) – č. 44 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 116/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Březinova – kabel. smyčka NN, Město, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. a městem Kroměříž (Riegrovo náměstí) – č. 45 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3078, 3081/1, 3081/2 a 3082/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování vodovodního řadu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž – Riegrovo náměstí – Rekonstrukce vodovodu, pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 4.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. Brno a městem Kroměříž (Výstaviště Floria) – č. 46 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 883/19 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Výstaviště Floria Kroměříž, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 30 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Matve spol. s r. o. + Ing. L. a městem Kroměříž (Dolní Zahrady) – č. 47 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3128/3 a 1680/3 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování kabelového vedení NN, vodovodu, NTL plynovodu, VO a sdělovacího vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : Inženýrské sítě pro výstavbu RD – Kroměříž, Dolní Zahrady, pro MATVE s. r. o., se sídlem Veselská 724, Uherský Ostroh a Ing. D. a Mgr. L. L. jako oprávnění z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – P. K. a městem Kroměříž (Bílanská ulice) – č. 48 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování přípojky kanalizace, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Přípojka kanalizace pro rodinný dům, Bílanská 1611, Kroměříž, pro P. K. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Bílany, Křetínský) – č. 49 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 10/1 a 1397 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4508-487, Bílany-rozšíření kab.NN, Křetínský, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – MUDr. T. G. a městem Kroměříž (Havlíčkova ulice) – č. 50 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu

strpění užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování přípojky kabelového vedení NN, přípojky plynu a vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Novostavba RD, Kroměříž parc. č. 642/3 pro MUDr. T. G. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Mgr. V. K. a městem Kroměříž (Erbenovo nábřeží) – č. 51 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3277/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování přípojky kanalizace a vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Stavební úpravy rodinného domu č. p. 917, Kroměříž pro Mgr. V. K. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. Brno a městem Kroměříž (Jiráskova ulice) – č. 52 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 979/42, 992/28, 994/24, 994/25 a 990/4 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL a NTL plynovodu a plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Reko NTL/STL, Kroměříž, ulice Jiráskova pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kotojedy, lokalita zahrad) – č. 53 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 276/1, 151/1 a 266 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového kabelového pilíře, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kotojedy – kabel NN, lokalita zahrad, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.400 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Moravská, Bartošek) – č. 54 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 937/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4508-373, Kroměříž, Moravská – příp. do 50 m, Bartošek, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – manželi S. a městem Kroměříž (Lutopecká ulice, zahrádkářská kolonie) – č. 55 - 04

 Rada města Kroměříže po projednání

 d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2869/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování kabelové přípojky NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kabelová přípojka NN, pro T. a V. S. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kčna dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – K. R. a městem Kroměříž (Bílany) – č. 56 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 48/1 a 115/1 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování kabelové přípojky NN, přípojky vody a zřízení vodoměrné šachty, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Rekonstrukce RD, Bílany, pro K. R. jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – PharmDr. H. P. a městem Kroměříž – č. 57 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 920/5 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování NTL přípojky plynu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Ústřední vytápění objektů, Moravská 3879, Kroměříž, pro PharmDr. H. P. jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – J. L. a městem Kroměříž (Vážany) – č. 58 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 681/44 a 681/71 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a kabelové přípojky NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Přípojka NN pro chatu, Vážany parc.č. 681/75, pro J. L. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

Změna v usnesení z XII. ZMK konaného dne 15. 11. 2007, bod II. (prodej části pozemku parc. č. 1539/23 v k. ú. Kroměříž) – č. 59 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě II. v usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 15. 11. 2007 takto: místo „....části pozemku parc. č. 1539/23 – ostatní plocha o výměře cca 20 m² ..." bude „.. části pozemku parc. č. 3296/6 – ostatní plocha o výměře cca 20 m².." 

Souhlas s umístěním reklamních panelů na plot školního hřiště na ulici Moravská – č. 60 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

umístění reklamních panelů na plot školního hřiště na ulici Moravská pro Základní školu Slovan Kroměříž za účelem jejich pronájmů třetím osobám, přičemž jejich příjem bude použit pro hlavní činnost školy. Plochy nebudou pronajímány společnostem propagující alkohol nebo tabákové výrobky. 

Žádost firmy NEW CLASS, s. r. o. o snížení nájemného – č. 61 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

snížení nájemného firmě NEW CLASS, s. r. o. za pronájem nebytových prostor o výměře 51,3 m² v budově plaveckého bazénu č. p. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži ode dne 1. ledna 2011 na výši 400 Kč/m².

Prodloužení nájemní smlouvy v budově č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži v areálu plaveckého bazénu) pro I. P. (provozovatel fitcentra) – č. 62 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

prodloužení nájemní smlouvy uzavřené 20. ledna 2009 mezi Správou majetku města Kroměříže a panem I. P. na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 363,1 m² v budově plaveckého bazénu č. p. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži na dobu určitou do 31. 12. 2015

 s c h v a l u j e 

1. užívání nebytových prostor o celkové výměře 363,1 m² v budově plaveckého bazénu č. p. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži stávajícím nájemcem do doby ukončení výběrového řízení 

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 363,1 m² v budově plaveckého bazénu č. p. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži pro účely sportovního využití. 

Povolení bezplatného užívání částí pozemků parc. č. 1115/10 a 1115/14 v k. ú. Kroměříž pro nájemníky Plaveckého bazénu, Obvodová 3965, Kroměříž – č. 63 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

bezúplatné užívání částí pozemků parc. č. 1115/10 a 1115/14 v k. ú. Kroměříž pro nájemníky Plaveckého bazénu, Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc. č. 1115/10 a 1115/14 v k. ú. Kroměříž. 

Prodej domu č. pop. 996 a pozemků parc. č. 2391 a parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova – č. 64 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej domu č. pop. 996 na pozemku parc. st. č. 2391 a pozemků parc. st. č. 2391 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m² a parc. č. 1484/6 – zahrada o výměře 465 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova pro Z. Č. za smluvní kupní cenu 100.000Kč splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podmínkou prodeje je převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem včetně převzetí dluhů stávajících nájemníků..

 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2010 – č. 65 - 09 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 1/2010 o místních poplatcích, v rozsahu platném do 31. prosince 2010, dle předložené zprávy. 

Žádost o změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK o. p. s . pro rok 2010 – č. 66 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK o. p. s. pro rok 2010 a využití jeho části v celkové výši 400.000 Kč na dofinancování činnosti v roce 2011. 

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2010 – č. 67 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2010 (uvedené údaje v tis. Kč): 

a) na straně příjmů: 

1.000,0 pol. 111 daňové příjmy závislá činnost 

1.000,0 pol. 111 daňové příjmy samostatná činnost 

300,0 pol. 111 daňové příjmy z kapitálových výnosů 

1.000,0 pol. 121 DPH 

- 2.000,0 pol. 136 správní poplatky 

- 1.230,0 pol. 151 daň z nemovitostí 

- 8.300,0 pol. 212 odvody PO Sociální služby města Kroměříže 

- 14.775,0 pol. 232 návrh dotace IPRMK 

- 2.500,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce hřiště U Sýpek 

- 21.300,0 pol. 232 návrh dotace na soc. péči a pomoc v nouzi 

- 1.350,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality 

1.000,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

14.706,0 pol. 421 dotace IPRMK 

2.500,0 pol. 421 dotace rekonstrukce hřiště U Sýpek 

22.008,0 pol. 411 dotace na sociální péči a pomoc v nouzi 

162,0 pol. 411 dotace na meliorační dřeviny 

70,0 pol. 411 dotace sčítání lidu, domů, budov 

150,0 pol. 411 dotace Zdravé město, Bezpečná komunita 

323,0 pol. 412 dotace projekty Sociálních služeb 

1.350,0 pol. 421 dotace prevence kriminality 

________________________________________________________________

 - 5.886,0 příjmy celkem 

b) na straně výdajů: 

5,0 pol. 513 zdravé město, bezpečná komunita 

1.000,0 pol. 516 ošetřování výsadby, sečení trávy 

- 90,0 pol. 516 zdravé město, bezpečná komunita 

70,0 pol. 516 sčítání lidu, domů, budov 

160,0 pol. 517 leasing – vozidlo MP 

162,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře, melior. dřeviny 

708,0 pol. 541 sociální dávky 

51,0 pol. 536 finanční vypořádání cyklostezka Kroměříž – Kvasice 

323,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže projekty 

- 8.300,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže 

25,0 pol. 521 Okresní agrární komora 

_______________________________________________________________

 - 5.886,0 výdaje celkem 

c) financování: 

- 15.000,0 příjem předfinancování projektů IPRMK 

- 15.000,0 výdej předfinancování projektů IPRMK 

d) rekapitulace: 

příjmy celkem 672.357,0 

výdaje celkem 639.641,0 

saldo příjmů a výdajů 32.716,0 

financování: - 32.716,0 

Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 68 - 04 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočet města Kroměříže na rok 2011 v celkové výši:

 příjmů 615.864.000 Kč 

výdajů 575.424.000 Kč 

salda příjmů a výdajů 40.440.000 Kč 

financování - 40.440.000 Kč 

Pověření Mgr. Miloše Malého řízením Městské policie Kroměříž – č. 69 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže projednat a pověřit Mgr. Miloše Malého řízením Městské policie Kroměříž ode dne 17. prosince 2010.

 Personální záležitosti – zrušení části usnesení č. 4 z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 18. listopadu 2010 – č. 70

 Rada města Kroměříže po projednání na základě písemného sdělení MVDr. Michala Gutha ze dne 19. listopadu 2010 

r u š í 

v usnesení č. 4 z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 18. listopadu 2010 část, ve které jmenuje MVDr. Michala Gutha do funkce vedoucího sociálního odboru Městského úřadu Kroměříž. 

Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže - č. 71 

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění,

 d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže stanovit s účinností od 1. prosince 2010 odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže takto: 

při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Kroměříže poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce s tím, že při souběhu výkonu několika následujících funkcí (předseda výboru zastupitelstva, předseda komise rady, člen výboru zastupitelstva, člen komise rady) se poskytne odměna pouze za výkon jedné funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž – č. 72 - 10 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž výši odměny za splnění mimořádných úkolů v II. pololetí školního roku 2009/10, které ředitelka/ředitel podstatným způsobem ovlivnil(a): 

násobek výše platového tarifu zaměstnance 

Marie Rudolfová ředitelka MŠ, Malý Val 1549 1,1 

Bc. Šárka Hrdinová ředitelka MŠ, Gorkého 2566 1,2 

Stanislava Jančová ředitelka MŠ, Kollárova 3945 1,0 

Milada Šromotová ředitelka MŠ, Štítného 3712 1,0 

Dagmar Vávrová ředitelka MŠ, Spáčilova 3239 1,0 

Mgr. Jaroslava Loučková ředitelka MŠ, Mánesova 3766 1,0 

Jana Řachová ředitelka MŠ, Páleníčkova 2581 1,0 

Věra Kopačková ředitelka MŠ, Osvoboditelů 60 1,0 

Bc. Libuše Kopalová ředitelka MŠ, Žižkova 4019 1,0 

Jarmila Krejčiříková ředitelka MŠ, Postoupky 78 1,0 

PaedDr. Marie Viktorinová ředitelka ZŠ, Komenského náměstí 440 1,0 

RNDr. Eva Šílová ředitelka ZŠ, U Sýpek 1462 1,2 

Mgr. Jaroslav Němec ředitel ZŠ, Slovan, Zeyerova 3354 1,2 

PaedDr. Oldřich Gejda ředitel ZŠ, Oskol, Mánesova 3861 1,0 

Mgr. Miroslav Plaček ředitel ZŠ, Zámoraví, Švabinského n. 1,0 

Mgr. Petra Fečková ředitelka ZŠ Zachar, Albertova 4062 1,2 

Bc. Jana Valerová ředitelka SVČ Šipka, Úprkova 3268 1,0 

Odměny budou vyplaceny z rozpočtu uvedených příspěvkových organizací. 

Vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu – č. 73 - 10/04 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu s účinností od 1. ledna 2011 příspěvkovým organizacím. 

Finanční příspěvek města Kroměříže Českému rozhlasu na pořad Radiodárek – č. 74 - 10 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

použití finančních prostředků odboru školství, kultury a státní památkové péče ve výši 20.000 Kč pro Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 na úhradu nákladů na pořad Radiodárek. 

Užití loga města Kroměříže – č. 75 - 10 

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s užitím loga města Kroměříže na nástěnné mapě měst – Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a okolí. 

Určení zastupitele vykonávajícího činnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – č. 76

 Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Kroměříže určit Ing. Blanku Šimůnkovou zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Kroměříže, případně jeho změn.

 Změna organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – válečné hroby – č. 77 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu v organizačním řádu Městského úřadu Kroměříž takto: 

převádí se evidence válečných hrobů a pietních míst ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., v platném znění, z odboru služeb na odbor školství, kultury a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž. 

Žádost o povolení celoročního záboru veřejného prostranství v Kroměříži č. p. 20, ul. Kovářská, k umístění restaurační zahrádky – č. 78 - 06 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zábor veřejného prostranství za účelem celoročního umístění restaurační zahrádky bezbariérově přístupné ZTP občanům pro pana Bc. F. J. před provozovnou „Restaurace Radniční sklípek" v Kroměříži č. p. 20, ul. Kovářská, o výměře 60 m² (20,0 m x 3,0 m) v letní sezonu a o výměře 7,0 m² (2,5 m x 2,5 m) v zimní sezonu, dle předložené zprávy. 

Vystoupení souboru Kyjovánek v domovech pro seniory – č. 79 - 10 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

poskytnutí finanční částky 12.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2010, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. na uspořádání čtyř vystoupení dětského národopisného souboru Kyjovánek v domovech pro seniory dne 10. prosince 2010. 

Poskytnutí ručení pro úvěr Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 80 - 06 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí ručení pro úvěr Kroměřížských technických služeb, s. r. o. na základě Prohlášení ručitele v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zákon). 

Jednací řád výboru Zastupitelstva města Kroměříže – výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města – č. 81 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit jednací řád výboru Zastupitelstva města Kroměříže – výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města. 

Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže – č. 82 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže. 

Zrušení všech komisí Rady města Kroměříže ke dni 3. prosinci 2010 – č. 83 

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

všechny stávající komise Rady města Kroměříže ke dni 3. prosinci 2010. 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Mgr. P. S. – č. 84 

Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Mgr. P. S. Předmětem smlouvy o výpůjčce je majetek v celkové pořizovací hodnotě 31.852 Kč, dle přílohy č. 1 a č. 2, dle předložené zprávy. Výše uvedené předměty budou sloužit pro administrativní činnost, kterou Mgr. P. S. bude provádět u Kroměřížských technických služeb, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž. 

Řešení situace provozování Informačního centra – č. 85 - 10 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vypovězení smluv uzavřených s panem Z. S. a panem Ing. O. K. s tříměsíční výpovědní lhůtou 

p o v ě ř u j e 

majetkoprávní oddělení finančního odboru Městského úřadu Kroměříž k vypovězení uzavřených smluv s panem Z. S. a panem Ing. O. K. 

u k l á d á 

vedoucímu odboru školství, kultury a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž, aby zabezpečil chod Informačního centra města s účinností od 1. září 2011 ve stávajících prostorách města Kroměříže. 

Smlouva o zajištění provozu a údržby cyklostezky podél Baťova kanálu mezi městem Kroměříž a obcí Střížovice – č. 86 - 11 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby Cyklostezky podél Baťova kanálu úsek Kroměříž, Střížovice, Kvasice, uzavřenou mezi městem Kroměříž a obcí Střížovice, dle předložené zprávy. 

Mgr. Daniela Hebnarová        Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže  místostarosta města Kroměříže