Usnesení z 85. schůze Rady města Kroměříže

| 05.10.2021 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 85. schůze Rady města Kroměříže konané 30. září 2021

 

Bytové záležitosti – č. 2264

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 2179 z 82. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. srpna 2021, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx  s tím, že žadatelka nadále zůstává vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
2.
část usnesení č. 2179 z 82. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. srpna 2021, jímž byl schválen pronájem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatel  nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
3.
část usnesení č. 2179 z 82. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. srpna 2021, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži panu xx, s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pp. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku . V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.10.2021 do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.

3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.

D)
s c h v a l u j e
1.
pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou od 01.10.2021 do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
náhradníci:
xx
xx

E)
b e r e   n a   v ě d o m í

návrh doložky  přímé vykonatelnosti na nájemném, podle předložené zprávy.


Zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č.  1611/5 v k. ú. Kroměříž (žádost společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)  – č. 2265

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 1611/5 – orná půda v k. ú. Kroměříž o výměře 715 m2 za účelem nekomerčního pěstování sazenic lesních stromků.


Opětovná žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku č. SML/171/2021 – č. 2266

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SML/171/2021 uzavřené dne 01.04.2021 mezi městem Kroměříž a xx,  602 00  Brno, kterým se rozšiřuje pronajatá plocha pozemku parc. č. 1296/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o 512 m2 za výši nájemného 15 Kč/m2 za účelem rozšíření stávajícího hangáru.
Ostatní zůstává beze změny.


Žádost o souhlas s výsadbou  živého plotu  na p. . č. 470/1 v k. ú. Kroměříž,  ul. Lutopecká – č. 2267

Rada města Kroměříže po projednání

n e u d ě l u j e

souhlas pro xx, 767 01  Kroměříž s výsadbou živého plotu na pozemku parc. č. 470/1 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž v prostoru před byty č. 7 a 8 nacházejících se v 1. NP domu č. p. 1410/3 o výměře cca 8 x 12 m2  s tím, že výsadbu provede na vlastní náklady, vysazené keře bude na vlastní náklady udržovat a nebude zamezen přístup k domu.

u k l á d á

odboru služeb  zajistit provedení  keřové výsadby po celé délce před  domem  č. p. 1410 v ul. Lutopecká v Kroměříži.

 

Ukončení pachtu části pozemků mezi společností KTS, s. r. o. a ZP Kvasicko, a. s. – č. 2268

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. a Zemědělským podnikem Kvasicko a. s., ze dne 8. 12. 2017, podle předložené zprávy.

 

Účast na elektronické aukci – nabytí podílu id. 3/45 na pozemku parc. č. 4644 v k. ú. Kroměříž – č. 2269

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

účast města Kroměříže na elektronické aukci na prodej id. 3/45 na pozemku parc. č. 4644 – ostatní plocha o výměře 2 277 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Žádost o souhlas s pronájmem budovy č. p. 16 v k. ú. Hradisko pro SDH Hradisko – č. 2270

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy mezi společností Kroměřížské technické služby, s. r. o. a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradisko, pobočný spolek, IČ: 652 70 118, se sídlem Hradisko 4, 767 01 Kroměříž na pronájem budovy č. p. 16, v k. ú. Hradisko, s účinností od 1. 10. 2021, bezplatně za účelem údržby budovy, podle předložené zprávy.

 

Parkovací dům – připojení EPS na pult centralizované ochrany HZS Zlínského kraje – č. 2271

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
podání žádosti města Kroměříže o připojení EPS na pult centralizované ochrany HZS Zlínského kraje u stavby „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“, podle předložené zprávy

b) 
uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace mezi městem Kroměříž a ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, podle předložené zprávy

c) 
uzavření servisní smlouvy o provádění údržby, oprav a pravidelných kontrol provozuschopnosti zařízení dálkového přenosu systému NAM pro elektrickou požární signalizaci mezi městem Kroměříž a společností System plus Zlín, s. r. o., Pod Babou 4260, 760 01 Zlín pro objekt stavby „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“, podle předložené zprávy.


Žádost o souhlas s vyhrazením dvou parkovacích míst v ul. Spáčilova  – č. 2272

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vyhrazení dvou placených parkovacích míst na parkovací ploše před č. p. 3066 - 3067 u místní komunikace v ul. Spáčilova, podle  předložené zprávy.


Požadavek na přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru služeb pro rok 2021 – rozšíření asfaltové plochy u hřbitova v Hradisku včetně opěrné zídky  – č. 2273

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci odboru služeb ve výši 1.500.000 Kč z běžných výdajů 2219, 5171 na investiční výdaje 2219, 6121 na akci rozšíření asfaltové plochy u hřbitova v Hradisku včetně vybudování opěrné zídky, podle předložené zprávy.

 

Investiční požadavek „Plavecký bazén Kroměříž“ – č. 2274

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

investiční požadavek na akci „Plavecký bazén Kroměříž", podle předložené zprávy

2.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit aktualizaci – vypracování rozpočtových nákladů na rekonstrukci současného bazénu, podle rozpočtu ve studii zpracované firmou ateliér Šuráň s. r. o.

3.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování územní studie pro umístění novostavby plaveckého bazénu

4.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit vypracování studie novostavby plaveckého bazénu

5.
p o v ě ř u j e

místostarostu města Kroměříže Vratislava Krejčíře jednáním s Plaveckými sporty Kroměříž z. s. a další koordinací přípravných prací vedoucích k rekonstrukci nebo výstavbě nového plaveckého bazénu.

 

Naučná stezka Medkovy rybníky – č. 2275

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu a realizaci akce  „Naučná stezka Medkovy rybníky"

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit přípravu a realizaci akce  „Naučná stezka Medkovy rybníky", podle předložené zprávy.

 

Možnost vybudování nového workoutového hřiště v Kroměříži – č. 2276

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

přípravu a realizaci workoutového hřiště

2.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit přípravu a realizaci workoutového hřiště v lokalitě č. 1, podle předložené zprávy.


Zpracování projektové dokumentace „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“ – schválení znění zadávací dokumentace  a vyhlášení veřejné zakázky – č. 2277

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“, jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise pro otevírání obálek:  náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                   Vratislav Krejčíř           
Ing. Soňa Mertová                      Mgr. Tereza Neulsová
Ing. Lucia Dusíková                    Ing. Martina Vybíralová

Hodnotící komise:              náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                   Vratislav Krejčíř 
Mgr. Daniela Hebnarová              Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA          
Ing. Soňa Mertová                      Mgr. Tereza Neulsová
Ing. Lucia Dusíková                    Ing. Martina Vybíralová
Jaroslav Pajgr                            Ing. Simona Prečanová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.

 

Jednací řízení bez uveřejnění „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – účelová komunikace“ – č. 2278

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova - účelová komunikace – napojení na silnici II/432“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako jednací řízení bez uveřejnění, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec           náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová              náhradník: Vratislav Krejčíř
Ing. Martina Vybíralová       náhradník: Jaroslav Pajgr

b) hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec           náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová              náhradník: Vratislav Krejčíř
Ing. Martina Vybíralová       náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Zdeněk Morong (TDS)  náhradník: Radim Zdražil
Jaroslav Pajgr                     náhradník: Ing. Lucia Dusíková

a z m o c ň u j e tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.

 

Veřejná zakázka „Dodávka elektrické energie pro město Kroměříž a příspěvkové organizace na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023“ – č. 2279

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnou zprávu zadavatele a infomační zprávu o výsledku veřejné zakázky a výši vysoutěženého násobícího koeficientu postupného nákupu elektrické energie na komoditní burze pro město Kroměříž a příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

 

Protierozní opatření Těšnovice – výsadba – schválení zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky – č. 2280

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek k akci „Protierozní opatření Těšnovice - výsadba“ podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Protierozní opatření Těšnovice - výsadba“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                    náhradníci členů komise:
Mgr. Vít Peštuka        Mgr. Jaroslav Němec                     
Ing. Josef Pospíšil      Ing. Martin Posolda, Ph.D.
Ing. Petr Vodák         Ing. Leona Císařová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.


Žádost spolku ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s. o dotaci – č. 2281

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 30.000 Kč  spolku ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s., se sídlem Vrchlického 2899, Kroměříž na akci Chřibský maraton – 48. ročník konanou 16. října 2021. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a ATLETICKÝM KLUBEM KROMĚŘÍŽ z. s., se sídlem Vrchlického 2899, Kroměříž, IČ 181 89 181 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši  30.000 Kč na akci Chřibský maraton – 48. ročník, podle předložené zprávy.

 

Návrh kandidátů do funkcí přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro následující funkční (volební) období let 2022 až 2026 – č. 2282

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zvolit  v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., v platném znění,   níže jmenované do funkce přísedícího  Okresního soudu v Kroměříži  pro  funkční  (volební)  období 2022 - 2026
1. Jiřina Floriánová
2. Zdeňka Hrbeková
3. JUDr. Antonín Chalupník
4. Mgr. Pavel Juran
5. Ivan Jüptner                               
6. Ing. Roman Kochaníček
7. Jaroslava Krejčiříková, DiS.
8. Jaromír Láník
9. Ing. Marcela Netopilová
10. Iveta Potroková
11. Eva Sedlářová Kamrlová, DiS.
12. Jaroslav Škrabal
13. Zdeněk Váňa
14. Vladimíra Vrzalová
15. Mgr. Roman Zatloukal


Dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra – rozpočtové opatření  - č.  2283

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit rozpočtové opatření ve výši 481.680 Kč na dotaci Ministerstva vnitra pro strážníky městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid -19, včetně podílu města, podle   předložené zprávy.

 

      Mgr. Jaroslav Němec                  Mgr. Daniela Hebnarová 
  starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže