Usnesení z 76. schůze Rady města Kroměříže

| 02.06.2021 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané 27. května 2021

 

Bytové záležitosti – č. 1985

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 1890 ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané dne 29. dubna 2021, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx
2.
část usnesení č. 1890 ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané dne 29. dubna 2021, jímž byl schválen pronájem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx
3.
část usnesení č. 1890 ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané dne 29. dubna 2021, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní  smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní  smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V  případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
29..
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.    

4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 14 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.

D)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.08.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx
2.
xx
byt č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
3.
xx
byt č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
4.
xx
byt č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
5.
xx
byt č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
6.
xx
byt č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži


E)
s c h v a l u j e

Kroměřížským technickým službám s.r.o. vypovězení nájemní smlouvy bez výpovědní doby a uložení povinnosti odevzdat byt č. 3 o vel. 2+1 na ul. U Sýpek č.p. 3303/9 v Kroměříži xx, z důvodu porušování povinností zvlášť závažným způsobem dle § 2291 NOZ.


Prodej pozemku parc. č. 2795/18 v k. ú. Kroměříž, žádost xx  – č. 1986

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej pozemku    parc. č. 2795/18 – ostatní plocha   o výměře  443   m2     v k. ú.   Kroměříž   pro   xx,  767 01 Kroměříž z důvodu odstoupení zájemců od záměru koupě.


Uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků  parc. č. 3743/83, 3743/84 a 3743/1 v k. ú. Kroměříž, Hanácké náměstí – č. 1987  

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem částí pozemků parc. č. 3743/84 – ostatní plocha,  pozemku parc. č. 3743/83 – ostatní plocha a parc. č. 3743/1 – ostatní plocha o celkové výměře cca 240 m2, vše v k. ú. Kroměříž  na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.08.2021 za výši nájemného  12.000 Kč/měsíc za účelem umístění dvou kusů city modulů (prodejních stánků) o výměře 40 m2 a zahrádky o výměře 200 m2 za účelem prodeje občerstvení s kulturním programem, ostatní podle předložené zprávy.


Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v ul.  Sokolovská č. p. 2471, Kroměříž – č. 1988

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Miloslava Dedka – ředitele  společnosti AVOS a. s a Ing. Mariana Vítka, BA – ředitele společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností AVOS a. s., IČ: 005 58 311 se sídlem Ztracená 78, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 2471 na ulici Sokolovská v Kroměříži o celkové výměře 53,79 m2, konkrétně:

prodejna o výměře  27,72 m2
dílna     9,72 m2
sklad     6,05 m2
zadní místnost    6,51 m2
předsíň WC    1,80 m2
WC     1,99 m2

na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2021 za výši nájemného 1.100 Kč/m2/rok, které je  pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem provozování prodejny potravin.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1746/4 v k. ú. Kroměříž, žádost fa Kružík, s. r. o.   – č. 1989

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje i pozemku  parc. č. 1746/4 – ostatní plocha   o výměře  531 m2       v k. ú.   Kroměříž.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky, xx  – č. 1990

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku  parc. č. 1178/1 – orná půda    o výměře 4.482 m2      v k. ú.    Postoupky  a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Žádost o zrušení předkupního práva na pozemku v ul. Čelakovského, Kroměříž – č. 1991

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e     

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zrušení předkupního práva  založeného  kupní smlouvou ze dne 15. 06. 2001 jako právo věcné na     pozemky  parc. č.   1794/1 – orná půda  o výměře 973 m2     a  parc. č.   1795/2 – orná půda  o výměře 371 m2 , oba v k. ú. Kroměříž   a     předkupního práva  založeného  kupní smlouvou ze dne 03. 01. 2003 na pozemek    parc. č.   1794/2 – orná půda  o výměře  323 m2    v    k. ú.   Kroměříž, vše ve vlastnictví   xx,  767 01 Kroměříž.


Uzavření kupní smlouvy mezi ČR ÚZSVM a městem Kroměříž, Knihovna Kroměřížska – č. 1992

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření kupní  smlouvy č. UZSVM/BKM/3071/2021- BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem  Kroměříž,  podle předložené zprávy.

 

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem Kroměříž a Moravským rybářským svazem z. s.  – č.  1993

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru     směny    pozemků  parc. č. 2683/3 - zahrada o výměře  982 m²     a parc. č. 4864 – vodní plocha  o výměře  1315 m²   v    k. ú. Kroměříž  a pozemku parc. č. 383/1 – vodní plocha  o výměře  2311 m²      v k. ú. Miňůvky, vše   ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemky   parc. č. 1808/6   o výměře 532 m²,  parc. č. 1831/3  o výměře 973 m², parc. č. 1835/1   o výměře 861 m²,  parc. č. 1835/2   o výměře 231 m²,  parc. č. 1888/1   o výměře   6601 m²,  parc. č. 1888/25   o výměře 402 m²,  parc. č. 1892/1   o výměře 361 m² a   parc. č. 3144   o výměře 3244 m²,  vše  ostatní plochy  v    k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví    Moravského rybářského svazu z. s.


Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1043 v k. ú. Bílany, žádost xx  – č. 1994

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 1043 – orná půda v k. ú. Bílany o výměře cca 1 000 m2 za účelem pastvy pro koně.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Kroměříž, Gorkého ul., přel. NN  - č. 1995

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č.. 1003/21   v katastrálním území   Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „ Kroměříž, Gorkého - přel. kab. NN, Staňková“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s.,    Kožíkova ul., vedení NN  - č. 1996

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

řízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č..  893/49   v katastrálním území   Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,  kabelového pilíře,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : „Kroměříž, p. Kolář, kabelové vedení NN“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 v k. ú. Kroměříž   (Air Store, spol. s r. o. ) – č. 1997

Rada města Kroměříže po projednání

1.
n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č.  8145/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění skladu letecké techniky

2.
n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha o výměře 448 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem dostavby hangáru.


Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s AIR KLUB Kroměříž, z. s.  – č. 1998

Rada města Kroměříže po projednání  a  provedeném výběrovém řízen

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem a AIR KLUB Kroměříž, z  s., IČ: 479 33 828, se sídlem Na Hrázi 4174/10, 767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 5978 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2 v k. ú. Kroměříž  za účelem umístění hangáru pro letadlo a dále části pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem rozšíření skladu na letadla na dobu neurčitou s účinností od 1. června 2021 za výši nájemného 15  Kč/m2/rok.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 33/2021 mezi městem a xx – č. 1999

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 33/2021 „Novostavba RD, parc. č. 437/6, k. ú. Trávník“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 34/2021 mezi městem a xx - č. 2000

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 34/2021 „Novostavba rodinného domu, k. ú. Bílany, p. č. 307/4 a 112/2“, mezi městem Kroměříž a xx,  768 24 Hulín, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 35/2021 mezi městem a FAKO spol. s r. o. – č. 2001

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 35/2021 „Rekonstrukce Areálu na Hrázi“ - parc. č.  st. 664/1, st. 664/2, 1457/1, 1296/10, vše v k. ú. Kroměříž, mezi městem Kroměříž a FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 181 88 711, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 36/2021 mezi městem a fa Kružík s. r. o.  – č. 2002

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 36/2021 „Oplocení, Veleslavínova“ – parc. č. 1746/2 v k. ú. Kroměříž, mezi městem Kroměříž a Kružík s. r. o., se sídlem Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž, IČO: 269 43 115, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zrušení předkupního práva ze dne 23. 8. 2019 k nemovitostem č. p. 431 a č. p.  337, ul. Tovačovského, xx  – č. 2003

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zrušení věcného předkupního práva ze dne 23. 8. 2019, dle kterého bude smlouva změněna tak, že věcné předkupní právo bude zrušeno ke dni právní moci vydání rozhodnutí o kolaudaci budovy č. p. 337 nebo budovy č.p. 431 nebo vydání jiného rozhodnutí, jehož předmětem bude vydání souhlasu s užíváním budovy č.p. 337 nebo budovy č.p. 431, jakožto bytového domu v kombinaci s nebytovými prostory, mezi smluvními stranami, kterými jsou xx jakožto povinní z předkupního práva a město Kroměříž, jakožto oprávněný z předkupního práva, podle předložené zprávy.

 

Souhlas s konáním akce na pozemcích parc. č. 383 a 379/4 v k. ú. Těšnovice pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o. (bývalý tankodrom) – č. 2004

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e   s o u h l a s

s konáním kondičního výcviku řidičů Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., IČ: 621 82 137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín na pozemcích parc. č. 383 – ostatní plocha a dále pozemku parc. č. 379/4 – ostatní plocha vše v k. ú. Těšnovice, a to dne 2. června 2021 (bývalý tankodrom).

 

Představení spolku cyrilek.net   -  č. 2005                                                                   

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana Petra Krče a pana Petra Gajdíka – zástupců spolku cyrilek.net z. s.

b e r e   n a   v ě d o m í

představení spolku cyrilek.net a jeho plánované záměry ve městě a přilehlém regionu.    

 

 „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Kroměříž, Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž“ – č. 2006

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informační zprávu ohledně připravenosti zbylých objektů v lokalitě Kroměříž, Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž, k odstranění, podle předložené zprávy

u k l á d á

1
odboru investic provést přípravu zadávací dokumentace a zajistit realizaci veřejné zakázky s názvem „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Kroměříž, Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž - III. etapa“

2.
odboru investic zajistit realizaci akce „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Kroměříž, Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž - III. etapa“

termín: 31.12.2021
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž schválit  přidělení finančních prostředků ve výši 4.439.828 Kč vč. DPH a zařazení této investiční akce do rozpočtu odboru investic.

 

Informační zpráva z jednání dopravní komise RMK ze dne 24. 2. 2021 a 5. 5. 2021 – č. 2007

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a   v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise ze dne 24. 2. 2021 a 5. 5. 2021


s c h v a l u j e

a)
přesunutí odpadních kontejnerů na druhou stranu ulice na zatravňovací pásy a na jejich místě vybudovat cca 3 parkovací místa na ulici SNP mezi domy č.p. 4005/15 a 4006/17
zodpovídá: Lambert Hanzal

b)
zpracování návrhu na vyznačení stezky pro chodce s možností vjezdu cyklistů na chodník ul. Velehradská podél parkoviště prodejny Tesco a prodejna Planeo elektro
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

c)
zpracování návrhu na vyznačení stezky pro chodce s možností vjezdu cyklistů na chodník ul. Hulínská v úseku od ul. Chropyňská – Kaplanova a druhé straně od ul. Nádražní – Bílanská
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

d)
zpracování návrhu na vyznačení stezky pro chodce s možností vjezdu cyklistů na chodník ul. Kaplanova od ul. Hulínská po Plastiku
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

e)
zpracování návrhu na vyznačení stezky pro chodce s možností vjezdu cyklistů na chodník ul. Tovačovského, most přes Moravu vyznačit rozdělenou stezku pro chodce a cyklisty
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

f)
zpracování návrhu na vyznačení stezky pro cyklisty, piktogramů v ul. Velehradská od kruhového objezdu u hřbitova po ul. Havlíčkova (oboustranně)
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

g)
zpracování návrhu na vyznačení možnosti jízdy cyklistů do protisměru v  ul. Gorkého
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

h)
zpracování PD společné stezky pro chodce a cyklisty podél letiště
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

ch)
zpracování studie k vybudování parkovací a odpočinkové plochy u ul. Moravská na p. č. 964/5, p. č. 937/21, p. č. 937/3 v k. ú. Kroměříž
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

i)
zpracování PD a realizaci stavební úpravy napojení ukončeného cyklopruhu v ul. Březinova na kruhový objezd (LIDL)
zodpovídá: Lambert Hanzal
j)
zpracování PD k vybudování schodiště na p.č. 396, p.č. 116/2 v k. ú. Těšnovice pro zvýšení bezpečnosti při přecházení mezi spodní částí obce, mateřskou školou a přístupem do kostela v Těšnovicích
zodpovídá: Lambert Hanzal

k)
zpracování studie k návrhu na opravu komunikace ul. Generála Svobody
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

l)
zpracování návrhu na vedení trasy cyklostezky Kotojedy – Vážany, Kotojedy - Gorkého
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

m)
zpracování návrhu a realizaci vyznačení zákazu zastavení VDZ ul. Zborovská v místě mezi domy č.p. 4178/9 – 4177/3, č.p. 4185/23 – 4188/29, křižovatky Zborovská x U Trati a Zborovská – napojení chodníku od železniční trati
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Lambert Hanzal

n)
realizaci opravy komunikace včetně chodníků v rámci běžné údržby na ul. K. Světlé
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Lambert Hanzal

o)
zajištění rozhledů v křižovatce K. Světlé x Žižkova, K. Světlé x Čs. armády, zajištění průjezdu z důvodu parkujících vozidel v úseku mezi ulicemi Žižkova – Čs. armády
termín: průběžně
zodpovídá: Mgr. Libor Kubiš

p)
zpracování návrhu vlečných křivek na křiž. Generála Svobody x Kojetínská pro možnost vytvoření odbočovacího pruhu vlevo v  ul. Gen. Svobody (výjezd na ul. Kojetínská)
termín: 20.08.2021
zodpovídá: Lambert Hanzal


u k l á d á

vedoucím odborů služeb, regionálního rozvoje a řediteli městské policie zajistit realizaci  shora uvedených úkolů schválených

 

n e s c h v a l u j e

a)
přesunutí odpadních kontejnerů na zatravňovací pás a místo nich zakreslit parkovací místa pro cca 3 auta v  ulici Albertova vedle domu č.p. 4041/2
b)
vyznačení podélného parkování bílými čarami po pravé straně ulice Albertovy (směrem od hřbitova) za přechodem u Penny až k zastávce MHD před ZŠ Zachar
c)
přesunutí odpadních kontejnerů na ulici Francouzská a Rumunská a parkovat vpravo po celé délce ulice
d)
změnu způsobu parkování z šikmého na kolmé s využitím stávajícího chodníku v ulici Nitranská před domy pro seniory
e)
vyznačení stezky pro chodce s možností vjezdu cyklistů na chodníku Husovo náměstí
f)
zjednosměrnění ul. Vrchlického v úseku Jiráskova – Březinova
g)
zjednosměrnění ul. Vrchlického v úseku Březinova – Sv. Čecha
h)
osazení zákazové značky v ul. Zborovská pro vjezd vozidel nad 2,5t a vozidel do 3,5t s většími rozměry a jejich parkování v lokalitě
ch)
budování místa pro přecházení na ul. Generála Svobody u č.p. 2939/28
i)
zjednosměrnění úseku na ul. Generála Svobody mezi ul. Kojetínská – Soudní
j)
osazení zákazové značky zákaz vjezdu cyklistů na úsek se souběžně vybudovanou společnou stezkou pro chodce a cyklisty v  ul. Obvodová – Spáčilova
k)
zjednosměrnění ul. Karoliny Světlé v úseku mezi ulicemi Žižkova – Čs. armády

 

Veřejná zakázka „Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž“, výběr dodavatele a schválení uzavření rámcové smlouvy  - č. 2008

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Prováděcí smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v rámci otevřeného řízení (nadlimitní režim) na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž“, a to s dodavatelem O2 Czech Republic a.s., IČO: 601 93 336, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechnického zařízení  v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž“,  schválení znění zadávací dokumentace – č. 2009

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Oprava vzduchotechnického zařízení v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž“, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Oprava vzduchotechnického zařízení v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž“, jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:
a)
komise pro otevírání obálek:   
Mgr. Daniela Hebnarová / Mgr. Jaroslav Němec                
Ing. Simona Prečanová / Ing. arch. Radmila Vraníková               
Ing. Jana Gregorová / Mgr. Iva Káňová

b)
hodnotící komise: 
Mgr. Daniela Hebnarová / Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Mgr. Jaroslav Němec / Mgr. Vít Peštuka 
Ing. Simona Prečanová / Ing. arch. Radmila Vraníková 
Mgr. Pavel Sedláček / Mgr. Radek Neuman             
Ing. Jana Gregorová / Mgr. Iva Káňová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.


Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně v Kroměříži“,  schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky – č. 2010

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Revitalizace zeleně v Kroměříži“, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma KM admin, s. r. o., podle předložené zprávy.

 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:
a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Vít Peštuka / náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Simona Prečanová / náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Martin Posolda, Ph.D. / náhradník: Hanzal Lambert

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Vít Peštuka / náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Simona Prečanová / náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Martin Posolda, Ph.D. / náhradník: Hanzal Lambert
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph. D. /náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Mgr. Julie Veselá /náhradník: Mgr. Iva Káňová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení předložených nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.


Navýšení rozpočtu odboru investic na akci „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ – č. 2011

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu odboru investic na akci „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ na částku 72 mil. Kč,  podle důvodové zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 22 mil. Kč, podle důvodové zprávy.

 

Výběr dodavatele k veřejné zakázce „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“ – č. 2012

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem  „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži", a to s uchazečem Kroměříž - RP, se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČO: 451 93 096, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele  „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“ – č. 2013

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži" s uchazečem VW WACHAL a. s, IČ: 255 67 225, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva na veřejnou zakázku s názvem „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříž“ – č. 2014

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky s názvem „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži“ a to s příkazníkem společností KM admin s. r. o, se sídlem Bílany 26, Kroměříž 767 01, IČ: 051 07 521, podle předložené zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži“.


Parkovací dům – náletová zeleň – č. 2015

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru služeb vyřešit problematiku náletových dřevin na pozemku  parc.  č. 3388/2
termín: 31. října 2021

 

Výběr dodavatele  veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení – rámcová smlouva“ – č. 2016

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek k akci „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení – rámcová smlouva“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení – rámcová smlouva“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                 náhradníci členů komise:
Vratislav Krejčíř                     Mgr. Jaroslav Němec                       
Mgr. Ing. Marie Navrátilová     Ing. Renata Zapletalová
Ing. Soňa Mertová                  Bc. Zuzana Kytlicová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hřiště Braunerova, Dolní Zahrady, Kroměříž  - č.  2017

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

investiční požadavek na akci „Hřiště Braunerova, Dolní Zahrady, Kroměříž"

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje vypracovat studii a projektovou dokumentaci na akci „Hřiště Braunerova, Dolní Zahrady, Kroměříž"

termín: 31.12.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

 

RE-USE centrum aneb „Dejme život starým věcem“ – č. 2018

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

investiční požadavek a vytvoření Re-use centra v Kroměříži jako součást sběrného dvora Zachar Kroměříž

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje realizaci - vytvoření Re-use centra v Kroměříži, jako součást sběrného dvora Zachar Kroměříž

termín: 31.12.2021
zodpovidá: Ing. Simona Prečanová

 

Příprava navazujícího projektu MAP III.  č. 2019

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu projektu v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – chodník a zastávkový záliv v ulici Lutopecká, Kroměříž – č. 2020

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0162/21 „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“ se Zlínským krajem, zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01.

 

Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Sociálním službám města Kroměříže, p. o.  – č. 2021

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Sociálním službám města Kroměříže, p. o. Pro účely této smlouvy se movitým majetkem rozumí: vyvýšené záhony, sudy na dešťovou vodu a konve na zalévání, v celkové výši 91.629 Kč, podle předložené zprávy.


Žádost o souhlas k umístění stánkového prodeje před kavárnou Atmosféra, Velké nám. č. p. 41/28 – č. 2022

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění stánkového prodeje před kavárnou Atmosféra u zámku, Velké nám. č. p. 41/28 pro žadatele EUROM.CZ s. r. o., podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova – vybudování dlážděného chodníku v místní části Hradisko – Kroměříž“ – č. 2023

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vybudování dlážděného chodníku v místní části Hradisko, u domu č. p. 68.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Páleníčkova, Kroměříž“ – č. 2024

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Páleníčkova, Kroměříž“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437.

 

Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám pro SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. – č. 2025

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 62/02/21/1, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e
zavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 62/02/21/2, podle předložené zprávy

3.
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 62/02/21/3, podle předložené zprávy

4.
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 62/02/21/4, podle předložené zprávy

5.
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 62/02/21/5, podle předložené zprávy

6.
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 62/02/21/6, podle předložené zprávy

7.
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 62/02/21/7, podle předložené zprávy


Smlouva o dílo – turistický web města Kroměříže – č. 2026

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a Ondřejem Němcem, podle předložené zprávy.

 

Aktualizace koncepce kultury na období 2021 – 2025 – č. 2027

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje, v součinnosti s odborem Útvar tajemníka a s Domem kultury v Kroměříži  zadat zpracování aktualizace „Koncepce kultury na období 2021 - 2025", podle předložené zprávy.


Dodatky ke smlouvám – Vybarvený běh – č. 2028

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění hudební produkce se společností Potoky 310 s. r. o.,
2.
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Tata Bojs se společností Gui-tón s. r. o.,
3.
uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě se společností Nestlé Česko s. r. o.,
podle předložené zprávy.

 

Souhlas zřizovatele se zapojením p. o. Knihovna Kroměřížska  do projektu – č. 2029

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

a)
se zapojením příspěvkové organizace Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, se sídlem Slovanské náměstí 3920, Kroměříž, do projektu EUROPE DIRECT v letech 2021 – 2025

b)
s dofinancováním projektu EUROPE DIRECT v letech 2021 – 2025 z rozpočtu příspěvkové organizace Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení akceschopnosti JSDH Kroměříž“ – č. 2030

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o poskytnutí  dotace č. D/0914/2021/KH mezi  městem  Kroměříž  a Zlínským  krajem se sídlem  ve Zlíně,  tř.  T.  Bati 21, PSČ 761 90,  na realizaci projektu  „Zvýšení  akceschopnosti  JSDH Kroměříž", podle předložené  zprávy.


Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2020 – č. 2031

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční  účetní  závěrku města Kroměříže k 31.12.2020 za účetní  období od 1. 1. 2020 do 31.12.2020, podle předložené zprávy.


Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2020 – č. 2032

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečný účet města Kroměříže za rok 2020 s vyjádřením - Projednání závěrečného účtu města Kroměříže za rok 2020 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,  a to bez výhrad, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže