Usnesení z 74. schůze Rady města Kroměříže

| 06.05.2021 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané 29. dubna 2021


Bytové záležitosti – č. 1890

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 1776 ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. března 2021, jímž byl schválen pronájem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži ss  s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
 7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.08.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem  pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.05.2021 do 31.07.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 4 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 21 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou do 31.07.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.

7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.05.2021 do 31.07.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
D)
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou od 01.05.2021 do 31.07.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č.7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži
2.
xx
byt č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži
náhradník:
xx
3.
xx
byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

E)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou od 01.05.2021 do 31.07.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
náhradník:
xx

2.
pronájem bytu č. 16 o vel. o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou od 01.05.2021 do 31.07.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
náhradník:
xx
xx

F)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 13 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou od 01.05.2021 do 30.04.2022. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě  č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou
2.
pronájem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou od 15.05.2021 do 31.08.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č.6 o vel. 2+1 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

G)
s c h v a l u j e

postoupení nájemní smlouvy mezi dvěma nájemci
1.
xx
byt č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012/76 Kroměříž
vlastník město Kroměříž
2.
xx
byt č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012/76 Kroměříž
vlastník město Kroměříž
po postoupení nájemní smlouvy budou nájemci bydlet takto:
1.
xx
byt č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012/76 Kroměříž
vlastník město Kroměříž

2.
xx
byt č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012/76 Kroměříž
vlastník město Kroměříž

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 01. 05.2021 do 30.04.2022. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

 

Prodej pozemku parc. č. 3385 v k. ú. Kroměříž – č. 1891

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku   parc. č. 3385 – ostatní plocha   o výměře  17 m2      v k. ú.   Kroměříž    pro   manžele xx, 767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu   1.600 Kč/m2,    která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


Prodej části pozemku parc.  č.  604/37 v k. ú. Kroměříž  - č. 1892

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části pozemku  parc. č.   604/37 – zahrada   o výměře  cca 215 m2    v k. ú.   Kroměříž  pro   xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m2,     která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

 

Prodej části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1893

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části pozemku  parc. č. 2762/1 – ostatní plocha   o výměře  cca 79 m2    v k. ú.   Kroměříž   pro  xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu   1.600 Kč/m2,   která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž, žádost xx  – č. 1894

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku  parc. č. 2762/1 – ostatní plocha   o výměře  cca 208 m2       v k. ú.   Kroměříž    a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/34 v k. ú. Vážany u Kroměříže, xx – č. 1895

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku  parc. č.  667/34 – orná půda   o výměře  cca     1.635 m2    v k. ú.  Vážany u  Kroměříže    a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/86 v k. ú. Kroměříž, xx - č. 1896

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č. 1500/86 – ostatní plocha   o výměře  cca   15 m2     v k. ú.   Kroměříž  a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2795/18 v k. ú. Kroměříž, žádost xx  – č. 1897

Rada města Kroměříže po projednání

sc h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č. 2795/18 – ostatní plocha   o výměře  443   m2     v k. ú.   Kroměříž.


Zveřejnění záměru prodeje id. 2/5 pozemku parc. č. 34 v k. ú. Postoupky, žádost xx  - č. 1898

Rada měsa Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  podílu o velikosti id. 2/5 na   pozemku  parc. č. 34  – zahrada  o výměře  762   m2    v k. ú.   Postoupky     a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Nabídka J. Šmelka k odkoupení pozemků v k. ú. Miňůvky – č. 1899

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  nabytí  pozemků   parc. č. 174 -  ostatní plocha   o výměře 14 m²   a    parc. č. 176-  ostatní plocha   o výměře  254  m² ,  oba   v    k. ú.  Miňůvky  z vlastnictví xx, 700 30 Ostrava      za   smluvní kupní cenu  100  Kč/m2,   t. j. celkem    26.800 Kč,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

          
Nabídka k odkoupení pozemků v k. ú. Kroměříž v ul. Čelakovského,  xx – č. 1900

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  nabytí    pozemků  parc. č.   1794/1 – orná půda  o výměře 973 m2,   parc. č.   1794/2 – orná půda  o výměře  323 m2    a   parc. č.   1795/2 – orná půda  o výměře 371 m2 , vše    v    k.  ú.   Kroměříž z vlastnictví   xx, 767 01 Kroměříž

 

Účast na elektronické aukci – nabytí pozemku parc. č. 57/11 v k. ú. Kotojedy – č. 1901

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

účast města Kroměříže na  elektronické aukci  na prodej pozemku parc. č. 57/11 - ostatní plocha   o výměře 276 m²  v k. ú.  Kotojedy z vlastnictví  ČR – Úřadu  pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o., REKO, Hulínská II. etapa  - č. 1902

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 2089/2 a    parc. č. 3540/5,   oba v  k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „REKO MS Kroměříž - Hulínská II. et., číslo stavby:7700102544“     pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro EG.D, a. s., Bílany, rozšíření NN – č . 1903

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 112/1, 307/3 a 48/1 v katastrálním území Bílany,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelové vedení NN,  kabelového  pilíře  NN   a uzemnění,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany, rozšíření NN, Fila“   pro společnost  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši  6.500  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti MM Microgreens farm  s. r. o. v domě
č. pop. 3338 v ul. Havlíčkova   č. – 1904

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla společnosti  MM Microgreens farm s. r. o.  v  bytové jednotce č. 3338/33  v domě č.  pop. 3338  umístěném na pozemku stpč. 7728  v k. ú. Kroměříž pro  nájemce uvedené jednotky a zakladatele společnosti xx,  bytem  Havlíčkova 3338,  767 01  Kroměříž. 


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3743/83, parc. č. 3743/84 a pozemku parc. č. 3743/1 v k. ú. Kroměříž, Hanácké náměstí, xx  - č. 1905

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3743/84 – ostatní plocha,  pozemku parc. č. 3743/83 – ostatní plocha a parc. č. 3743/1 – ostatní plocha o celkové výměře cca 240 m2, vše v k. ú. Kroměříž za účelem umístění dvou kusů city modulů (prodejních stánků) o výměře 40 m2 a zahrádky o výměře 200 m2 za účelem prodeje občerstvení s kulturním programem.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5978 a části pozemku parc. č. 1296/1, v k. ú. Kroměříž, AIR KLUB Kroměříž, z. s. – č.  1906

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5978 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2 v k. ú. Kroměříž pro AIR KLUB Kroměříž, z. s. za účelem umístění skladu na letadla.

2.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem rozšíření skladu na letadla .

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Leteckým sportovním klubem – č. 1907

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 26.1.2000 uzavřené mezi městem Kroměříž a Leteckým sportovním klubem Kroměříž, IČ: 634 59 167 , kterým se mění číslo pronajatého pozemku, a to:
z:    původního: parc. č. 1447
na:  aktuální: parc. č. 1296/1 – ostatní plocha,
vše v k. ú. Kroměříž.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.


Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1423 v k. ú. Lutopecny, žádost společnosti Solar Global Development, Brno – č. 1908

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1423 – ostatní plocha o výměře 31.597 m2 v k. ú. Lutopecny za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny.


Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v ul. Sokolovská, č. p. 2471, AVOS – č. 1909

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výpověď smlouvy o  nájmu nebytových prostor uzavřené dne 23. 5. 2002 se společností AVOS a. s., IČ: 005 58 311, se sídlem Ztracená 78, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 2471 na ulici Sokolovská v Kroměříži o celkové výměře 53,79 m2 pronajatých za účelem provozování prodejny potravin.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 2471 na ulici Sokolovská v Kroměříži o celkové výměře 53,79 m2, konkrétně:
prodejna o výměře  27,72 m2
dílna     9,72 m2
sklad     6,05 m2
zadní místnost    6,51 m2
předsíň WC    1,80 m2
WC     1,99 m2

Ukončení užívání pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky – č. 1910

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o užívání pozemku uzavřené s xx,  767 01  Kroměříž ze dne 01.04.2014 na pronájem pozemku parc. č. 1134 – orná půda o výměře 2.181 m2 v k. ú. Postoupky za účelem sečení trávy, a to dohodou k 30.04.2021.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Zlínským krajem – č. 1911

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 11. 9. 2014 mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž a Zlínským krajem, Tř. Tomáše Bati 21, 760 01  Zlín týkající se výpůjčky pozemků parc. č. 719/1 a parc. č. 813/48 vše v k. ú. Kroměříž pro realizaci stavby „Kroměřížská nemocnice, a. s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“, kterým se mění znění čl. III. odst. 1) smlouvy,  podle předložené zprávy.


Zápis z jednání komise pro likvidaci nepotřebného majetku města  - č. 1912

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku města,  podle bodu č. 2, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 16/2021 mezi městem a xx  – č. 1913

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 16/2021 „Novostavba dvojgaráž "B" – parc. č. 693/52 v k. ú. Vážany u Kroměříže“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 18/2021 mezi městem a xx  - č. 1914

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2021 „Novostavba rodinného domu k. ú. Bílany, p. č. 1059/5“, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 23/2021 mezi městem a xx   - č. 1915

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 23/2020 „Novostavba RD Osvoboditelů, Kroměříž, Vážany“ – parc. č. 602/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže, mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 24/2021 mezi městem a xx  – č. 1916

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 24/2020 „Novostavba RD manželů Kolářových, parc. 437/8, Trávník“, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.  Podmínkou uzavření smlouvy o realizaci je, že manželé Boleslav a Hana Kolářovi budou účastníci plánovací smlouvy.


Smlouva o realizaci stavby č. 25/2021 mezi městem a HARKO s. r. o. – č. 1917

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 25/2021 „Výstavba splaškové kanalizace HARKO – Trávník“, mezi městem Kroměříž a HARKO s. r. o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Informativní zpráva o plnění úkolů uložených RMK odboru právnímu – č. 1918

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a   v ě d o m í

informace o plnění úkolů uložených Radou města Kroměříže odboru právnímu  v období od 2018 do současnosti, podle předložené zprávy.


Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“ – č. 1919

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma QCM, s. r. o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:
a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec     náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík BA, MBA
Ing. Soňa Mertová        náhradník: Ing. Martina Vybíralová
Jaroslav Pajgr               náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec   náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík BA, MBA
Ing. Soňa Mertová       náhradník: Mgr. Tereza Neulsová
Jaroslav Pajgr             náhradník: Ing. Martina Vybíralová
Ing. Lucia Dusíková     náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Jan Rubíček (TDI) náhradník: Ing. Jakub Burý (autorský dozor)

 

Návrh příkazní smlouvy na TDS – č. 1920

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy uzavírané mezi společností REALKA – Rubíček plus s. r. o.  a městem Kroměříž na zajištění technického dozoru stavby pod názvem „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

Návrh příkazní smlouvy na TD koordinátora BOZP na staveništi – č. 1921

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy uzavírané mezi společností HASTES, s. r. o. a městem Kroměříž na zajištění technického dozoru BOZP a PO na stavbě pod názvem „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“, podle předložené zprávy.


Návrh příkazní smlouvy na autorský dozor projektanta – č. 1922

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy uzavírané mezi Ing. Jakubem Burým a městem Kroměříž na zajištění autorského dozoru projektanta stavby pod názvem „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“, podle předložené zprávy.


Stavební úprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská, Kroměříž – č. 1923

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

získání stavebního povolení investiční akce: „Stavební úprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská, Kroměříž“, podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva na organizační zajištění zadávacího řízení „Revitalizace zeleně v Kroměříži“ – č. 1924

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně v Kroměříži“, a to s příkazníkem KM admin s. r. o., se sídlem Bílany 26, 767 01 Kroměříž, IČO: 051 07 521, podle předložené zprávy.

 

Informativní zpráva o plnění úkolů uložených RMK odboru investic – č. 1925

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o plnění úkolů uložených Radou města Kroměříže odboru investic v období od roku 2018 do současnosti, podle předložené zprávy.


Návrh na změnu vytápění a ohřevu TUV – bytový dům, náměstí Míru č. p. 520 – č. 1926

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

„Studii na změnu vytápění a přípravu TUV v bytovém domě č. p. 520, Náměstí Míru v Kroměříži“, zpracovanou firmou Projekce TZB Prokeš s. r. o., Brno

s c h v a l u j e

změnu vytápění a přípravu TUV v bytovém domě č. p. 520, Náměstí Míru v Kroměříži, podle  varianty 3.a předložené studie

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zpracování projektové dokumentace podle varianty 3.a. předložené „Studie na změnu vytápění a přípravu TUV v bytovém domě č .p. 520, Náměstí Míru v Kroměříži“, zpracovanou firmou Projekce TZB Prokeš s. r.o., Brno, podle předložené zprávy

termín. 31.12.2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Nerudova, Kroměříž – II. a III. Etapa“ – č. 1927

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Nerudova, Kroměříž - II. a III. Etapa“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437, podle  předložené zprávy.

 

Požadavek na přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru služeb pro rok 2021 – dokončení streetballového hřiště Štítného  - č. 1928

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci odboru služeb ve výši 83.800 Kč z běžných výdajů 3421, 5137 na investiční výdaje 3421, 6121 ORG 734 na dokončení streetballového hřiště Štítného, podle předložené zprávy.


Informativní zpráva o plnění úkolů uložených RMK odboru služeb – č. 1929

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Kroměříže odboru služeb, podle předložené zprávy.


Změna usnesení č. 561 ze 17. schůze RMK konané 11. 7. 2019 (stavební uzávěry) – č. 1930

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

termín plnění usnesení č. 561 ze 17. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11.07.2019 stanovený na den 30. října 2019

s t a n o v u j e

termín plnění: 30. června 2022.


Smlouva o nájmu části nemovité věci za účelem poskytování sociální služby chráněné bydlení  - č. 1931

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením  smlouvy o nájmu části nemovité věci mezi pronajímateli xx,  767 01 Kroměříž a nájemcem Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.

 

Centrální dodávka elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž  - č. 1932

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přípravu otevřeného řízení (nadlimitní režim) na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Dodávka elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž", podle předložené zprávy

u k l á d á

a)
věcně příslušným odborům
zajistit podklady pro zahájení přípravy veřejné zakázky na centrální dodávku elektrické energie
termín: do: 31. 5. 2021

b)
odboru investic
provést přípravu zadávací dokumentace a zajistit realizaci veřejné zakázky na centrální dodávku elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž
termín: do: 31. 10. 2021


Zařazení záměru „Výměna střešního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského do rozpočtu na rok 2022 – č. 1933

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru investic  požádat o opětovné prodloužení stavebního povolení na stavbu „Výměna střešního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského“ Kroměříž č. p. 440, Komenského náměstí 2 s aktualizací rozpočtu, podle předložené zprávy
termín: do 30. 11. 2021


Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2021 – č. 1934

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2021 u Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, podle předložené zprávy.

 

Rozpočet ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sportovních zařízení města Kroměříže, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o.  – č. 1935

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2021 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovních zařízení města Kroměříže, Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Oskol, p. o. do projektu – č. 1936

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í 

se zapojením příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 3861, Kroměříž, do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, podle předložené zprávy.


Návrh na změnu složení komise pro kulturu, cestovních ruch, prezentaci města a partnerská města  - č. 1937

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

a)
rezignaci Bc. Filipa Jandy na funkci člena komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města ze dne 27. 7. 2020
b)
rezignaci Marcely Formanové na funkci členky komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města ze dne 22. 4. 2021

j m e n u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou členkou komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města

 

Rozhodnutí o změně výběru dodavatele pro  veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ – č. 1938

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1: Dodávka stolních počítačů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ s uchazečem M Computers s. r. o., se sídlem: Bedřicha Smetany 206, 380 01 Dačice, IČ: 260 42 029, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1: Dodávka stolních počítačů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ s uchazečem DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 292 42 681, podle předložené zprávy.


Informace o plnění úkolů uložených RMK odboru informačních technologií – č. 1939

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění úkolů odboru informačních technologií,   Prodlužuje termín realizace elektronické úřední desky do 31. 12. 2021, podle předložené zprávy.


Žádost o povolení umístění cyklostojanu provozovatelem pivovaru Černý orel – č. 1940

Rada města Kroměřžíe po projednání

s c h v a l u j e

umístění cyklostojanu na ploše Velkého náměstí  v Kroměříži,  podle předložené zprávy. V případě konání kulturních, společenských a sportovních akcí může být požadováno přemístění  nebo odstranění stojanů a vyhrazeno zůstává právo požadovat totéž i z jiných důvodů.
  

 

     Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže            místostarostka města Kroměříže