Usnesení z 69. schůze Rady města Kroměříže

| 04.02.2021 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 69. schůze Rady města Kroměříže konané 28. ledna 2021

 

Bytové záležitosti – č. 1683

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 1612 z 66.schůze Rady města Kroměříže konané dne 17.12.2020, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži panu Milanu Prokešovi (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), za podmínky uvolnění bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.04.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 31.05.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 38 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.01.2021 do 30.06.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.07.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
9.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
10.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

11.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
12.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
n e s c h v a l u j e

1.
uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx s tím, že hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, tj. Domovní řád - Zásady řádného užívání bytů a společných prostor bytových domů ve vlastnictví města Kroměříž 

E)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou od 01.02.2021 do 30.04.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži
2.
xx
byt č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
3.
xx
byt č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. A 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022

4.
xx
byt č. C 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. A 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou,nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022
5.
xx
byt č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022
6.
xx
byt č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 v Kroměříži, dohodou nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022.


F)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.08.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou
2.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou od 01.02.2021 do 30.04.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 307/3 v k. ú. Bílany  – č. 1684

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 307/3  – orná půda    o výměře  54 m2      v k. ú.    Bílany.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky  – č. 1685

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 1134  – orná půda    o výměře  2181 m2        v k. ú.   Postoupky    a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Prodej podílu na pozemcích v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště a k. ú. Vésky, žádost města Uherské Hradiště  a p. Smělíka – č. 1686

Rada města Kroměříže po projednání

t r v á        

na usnesení č. 1526 z 62. schůze Rady města Kroměříže  konané dne 12. listopadu 2020, v plném znění.


Žádost  o směnu pozemků v k. ú. Miňůvky – č. 1687

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny  pozemku  parc. č. 197 – orná půda o výměře  610 m²     v    k. ú.  Miňůvky.   ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemky parc. č. 174 -  ostatní plocha   o výměře 14 m²,  parc. č. 176 -  ostatní plocha   o výměře 254  m²    a   parc. č. 178/8 -  vodní  plocha   o výměře 231m²,  vše   v    k. ú.  Miňůvky ve vlastnictví xx a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.


Žádost  České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – č. 1688

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   bezúplatného převodu        pozemku   parc. č. 3089/2 – ostatní  plocha     o výměře  39 m2      v k. ú.   Kroměříž  pro Českou provincii Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO MS Kroměříž – Čelakovského) – č. 1689

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1956/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:        „REKO MS Kroměříž, Čelakovského 2118/14, číslo stavby: 7700103435“    pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000  Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.  Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž, BKM/8143/2020 – č. 1690

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/8143/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku    p. č. 1279   v k. ú. Hradisko.

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž, BKM/8145/2020 – č. 1691

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/8545/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  p. č. 282/9   v k. ú. Bílany.

 
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže, žádost společnosti Hotel Hvězda – č. 1692
  
Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3/2 – ostatní plocha o výměře cca 57 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže za účelem parkovacího místa pro autobus pro Hotel Hvězda, spol. s r. o.


Ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1693

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 21.06.2006 mezi městem Kroměříž a xx,  750 02  Přerov na pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 – ostatní plocha o výměře 200 m2 za účelem umístění hangáru pro letadlo dohodou, k 28.02.2021.


Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností VAK Kroměříž, a. s. 1694

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 494 51 871, se sídlem Kojetínská č. p. 3666, 76711  Kroměříž dne 20.05.2013 na pronájem kanalizační sítě pro veřejnou potřebu ve městě Kroměříž, místní části Těšnovice, kterým se mění a doplňuje článek č. III., podle předložené zprávy.

 

Zveřejnění záměru pronájmu ideální ½ dvojgaráže v budově kotelny v ulici Nitranská v Kroměříži – č. 1695

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.8.2011 s xx  v Kroměříž na pronájem ideální ½ dvougaráže nacházející se v budově č. p. 4097 (sptč. 6431) v ulici Nitranská v Kroměříži z důvodu úmrtí nájemce

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu ideální ½ dvojgaráže (o výměře 20 m2) v budově kotelny č. p. 4097 – stpč. 6431 v  ulici Nitranská v Kroměříži v souladu s usnesením č 1385 přijatým na 55. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 27. srpna 2020, které zní takto:

Podmínky pronájmu garáží ve vlastnictví města Kroměříže

1. Skupina
• Držitel průkazu ZTP
• Vlastník motorového vozidla (ŘP, TP)
• Bydliště v určených lokalitách
• Nesmí být vlastníkem jiné garáže v KM

Pro tyto nájemce je stanovena výše nájemného 100 Kč/měsíc
2. Skupina
• Není držitel průkazu ZTP
• Vlastník motorového vozidla (ŘP, TP)
• Bydliště v určených lokalitách
• Nesmí být vlastníkem jiné garáže v KM

Pro tyto nájemce je stanovena výše nájemného 800 Kč/měsíc

Určené lokality:
• Lutopecká v domě č. p. 1410, 1411, 1422
• Nitranská v domě č. p. 4091, 4264, 4265

Garáže jsou prioritně určeny pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a splňují podmínky uvedené v 1. skupině.

Pokud bude uzavřena nájemní smlouva s nájemcem spadajícím do druhé skupiny, musí být ve smlouvě výslovně uvedeno, že pokud bude podána žádost spadající do první skupiny, má tento nájemce přednost a smlouva s nájemcem z druhé skupiny bude vypovězena.

 

Žádost o revizi smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1696

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části pozemku parc. č. 1110/2  v k. ú. Kroměříž mezi městem Kroměříž jako pronajímatelem a Lodními Sporty Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Fügnerova 923, 767 01, IČ 181 89 911,  jako nájemcem ze dne 4. 12. 1997, a to v rozsahu předloženého návrhu na revizi nájemní smlouvy pozemku, s tím, že předmět nájmu se nemění.


Vydání souhlasu k povolení výjimky z počtu parkovacích míst – č. 1697

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání souhlasu s povolením výjimky z odstavných a parkovacích stání pro stavbu s názvem „Rekonstrukce – změna půdního prostoru na bytovou jednotku, Kroměříž, Ztracená 50/45, p. č. st. 94" podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 02/2021 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1698

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 02/2021 „Rodinný domek s garáží“ - parc. č. 44/2 v k. ú. Miňůvky, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 03/2021 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1699

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 03/2021 „Novostavba RD“ – parc. č. 2427/4 v k. ú. Kroměříž, mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 05/2021 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1700

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 05/2021 „Sjezd k RD na parcelu č. 395/1, Kroměříž, mezi městem Kroměříž a xx, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 06/2021 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1701

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 06/2021  mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Žádost o povolení prodeje z pojízdné vinotéky v ul. Vejvanovského – č. 1702

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej z pojízdné vinotéky v ul. Vejvanovského pro Vinařství Holánek, s. r. o., se sídlem Ivaň 24, 691 23 Brno - venkov, podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Francouzská, Kroměříž – úsek č. 2“ – č.  1703

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Francouzská, Kroměříž - úsek č. 2“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o dílo „Úprava o rozšíření požárních  únikových cest v DPS Vážany“ – č. 1704

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo s názvem „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany – projekční práce“, a to se zhotovitelem FAKO spol. s  r. o., se sídlem  Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 181 88 711, podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva na technický dozor investora (přestavba pavilonu L  v DOZP Barborka) – č. 1705

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy, podle předložené zprávy.


Návrh příkazní smlouvy na  TD BOZP (přestavba pavilonu L v DOZP Barborka) – č. 1706

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh příkazní smlouvy uzavírané mezi vybraným uchazečem,  spol. Požární ochrana HASTES, s. r. o  a městem Kroměříž. Předmětem smlouvy je zajištění dozoru BOZP a PO předmětné stavby, podle předložené zprávy.


Strategický plán města Kroměříže – aktualizace – č. 1707

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

aktualizaci dokumentu Strategický plán města Kroměříže - Aktualizace na léta 2021 – 2030, i bez možnosti dotace

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování dokumentu Strategický plán města Kroměříže - Aktualizace na léta 2021 - 2030, podle předložené zprávy.

 

Plán dopravní obsluhy města Kroměříže – č. 1708

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zpracování Plánu dopravní obsluhy města Kroměříž pro období 2021 - 2025

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování Plánu dopravní obsluhy města Kroměříž pro období 2021 – 2025

termín: 30. září 2021
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/021/2021 v rámci akce „REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI“ – PROJEKČNÍ PRÁCE - č. 1709

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na „REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI – PROJEKČNÍ PRÁCE“, a to se zhotovitelem Společnost pro zimní stadion v Kroměříži (INTAR a. s., AS PROJECT CZ s. r. o.), IČO: 255 94 443, podle předložené zprávy.


Žádost Dětského centra Zlín, p. o. o poskytnutí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – č. 1710

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:
1.
rozpočtové opatření ve výši 23.000 Kč na poskytnutí dotace organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČO 008 39 281, podle předložené zprávy

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 23.000 Kč na úhradu provozních nákladů mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Dětským centrem Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČO 008 39 281, podle předložené zprávy.


Smlouva s KTS, s. r. o. SML/060/2021 – vánoční osvětlení – č. 1711

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy „Pronájem a instalace vánoční výzdoby a stromu na Velkém náměstí v Kroměříži a vánoční výzdoby v místních částech“  v roce 2021 se společností Kroměřížské technické služby,  s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž, IČO:  262 76 437, podle předložené zprávy.


Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2021 – č. 1712

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci projektů prevence kriminality města Kroměříž pro rok 2021:
Kroměříž - Digitalizace MKMS 2021
Kroměříž - Domovníci preventisté 2021,
včetně finančního podílu města Kroměříže, podle předložené zprávy

 

Pověření ředitele Domu kultury v Kroměříži, p. o. realizací  akce „Oprava vzduchotechniky divadelního sálu“ – č. 1713

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

pana Mgr. Pavla Sedláčka, ředitele Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace se sídlem Tovačovského 2828/22, Kroměříž, realizací akce „Oprava vzduchotechniky divadelního sálu, Dům kultury Kroměříž“

u k l á d á

odboru investic Městského úřadu Kroměříž provést výběrové řízení na akci „Oprava vzduchotechniky divadelního sálu, Dům kultury Kroměříž“ podle předložené zpracované projektové dokumentace včetně všech potřebných administrativních náležitostí, podle předložené zprávy.


Odstoupení předsedkyně komise pro školství, výchovu a vzdělávání RMK – č. 1714

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení paní PhDr. Lindy Matuškové, Ph.D. z funkce předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 3 směrnice č. 1/2015 Pravidla fungování a financování osadních výborů města Kroměříže – č. 1715

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek  č. 3 ke směrnici č. 1/2015 Pravidla pro  fungování  a financování  osadních  výborů  města Kroměříže, podle předložené  zprávy.


Návrh programu XIX. zasedání ZMK konaného 11.února 2021 – č. 1716

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu  XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. února 2021:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb – č. 1717

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí dotací k žádostem níže uvedeným žadatelům v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021 včetně uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli a příspěvku zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci, podle předložené zprávy.

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z. s., Nivy II/5358, 760 01 Zlín, IČO 005 68 813

089263/2020

-

40 000 Kč

Terénní programy

65 834 08

40 000 Kč

Astras, o. p. s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609

089672/2020

-

143 000 Kč

Azylový dům pro muže

88 681 14

60 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum ADAM

19 672 89

83 000 Kč

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 708 50 992

089227/2020

-

31 000 Kč

Odborné sociální poradenství

52 619 87

29 000 Kč

Intervenční centrum – ambulantní, terénní

18 317 26

2 000 Kč

Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČO 253 00 083

090037/2020

-

47 000 Kč

Sociální rehabilitace – terénní a ambulantní

87 039 25

47 000 Kč

Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, IČO 004 45 355

090022/2020

-

300 000 Kč

Domov sv. Kříže Kroměříž – domov pro seniory

92 903 41

300 000 Kč

Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, IČO 008 39 281

089098/2020

-

73 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

29 194 61

19 000 Kč

Krizová pomoc

91 601 87

54 000 Kč

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1,

767 01 Kroměříž, IČO 181 89 750

090174/2020

-

1 534 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

60 482 42

168 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem

84 380 12

54 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba

89 065 31

7 000 Kč

Charitní pečovatelská služba

20 069 98

836 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus

89 590 07

113 000 Kč

Osobní asistence

14 913 24

232 000 Kč

Sociální poradna

99 243 94

98 000 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada

25 418 97

10 000 Kč

Terénní program Plus

15 875 24

16 000 Kč

Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 613 83 198

089719/2020

-

5 000 Kč

Telefonická krizová pomoc

18 420 29

5 000 Kč

Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 269 40 931

087022/2020

-

787 000 Kč

Pečovatelská služba

17 958 88

787 000 Kč

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž,

IČO 293 14 747

 

-

96 000 Kč

Odborné sociální poradenství

090277/2020

22 219 03

38 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením

090279/2020

33 673 01

31 000 Kč

Tlumočnické služby

090278/2020

62 214 07

27 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 044 12 672

090140/2020

-

275 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

43 124 66

275 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc,  IČO 750 95 009

089733/2020

 

-

10 000 Kč

Raná péče

47 559 53

10 000 Kč

Sociální služby Pačlavice, p. o., Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice, IČO 750 79 771

 

-

33 000 Kč

Domov se zvláštním režimem

91 254 98

23 000 Kč

Domov pro seniory

55 122 54

10 000 Kč

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, IČO 000 92 096

089793/2020

-

51 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice

71 572 77

4 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník – Chvalčov

50 014 73

3 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

79 558 79

4 000 Kč

Chráněné bydlení Kroměříž

69 521 61

30 000 Kč

Domov pro seniory Nezdenice

59 450 10

10 000 Kč

Společnost Podané ruce o. p. s., Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČO 605 57 621

089001/2020

-

269 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

73 149 19

261 000 Kč

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

66 511 92

8 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 653 99 447

089327/2020

-

17 000 Kč

Odborné sociální poradenství

25 004 01

6 000 Kč

Sociálně aktivizační služby

 

20 268 00

11 000 Kč

VČELKA sociální služby o. p. s., Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, IČO 247 32 915

090288/2020

-

11 000 Kč

Pečovatelská služba

31 834 36

11 000 Kč

Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 229 01 531

088994/2020

-

10 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

75 601 10

10 000 Kč

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430

 

088570/2020

-

3 668 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Strom života

46 441 58

380 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Vážany

94 440 30

161 000 Kč

Domov se zvláštním režimem U Moravy

88 270 41

134 000 Kč

Domov pro seniory U Kašny

96 061 64

625 000 Kč

Domov pro seniory u Moravy

51 153 74

666 000 Kč

Domov pro seniory Vážany

99 870 41

854 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

12 543 23

322 000 Kč

Denní stacionář

69 624 38

80 000 Kč

Podpora samostatného bydlení

58 694 88

211 000 Kč

Chráněné bydlení Květná

38 154 05

37 000 Kč

Odlehčovací služby - pobytová

19 364 83

23 000 Kč

Sociálně terapeutické dílny Hanáček

53 890 49

175 000 Kč

 

    Mgr. Jaroslav Němec                                    Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže                        místostarostka města Kroměříže