Usnesení z 66. schůze Rady města Kroměříže

| 23.12.2020 |

Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z 66. schůze Rady města Kroměříže konané 17. prosince 2020

 

Bytové záležitosti – č. 1612

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í
1.
část usnesení č. 1565 ze 64. schůze Rady města Kroměříže konané 26. listopadu 2020, jímž byl schválen pronájem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx  za podmínky uvolnění bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx dohodou, a za podmínky uvolnění bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx dohodou

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 3+1 v domě č. pop. 31 na Jánské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou do 31.03.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Marií Hoffmannovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.07.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou 31.03.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním  bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
43.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 13 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že nadále trvá zaměstnanecký poměr v Kroměřížské nemocnici a.s. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
44.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
45.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou 
9.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
10.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
11.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s x, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
12.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

13.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
14.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
15.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
16.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.03.2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži
2.
xx
byt č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

F)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.03.2021. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
náhradníci:
xx
xx

 

Směna pozemku parc. č. 3121/12 ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 1104/64 ve vlastnictví společnosti Wachal s. r. o., vše v k. ú. Kroměříž – č. 1613

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu  pozemku  parc. č. 3121/12 – orná půda o výměře  12 366 m²  v    k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemek parc. č. 1104/64 – ostatní plocha   o výměře 2562m²    v    k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví společnosti Wachal s. r. o., se sídlem Tylova 220/17, 76701 Kroměříž.  
Město Kroměříž doplatí společnosti  Wachal s. r. o. rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků, a to částku  2. 915 502 Kč, po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.
Směnná smlouva bude obsahovat rozvazovací podmínku ve vztahu k pozemku parc. č. 3121/12 – orná půda o výměře  12 366 m²  v  k. ú. Kroměříž. Společnosti Wachal s. r. o. tak vznikne povinnost vrátit pozemek parc. č. 3121/12 v  k. ú. Kroměříž a městu Kroměříž povinnost zaplatit zbývající část ceny za  pozemek  parc. č. 1104/64 v k. ú. Kroměříž ve výši    3 .066.768 Kč a dále  zřízení předkupního práva k pozemku parc. č. 3121/12 v k. ú. Kroměříž pro město Kroměříž, podle předložené zprávy, s tím, že v podmínce B nebude uveden termín schválení nového územního plánu města Kroměříže a součástí smlouvy nebude podmínka C podle předložené zprávy.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Ostrov  kab. NN – č. 1614

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 4883 a parc. č.  4881   v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to pro  stavbu pod označením:  „ Kroměříž,   Ostrov - kab. NN, lok. zahrad“   v rozsahu geometrického  plánu  č.: 7496-257/2020 zhotoveného  firmou GEOKAR s. r. o., který ověřil Ing. Ivo Řezníček dne 16.06.2020,  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  spoluvlastník pozemků, úplatně  na dobu neurčitou,  za jednorázovou náhradu  ve výši    5.655 Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.   Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/73 v k. ú. Kroměříž, žádost  xx  – č. 1615

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e       
zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku parc. č.   601/73 – ostatní plocha  o výměře cca     95 m2    v k. ú.  Kroměříž


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Těšnovice, xx– č. 1616

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 384/1 – ostatní plocha o výměře cca 20.000 m2 za účelem  ustájení koní


Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3297/6 v k. ú. Kroměříž – č. 1617

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s xx,  767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 3297/6 – ostatní plocha o celkové výměře cca 286 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu určitou s účinností od 01.01.2021  do 31.12.2021  za výši nájemného 15  Kč/m2/rok za účelem zahrádky.


Uzavření smlouvy o výpůjčce  pozemku parc. č. 162/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1618

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, IČO: 652 68 831,  se sídlem Stojanovo nám. 5, 767 01  Kroměříž kdy předmětem výpůjčky je pozemek parc. č. 162/2 – ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Kroměříž, s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy oběma stranami, ostatní podle předložené zprávy.

 

Uzavření smlouvy na pronájem bytových prostor v domě č. pop. 658 v ulici Kollárova v Kroměříži – č. 1619

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 5 o velikosti 59,10 m2 v domě č. p. 658 v ulici Kollárova v Kroměříži  xx, 760 05 Zlín, a to na dobu určitou s účinností od 01.01.2021 do 30.06.2021, ostatní podle předložené zprávy.


Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi SzmK, p. o.  a SK Hanáckou Slávií Kroměříž, z. s. – č. 1620

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 05.01.2018  s SK Hanáckou Slávií Kroměříž, z. s.  IČ: 181 89 172,  se sídlem Obvodová 3607, 767 01  Kroměříž, kterým se mění čl. č. 4 – Doba a skončení nájmu, odstavec 4.2 písm. b), a to takto:

b) „výpovědi i bez uvedení důvodu kterékoliv smluvní strany. Výpověď může být podána vždy jen k datu 31. 12. příslušného kalendářního roku. Výpovědní lhůta trvá šest měsíců, aby nájemní vztah byl ukončen vždy k 30. 6. příslušného kalendářního roku“.

Ostatní body smlouvy se nemění.


Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku mezi městem a SzmK, p. o., mobilní kluziště  – č. 1621

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku uzavřené mezi městem Kroměříž a Sportovním zařízením města Kroměříže, p. o., IČ: 215 51 430, se sídlem Obvodová 3965, 767 01  Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Žádost p. Pisetty o snížení nebo odpuštění nájemného za nebytové prostory – č. 1622

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy uzavřené dne 01.04.2018 mezi SZMK, p. o. a xx, , 767 01  Kroměříž  na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 v  ulici Obvodová o celkové výměře 363,1 m2 za období říjen, listopad, prosinec 2020.


Nabídka odkoupení nemovitosti č. e. 460 v k. ú. Horní Bečva – č. 1623

Rada města Kroměříže po projednání

n e s o u h l a s í

s jednáním o prodeji nemovitosti č. e. 460 v k. ú. Horní Bečva ve vlastnictví města Kroměříže.


Ceník za pronájem nebytového prostoru – U Sýpek 3209 – č. 1624

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s ceníkem za pronájem nebytového prostoru v ulici U Sýpek 3209 Kroměříž,  podle předložené zprávy

u k l á d á
Kroměřížským technickým službám, s. r. o., zveřejnit ceník za pronájem nebytového prostoru v ulici U Sýpek 3209 Kroměříž a řídit se jím  při sjednávání nájemních smluv.

 

Žádost  RK Scéna s. r. o. o snížení nájmu (prostory Domu kultury v Kroměříži) – č. 1625

Rada města Kroměříže po projednání

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit snížení nájemného společnosti RK Scéna s. r. o., IČO 282 92 537,  podle předložené zprávy.

 

Smlouva o vypořádání závazků se společností ÚRS CZ  a. s. – č. 1626

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vypořádání závazků z objednávky č. OBJ/2020/1157/OIT  ze dne 7. 9. 2020 mezi společností ÚRS CZ a. s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10 , 108 00 Praha 10 – Malešice a městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Informační zpráva z jednání dopravní komise RMK ze dne 2. 12. 2020 – č. 1627

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise  Rady města Kroměříže ze dne 2. prosince  2020, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

a)
zvýraznění, osvětlení vytipovaných přechodů pro chodce v ul. Albertova u ZŠ, Moravská u ZŠ, Obvodová u Kauflandu, Spáčilova u křiž. Oskol 2 x (přechod u květinářství a domova důchodců), 1. máje (přechod u ul. Šafaříkova)
termín: nestanoven

b)
zpracování návrhu a realizaci vyznačení zákazu zastavení (5 m) před stávajícím přechodem pro chodce v ul. Čs. armády
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 20. 5. 2021

c)
zpracování projektové dokumentace na vybudování kolmých parkovacích stání (zatravňovací dlaždice) po obou stranách účelové komunikace k trafostanici a plynové stanici v ul. Na Lindovce (před č. p. 3289/4)
zodpovídá Ing. Soňa Mertová
termín: nestanoven

d)
zpracování návrhu a realizaci doplnění zábran do vodorovného značení V 13 – Šikmé čáry na ul. 1. máje před křiž. s ul. Šafaříkova ve směru jízdy od ul. Kotojedská
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 20. 5. 2021

e)
doplnění studie křižovatky ulic Kojetínská x Štěchovice x Třebízského jako okružní
zodpovídá Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D..
termín: nestanoven

f)
posunutí dopravních značek Obec, Konec obce (před vjezd do vodárny) v ul. Kojetínská

g)
vyznačení zákazu odbočení vlevo v ul. Generála Svobody v místě napojení na ul. Kojetínská

u k l á d á

vedoucímu odborů služeb,  vedoucí odboru investic a architektce města zajistit realizaci  shoda uvedených úkolů

n e s c h v a l u j e

a)
změnu režimu parkování v ul. Spáčilova u domu č. p. 3447, 3448
b)
změnu směru jednosměrného provozu v ul. Třebízského, Na Kopečku, části Malý Val
c)
zobousměrnění ul. Třebízského od čerpací stanice ROBIN OIL po vjezd do areálu bývalého pivovaru a sodovkárny
d)
stavební úpravu spočívající ve zvýšení nivelety vozovky v prostoru křižovatky ulic Vrobelova x Sokolovská


Smlouva o sběru a likvidaci odpadu – č. 1628

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o „Sběru a likvidaci odpadu" (separovaného odpadu – upotřebených jedlých olejů a tuků z domácností) v roce 2021 se společností Trafin Oil a. s. se sídlem Kopeční 1009/12,710 00 Slezská Ostrava, IČO:  277 89 080, dle předložené zprávy.

 

Požadavek na úpravu rozpočtu pro rok 2020 – č. 1629

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výši 336.430 Kč z běžných výdajů 5137 na 6121 na obnovu informačních panelů, podle předložené zprávy.


Jednací řízení bez uveřejnění „Samostatný parkovací systém  P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dokončení HTU v souvislosti s úpravou způsobu zakládání“ – č.  1630

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dokončení HTÚ v souvislosti s úpravou způsobu zakládání“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako jednací řízení bez uveřejnění, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec            náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová               náhradník: Soňa Borková
Ing. Martina Vybíralová        náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec                             náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová                                náhradník: Soňa Borková
Ing. Martina Vybíralová                         náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Ing. Zdeněk Morong (TDS)                    náhradník: Jaroslav Pajgr
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (AD)  náhradník: Radim Zdražil (zástupce projektanta)

a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele, posouzení nabídek a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.

 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“, schválení zadávací dokumentace – č. 1631

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. r. o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec  náhradník: Mgr. Vít Peštuka
Bc. Zuzana Kytlicová  náhradník: Soňa Borková
Ing. Soňa Mertová     náhradník: Mgr. Tereza Neulsová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec           náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Mgr. Vít Peštuka                 náhradník: Mgr. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová              náhradník: Ing. Lucia Dusíková
Soňa Borková                     náhradník: Ing. Martina Vybíralová
technický dozor stavebníka  náhradník: Ing. Jakub Burý (autorský dozor)

a
z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.


Veřejná zakázka „Prvky do skateparku Kroměříž“ – výběr dodavatele a schválení uzavření smlouvy – č. 1632

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření smlouvy o dílo ve věci veřejné zakázky „Prvky do skateparku Kroměříž“ a to s uchazečem Zdeněk Kotyza, se sídlem: Mníšek 612, Vamberk, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 735 82 107, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na autorský dozor k projektu Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži – č. 1633

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy s uchazečem knesl kynčl architekti s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, na výkon autorského dozoru na akci  „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži - zpracování architektonické studie  - č. 1634

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži – zpracování architektonické studie" s uchazečem Ing. arch. Martin Cviček, IČ: 737 62 903, Rostislavovo náměstí 59/7, Brno – Královo Pole, 612 00, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 2 – Sanační úpravy kina Nadsklepí – vícepráce – č. 1635

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 2 na akci „Sanační úpravy sklepního prostoru kina Nadsklepí v Kroměříži“, Milíčovo náměstí 488, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Rozšíření parkovacích míst a chodníků, ul. Peřinkova v Kroměříž – č. 1636

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předloženou projektovou dokumentaci a následnou realizaci akce „Rozšíření parkovacích míst a chodníků, ul. Peřinkova, Kroměříž", podle vypracované projektové dokumentace

u k l á d á

odboru investic zajistit realizaci akce „Rozšíření parkovacích míst a chodníků, ul. Peřinkova, Kroměříž", podle předložené zprávy.

 

Úprava plochy před hostincem U Klimešů, Vážany – č. 1637

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předloženou projektovou dokumentaci a následnou realizaci akce „Úprava  plochy před hostincem U Klimešů, Vážany",  podle vypracované projektové dokumentace

u k l á d á

odboru investic zajistit realizaci akce „Úprava plochy před hostincem U Klimešů, Vážany", podle předložené zprávy.


Parkoviště Zachar – Nitranská – č. 1638

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

záměr vybudování parkovací plochy v jižní části ul. Nitranská (p. č. 813/1 - ve vlastnictví města Kroměříže)

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zpracovat studii proveditelnosti  na  parkovací plochy v jižní části ul. Nitranská (p. č. 813/1 - ve vlastnictví města Kroměříže).


Cyklostezka Postoupky – stabilizace trasy a výkup pozemků – č. 1639

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

navrhovanou trasu vedení Cyklostezky Postoupky, podle přiedložené dokumentace

u k l á d á

právnímu odboru   vstoupit do jednání s Arcibiskupstvím olomouckým ohledně možnosti převodu  pozemků ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého do vlastnictví města Kroměříže, podle předložené zprávy

zodpovídá: Mgr. Ladislava Žiaková
termín: 29. 1. 2021


Žádost spolku Klubíčko Kroměříž, z. s. o změnu rozpočtu a formy realizace akce – č. 1640

Rada města Kroměříže po projednání

a)
s c h v a l u j e
změny v realizaci a rozpočtu akce Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem spolku Klubíčko Kroměříž, z. s., podle předložené zprávy

b)
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 pro spolek Klubíčko Kroměříž, z. s.,  k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže číslo 41/02/20/S+Z, podle předložené zprávy


Schválení dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace – č. 1641

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
uzavření dodatku č. 1 pro spolek Klubíčko Kroměříž, z. s.,  k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže číslo 120/02/20/2, podle předložené zprávy

b)
uzavření dodatku č. 1 pro spolek Art Collegium 2002 Kroměříž, z. s.,  k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže číslo 29/02/20/1, podle předložené zprávy


Změna soustavy závazných ukazatelů zřízené p. o. Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1642

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
soustavu závazných ukazatelů na rok 2020 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

2.
příspěvek  ve výši 43.210 Kč na Přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů má hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Poskytnutí této části příspěvku zakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Přijetí  nadačního příspěvku z nadačního fondu  Avast  Sociálními službami města Kroměříže, p. o. – č. 1643

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Korměříž, IČO 711 93 430, přijetí nadačního příspěvku ve výši 1.178.000 Kč z Nadačního fondu Avast, Pikrtova 1737/1A, 140 00 Praha 4 – Pankrác, IČO 247 75 401, určeného na projekt s názvem Pod křídly Azraela podaného v rámci programu „Spolu až do konce“, výzvy „Paliativní péče v pobytových sociálních službách“, podle předložené zprávy.


Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce MŠ, Kroměříž, Páleníčkova 2851, p. o.  – č. 1644

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu paní Janě Řachové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace, za plnění mimořádných úkolů, které ředitelka školy podstatným způsobem ve funkci ovlivňovala, a v souvislosti s ukončením funkce ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace, k 1. 1. 2021, podle předložené zprávy.


Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. a Střediska výchovné péče o dotaci – č. 1645

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč  pro Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče se sídlem Kollárova 658/13, Kroměříž na částečnou úhradu mzdových nákladů pedagogických pracovníků ve Středisku výchovné péče

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a Rodinným centrem Kroměříž, z. s. a Střediskem výchovné péče, Kollárova 658/13, Kroměříž, IČ 044 12 672, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši  150.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů pedagogických pracovníků ve Středisku výchovné péče, podle předložené zprávy.

 

Návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž č. 1646

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 až 2023 Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna soustavy závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1647

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži, p. o., na rok 2020, podle předložené zprávy.


Návrh na odměnu ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o. a řediteli Domu kultury v Kroměříži, p. o. 1648

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelce Knihovny Kroměřížska p. o. a řediteli Domu kultury v Kroměříži p. o., odměny za splnění mimořádných úkolů v 2. pololetí 2020, které oba jmenovaní podstatným způsobem ovlivnili, podle předložené zprávy.


Žádost xx o zrušení usnesení o poskytnutí účelové dotace na vydání publikace  – č. 1649

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1560 schválené na 62. schůzi  Rady města Kroměříže konané dne 12. 11. 2020, podle  předložené zprávy.

 

Jmenování vedoucí odboru Útvar tajemníka – č. 1650

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

na návrh tajemnice Městského úřadu Kroměříž Mgr. Petru Svačinovou vedoucí odboru Útvar tajemníka Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. ledna 2021.


Organizační řád Městského úřadu Kroměříž – č. 1651

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. 1. 2021,  podle předložené zprávy.


Změna č. 1 směrnice č. 4/2019 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – č. 1652

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu č. 1 směrnice č. 4/2019 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předložené zprávy.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  - č. 1653

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021, podle předložené zprávy.

 

Žádost Muzea Kroměřížska, p. o. Zlínského kraje o vydání parkovacích karet – č. 1654

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 2 ks bezplatných parkovacích karet pro Muzeum Kroměřížska p. o, Zlínského kraje, Velké náměstí 38, s platností do 31. 12. 2022, podle předložené zprávy.


Žádost Krajské pedagogicko-psychologické poradny o vydání parkovací karty – č. 1655

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání jedné bezplatné parkovací karty  na služební vozidlo Ford Focus, RZ 5Z9 5641 pro Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, pracoviště Kroměříž, Jánská 197, s platností do 31.12.2022, podle předložené zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                      Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže