Usnesení z 59. schůze Rady města Kroměříže

| 15.10.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 59. schůze Rady města Kroměříže konané 8. října 2020

 

Program kastrace koček – návrh na zvýšení příspěvku pro občany – č. 1486

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zvýšení finančního příspěvku za kastraci kočky z 300  Kč na 600 Kč a zvýšení finančního příspěvku za kastraci kocoura ze 150  Kč na 300  Kč.

 

     Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže