Usnesení z 57. schůze Rady města Kroměříže

| 24.09.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 17. září 2020


Bytové záležitosti – č. 1411

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 1218 ze 47. schůze Rady města Kroměříže konané dne 4. června 2020, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži Kroměřížské nemocnici, a. (služební byt)
2.
část usnesení č. 1356 z 54. schůze Rady města Kroměříže konané 13. srpna 2020, jímž byl schválen  pronájem bytu č. B 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži  xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži sxx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou - po dobu pracovního poměru ke Kroměřížské nemocnici a. s.

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou 
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu osob Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.12.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou
2.
xx
byt č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx, za podmínky uvolnění bytu č.16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

E)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.12.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č.7 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou
náhradníci:
xx
xx


Žádost o prominutí nebo snížení nájemného za nebytové prostory v areálu koupaliště Bajda – č. 1412

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 3. 2018 mezi SZMK, p. o. a  xx,  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově bez č. p. na parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž o výměře 36,77 m2, podle předložené zprávy.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1413

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2769/1 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 20 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro osobní automobil.

 

Výpověď  z pronájmu pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1414

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 15.12.2010 mezi městem Kroměříž a xx.  767 01 Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 – ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem zahrádky,  dohodou, ke dni 30.09.2020.


Zápis z komise pro likvidaci nepotřebného majetku města – č. 1415

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku města dle bodu č. 2, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení členství pana Michala Řezáče – za Zdravé Kroměřížsko,   v komisi  Rady města Kroměříže pro likvidaci nepotřebného majetku města, podle e-mailu ze dne 2. července 2020

s c h v a l u j e

podání výzvy zástupci hnutí Zdravé Kroměřížsko k navržení nového kandidáta na doplnění komise RMK  pro likvidaci nepotřebného majetku

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3630/6 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 1416

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3630/6 – ostatní plocha o výměře 750 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem údržby pozemku.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 32/2020 mezi městem Kroměříž a společnostmi XAN 130 s. r. o. a DZ IMMOBILIARE s. r. o. – č. 1417

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 32/2020 „Novostavba rodinného domu, Kroměříž, ul. Legionářů – p. č.  3744/69 k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a společnostmi XAN 130 s r. o. a DZ IMMOBILIARE s. r. o., podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 43/2020 mezi městem Kroměříž a   xx – č. 1418

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e
 
uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43/2020 „Novostavba RD – ulice Žižkova, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 44/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1419

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 44/2020 „Stavba předzahrádky a výměna vstupních dveří, pizzerie Dal Conte“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 45/2020 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1420

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 45/2020 „Stavební úpravy rodinného domu ul. Na Dílech 167/12 v Kroměříži, Vážanech“ mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 46/2020 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1421

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 46/2020 „Novostavba RD Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 47/2020 mezi městem Kroměříž a xx– č. 1422

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 47/2020 „Novostavba RD p. č. 1474/5 k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 48/2020 mezi městem Kroměříž a společností Dřevo Trust – prodej, a. s. – č. 1423

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 48/2020 „Skladovací a prodejní hala, parc. č. 1642/2, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a společností Dřevo Trust – prodej, a. s., Jaromírova 80/51, 128 02 Praha 2, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 49/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1424

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 49/2020 „Rekonstrukce RD, Purkyňova 848/26, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Zrušení  části usnesení č. 1339 z 52. schůze RMK konané 16. 7. 2020, zveřejnění záměru pronájmu garáže, podmínky pronájmu garáží – č. 1425

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

část usnesení č. 1339 z 52. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. července 2020, a to:
„ uzavření nájemní smlouvy s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1990 nacházející se na ulici Lutpopecká v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od 1. října 2020 za výši ročného nájemného 1.200,-- Kč, za účelem parkování vlastního osobního vozidla.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže nacházející se na parc. č. 7870/1 – zastavěná plocha a nádvoří , k. ú. Kroměříž, ev. č. 1990 v ulici Lutopecká v Kroměříži  za podmínek schválených Radou města Kroměříže, viz. níže:

Podmínky pronájmu garáží ve vlastnictví města Kroměříže

stanovené usnesením č. 1385 přijatým na 55. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 27. srpna 2020

1. skupina
• Držitel průkazu ZTP
• Vlastník motorového vozidla (ŘP, TP)
• Bydliště v určených lokalitách
• Nesmí být vlastníkem jiné garáže v KM
Pro tyto nájemce je stanovena výše nájemného 100 Kč/měsíc

2. skupina
• Není držitel průkazu ZTP
• Vlastník motorového vozidla (ŘP, TP)
• Bydliště v určených lokalitách
• Nesmí být vlastníkem jiné garáže v KM
Pro tyto nájemce je stanovena výše nájemného 800  Kč/měsíc

Určené lokality:
• Lutopecká v domě č.p. 1410, 1411, 1422
• Nitranská v domě č.p. 4091, 4264, 4265

Garáže jsou prioritně určeny pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a splňují podmínky uvedené v 1. skupině.

Pokud bude uzavřena nájemní smlouva s nájemcem spadajícím do druhé skupiny, musí být ve smlouvě výslovně uvedeno, že pokud bude podána žádost spadající do 1 skupiny, má tento nájemce přednost a smlouva s nájemcem z druhé skupiny bude vypovězena.

 

Návrh na úpravu ceníku hřbitovních služeb – č. 1426

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ceník nájemného a hřbitovních služeb pro společnost Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, podle předložené zprávy, s účinností od     1. 10. 2020.


Veřejná zakázka malého rozsahu  „Oprava chodníku na ulici Francouzská, Kroměříž“ – č. 1427

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Francouzská, Kroměříž“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku na ul. Alšova a ul. Kotojedská, Kroměříž“ – č. 1428

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Alšova a ulici Kotojedská, Kroměříž“, a to se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem: Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437.


Schválení smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro provádění stavby k akci „Sanace vlhkého zdiva Radnice v Kroměříži“ – č. 1429

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci s názvem „Sanace vlhkého zdiva Radnice v Kroměříži", a to se zhotovitelem Ing. Jakubem Burým, se sídlem: Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, IČO: 742 98 445, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava komunikací v Kroměříži (ul. Gorkého, ul. Gen. Svobody a v místní části Zlámanka)“ – schválení znění zadávací dokumentace a schválení vyhlášení veřejné zakázky – č. 1430

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Oprava komunikací v Kroměříži (ul. Gorkého, ul. Generála Svobody a v místní části Zlámanka)“ podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Oprava komunikací v Kroměříži (ul. Gorkého, ul. Generála Svobody a v místní části Zlámanka)“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                   náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                        Lubomír Fila
Miloslav Gerla                           Ing. Vlastimil Foltýn

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a k posouzení a hodnocení nabídek.


Schválení znění smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci s názvem „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ – č. 1431

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci s názvem  „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář", a to se zhotovitelem Ing. Jakubem Burým, se sídlem: Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, IČO: 742 98 445, podle předložené zprávy.

 

Sanační úpravy sklepního prostoru Kina Nadsklepí – schválení výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – č. 1432

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele, znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Sanační úpravy sklepního prostoru Kina Nadsklepí“ s uchazečem: MALDREV s. r. o., se sídlem: Divoky 54, 768 02 Zdounky, IČO: 255 70 501, podle předložené zprávy.


Dodání  herních prvků a jejich montáž ve skateparku Obvodová ulice v Kroměříži – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky – č. 1433

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Dodání prvků a jejich montáž ve skateparku Obvodová ulice v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodání prvků a jejich montáž ve skateparku Obvodová ulice v Kroměříži“, jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:
komise                                     náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                        Ing. Vlastimil Foltýn
Lubomír Fila                             Miloslav Gerla

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k hodnocení nabídek, posouzení nabídek a posouzení kvalifikace dodavatele.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava skeletového ciferníku věžních hodin radnice v Kroměříži“ – č. 1434

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/151/2020 pro akci „Oprava skeletového ciferníku věžních hodin objektu radnice v Kroměříži“, jehož předmětem je prodloužení záruky díla a dílčí fakturace se zhotovitelem Daniel Macháč - hodinář, pasíř, se sídlem: Nerudova 4, 795 01 Rýmařov, IČO: 731 40 805, DIČ: CZ7008214862, podle předložené zprávy.

 

Podlimitní veřejná zakázka: „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 „Parkovací dům – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ – Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy – č. 1435

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, výběr dodavatele a znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 „Parkovací dům – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“, a to s uchazečem  GEMO a. s., se sídlem: Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 136 42 464, podle předložené zprávy.

 

Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany – další postup – č. 1436

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany – projekční práce“, a to se zhotovitelem FAKO spol.  s  r. o., se sídlem“ Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 181 88 711, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh dalšího postupu při řešení problematiky požárních únikových cest v Domově pro seniory Vážany, podle předložené zprávy

u k l á d á

Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, zajistit dopracování studie záměru investiční akce „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“, včetně souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru v termínu do 31. ledna 2021  a následně bezodkladně předat vedoucí odboru investic Ing. Soni Mertové, která zajistí navazující činnosti, podle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru investic Ing. Soňu Mertovou zajistit projektovou dokumentaci, investiční přípravu a samotnou realizaci akce „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“ Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž v termínu do 31. prosince 2021, podle předložené zprávy.Zápis komise RMK pro životní prostředí – č. 1437

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

instalaci měřiče rychlosti v  ulici Spáčilova v Kroměříži v termínu do 31. října 2020

2.
s c h v a l u j e

vytvoření pracovní skupiny „Zeleň KM“ ve složení podle předložené zprávy

3.
s c h v a l u j e

vytvoření pracovní skupiny „Odpady KM“ ve složení podle předložené zprávy


Schválení záměru Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k podání žádosti o dotaci v rámci výzvy vyhlášené Nadačním fondem Avast – č. 1438

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se záměrem Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, podat žádost o dotaci u Nadačního fondu Avast, v rámci Programu „Spolu až do konce“, výzva „Paliativní péče v pobytových sociálních službách“, podle předložené zprávy.

 

Žádost Moravského rybářského svazu, z. s. pobočného spolku Kroměříž o dotaci – č. 1439

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč  Moravskému rybářskému svazu, z. s. pobočnému spolku Kroměříž, se sídlem Kojetínská 1180/19, Kroměříž na ceny pro vítěze a služby spojené s pořádáním soutěže Hanácký pohár v rybolovné technice. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž. 

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a Moravským rybářským svazem, z. s. pobočný spolek Kroměříž, Kojetínská 1180/19, Kroměříž, IČ 005 48 073 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši  20.000 Kč na ceny pro vítěze a služby spojené s pořádáním soutěže Hanácký pohár v rybolovné technice, podle předložené zprávy.

 

Nabídka vstupenek na koncert „Kouzlo světových muzikálů“ – č. 1440

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odkoupení 150 ks vstupenek od Domu kultury v Kroměříži na koncert „Kouzlo světových muzikálů" a to za zvýhodněnou cenu 190  Kč tj. celkem 28.500  Kč. Koncert se uskuteční dne 24. 9. 2020 v 19.00 hodin v divadelním sále Domu kultury v Kroměříži.  Finanční prostředky budou použity z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu.


Návrh na odměny ředitelce Knihovny Kroměřížska p. o. a řediteli Domu kultury v Kroměříži – č.  1441

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o. a řediteli Domu kultury v Kroměříži, p. o., odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí 2020, které oba jmenovaní podstatným způsobem ovlivnili, podle předložené zprávy.


Vánoční trhy v Kroměříži – č. 1442

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o přípravě vánočních trhů v Kroměříži

s c h v a l u j e

1.
uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou BARCANA MK ILLUMINATION s. r. o. se sídlem Solivarská 8030/1a, 080 01 Prešov o výpůjčce vánočního osvětlení se závazkem na tři roky
2.
uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou 3apes spol. s  r. o., se sídlem Kapitána Rašu 11, 841 01 Bratislava o realizaci zahajovací videomappingové show.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže