Usnesení z 53. schůze Rady města Kroměříže

| 10.08.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 53. schůze Rady města Kroměříže konané 5. srpna 2020

 

Znění dodatku ke smlouvě č. 138/2020 (rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu) – č. 1355


Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění dodatku ke smlouvě č 138/2020, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže       místostarostka města Kroměříže