Usnesení z 48. schůze Rady města Kroměříže

| 15.06.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

ze 48. schůze Rady města Kroměříže konané 11. června 2020

 

„Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“ – vyjádření k podnětu k zahájení řízení pro ÚOHS - č. 1265


Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění vyjádření zadavatele k podnětu ve věci veřejné  zakázky „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

průběh zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky na služby s názvem „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“, podle předložené zprávy

r u š í

veřejnou zakázku s názvem „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                  Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže      místostarostka města Kroměříže