Usnesení z 44. schůze Rady města Kroměříže

| 07.05.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 44. schůze Rady města Kroměříže konané 30. dubna 2020

 

Bytové záležitosti – č. 1128

Rada města Kroměříže po projednání

A)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou.


B)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

 

C)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o podnájmu bytu následujícím žadatelům do 31. 5. 2021. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou.

1.
xx
byt č. 4 o velikosti 1+1 č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č. 8 o velikosti 0+1 č. pop. 4265 na ul. Nitranská v Kroměříži, dohodou.

2.
Kroměřížská nemocnice, a. s.  (služební byt)
byt č. 8 o velikosti 0+1 č. pop. 4265 na ul. Nitranská v Kroměříži

 

Zveřejnění záměru prodeje  pozemků parc. č. 604/214 a parc. č. 643/26 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č.  1129

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e       
zveřejnění záměru prodeje    pozemku   parc. č. 604/214 – ostatní plocha   o výměře 43 m²     v k. ú.  Kroměříž  

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje    pozemku  parc. č. 643/26 – ostatní plocha   o výměře  674 m²  v k. ú.  Kroměříž  a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 65 v k. ú. Hradisko, žádost xx – č. 1130

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje    pozemku parc. č. 65   -  orná půda    o výměře 1.365 m²       v k. ú.  Hradisko  a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1131

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s xx 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Kroměříž s účinností od 4. května 2020 na dobu neurčitou za výši ročního nájemného 750 Kč, tj. 15 Kč/rok/m2 za účelem zahrádky s tím, že nájemce může provést oplocení pronajatého pozemku na vlastní náklady.


Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor – bufet l a bufet 2 na fotbalovém hřišti, ul.  Obvodová 3607, Kroměříž – č. 1132

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účastni Mgr. Martina Bsonka – předsedy SK Hanácká Slavia Kroměřží, z. s.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s SK  Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., Obvodová 3607, 767 01  Kroměříž, na pronájem nebytových prostor – bufet 1 a bufet 2 na fotbalové hřišti v ulici Obvodová 3607, 767 01  Kroměříži včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní  lhůtou,   s účinností od 1. července 2020 za  nájemné ve výši 1.200 Kč/rok,  které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o částku přestavující míru inflace,  za účelem provozování hostinské činnosti tím že,  nájemce musí zajistit minimální provozní dobu v závislosti od pořádání fotbalových turnajů, zápasů a dalších předem dojednaných akcí.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor – restaurace Arény na zimním stadionu v Kroměříži, ul. Obvodová č. p. 3474 – č. 1133

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení  za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s xx,.  768 24  Hulín  na pronájem nebytových prostor – restaurace Arény na zimním stadionu v Kroměříži v  ulici Obvodová 3607, včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství na dobu  určitou pěti let, s pětiletou opcí,  s účinností od 1. srpna 2020 za nájemné ve výši 100.000 Kč/ rok,  které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o částku představující míru inflace,  za účelem provozování hostinské činnosti tím že, nájemce musí zajistit minimální provozní dobu v době pronájmu ledové plochy a dalších předem dojednaných akcí.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor – bufet na plaveckém bazénu v budově č. pop. 3965, ul. Obvodová v Kroměříži – č.  1134

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s xx, 767 01  Kroměříž  na pronájem nebytových prostor – bufet na plaveckém bazénu v budově č. p. 3965 v ulici Obvodová 3607 v Kroměříži včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. září 2020 za  nájemné ve výši 20.000 Kč/rok,  které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o částku představující míru inflace, za účelem provozování hostinské činnosti tím že, nájemce musí zajistit minimální provozní dobu podle rozsahu a času plavání veřejnosti a dalších předem domluvených akcí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 19/1 – ostatní plocha v k. ú. Vážany u Kroměříže, žádost xx  – č. 1135

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 19/1 – ostatní plocha v k. ú. Vážany u Kroměříže o výměře cca 100 m2 za účelem využití předzahrádky včetně stávajícího zpevněného parkovacího místa.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Tovačovského ul., NN – č. 1136

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 234/7  v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  uzemnění,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Tovačovského - kab. vedení NN, FAKO“  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč  na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Smlouva o realizaci stavby č. 20/2020 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1137

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 20/2020 „RD Paksi, p. č. 1470/2, k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 21/2020 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1138

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 21/2020 „Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 643/31 v k. ú. KM“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 22/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1139

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 22/2020 „Venkovní úpravy u RD“ mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 23/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1140

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 23/2020 „Novostavba RD, k. ú. Těšnovice, p. č. 228/3, 228/30, st. 319, okr. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 24/2020 mezi městem a xx – č. 1141

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 24/2020 „Novostavba rodinného domu Kroměříž, Horní Zahrady, p. č. 2398/1“ mezi městem Kroměříž a xx,  695 01 Hodonín, podle předložené zprávy.


Souhlas s výjimkou z počtu parkovacích míst  - č. 1142

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vydání souhlasu k povolení výjimky z počtu parkovacích míst pro stavbu s názvem „Skutečné provedení bytového domu 1194/15“ – ul. Gen. Svobody“, podle předložené zprávy.


Projednání žádosti o finanční příspěvek, žádost xx  – č. 1143

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

znalecký posudek č. 4915-095-2020 ve věci posouzení vlhkosti domu č. p. 807  v ul.  Kpt. Jaroše v Kroměříži, zhotovený společností STATIKUM s. r. o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, Brno, podle předložené zprávy

n e s c h v a l u j e

podíl na stavebních úpravách domu č. p. 807 v ul. Kpt. Jaroše v Kroměříži.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o souhlas s umístěním stavby na pozemku ČR – ÚZSVM (pozemek pod budovou Knihovny Kroměřížska) – č. 1144

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o souhlasu s umístěním stavby na pozemku ČR - ÚZSVM ze dne 03.09.2013,  podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž – poslední etapa“ – č. 1145

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž – poslední etapa" s uchazečem HARKO s. r. o., se sídlem: Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČO: 634 96 585, podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ část 1 VZ „Příprava území“ – Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy – č. 1146

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření smlouvy o dílo v dílčí části 1 – Příprava území veřejné zakázky s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“, a to s uchazečem „Sdružení firem VW WACHAL a. s. a GriToN CZ s. r. o., zkratkou S-VWGR, IČO: 255 67 225, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky  malého rozsahu „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany – projekční práce“ – č. 1147

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany – projekční práce“, a to s uchazečem FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 181 88 711, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany“ – č. 1148

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany“, a to s uchazečem Výtahy – Elektro Žižka spol. s r. o., se sídlem Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek,  IČO: 258 50 261, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka osobního vozidla nižší třídy“ – č. 1149

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Dodávka osobního vozidla nižší třídy" s uchazečem AUTOSHOP PAULUS, spol. s. r. o., se sídlem: Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž, IČO: 634 91 257, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“ – Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru dodavatele – č. 1150

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyloučení účastníka Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s  r. .o., se sídlem: Bořivojova 2421/17, Praha 3 130 00, IČO: 261 53 777  z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Restaurování sloupu nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“ podle předložené zprávy.

2.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření Smlouvy o dílo veřejné zakázky s názvem „Restaurování sloupu nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“, a to s uchazečem SOCHAŘI, v. o. s., se sídlem: Hodolanská 805/30, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 253 91 321, podle předložené zprávy.


Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži“ – č.  1151

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek pro akci „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži“, podle předložené zprávy


j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži“, zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec       náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Mgr. Jiří Pánek                náhradník: Miroslav Marinčák
Soňa Borková                 náhradník: Ing. Soňa Mertová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.


Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ – č. 1152

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříž, k zadávání veřejných zakázek včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek (jednotlivé dílčí smlouvy) na dodávku: „Nákup výpočetní techniky", podle předložené zprávy


j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky" zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:
Vratislav Krejčíř         náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Pavel Kopecký    náhradník: Bc. Jiří Sedláček
Jaroslav Dratva         náhradník: Bc. Michal Urban

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž – Miňůvky – č. 1153

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zpracování  projektové dokumentace stezky pro pěší a cyklistickou dopravu v lokalitě Kroměříž - Postoupky (Miňůvky)

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat  zpracování projektové dokumentace Stezky pro pěší a cyklistickou dopravu v lokalitě Kroměříž - Postoupky (Miňůvky)

termín: 30. 11. 2020
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová


Žádost osadního výboru Hradisko o vybudování multifunkčního hřiště – č. 1154

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zadat zpracování studie na realizaci hřiště v Hradisku

termín: 30. 6. 2020
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

 

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2019 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a SzmK, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 1155

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky dotčených účetních jednotek, tj. základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2019, podle předložené zprávy.

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a SzmK, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 1156

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 základních škol, mateřských  škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně: 
 
Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 112 043,07 Kč
- fond odměn              0,00 Kč         
- fond rezervní  112 043,07 Kč               

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 72 145,04 Kč
- fond odměn    22 145,04 Kč     
- fond rezervní  50 000,00 Kč
          
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 442 302,87 Kč
- fond odměn     71 000,00 Kč           
- fond rezervní  371 302,87 Kč  

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 45 128,82 Kč
- fond odměn      8 000,00 Kč              
- fond rezervní  37 128,82 Kč   

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 877 061,19 Kč
- fond odměn    500 000,00 Kč           
- fond rezervní  377 061,19 Kč .       

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 35 661,19 Kč
- fond odměn   13 000,00 Kč         
- fond rezervní  22 661,19 Kč  

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 60 868,00 Kč
- fond odměn    45 000,00 Kč       
- fond rezervní  15 868,00 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 154 248,28 Kč
- fond odměn      14 000,00 Kč                         
- fond rezervní  140 248,28 Kč       .

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 240 328,96 Kč
- fond odměn     23 000,00 Kč           
- fond rezervní  217 328,96 Kč      

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 98 642,62 Kč
- fond odměn                 0 Kč        
- fond rezervní  98 642,62 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 34 357,94 Kč 
- fond odměn    27 000,00 Kč          
- fond rezervní    7 357,94 Kč            .

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 184 959,32 Kč
- fond odměn     20 000,00 Kč  
- fond rezervní  164 959,32 Kč
         
Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 72 735,75 Kč
- fond odměn      10 000,00 Kč      
- fond rezervní    62 735,75 Kč        

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 192 111,56 Kč
- fond odměn      30 000,00 Kč     
- fond rezervní  162 111,56 Kč    

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 288 872,40 Kč
- fond odměn              0,00 Kč     
- fond rezervní  288 872,40 Kč  

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 27 338,44 Kč
- fond odměn            0,00 Kč
- fond rezervní  27 338,44 Kč

 

Odpisové plány na rok 2020 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a SzmK, p. o. zřizovaných městem – č. 1157

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisové plány na rok 2020 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy,

 s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby se základními školami, mateřskými školami, Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovními zařízeními města Kroměříže, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž, projednal a schválil případné změny v odpisovém plánu na rok 2020, podle předložené zprávy.


Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a SzmK, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 1158

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž,

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby se základními školami, mateřskými školami, Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovními zařízeními města Kroměříže, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž, projednal a schválil případné změny v plánech tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020, podle předložené zprávy.


Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Oskol, Kroměříž, p. o. do projektu – č. 1159

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se zapojením příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 3861, Kroměříž, do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

Žádost Centra služeb pro silniční dopravu o uzavření nové nájemní smlouvy – č. 1160

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Kroměříž, IČ 002 87 351, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž a Centrem služeb pro silniční dopravu, IČ: 708 98 219, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1,  na pronájem budovy č. p. 2646 - jiná stavba na pozemku p. č. st. 5639,  budovy bez č. p. - garáž na pozemku p. č. st. 5640, pozemku p. č. 5639 a st. 5640 - zastavěná plocha a nádvoří,   a p. č. 469/9 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,  vše v k. ú. Kroměříž na dobu určitou 5 let,  a to s účinností od 1. května 2020 do 1. května 2025 za výši nájemného 3.000 Kč měsíčně za účelem využití pozemků jako Dětské dopravní hřiště, podle předložené zprávy.


Dodatek ke smlouvě o užívání nemovitostí – č. 1161

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o užívání nemovitostí uzavřené mezi vlastníkem městem Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a uživatelem ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM Oblastní spolek Kroměříž, se sídlem Koperníkova 2646/1, Kroměříž, IČ 004 26 351, podle předložené zprávy.


Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2019 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1162

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku dotčené účetní jednotky, tj. Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2019, podle předložené zprávy.


Rozdělení  zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. zřizované městem Kroměříž – č. 1163

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přidělit zlepšený výsledek hospodaření Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž za rok 2019, ve výši 72.935 Kč, do rezervního fondu, podle předložené zprávy.


Schválení odpisového plánu Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na rok 2020 – č. 1164

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisový plán na rok 2020 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby se Sociálními službami města Kroměříže, p. o. projednal a schválil případné změny v odpisovém plánu na rok 2020, podle předložené zprávy.


Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24  Kroměříž – č. 1165

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby se Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž projednal a schválil případné změny v tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2020, podle předložené zprávy.

 

Schválení rozpočtu na rok 2020 zřízené p. o. – Sociálních služeb města Kroměříže – č. 1166

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2020 zřízené příspěvkové organizaci a to Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Změna soustavy závazných ukazatelů č. 1 zřízené p. o. Sociálních služeb města Kroměříže – č. 1167

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

soustavu závazných ukazatelů na rok 2020 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

2.
a)
zřizovatel přistupuje pro níže uvedené služby k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které je v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020, v platném znění, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020- 2022, v platném znění a s podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji schválenými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2019, č. usnesení 0615/Z20/19.

Pověření se vztahuje k těmto službám:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - pobytová služba - číslo identifikátoru: 1254323
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - Odlehčovací pobytová služba - číslo identifikátoru 1936483
Domov se zvláštním režimem Strom života - pobytová služba - číslo identifikátoru 4644158
Domov pro seniory U Moravy - pobytová služba - číslo identifikátoru 5115374
Sociálně terapeutické dílny Hanáček - ambulantní služba - číslo identifikátoru 5389049
Podpora samostatného bydlení - terénní služba - číslo identifikátoru 5869488
Denní stacionář - ambulantní služba - číslo identifikátoru 6962438
Domov se zvláštním režimem U Moravy - pobytová služba - číslo identifikátoru 8827041
Domov se zvláštním režimem Vážany - pobytová služba - číslo identifikátoru 9444030
Domov pro seniory U Kašny - pobytová služba - číslo identifikátoru 9606164
Domov pro seniory Vážany - pobytová služba - číslo identifikátoru 9987041

b)
Zřizovatel přistupuje pro níže uvedenou službu k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které je v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, v platném znění, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2019, v platném znění. Přílohou Akčního plánu pro rok 2019 je dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje. Pověření je také v souladu s podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, v platném znění a s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 schváleným Radou Zlínského kraje dne 17. 9. 2018, č. usnesení 0730/R23/18.

Pověření se vztahuje k této službě:

Odlehčovací služba Chůvičky - terénní služba - číslo identifikátoru 4262895

c)
výše příspěvku na přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů má hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Poskytnutí této části příspěvku zakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.


Metodický pokyn k přepravě osob se zdravotním postižením a seniorů   - č. 1168

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

metodický pokyn k přepravě osob se zdravotním postižením a seniorů poskytovaných Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

zánik smlouvy o poskytování služeb Senior taxi uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Realizace veřejné zakázky „Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – SSKM“ – č. 1169

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

realizaci veřejné zakázky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – SSKM, na vzdělávací aktivity podpořené z projektu Operační program zaměstnanost - Inovativní přístup k práci s osobami s diagnostikovanou demencí v Kroměříži, podle předložené zprávy.


Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2019 Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříž, p. o. města Kroměříže – č. 1170

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
účetní závěrku Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  k rozvahovému dni 31. 12. 2019, podle předložené zprávy

2.
účetní závěrku Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2019, podle předložené zprávy.


Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 1171

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného  výsledku hospodaření za rok 2019 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně: 

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí 1.132.718,64 Kč
- fond odměn                               0      Kč         
- fond rezervní                 1 132 718,64 Kč               
Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2019 činí  334.025,92 Kč
- fond odměn                    134.025,92  Kč     
- fond rezervní                   200 000      Kč


Odpisové plány Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 1172

Rada města Kroměříže

s c h v a l u j e

odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2020, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů), Městskému úřadu Kroměříž, odboru kultury a cestovního ruchu, aby projednal a schválil s Domem kultury v Kroměříži, p. o. a Knihovnou Kroměřížska, p. o. případné změny v tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2020.

 

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020  Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 1173

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž

s v ě ř u j e
 
dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů), Městskému úřadu Kroměříž, odboru kultury a cestovního ruchu, aby projednal a schválil s Domem kultury v Kroměříži, p. o. a Knihovnou Kroměřížska, p. o. případné změny v tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2020.
 

Problematika úhrady dodávky projekční techniky pro Klub Starý pivovar – č. 1174

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uhrazení dodávky projekční techniky podle „Cenové kalkulace – Projekční technika“ pro Klub Starý pivovar, zaslané dne 18. března 2020 starostovi města Kroměříže e-mailem od pana Petra Zbožínka, protože dané zboží nebylo nikdy objednáno ani převzato  městem Kroměříž ani Domem kultury v Kroměříži, p. o.


Pořízení mobilního zastřešeného pódia – č. 1175

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucí odboru investic vypsat veřejnou zakázku na pořízení mobilního zastřešeného pódia, podle předložené zprávy

termín: 15. 5. 2020
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová


Žádost Umělecké iniciativy Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1176

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  rozpočtové opatření ve výši 90.000  Kč pro Uměleckou iniciativu Kroměříž  z. s. na realizaci XXXI. FESTIVALU  FORFEST  CZECH
REPUBLIC 2020.


Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné  události – č. 1177

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prominutí místního poplatku za umístění restauračních zahrádek v souvislosti se šířením viru SARS-Co V-2 do 31.10.2020.

 

Nové termíny svatebních obřadů v roce 2020 – č. 1178

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nové doplněné termíny svatebních obřadů v roce 2020, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže