Usnesení z 43. schůze Rady města Kroměříže

| 10.04.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 43. schůze Rady města Kroměříže konané 6. dubna 2020


Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Arény a bufetů n a jednotlivých sportovištích v rámci SzmK, p. o., mimo koupaliště Bajda – č. 1126

Rada města Kroměříže po projednání

1.
b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení smlouvy s xx,  IČ: 644 24 383, 767 01  Kroměříž uzavřené dne 31.07.2019 na pronájem nebytových prostor restaurace Arény na zimním stadionu v Kroměříži na ulici Obvodová č. p. 3474 včetně bufetů, a to:

• bufet u tenisových kurtů za zimním stadionem na parc. č. 1104/38 v k. ú. Kroměříž
• bufet v tělocvičně Slavia na ulici Kotojedská č. p. 2590 v Kroměříži
• bufet na plaveckém bazénu v budově č .p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži
• dva bufety na fotbalovém hřišti na ulici Obvodová 3607 v Kroměříži

za účelem provozování hostinské činnosti dohodou, a  to ke dni 01. 04. 2020

2.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Arény na zimním stadionu v Kroměříži na ulici Obvodová č .p. 3474 včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství s tím, že budoucí nájemce musí zachovat provoz hostinské činnosti v rozsahu minimální provozní doby Po-Pá 10:30-22.30 v době pronájmu ledové plochy So-Ne 8.00-22:30,  dále musí zajistit u předem dojednaných akcí rozšíření provozní doby, uchazeč o pronájem musí doložit příslušné živnostenské oprávnění a výpis z obchodního rejstříku k danému předmětu podnikání – hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

3.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet u tenisových kurtů za zimním stadionem na parc. č. 1104/38 v k. ú. Kroměříž včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství s tím, že budoucí nájemce musí zajistit provozní dobu dle obsazenosti kurtů, dále musí zajistit u předem dojednaných akcí rozšíření provozní doby, uchazeč o pronájem musí doložit příslušné živnostenské oprávnění a výpis z obchodního rejstříku k danému předmětu podnikání – hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

4.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet v tělocvičně Slavia na ulici Kotojedská č. p. 2590 v Kroměříži včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství s tím, že budoucí nájemce musí zajistit minimální provozní dobu v závislosti na basketbalových zápasech a dalších pořádaných akcích, dále musí zajistit u předem dojednaných akcí rozšíření provozní doby, uchazeč o pronájem musí doložit příslušné živnostenské oprávnění a výpis z obchodního rejstříku k danému předmětu podnikání – hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

5.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet na plaveckém bazénu v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství s tím, že budoucí nájemce musí zajistit minimální provozní dobu dle rozsahu a času plavání veřejnosti, dále musí zajistit u předem dojednaných akcí rozšíření provozní doby, uchazeč o pronájem musí doložit příslušné živnostenské oprávnění a výpis z obchodního rejstříku k danému předmětu podnikání – hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

6.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – bufet 1 a bufet 2 na fotbalovém hřišti na ulici Obvodová 3607 v Kroměříži včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství s tím, že budoucí nájemce musí zajistit minimální provozní dobu v závislosti od pořádání fotbalových turnajů a zápasů, dále musí zajistit u předem dojednaných akcí rozšíření provozní doby, uchazeč o pronájem musí doložit příslušné živnostenské oprávnění a výpis z obchodního rejstříku k danému předmětu podnikání – hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

 

Elektronický nástroj na správu grantů a dotací – č. 1127

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

na základě realizace krizových opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, kdy je potřeba eliminovat osobní kontakt i papírovou komunikaci s občany. Schvaluje pořízení elektronického nástroje Grantys od obecně prospěšné společnosti Partnerství o. p. s., který bude sloužit pro elektronickou správu žádostí, elektronickou komunikaci s žadateli/příjemci, elektronické odeslání žádostí a získání informací o žádosti.

1.
u k l á d á

odboru informačních technologií  zajistit uzavření smlouvy a uhrazení smluvní částky z rozpočtu odboru informačních technologií, podle předložené zprávy

2.
u k l á d á

právnímu odboru plnění a správu grantů a dotačních titulů v elektronickém nástroji GRANTYS.

 

     Mgr. Jaroslav Němec                   Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže