Usnesení z 41. schůze Rady města Kroměříže

| 03.04.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

ze 41. schůze Rady města Kroměříže konané 31. března 2020

 

Poskytování úklidových služeb – č. 1108

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smluv o poskytování úklidových služeb mezi městem  Kroměříž  a společností Kroměřížské technické služby s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,  podle předložené  zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže