Usnesení z 40. schůze Rady města Kroměříže

| 02.04.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í


ze 40. schůze Rady města Kroměříže konané 26. března 2020


Bytové záležitosti – č. 1082

A)
r u š í
1.
část usnesení č. 934 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 30.ledna 2020, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
2.
část usnesení č. 934 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 30. ledna 2020, jímž byl schválen pronájem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži  xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
3.
část usnesení č. 934 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 30. ledna 2020, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e
1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 26 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.10.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.10.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.07.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)
s c h v a l u j e
1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
s c h v a l u j e
1.
pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s ss, a to na dobu určitou od 01.04.2020 do 30.06.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou s tím, že v případě uvolnění bytu v témže domě bude xx nabídnut menší byt o velikosti 0+1

E)
s c h v a l u j e
1.
pronájem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

F)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to od 01.05.2020 na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky, že současný nájemce bytu xx uvolní byt dohodou. xx není ze zdravotních důvodů schopna zvládnout změnu sociální služby v rámci transformace, a vrátí se zpět do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka.

G)
r u š í

bod E) odst. 2 v usnesení č. 997 z 36. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2020 v plném znění
text
dohodu o společném nájmu bytu

Kroměřížské technické služby, zastoupené Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti Kroměřížských technických služeb s.r.o. se sídlem Kaplanova 2959, Kroměříž
(dále pronajímatel)   
                                                                                                           a
xx, bytem Lutopecká 1411, Kroměříž
                                                                                                           a
xx, bytem Lutopecká 1411, Kroměříž

byt č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1411 na Lutopecké ul. v Kroměříži, jehož nájemcem je v současné době xx, bude od 27. února 2020 ve společném nájmu xx.

Podmínkou platnosti této dohody je její schválení Radou města Kroměříže dne 27. února 2020.


H)
n e s c h v a l u j e

dohodu o společném nájmu bytu č. 30 o vel. 1+1 v  domě č. pop. 1411 na Lutopecké ul. v Kroměříži uzavřenou s Kroměřížskými technickými službami,s. r. o.,  zastoupené Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti Kroměřížských technických služeb s.r.o.
(dále pronajímatel)                                                                                           
                                                                                                    a
xx, bytem Lutopecká 1411, Kroměříž
                                                                                                    a
xx, bytem Lutopecká 1411, Kroměříž

jejíž podmínkou platnosti této dohody bylo schválení Radou města Kroměříže dne 27. února 2020


Ch)
s c h v a l u j e

domovní řád - zásady řádného užívání bytů a společných prostor bytových domů ve vlastnictví města Kroměříže

 

Finanční transfer pro Českou provincii Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de  Paul – č. 1083

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí  finančního transferu ve výši 30.000 Kč pro Českou provincii Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul - Nemocnici Milosrdných sester, z rezervy na mimořádné výdaje krizového štábu, podle předložené zprávy

2.
veřejnoprávní smlouvu  pro Českou provincii Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul - Nemocnici Milosrdných sester, se sídlem Malý Val 1553, PSČ 767 01, Kroměříž, IČ 004 06 481, na částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s opatřením k zamezení šíření nákazy  COVID-19, podle předložené zprávy.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž -  č. 1084

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   částí pozemku parc. č. 446/1   -  zahrada   o výměře cca  1.580 m²   v k. ú.  Kroměříž    a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., K Terezovu – k. smyčka – č. 1085

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  601/73   v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  K Terezovu - k. smyčka, Strapáková “  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši     1.000 Kč  na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3303 v ul. U Sýpek v Kroměříži – č. 1086

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností VINITIS, s. r. o., IČ: 281 80 542,  Na Dědinách 1072/18, 140 00  Praha 4, zastoupené Mgr. Františkem Fuksou, Broskvová 4137, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3303 v  ulici U Sýpek o celkové výměře 134,90 m2, a to:

a)
nebytový prostor – celkem 106,9 m2
č. 1 prodejna 57,9 m2
č. 2 přípravna 18,6 m2
č. 3 chladicí box 7,9 m2
č. 4 sklad  3,6 m2
č. 5 příjem zboží 9,6 m2
č. 6 WC  1,3 m2
č. 7 předsíň  1,8 m2
č. 8 kancelář             5,2 m2
č. 9 jádro  1,0 m2

b) 
nebytový prostor – celkem 28 m2
č. 1 prodejna  17,0 m2
č. 2 sklad    7,0 m2
č. 3 soc. zařízení   4,0 m2

s účinností od  1. května 2020 na dobu pěti let, s pětiletou opcí,  za výši ročního nájmu 60.000 Kč za účelem – maloobchodní a velkoobchodní prodej vína.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1087

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2762/1 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 50 m2 za účelem zahrádky.

 

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy se společností Czech Outdoor, s. r. o. – č. 1088

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 11.08.2016 se společností Czech Outdoor, s. r. o., IČ: 241 99 427 se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4 Krč na pronájem části pozemku parc. č. 1453 v k. ú. Bílany za účelem umístění reklamního zařízení, a to dohodou ke dni 31.03.2020, ostatní podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 14/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č.  1089

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 14/2020 „Stavební úpravy a dostavba nemovitosti č. p. 670 Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, bytem Blatnička 143, 696 71, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 15/2020 mezi městem Kroměříž a společností Mičíková s. r. o. – č. 1090

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 15/2020 „Stomatologická ordinace“ mezi městem Kroměříž a společností Mičíková s. r. o., Husovo nám. 426/3, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 16/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1091

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 16/2020 „Přístavba rodinného domu parc. č. st. 4333 a parc. č. 827, k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 17/2020 mezi městem Kroměříž a xx - č.  1092

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 17/2020 „Novostavba RD – Horní Zahrady“ mezi městem Kroměříž a xx 768 23 Břest, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 18/2020 mezi městem Kroměříž a EKOPPA, s. r. o. – č. 1093

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2020 „Zateplení objektu Myslivna“ mezi městem Kroměříž a společností EKOPPA, s. r. o., Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy, při zachování stávajícího vzhledu.


Smlouva o realizaci stavby č. 19/2020 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1094

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2020 „Sjezd k RD, parcela č. st. 1798, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (ROZ Kroměříž – Dolní Zahrady, p. č. 1566/30, STL plynovod a přípojky) – č. 1095

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800085638_2/BVB uzavřené dne 14. 3. 2017 mezi městem Kroměříž a společností  GasNet, s. r. o., se sídlem  Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, podle předložené zprávy.

 

Informativní zpráva – přehled výše měsíčního nájmu z nebytových prostor v majetku města Kroměříže – č. 1096

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

odklad splátek subjektům, které mají uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory ve vlastnictví města Kroměříže za účelem provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění,  a to od 1. dubna 2020 do doby ukončení  nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s pandemií koronaviru v České republice (označovaného jako SARS CoV2) a které byly přímo dotčeny omezením provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

2.
u k l á d á

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Domu kultury v Kroměříži, p. o. a Sportovním zařízením města Kroměříže, p. o., bez zbytečného odkladu informovat nájemce o odkladu splátek nájemného podle bodu 1.


Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany“ – č. 1097

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci „Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany“, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    
komise:                                     
Mgr. Vít Peštuka
Ing. Soňa Mertová
Ing. Martina Vybíralová

náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Radovan Klabal
Soňa Borková

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“ – č. 1098

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na projekční práce k akci „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na projekční práce k akci „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:  
komise:                                     
Mgr. Vít Peštuka
Ing. Soňa Mertová
Ing. Martina Vybíralová

náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Radovan Klabal
Soňa Borková

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava skeletového ciferníku věžních hodin objektu radnice v Kroměříži“ – č. 1099

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava skeletového ciferníku věžních hodin objektu radnice v Kroměříži“ s uchazečem Daniel Macháč - HODINÁŘ, se sídlem: Nerudova 4, 795 01 Rýmařov, IČO: 731 40 805, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Přístřešek sportovního areálu Postoupky“ – č. 1100

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Přístřešek sportovního areálu Postoupky" s uchazečem AB stavby s. r. o., se sídlem: Košíky 78, 687 04, IČO: 255 24 232, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup dvou ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel“ – č. 1101

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření kupní smlouvy v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Nákup dvou ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel“ s uchazečem MOVIBIO s. r. o., Zahradní 132, 750 02 Bochoř, IČO: 286 24 319, podle předložené zprávy.


Miniokružní křižovatka Havlíčkova x Albertova – č. 1102

Rada města Kroměříže po projednání

u s t u p u j e

od záměru vybudování a zpracování projektové dokumentace minikruhového objezdu s názvem „Křižovatka Havlíčkova – Albertova, zpracování projektové dokumentace“.


Žádost o převod finančních prostředků roku 2019 do roku 2020 na činnost KROK o. p. s. – č. 1103

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převod finančních prostředků roku 2019 v celkové výši 127.517,80 Kč a jeho využití na činnosti KROK o. p. s. v roce 2020.

 

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže dne 26. února 2020 – č. 1104

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise ze dne 26. 2. 2020, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

1.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení dopravní značky V 12c – Zákaz zastavení podél kontejnerů v křiž. U Klimešů
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2020

2.
zajistit ořezání stromu pro zlepšení rozhledu v křižovatce Stavbařů x Na Dílech, zajistit návrh a realizaci V 4 – Vodící čára + symbol VDZ P 4 - Dej přednost v jízdě na vozovku, stávající DZ P 4 - Dej přednost v jízdě (od cihelny) vyměnit za novou v základní velikosti
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2020

3.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení dopravní značky V 12c – Zákaz zastavení v křiž. ul. Požárníků x bez názvu /křižovatka tvaru „T“/
zodpovídá Lambert Hanzal, termín: 30. 7. 2020)

4.
zajistit ořezání stromů a keřů pro zlepšení rozhledu v křižovatce Zahradní x Osvoboditelů
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2020

5.
pokračovat v projektování a realizaci stavební úpravy k rozšíření parkovacích míst v ul. Peřinkova. RMK schválila realizaci na 33. schůzi RMK dne 2. května 2016
zodpovídá Ing. Simona Prečanová

6.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení hranice křižovatky V 5 – Příčná čára souvislá v křižovatce Oskol x Spáčilova
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2020

7.
zahájit jednání se Zlínským krajem ve věci možné realizace výstavby  okružní křižovatky Tovačovského x Spáčilova x Komenského náměstí
zodpovídá Ing. Simona Prečanová

8.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci osazení A 12 – Děti + B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost (30) v Postoupkách v celém úseku od školky po dětské hřiště + VDZ se symbolem A 12 u školky v obou směrech jízdy
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2020

9.
přemístění informativního měřiče rychlosti na ul. Soudní z ul. Moravská před budovu soudu ve směru jízdy od ul. Gen. Svobody
zodpovídá Mgr. Libor Kubiš
termín: po nové kalibraci měřiče

10.
zpracování PD pro stavební úpravu zvýšení stávajícího přechodu pro chodce v  ul. Moravcova zodpovídá Ing. Soňa Mertová

11.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci doplnění dopravní značky IP 2 – Zpomalovací práh (vlevo ve směru jízdy) v  ul. Moravcova
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2020

12.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení V 12c – Zákaz zastavení v křižovatce + 5 m naproti vjezdu k prodejnám (HARKO) v  ul. Mánesova
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 7. 2020

u k l á d á

vedoucím odborů služeb, regionálního rozvoje, investic a řediteli městské policie zajistit realizaci shora uvedených úkolů


n e s c h v a l u j e

a)
vyznačení V 12c – Zákaz zastavení v křižovatce Polní x Na Dílech

b)
vyznačení V 12c – Zákaz zastavení + V 6a – Příčná čára souvislá v křižovatce Osvoboditelů x U Klimešů
c)
osazení dopravního zrcadla na křiž. Zahradní x Osvoboditelů

d)
zjednosměrnění ul. U Sýpek v úseku ZŠ U Sýpek

e)
osazení dopravního zrcadla na křiž. v obci Drahlov (u zastávky BUS)

f)
snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h v ulicích Dolnozahradská, Ovocná, Braunerova

g)
vyhrazení parkovacích míst pro zaměstnance ZŠ Sýpky na komunikacích v blízkosti ZŠ

h)
zvýšení přechodů pro chodce - stavební úpravou v ul. Spáčilova

ch)
rozšíření ul. Spáčilova o odbočovací pruh ve výjezdu na ul. Tovačovského

 

Opatření v cyklodopravě – 2. část – č.  1105

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci níže uvedených  řešení dopravního značení v cyklodopravě 
• Dělená stezka – most
• Dělená stezka – nádraží
• Dělená stezka Vejvanovského
• Cyklopruh – Gorkého
• Cyklopruh - kruhový objezd Velehradská
• Cyklopruh + parkování - Na Lindovce
• Cyklopruh - Velehradská 1. část
• Cyklopruh - Velehradská 2. část
• Cyklopiktogramy + parkování – Koperníkova
• Smíšená stezka – Havlíčkova
• Smíšená stezka – Obvodová
• Smíšená stezka – Tovačovského
• Cyklopruhy, cyklopiktogramy a smíšené stezky - Z Kotojed/Kotojedské do centra

s c h v a l u j e

zadání zpracování investičního záměru chodníku ulice Talichova

s c h v a l u j e

zadání studie proveditelnosti – návrh  řešení ulice Gen. Svobody

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje a odboru služeb zajistit přípravu a realizaci  schválených konkrétních řešení dopravního značení v cyklodopravě  v souladu s usnesením č. 833,  29. RMK ze dne 27. 11. 2019
termín: 31. 12. 2020
zodpovídá: Lambert Hanzal

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování investičního záměru chodníku ulice Talichova

termín: 31. 12. 2020
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování studie proveditelnosti  řešení ulice Gen. Svobody

termín: 31. 12. 2020
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová


Souhrnná inventarizační zpráva za rok 2019 – č. 1106

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

souhrnnou inventarizační zprávu za rok 2019,  podle předložené zprávy.


Schválení dotací – I. výzva 2020 -  č. 1107

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotací na provoz a činnost k žádostem do 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 takto:

PROVOZ A ČINNOST

 

 

 

Rozdělení dotací I. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města  a partnerská města

číslo žádosti

požadavek

dotace

Fotoklub DK Kroměříž, z. s.

90/01/20/1

16 000 Kč

11 200 Kč

Hanácké sóbor Kroměříž, z. s.

113/01/20/1

22 000 Kč

22 000 Kč

Klub amatérského filmu Kroměříž z. s.

26/01/20/1

8 600 Kč

8 600 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

36/01/20/1

46 000 Kč

32 200 Kč

Moravští Madrigalisté z. s.

83/01/20/1

30 000 Kč

15 000 Kč

Pěvecký sbor Moravan Kroměříž

6/01/20/1

42 000 Kč

33 600 Kč

Sbor uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži

1/01/20/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska

106/01/20/1

15 000 Kč

9 000 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

189 600 Kč

136 600 Kč

 

 

 

 

Komise sportovní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Lukostřelba Kroměříž z. s.

110/01/20/1

40 000 Kč

9 700 Kč

M Dance Crew KM Junior, z. s.

98/01/20/1

30 000 Kč

10 200 Kč

MRS z. s., p. s. Kroměříž

44/01/20/1

24 000 Kč

5 800 Kč

Pionýr, z. s. - Pionýrské centry Kroměříž

66/01/20/1

35 000 Kč

8 500 Kč

Pionýr, z.s. - 2. pionýrská skupina J. Fučíka

64/01/20/1

15 000 Kč

3 600 Kč

SFK Kozel, z. s.

24/01/20/1

50 000 Kč

19 500 Kč

Ski Team Chřiby

67/01/20/1

15 000 Kč

3 600 Kč

Studio Activity Kroměříž, z. s.

118/01/20/1

10 000 Kč

2 400 Kč

TEFO Bílany, z. s.

12/01/20/1

7 000 Kč

2 300 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

226 000 Kč

65 600 Kč

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Centrum pro seniory Zachar

88/01/20/1

16 000 Kč

6 500 Kč

Hospic na svatém Kopečku

119/01/20/1

25 000 Kč

14 500 Kč

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.

96/01/20/1

33 000 Kč

13 500 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami

108/01/20/1

4 200 Kč

1 500 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO 1 Kroměříž

8/01/20/1

3 100 Kč

1 500 Kč

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kroměříž

116/01/20/1

4 000 Kč

1 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

85 300 Kč

38 500 Kč

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Spolek Barbořice

48/01/20/1

3 300 Kč

3 300 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

3 300 Kč

3 300 Kč

 

b)
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na provoz a činnost v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy,


c)
neschvaluje poskytnutí dotací na provoz a činnost k žádostem do 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

PROVOZ A ČINNOST

 

 

 

Nepodpořené žádosti I. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Komise pro kulturu, cestovní ruch . . .

číslo žádosti

požadavek

dotace

Švabinského kruh přátel výtvarného umění, z.s.

59/01/20/1

14 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

14 000 Kč

0 Kč

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Aeroklub Kroměříž z. s.

68/01/20/1

50 000 Kč

0 Kč

Kuželkářský klub Kroměříž z. s.

117/01/20/1

40 000 Kč

0 Kč

Lakros klub Kroměříž z. s.

56/01/20/1

15 000 Kč

0 Kč

SARS - Spolek Aktivních Rekreačních Sportovců, z. s.

60/01/20/1

25 000 Kč

0 Kč

SH ČMS - SDH Kroměříž

112/01/20/1

20 825 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

150 825 Kč

0 Kč

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž, z. s.

100/01/20/1

10 500 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

10 500 Kč

0 Kč

 

d)
neschvaluje poskytnutí dotací na akce k žádostem do 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

Rozdělení dotací I. výzva 2020

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

Komise pro kulturu,cestovní ruch, prezentaci města  a partnerská města

číslo žádosti

požadavek

Art Collegium 2002 Kroměříž

29/02/20/1

20 000 Kč

Český svaz pro film a video z.s.

62/02/20/1

20 000 Kč

Fotoklub DK Kroměříž, z. s.

91/02/20/1

20 000 Kč

Hanácké sóbor Kroměříž, z. s.

114/02/20/1

10 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

37/02/20/1

27 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

41/02/20/1

10 000 Kč

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

86/02/20/1

15 000 Kč

Moravští Madrigalisté z. s.

84/02/20/1

23 000 Kč

Pěvecký sbor Moravan Kroměříž

4/02/20/1

30 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

54/02/20/1

10 000 Kč

Spolek přátel při SPgŠ Kroměříž

42/02/20/1

45 000 Kč

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska

107/02/20/1

35 000 Kč

Mgr. Šanda Mílan

43/02/20/1

30 170 Kč

Zachar - škola pro život, z.s .

99/02/20/1

14 000 Kč

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

309 170 Kč

 

 

 

Komise sportovní

číslo žádosti

požadavek

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s.

115/02/20/1

6 000 Kč

Aeroklub Kroměříž z. s.

69/02/20/1

9 900 Kč

Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně

55/02/20/1

40 000 Kč

Dětský sportovní klub Dráček z. s.

10/02/20/1

7 000 Kč

Dohnálek Václav

74/02/20/1

27 748 Kč

Junák - středisko Polárka Kroměříž, z. s.

95/02/20/1

49 350 Kč

Junák - středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.

15/02/20/1

2 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z.s.

41/02/20/1

10 000 Kč

KOB Směr Kroměříž

51/02/20/1

10 000 Kč

Lukostřelba Kroměříž z. s.

111/02/20/1

25 000 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

77/02/20/1

15 000 Kč

Mažoretky Infinity z. s.

73/02/20/1

45 000 Kč

MRS z. s., p. s. Kroměříž

46/02/20/1

48 000 Kč

Nohejbalový klub Bajda

20/02/20/1

12 000 Kč

Okresní myslivecký spolek Kroměříž

58/02/20/1

10 000 Kč

Pionýr, z. s. - 2. pionýrská skupina J. Fučíka Kroměříž

65/02/20/1

24 500 Kč

SARS - Spolek Aktivních Rekreačních Sportovců, z. s.

61/02/20/1

25 000 Kč

SK neslyšících Kroměříž z. s.

47/02/20/1

14 000 Kč

SH ČMS - SDH Bílany

75/02/20/1

11 000 Kč

SH ČMS - SDH Postoupky

3/02/20/1

18 000 Kč

SH ČMS - SDH Trávník

108/02/20/1

5 000 Kč

TC Bajda Kroměříž z. s.

39/02/20/1

38 000 Kč

TEFO Bílany, z. s.

13/02/20/1

5 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž

71/02/20/1

20 000 Kč

TJ. Sokol Kroměříž

28/02/20/1

49 000 Kč

TJ. Sokol Postoupky

2/02/20/1

25 000 Kč

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

23/02/20/1

18 000 Kč

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

558 498 Kč

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž, z. s.

101/02/20/1

4 000 Kč

Centrum pro seniory Zachar

89/02/20/1

2 500 Kč

Charita Kroměříž

32/02/20/1

30 000 Kč

Charita Kroměříž

33/02/20/1

20 000 Kč

Charita Kroměříž

34/02/20/1

22 900 Kč

Junák - stř. Mirka Svobody Kroměříž, z. s.

15/02/20/1

20 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

41/02/20/1

31 200 Kč

OS ČČK Kroměříž

79/02/20/1

23 600 Kč

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.

97/02/20/1

14 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

164 200 Kč

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

Český svaz včelařů, z. s. ZO Kroměříž

30/02/20/1

6 500 Kč

Spolek Barbořice

49/02/20/1

12 850 Kč

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

19 350 Kč

 

 

 

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

číslo žádosti

požadavek

Evropský parlament mládeže v ČR, z. s.

35/02/20/1

20 000 Kč

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

80/02/20/1

24 000 Kč

 

 

 

KOMISE PRO VÝCHOVU A CELOŽIVOT.VZDĚL.CELKEM

 

44 000 Kč

 

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kroměříže

a)
schválit poskytnutí dotací na provoz a činnost k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

 

 

PROVOZ A ČINNOST

 

 

 

Rozdělení dotací I. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

4/01/20/1

162 500 Kč

113 750 Kč

Říše loutek Kroměříž, z. s.

11/01/20/1

60 000 Kč

60 000 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

222 500 Kč

173 750 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

KOB Směr Kroměříž  z. s.

50/01/20/1

77 000 Kč

18 700 Kč

Dětský sportovní klub Dráček z. s.

9/01/20/1

120 000 Kč

58 500 Kč

Junák - středisko Polárka Kroměříž z. s.

94/01/20/1

82 950 Kč

24 200 Kč

Junák - středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.

14/01/20/1

80 000 Kč

23 400 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

76/01/20/1

160 000 Kč

39 000 Kč

Mažoretky Infinity z. s.

72/01/20/1

70 000 Kč

20 400 Kč

Mažoretky J. Pavlíčkové z. s.

16/01/20/1

202 100 Kč

49 200 Kč

MRS z. s., p. s. Kroměříž

45/01/20/1

62 000 Kč

15 100 Kč

Nohejbalový klub Bajda

19/01/20/1

100 000 Kč

24 300 Kč

SHM Klub Kroměříž z. s.

63/01/20/1

100 000 Kč

34 100 Kč

TC Bajda Kroměříž z.s.

38/01/20/1

70 000 Kč

34 100 Kč

TJ Těšnovice

93/01/20/1

189 000 Kč

82 900 Kč

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

22/01/20/1

120 000 Kč

29 200 Kč

Volejbal Kroměříž, z. s.

87/01/20/1

82 500 Kč

32 100 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

1 515 550 Kč

485 200 Kč

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Charita Kroměříž - domácí zdravotní péče

31/01/20/1

100 000 Kč

58 500 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

40/01/20/1

140 000 Kč

35 000 Kč

Korálky Kroměříž z. s.

18/01/20/1

119 000 Kč

41 000 Kč

OS ČČK Kroměříž

78/01/20/1

66 300 Kč

27 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

425 300 Kč

161 500 Kč

 

 

 


b)
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací na provoz a činnost na rok 2020, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy,

c)
neschválit poskytnutí dotací na provoz a činnost  k žádostem nad 50.000 Kč v  rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

PROVOZ A ČINNOST

 

 

 

Nepodpořené žádosti I. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

0 Kč

0 Kč

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z. s.

81/01/20/1

140 000 Kč

0 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž

70/01/20/1

125 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

265 000 Kč

0 Kč

 

d)
neschválit poskytnutí dotací na akce k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

Rozdělení dotací I. výzva 2020

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

ANGLE Promotion, s.r.o.

105/02/20/1

200 000 Kč

Collegium musicale z. s.

25/02/20/1

88 000 Kč

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

5/02/20/1

173 900 Kč

Klub amatérského filmu Kroměříž

27/02/20/1

60 000 Kč

Kroměřížská dráha, z. s.

53/02/20/1

91 000 Kč

Kulturní Morava z. s.

52/02/20/1

70 000 Kč

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

57/02/20/1

90 000 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

85/02/20/1

89 000 Kč

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

661 900 Kč

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

KST Swing Kroměříž, z. s.

82/02/20/1

60 000 Kč

Mažoretky J. Pavlíčkové z. s.

17/02/20/1

157 400 Kč

Prachem Svatební cesty z. s.

21/02/20/1

80 000 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž z. s.

92/02/20/1

200 000 Kč

TK Henzély - Swing z. s.

103/02/20/1

252 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

749 400 Kč

 

 

 

  

e)
neschválit dotaci na provoz a činnost k žádosti č. 102/01/20/1 pro TK Henzély - Swing z. s. ve výši 93.600 Kč

f) schválit  dotaci na provoz a činnost k žádosti č. 104/01/20/1 pro Taneční studio Henzély z. s. ve výši 71.300 Kč.

 

  Mgr. Jaroslav Němec                Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže