Usnesení z 39. schůze Rady města Kroměříže

| 25.03.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 39. schůze Rady města Kroměříže konané 18. března 2020

 

Nařízení města Kroměříže č. 3/2020 – č. 1080


Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 3/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru, podle předložené zprávy.

 

Finanční příspěvek pro Kroměřížskou nemocnici, a. s. – č. 1081

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí  finančního transferu ve výši 50.000 Kč pro Kroměřížskou nemocnici a.s., z rezervy na mimořádné výdaje krizového štábu, podle předložené zprávy

2.
veřejnoprávní smlouvu  pro Kroměřížskou nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, Kroměříž, IČ 276 60 532, na částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s opatřením k zamezení šíření nákazy  COVID-19, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                       Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže