Usnesení z 37. schůze Rady města Kroměříže

| 06.03.2020 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 37. schůze Rady města Kroměříže konané 4. března 2020

 

Vyřízení námitek ze dne 2. 3. 2020 a Rozhodnutí zadavatele o námitkách ve věci veřejné zakázky „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova" – č. 1044

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění vyřízení námitek a rozhodnutí zadavatele o námitkách ve věci veřejné zakázky „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova", podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž“ – č. 1045

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření smlouvy o dílo v rámci otevřeného řízení (nadlimitní režim) na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž“ a to s uchazečem ENERGO CHOCEŇ, s. r. o., se sídlem: Nádražní 631, 565 0 Choceň, IČO: 259 32 420, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                        Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže             místostarosta města Kroměříže