Usnesení z 36. schůze Rady města Kroměříže

| 05.03.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 36. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2020

 

Bytové záležitosti – č. 997

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to o na dobu určitou - do 30.06.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvlášního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživtelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - do 30.06.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Věrou Krbcovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.05.2020.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.05.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou


B)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 5 o vel.0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.05.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
9.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.05.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou


C)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.05.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
za podmínky, že paní xx ukončí nájem bytu č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou
2.
xx
byt č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou
3.
xx
byt č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradník:
xx


D)
r u š í

bod D) v usnesení č. 934 z 33. schůze RMK konané 30. ledna 2020 v plném znění, neboť pominuly důvody k podání výpovědi
text:
podání výpovědi z nájmu bytu č. 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx  (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž) s tím, že hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu a tím narušuje soužití v domě

 

E)
s c h v a l u j e

1.
dohodu o společném nájmu bytu

Kroměřížské technické služby, zastoupené Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti Kroměřížských technických služeb,  s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959, Kroměříž
(dále pronajímatel)

                                                                                                          a
xx, bytem Nitranská 4264, 76701 Kroměříž
                                                                                                           a
xx, bytem Nitranská 4264, 76701 Kroměříž

uzavřeli v souladu s ust. § 2270 obč. zák.č. 89/2012 Sb., tuto dohodu:

byt č. 44 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži, jehož nájemcem je v současné době xx, bude od 27. února 2020 ve společném nájmu xx a xx.

Podmínkou platnosti této dohody je její schválení Radou města Kroměříže dne 27. února 2020.

2.
dohodu o společném nájmu bytu

Kroměřížské technické služby, zastoupené Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti Kroměřížských technických služeb,  s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959, Kroměříž
(dále pronajímatel)
                                                                                                              a
xx, bytem Lutopecká 1411, Kroměříž
                                                                                                              a
xx, bytem Lutopecká 1411, Kroměříž

byt č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1411 na Lutopecké ul. v Kroměříži, jehož nájemcem je v současné době xx, bude od 27. února 2020 ve společném nájmu xx a xx.

Podmínkou platnosti této dohody je její schválení Radou města Kroměříže dne 27. února 2020.


Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž – č. 998

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu pozemku s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 2851/22 – zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2020 za výši ročního nájemného 2.730  Kč za účelem zahrady.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/352 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 999

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku parc. č. 1500/352  -  ostatní plocha  o výměře cca       100 m² v k. ú.  Kroměříž. 


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 170/1 v k. ú. Kroměříž, žádost p. xx – č. 1000

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e       
zveřejnění záměru prodeje   částí pozemku parc. č. 170/1  -  ostatní plocha  o výměře cca   415 m² v k. ú.  Kroměříž.  

 

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 26/4 v k. ú. Těšnovice, žádost E.ON Distribuce, a. s. – č. 1001

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e       
zveřejnění záměru prodeje   části pozemku parc. č. 26/4  -  ostatní plocha  o výměře cca     20 m² v k. ú.  Těšnovice. 


Odstoupení od smlouvy o souhlasu s umístěním stavby na pozemku ČR – ÚZSVM (komunikační infrastruktura města Kroměříže) – č. 1002

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odstoupení od smlouvy o souhlasu s umístěním stavby na pozemku ČR-ÚZSVM ze dne 03.09.2013,  podle předložené zprávy.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Kaplanova ul. kabel NN, PRE – č. 1003

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  2089/50, parc. č. 2089/77, parc. č. 2089/71, parc. č. 2089/49  a parc. č.  2089/48 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN a uzemnění,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Kaplanova - kabel NN, PRE“  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 10.800 Kč  na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Za Oskolí – kabel NN – č. 1004

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  1468/21 a parc. č.  3278 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Za Oskolí - kabel NN, Dvořák “  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.900 Kč  na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a.s.,  Bílany – přeložka  NN – č. 1005

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  1396 a parc. č. 1400   v katastrálním území Bílany,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení  VN, telekomunikačního zařízení, uzemnění,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Bílany - přel. VN,  Ševčíková“  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  3.550 Kč,  na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro spolek cyrilek.net z. s., FTTx cyrilek.net, KM, sídliště Zachar – Slovan, 2. etapa  – č. 1006

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 1020/3   v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního  komunikačního vedení , spočívající v umístění HDPE trubek pro optický kabel a   optických  kabelů, dále právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu      stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „FTTx cyrilek.net, KM, sídliště Zachar – Slovan, 2. etapa“  pro spolek  cyrilek.net z. s., se sídlem Spáčilova 3194/38, 767 01 Kroměříž,  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 50 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,  na dobu neurčitou po uplynutí omezující podmínky uvedeného pozemku.
Oprávněný  se zavazuje předat obtíženému bezúplatně jednu  HDPE mikrotrubičku v celé trase Podzemního komunikačního vedení a dále na žádost obtíženého   poskytne obtíženému bezúplatně 1 optické vlákno v celé trase Podzemního komunikačního vedení. Toto optické vlákno a HDPE mikrotrubička bude sloužit výhradně pro nekomerční účely orgánů veřejné moci a jimi zřizovanými a zakládanými organizacemi.
Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 4091, ul. Nitranská v Kroměříži – č. 1007

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s xx, 767 01  Kroměříž uzavřené dne 30.06.2005 na pronájem nebytových prostory domě č. p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži nacházejících se ve 2. patře budovy – místnost č. 305 o výměře 7,35 m2, a to dohodou k 29.02.2020

2.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. patře budovy č. p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži – místnost č. 305 o výměře 7,35 m2.

 

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1008

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené s xx, 767 01  Kroměříž) uzavřené dne 14. května 2003 na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 – zahrada o výměře cca 115 m2 za účelem zahrádky, a to dohodou k  29.02.2020.

2.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2329/2- zahrada o výměře cca 115 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem zahrádky.


Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s KTS, s. r. o. – č. 1009

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ: 262 76 437 se sídlem Kaplanova 2959, 767 01, který doplňuje bod č. I Předmět smlouvy o odstavec č. 13, a to takto:

 13. Touto smlouvou vypůjčitel doplňuje nemovité věci určené k bezplatnému užívání vypůjčiteli blíže specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce.

Ostatní body smlouvy se nemění.


Smlouva o realizaci stavby č. 04/2020 mezi městem a společností Radniční catering, s. r. o. – č. 1010

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 04/2020 - „Restaurační zahrádka – Radniční sklípek“, mezi městem Kroměříž a Radniční catering, s. r. o., Stoličkova 2069/80, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 03/2020 mezi městem a Euroface Consulting, s. r. o. – č. 1011

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 03/2020  „Caffe Corso – letní zahrádka, u objektu č. p. 490, Masarykovo náměstí, Kroměříž  mezi městem Kroměříž a  Euroface Consulting, s. r. o., Komenského náměstí 381, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 05/2020 mezi městem a xx – č. 1012

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 05/2020  „Dům č. p. 1688, ul. Bílanská, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Žádost o omezení veřejného přístupu  na účelovou komunikaci – SVJ Velehradská 4248, 4249 – č. 1013

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se žádostí Společenství vlastníků jednotek Velehradská 4248, 4249 v Kroměříži o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci umístěnou na pozemcích parc. č. 870/134, 870/139, 870/141, 870/25 a 870/21 ve vlastnictví města Kroměříže

ukládá

odboru právnímu, oddělení majetkoprávnímu,  provést v této záležitosti veškerá právní jednání za město Kroměříž.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. Trávník, NN, p. Zavadilová – č. 1014

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  570/2 v katastrálním území Trávník pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Trávník - kab. přípojka NN, Zavadilová“ pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.200 Kč  na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Žádost o zhotovení a umístění  vitrín na budově bez č. p. nacházející se na stpč. 216/1 v k. ú. Kroměříž – změna usnesení – č. 1015

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 980 z  34. schůze Rady města Kroměříže konané dne 6. února 2020 v části  „ruší“ takto:
r u š í  
usnesení č. 919 z 32. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. ledna 2020, podle předložené  zprávy


Smlouva o dílo  - výroba 50 ks laviček– č. 1016

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na výrobu laviček se společností Kroměřížské technické služby s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž, IČO:  262 76 437, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o dílo č. SML/051/2020 výměna písku v pískovištích – č. 1017

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo „Výměna písku v pískovištích a místních částech" v roce 2020 se společností Kroměřížské technické služby s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž, IČO:  262 76 437, dle předložené zprávy.


Smlouva o dílo č. SML/052/2020 obnova informačních panelů – č. 1018

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo „Obnova informačních panelů města Kroměříže" v roce 2020 se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž, IČO:  262 76 437, podle předložené zprávy.


Smlouva o poskytování služeb „Výsadba a údržba  čestných hrobů na hřbitově v Kroměříži, zamykání hřbitovů v Kroměříži a v místních částech, sečení trávy na hřbitovech v Kroměříži a místních částech“ – č. 1019

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění smlouvy o poskytování služeb v oblasti „Výsadba a údržba čestných hrobů na hřbitově v Kroměříži, zamykání hřbitovů v Kroměříži a v místních částech, sečení trávy na hřbitovech v Kroměříži a v místních částech" se společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, podle předložené zprávy. 


Veřejná zakázka malého rozsahu  „Oprava kanalizace – II. etapa budova B+D Městského úřadu Kroměříž“ – výběr dodavatele – č. 1020

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Oprava kanalizace – II. etapa budova B+D Městského úřadu Kroměříž“ s uchazečem HARKO s. r. o., se sídlem: Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČO: 634 96 585, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“ – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – č. 1021

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříže s názvem  „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“, podle předložené zprávy. 

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA" zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

komise pro otevírání obálek:
Mgr. Jaroslav Němec           náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                  náhradník: Lubomír Fila
Ing. Vlastimil Foltýn            náhradník: Miloslav Gerla

hodnotící komise:
Mgr. Jaroslav Němec           náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                  náhradník: Lubomír Fila
Ing. Vlastimil Foltýn            náhradník: Miloslav Gerla

 

Schválení znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/268/2019 „Podzemní a polopodzemní kontejnery Kroměříž“ – č. 1022

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/268/2019 na akci „Podzemní a polopodzemní kontejnery ve městě Kroměříž", podle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

odbor investic komplexním vedením investiční akce „Podzemní a polopodzemní kontejnery ve městě Kroměříž“.

 

Veřejná zakázka „Restaurování sloupu nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“ – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky – č. 1023

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Restaurování sloupu nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v nadlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma KMadmin, s .r. o., podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová                    náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Jana Gregorová                           náhradník: Mgr. Iva Káňová
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.  náhradník: Ing. Simona Prečanová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová                    náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Jana Gregorová                           náhradník: Mgr. Iva Káňová
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.  náhradník: Ing. Simona Prečanová
Ing. Simona Prečanová                     náhradník: Ing. Michaela Jiříková
Ing. Antonín Knapek                         náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.


Vyhrazení parkovacích míst pro Národní památkový ústav – č. 1024

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhrazení dvou  parkovacích míst pro správu Květné zahrady na parkovací ploše v ul. Generála Svobody, podle předložené žádosti.

 

Sdělení Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, o potřebnosti vzniku nové pobytové sociální služby pro seniory – č. 1025

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

sdělení Mgr. Dagmar Klučkové, DiS. o potřebnosti vzniku nové pobytové sociální služby  pro seniory, podle předložené zprávy.


Žádost Dětského centra Zlín, p. o. o poskytnutí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – č. 1026

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření ve výši 8.778 Kč na poskytnutí dotace organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČO 008 39 281, podle předložené zprávy
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Dětským centrem Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČO 008 39 281, podle předložené zprávy.


Žádost Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. o poskytnutí dotace pro Domov se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov – č.  1027

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření ve výši 3.000 Kč na poskytnutí dotace organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 000 92 096, podle předložené zprávy
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 000 92 096, podle předložené zprávy.

 

Obnova vozového parku města Kroměříže – elektromobil – č. 1028

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení  služebního  elektrovozidla   pro potřeby Městského úřadu  Kroměříž formou  veřejné  zakázky malého  rozsahu.


Podnájemní smlouva se společností FAKO spol. s r. o. – č. 1029

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výpověď podnájemní  smlouvy mezi městem  Kroměříž  a společností FAKO spol. s r. o., Kotojedská  2588,  767 01 Kroměříž  ve věci podnájmu tělocvičny a s ní  souvisejících  prostor pro kondiční  cvičení,  podle předložené  zprávy.


Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2015 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků – č. 1030

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek  č. 1 ke směrnici  č. 2/2015  poskytování  osobních ochranných  pracovních prostředků.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování Benefitů – č. 1031

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku  č. 1 ke  „Smlouvě o zprostředkování  Benefitů" uzavřené  mezi  městem  Kroměříž a  SODEXO Pass Česká  republika a. s.,  se sídlem  Praha 5 -  Smíchov,  Radlická  2, PSČ 150 00, ze dne 06.03.2015, podle předložené zprávy.

 

Pořízení  mobilního zastřešeného pódia – č. 1032

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 1.500.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 na zakoupení mobilního zastřešeného pódia
u k l á d á
v případě schválení rozpočtového opatření vedoucí odboru investic vypsat veřejnou zakázku na pořízení mobilního zastřešeného pódia.

 

Návrh na umístění pamětní desky – č. 1033

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním pamětní desky filmového režiséra a kroměřížského rodáka Roberta Landa (vlastním jménem Liebmanna) na domě Velké náměstí 34/13 v Kroměříži

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb Lambertu Hanzalovi zajistit zhotovení a umístění pamětní desky Roberta Landa, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

1. 
převzetí záštity nad konferencí o životě a díle filmového režiséra a kroměřížského rodáka Roberta Landa.

2. 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč spolku Evropa doma na pokrytí nákladů souvisejících s realizací vzpomínkové konference. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

3. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000  Kč mezi městem Kroměříž a  Evropa doma z. s. na pokrytí nákladů souvisejících s realizací vzpomínkové konference, podle předložené zprávy.

 

Žádost Domu kultury v Kroměříži o odepsání pohledávky z důvodu zastavení exekuce pro zánik povinné výmazem  z obchodního rejstříku (společnost Sein Reflex, Praha) – č. 1034

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odepsání pohledávky ve výši 19.989 Kč vedené za společností SIEN REFLEX s. r. o., Chudenická 1059/30, 102 00  Praha 10 Domem kultury v Kroměříži,  p. o. podle usnesení ze dne 31. 10. 2019, kterým se zcela zastavuje exekuce z důvodu zániku výmazem povinné z obchodního rejstříku.


Žádost Domu kultury v Kroměříži o odepsání pohledávky (výstava panenek) – č. 1035

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odepsání pohledávky ve výši 15.028  Kč vedené za paní Monikou Chmelařovou, Polešovice 346, 687 37 Polešovice Domem kultury v Kroměříži, p. o. vzhledem k vysokým nákladům na soudní vymáhaní.


Žádost Petra Zakopala o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci akce Kroměřížský drak 2020 – č. 1036

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové dotace ve výši  25.000  Kč pro Petra Zakopala na realizaci akce Kroměřížský drak 2020. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a Petrem Zakopalem  o poskytnutí účelové dotace ve výši  25.000  Kč na realizaci akce Kroměřížský drak 2020, podle předložené zprávy.


Memorandum o spolupráci s Technickým muzeem Brno – č. 1037

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření memoranda o spolupráci při pořádání Dne uniformovaných sborů v Kroměříži s Technickým muzeem Brno, podle předložené zprávy.


Schválení darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou Nestlé Česko s. r. o. – č. 1038

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou Nestlé Česko s. r. o. o poskytnutí peněžitého daru ve výši 40.000 . Kč na podporu organizace a realizace akce Vybarvený běh v Kroměříži dne 13. 6. 2020.


Nákup vozidla pro Knihovnu Kroměřížska, p. o. – č.  1039

Rad města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup motorového vozidla pro Knihovnu Kroměřížska, p. o. Financování bude provedeno z investičního fondu organizace

u k l á d á

odboru imvestic provést realizaci veřejné zakázky.


Žádost o zapůjčení automobilu pro potřeby Knihovny Kroměřížska – č. 1040

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o  výpůjčce mezi městem  Kroměříž,  Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž  a Knihovnou  Kroměřížska, p. o.,  Slovanské  náměstí 3920, 767 01 Kroměříž, ve věci vypůjčení  služebního  automobilu města Kroměříže, podle předložené  zprávy

 

Pověření k podání přihlášek insolvenčního a exekučního řízení – č. 1041

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pověření pracovníka finančního odboru, podle předložené zprávy.


Žádost Ing. Adama Fuksy o navýšení rozpočtu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kroměříž – č. 1042

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020  ve výši 120.000 Kč na nákup ochranných prostředků a výstroje hasičů pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž.


Zpráva o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže za rok 2019 – č. 1043

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže za rok 2019, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže