Usnesení z 31. schůze Rady města Kroměříže

| 02.01.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 31. schůze Rady města Kroměříže konané 19. prosince 2019


Bytové záležitosti – č. 861

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 730 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
2.
část usnesení č. 730 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
3.
část usnesení č. 808 z 29. schůze Rady města Kroměříže konané dne 20. listopadu 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e
1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č.pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. u Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 38 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.03.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)
s c h v a l u j e  

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 31.03.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neuhrazení vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu vůči KTS, s.r.o.

E)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.03.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímaele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.
xx
byt č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
3.
xx
byt č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
4.
Sociální služby města Kroměříže, p. o.
byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

F)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 5 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
(xx by vrátila byt č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, kde bydlela s partnerem xx, který byl nájemníkem tohoto bytu, a po jeho úmrtí musí byt vyklidit, neboť nesplňuje podmínky jeho dalšího užívání)
náhradníci:
xx
xx


Prodej pozemku parc. č. 2771/12 v k. ú. Kroměříž – č. 862

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej   pozemku     parc. č. 2771/12 -  ostatní plocha  o výměře  172 m2     v k. ú.   Kroměříž  pro xx, bytem    767 01 Kroměříž     za  jím navrhovanou  smluvní kupní cenu  400 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149, Riegrovo  nám. v Kroměříži, Pionýr, z. s. – č. 863

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se spolkem Pionýr, z. s. – Pionýrské centrum Kroměříž, IČ: 005 30 930 se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se ve třetím nadzemním podlaží domu č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 257,26 m2, s to konkrétně:

• místnost č. 3.01 – schodiště   19,60 m2
• místnost č. 3.03 – chodba   37,10 m2
• místnost č. 3.04 – úklidová komora    2,50 m2
• místnost č. 3.05 – předsíň WC dívky    2,80 m2
• místnost č. 3.06 – WC dívky     2,00 m2
• místnost č. 3.07 – předsíň WC chlapci   2,90 m2
• místnost č. 3.08 – WC pisoár chlapci   2,10 m2
• místnost č. 3.09 – klubovna   57,71 m2
• místnost č. 3.10 – klubovna   32,16 m2
• místnost č. 3.11 – klubovna   33,72 m2
• místnost č. 3.10 – klubovna   49,40 m2
• klubová místnost    21,27 m2

na dobu určitou do 31. prosince 2022 s účinností od 1. ledna 2020  za výši nájemného 1.000 Kč ročně za účelem provozování činnosti nájemce, a to konkrétně k provozování pionýrské organizace.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1882/12 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 864

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části  pozemku  parc. č.    1888/12 – ostatní plocha   o  výměře  cca 53 m2   v k. ú.   Kroměříž, z důvodu záboru veřejné zeleně   a   předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže

 

Zveřejnění  záměru prodeje části pozemku parc. č. 681/2 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 865

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění záměru prodeje části  pozemku   parc. č. 681/2 – orná půda  o  výměře  cca 52 m2      v k. ú.   Kroměříž 


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Třasoňova ul., NN – č. 866

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  920/4, 920/15, 920/16, 920/131, 967/24, 1004/2, 1016/1, 1016/6, 1020/3, 1020/9, 1020/17, 1020/18, 1020/20, 1020/21, 1020/27, 1020/66, 1020/102 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Třasoňova, obnova kab. NN“  pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  31.800 Kč  na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Farma Bobule s. r. o. -  č. – 867

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  p. č. 286/1, p. č. 1240, p. č. 1171, p. č. 1195, p. č. 1202, p. č. 1210, vše v  katastrálním území Postoupky,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v geometrickém plánu  č. 332-123/2019 ze dne  21. 10. 2019, a to  pro  oprávněnou nemovitost - pozemek p. č. 1211/5 v  k. ú. Postoupky ve  vlastnictví  společnosti   Farma Bobule s.r.o., se sídlem   U Sokolovny 188, Prštné, 760 01 Zlín. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník zatížených pozemků. Služebnost se zřizuje úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    50 Kč/m běžný délky vedení,   na dobu neurčitou.  Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi domem kultury v Kroměříži, p. o. a Divadelním spolkem Kroměříž – č. 868

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi Domem kultury v Kroměříži a Divadelním spolkem Kroměříž,  podle předložené zprávy v obsahu podle návrhu.


Výpověď z pronájmu nebytového prostoru v budově č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži, kavárna Slavia – č. 869

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 30.05.2017 se společností ADRIANE, s. r. o., IČ: 293 00 363, se sídlem Okružní 5, 664 91  Ivančice na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži o celkové výměře 989,46 m2 za účel provozování hostinské a obchodní činnosti, s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta započala běžet dne  1. 12. 2019 a končí ke dni 29. 2. 2020

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží a suterénu budovy č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži o celkové výměře 989,46 m2  za účelem provozování hostinské činnosti.


Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3303, ul. U sýpek v Kroměříži – č. 870

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 788 z 27. schůze Rady města Kroměříže konané dne 7. listopadu 2019, v plném znění

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 3303, ulice U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 28 m2

č. 1 prodejna  17,0 m2
č. 2 sklad    7,0 m2
č. 3 soc. zařízení   4,0 m2

 

Uzavření smlouvy na pronájem  prostor v domě č. pop. 658, ul. Kollárova v Kroměříži – č. 871

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 4 o velikosti 61,69 m2 v domě č.p. 658 na ulici Kollárova v Kroměříži pro xk, a to na dobu určitou s účinností od 01.01.2020 do 31.12.2020 za výši nájemného 65 Kč/m2/měsíc, s tím, že nájemní smlouva je podmíněna pracovním poměrem v Kroměřížské nemocnici  a. s.

 

Zápis z komise pro likvidaci nepotřebného majetku – č. 872

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku města podle bodu č. 3 a bodu č. 4a, podle předložené  zprávy

2.
s c h v a l u j e

skončení mandátů členů komise pana  Milana Komínka – za Nezávislé, podle dopisu z 02.10.2019 a pana Ivo Zavřela – za ANO 2011, pro trvalou neúčast na jednání komise

3.
s c h v a l u j e

podání výzvy zástupcům stran a hnutí k navržení nových kandidátů na doplnění komise pro likvidaci nepotřebného majetku

 

Oprava usnesení RMK – č. 873

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

část usnesení z 29. schůze Rady města Kroměříže č. 849 ze dne 20. listopadu 2019,  v němž ukládá Mgr. Petru Sedláčkovi - jednateli KTS, s. r. o.  podat výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 5036 v k.  ú. Kroměříž, a to v souladu s bodem X. smlouvy o nájmu pozemku uzavřené 1. prosince 2012

u k l á d á

odboru právnímu podat výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž, a to v souladu s bodem X. smlouvy o nájmu pozemku uzavřené 1. prosince 2012 mezi městem Kroměříží a paní Zuzanou Gáborovou.


Informativní zpráva ve věci budovy kina Nadsklepí (Dům kultury v Kroměříž p. o.) – č. 874

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a v ě d o m í

informativní zprávu ve věci budovy kina Nadsklepí (Dům kultury v Kroměříži, p. o.), vyjádření MěÚ Kroměříž, stavebního úřadu ze dne 14. 11. 2019 a jeho výzvu zjednání nápravy na stavbě „Kino Nadsklepí“, Kroměříž č. p. 488, Milíčovo náměstí 2 z téhož dne

u k l á d á

odboru regionálního rozvoje  zpracovat návrh postupu oprav budovy a předložit jej Radě města Kroměříže ke schválení do 31. 1. 2020.

termín: 29. února  2020
zodpovídá: Mgr. Daniela Hebnarová – místostarostka města Kroměříže


Schválení znění smlouvy o dílo na projekční práce s názvem „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ – č.  875

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář", a to se zhotovitelem Ing. Jakubem Burým, se sídlem: Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, IČO: 742 98 445, podle předložené zprávy.

 

Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Vodní – 2. etapa – č.  876

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

snížení ceny díla z důvodu nevyčerpání finanční rezervy rozpočtu  „Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Vodní – 2. etapa“

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy SML/285/2018 ze dne 14. 5. 2018.

 

Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž – projekt interiéru – č. 877

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

snížení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu prací „Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž – projekt interiéru“

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy SML/158/2019 ze dne 23. 4. 2019.

 

Stavební úprava a instalace dvou rotačních kartoték pro MěÚ Kroměříž – č. 878

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zvýšení ceny díla „Stavební úprava a instalace dvou rotačních kartoték pro MěÚ Kroměříž“

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy SML/157/2019 ze dne 23. 4. 2019.

 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“ – č. 879

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

písemné vyrozumění o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyčíslení výše dotace na akci „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži" (reg. číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100) ve výši 14 822 788,05 Kč, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby: „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ – č. 880

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu příkazní smlouvy s názvem „Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a záruční době stavby „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži  - Parkovací dům na ulici Havlíčkova" podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a záruční době stavby „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži  - Parkovací dům na ulici Havlíčkova" jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise                                     náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Soňa Mertová                     Mgr. Daniela Hebnarová
Jaroslav Pajgr                           Ing. Martina Vybíralová

a

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek.

 

Veřejná zakázka na dodávky  zadaná v otevřeném nadlimitním řízení „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž“ – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení zakázky – č. 881

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma DABONA s. r. o.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:
a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA       náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová 
Mgr. Jaroslav Němec                    náhradník: Vratislav Krejčíř
Ing. Soňa Mertová                       náhradník: Soňa Borková

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA       náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová 
Mgr. Jaroslav Němec                    náhradník: Vratislav Krejčíř
Ing. Soňa Mertová                       náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Soňa Borková                             náhradník: Ing. Martina Vybíralová
Jaroslav Pajgr                             náhradník: Jaroslav Takáč

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Pořízení mechanismu pro čištění chodníků – č. 882

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o.  pořízení nového mechanismu - mechanického kartáče k odstraňování plevele.

 

Smlouva o provozu veřejného WC Vejvanovského ul.  – č. 883

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření a znění smlouvy o provozu veřejného WC v budově Vejvanovského 387/5, Kroměříž s xx.


Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži - č. 884

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

dokument „Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži", podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

odboru regionálního rozvoje  doplnit do materiálu srovnání údajů z AIM Těšnovice za rok 2019.


Dodatek č. 3 na akci „Škola pro všechny, věda hrou“ – stavební práce – č. 885

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/252/2019, č. smlouvy zhotovitele: 1910, na projekt   ,,Škola pro všechny, věda hrou“ podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 269.335,37 Kč bez DPH, 325.895,80 Kč vč. DPH na stavební práce a prodloužení termínu dokončení veřejné zakázky na objektu odborné učebny ZŠ U Sýpek 1462, Kroměříž.

 

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2022 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 886

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám s poskytovateli sociálních služeb – č. 887

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437 a poskytovateli sociálních služeb, podle předložené zprávy tak, aby výše procentuálního podílu nájmu z ceny v místě a čase obvyklé činila u všech nájemců 20 %

u k l á d á

společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, zastoupené jednatelem Mgr. Petrem Sedláčkem, v termínu do 23. prosince 2019, uzavřít dodatky k nájemním smlouvám s poskytovateli sociálních služeb, podle předložené zprávy.

termín plnění: 23. prosince 2019
zodpovídá: Mgr. Petr Sedláček

u k l á d á

společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.,  Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO 262 76 437, zastoupené jednatelem Mgr. Petrem Sedláčkem, u nově vzniklých nájemních smluv s poskytovateli sociálních služeb stanovovat výši nájemného 20 % z nájemních částek v místě a čase obvyklých, podle předložené zprávy.

termín plnění: průběžně
zodpovídá: Mgr. Petr Sedláček

 

Provoz Senior taxi v roce 2020 – č. 888

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování služeb Senior taxi mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430 a městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna soustavy závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizace Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č.  889

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů na rok 2019 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 71193430, dle předložené zprávy.


Plán rozvoje sportu města Kroměříže do roku 2025 – č. 890

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Plán rozvoje sportu města Kroměříže do roku 2025, podle předložené zprávy.


Žádost o spoluúčast na financování opravy kanalizační přípojky – č. 891

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na částečné financování opravy kanalizační přípojky xx,  Kroměříž, ke které je připojena kanalizace mateřské školy Trávník 41,

b)
uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž, IČ 002 87 351 a xx, 767 01  Kroměříž na úhradu části nákladů na opravu kanalizační přípojky, podle předložené zprávy.
 


Návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříž, p. o. zřizovaných městem – č. 892

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Návrh na úpravu platů a příplatků ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 893

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. ledna 2020 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Žádost Domu kultury v Kroměříži o schválení pravidla pronájmu prostor domu kultury příspěvkovým organizacím města Kroměříže – č. 894

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pravidlo, upravující podmínky zvýhodněného pronájmu prostor Domu kultury v Kroměříži všem organizacím zřizovaným městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Změna soustavy závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 895

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace na rok 2019,  podle předložené zprávy.


KROK – udělení plné moci ředitelkou pro zastupování  v době její nepřítomnosti – č. 896

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

plnou moc udělenou ředitelkou Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. pro svého zástupce jako statutárního orgánu.

 

Ukončení servisní smlouvy pro původní platební automat – společnost  Gross – č. 897

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování servisních služeb, podle předložené zprávy.


Nákup služeb  e-infrastruktury CESNET pro Městský úřad Kroměříž – č. 898

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na poskytování konektivity a služeb spolkem Cesnet.

u k l á d á

odboru informačních technologií zajistit po technické stránce konektivitu a nasazení služeb.

 

Směrnice č. 4/2019 poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – č. 899

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směrnici č. 4/219 poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předložené zprávy.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací – č. 900

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

sazebník úhrad za poskytování informací, podle předložené zprávy.

 

Nabídka – pojízdné pódium – č. 901

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup pojízdného pódia, podle předložené zprávy.

 

Personální záležitosti – platové výměry ředitelů příspěvkových organizací – č. 902

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

s účinností od 1. ledna 2020 plat:

a)
PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace, IČ 000 91 120, podle předložené zprávy
b)
Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, IČ: 711 93 430, podle předložené zprávy
c)
Mgr. Pavlu Sedláčkovi, řediteli Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, IČ: 709 62 642, podle předložené zprávy
d)
Ing. Petru Opravilovi, pověřenému vedením a řízením Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace, IČ 215 51 430, podle předložené zprávy.

 

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž - 903

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu č. 1  Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Žádost společnosti KTS, s. r. o. o schválení odlišného postupu při řešení dlužníků – č. 904

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

výjimku z postupu při vymáhání pohledávek nájemného a nákladů za služby u bytů ve vlastnictví města Kroměříže, podle předložené zprávy.


Oprava střechy objektu č. p. 33, Velké náměstí – č. 905

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž, IČO:  262 76 437 zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu střechy objektu č. p. 33 na Velkém náměstí, a to včetně posouzení stavu krovu a jeho případné opravy, dále podle předložené zprávy.


Změny personálního složení kontrolního výboru ZMK a komise RMK pro IT a web – č. 906

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

1.
odvolat MUDr. Yvonnu Smělíkovou  z funkce člena kontrolního výboru

2.
zvolit  Michala Neřáda neuvolněným členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

o d v o l á v á

Martina Neřáda z funkce člena komise Rady města Kroměříže pro informatiku a web

s c h v a l u j e

Eduarda Náplavu  členem komise Rady města Kroměříže pro informatiku a web

 

Nominování paní Drahomíry Kunčarové na udělení Ceny MOSTY 2019 – č. 907

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s nominováním paní Drahomíry Kunčarové, ředitelky Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. na Cenu MOSTY 2019, podle předložené zprávy.


Podnět k provedení dozorové činnosti pro zneužití zákona o krajích č. 129/2000 Sb., v platném znění, vedením Zlínského kraje – č. 908

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podnět k provedení  dozorové činnosti pro zneužití zákona o krajích č. 129/2000 Sb., v platném znění,  vedením Zlínského kraje, podle předložené zprávy.

 

 

    Mgr. Jaroslav Němec                       Mgr. Daniela Hebnarová 
starosta města Kroměříže           místostarostka města Kroměříže