Usnesení z 29. schůze Rady města Kroměříže

| 27.11.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 29. schůze Rady města Kroměříže konané 20. listopadu 2019

 

Bytové záležitosti – č. 808

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 730 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx
2.
část usnesení č. 730 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx,  s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
3.
část usnesení č. 730 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx,  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
4.
část usnesení č. 730 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx,  s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.1 o vel. 3+1 v domě č. pop. 31 Jánská ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou   
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
36.
 uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu  - opět na dobu určitou
41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  
42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
43.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
44.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
45.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
46.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
47.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
48.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
49.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
50.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 13 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 
51.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
53.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
54.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od. 1.12.2019 do 29.02.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
55.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od  1.12.2019 do 29.02.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
56.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1.12.2019 do 29.02.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

9.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
10.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
11.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
12.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
13.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
14.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
15.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

16.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1.12.2019 do 29.02.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 29.02.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
2.
xx
byt č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
3.
xx
byt č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži

E)
s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 730 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. října 2019, jímž byly schváleny byty v domě č. pop. 520 na nám. Míru Sociálním službám města Kroměříže, p. o., a to na konkrétní jména
1.
xx
byt č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
2.
xx
byt č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

3.
xx
byt č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 06.01.2020 do 31.12.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

F)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 3 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 29.02.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
náhradníci:
xx
xx


Prodej pozemku st. p. č.  2498 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 809

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku   st. p. č. 2498  -  zastavěná plocha a nádvoří   o výměře     25 m2 v k. ú.   Kroměříž pro xx, 767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2715/4 v k. ú. Kroměříž, žádost xx  – č. 810

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části  pozemku   parc. č. 2715/4 -  ostatní plocha  o výměře  cca 80 m2       v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1746/2 v k. ú. Kroměříž, žádost fa Kružík – č. 811

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemku   parc. č.  1746/2 -  ostatní plocha  o výměře  468 m2      v k. ú.   Kroměříž. 


Směna pozemků  v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 812

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemků parc. č.  1293/1- ostatní plocha   o výměře 179 m2    a   parc. č.  1444/27 - ostatní plocha   o výměře 63 m2 , oba    v k. ú.    Kroměříž  ve vlastnictví xx, 767 01 Kroměříž  za    část    pozemku  parc. č. 1400/4 – orná půda    o výměře cca 242 m2   v  k. ú.    Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže.
Geometrické zaměření  části pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž bude provedeno na náklady xx.


Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – č. 813

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemků    ve vlastnictví města Kroměříže, a to  v k. ú. Kroměříž:
pozemek p. č. 2089/1, ostatní plocha, silnice o výměře 7 696 m2
pozemek p. č. 2089/95, ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2
pozemek p. č. 3164/19, ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2
pozemek p. č. 3164/26, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2
pozemek p. č. 2089/54, ostatní plocha, silnice o výměře 263 m2
pozemek p. č. 2089/60, ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2
pozemek p. č. 3164/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2
pozemek p. č. 3164/17, ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2
pozemek p. č. 3164/22, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č. 3164/23, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č.  4825, ostatní plocha, silnice o výměře 453 m2

k. ú. Miňůvky:
pozemek p. č. 814/2, ostatní plocha, silnice o výměře 246 m2
pozemek p. č. 815/2, ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2

v k. ú. Bílany :
pozemek  p. č. 1367/3, ostatní plocha, silnice o výměře 325 m2             
pozemek  p. č. 1368/2, ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2,

za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.,  se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, a to  v k. ú. Kroměříž:
pozemek p. č. 3164/21, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 
pozemek p. č. 3630/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 750 m2
pozemek p. č. 4847/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 4848, ostatní plocha, silnice o výměře o výměře 118 m2 
pozemek p. č. 4850/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 
pozemek p. č. 4851/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2 
pozemek p. č. 4923/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 126 m2 
pozemek p. č. 4844, ostatní plocha, silnice o výměře 923 m2 
pozemek p. č. 4889, ostatní plocha, ostatní komunikace 164 m2 
pozemek p. č. 4886, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 
pozemek p. č. 4885, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2 
pozemek p. č. 4837, ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 14 m2 
pozemek p. č. 4799, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2 
pozemek p. č. 4805, orná půda o výměře 66 m2 
pozemek p. č. 4789/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 322 m2 
pozemek p. č. 2304/3, zahrada o výměře 18 m2 
pozemek p. č. 4537/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 
pozemek p. č. 4819, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 630 m2 
pozemek p. č. 5073/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m2
 
podíl id. 16672/17280 na pozemku p. č. 4803, ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 280 m2
podíl id. 15517/17280  na pozemku p. č. 4804/2, ost. pl., ost. komunikace o výměře 31 m2
podíl id. 16672/17280 na   pozemku p. č. 4881, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m²
podíl id. 16672/17280  na pozemku p. č. 4883, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 550 m2

v k. ú. Bílany:
pozemek p. č. 1354/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2
pozemek p. č. 1359/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2
pozemek p. č. 1367/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2
pozemek p. č. 1368/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2
pozemek p. č. 1338, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 023 m2
pozemek p. č. 1339, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 333 m2
pozemek p. č. 1345/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 540 m2
pozemek p. č. 1336, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 311 m2
pozemek p. č. 1342, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 977 m2
pozemek p. č. 1346/2, orná půda o výměře 115 m2
pozemek p. č. 1346/1, orná půda o výměře 21 m2

v k. ú. Hradisko:
pozemek p. č. 1272/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2             
pozemek p. č. 1272/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 
pozemek p. č. 1293, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 600 m2       

v k. ú.  Postoupky:
pozemek p. č. 198/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m2             
pozemek p. č. 198/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2             
pozemek p. č. 198/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 772 m2             
pozemek p. č. 198/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2             
pozemek p. č. 1154/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2             
pozemek p. č. 1231/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2             

v k. ú. Miňůvky :
pozemek p. č. 226/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2             
pozemek p. č. 226/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 596 m2             
pozemek p. č. 226/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2             
pozemek p. č. 226/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2             
pozemek p. č. 793/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2             
pozemek p. č. 793/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2             
pozemek p. č. 793/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2             
pozemek p. č. 794, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 226 m2             
pozemek p. č. 800, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 246 m2

v k. ú. Skaštice :
pozemek p. č. 1398/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2
pozemek p. č. 1398/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2
pozemek p. č. 1398/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2
pozemek p. č. 1409, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2
pozemek p. č. 1413/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2
podíl id. 42/48 na pozemku p. č. 1394, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15m2


Nabytí pozemků parc. č. 2395/4, 2399/22, 3708/6 v k. ú. Kroměříž, včetně účelové komunikace (žádost společnosti Mojmírák, s. r. o. ) – č. 814

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  nabytí  částí  pozemků     parc. č.  2395/3, 2399/2 a 3708, vše v k. ú. Kroměříž,  podle nového geometrického plánu č. 7238-208/2018 ze dne 27. 9. 2018 označených jako pozemky parc. č. 2395/4, 2399/22, 3708/6  v k. ú. Kroměříž, včetně účelové komunikace zhotovené na těchto pozemcích,  z vlastnictví společnosti   Mojmírák     s. r. o., se sídlem U Divadla 784, 530 02 Pardubice do vlastnictví města Kroměříže.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky – kabel NN, Macháček) – č. 815

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 51/1  a parc. č. 52   v katastrálním území Postoupky   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   kabelové skříně,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky - kabel NN, Macháček“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.300  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Bílany – přel. kabel. NN, Vopat) – č. 816

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 364/8 v katastrálním území Bílany   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   kabelové skříně,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany - přel. kabel. NN, Vopat“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.  č. 3408 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 817

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3408 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 2 m2 za účelem umístění 2 ks reklamních tabulí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 955/1 v k. ú. Kroměříž – 818

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 955/1 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 117 m2 za účelem otáčení plošiny společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2762/59 v k. ú. Kroměříž, žádost xx,  – č. 819

Rada města Kroměříže po projednání

1.
n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2762/59 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 24 m2 za účelem parkování osobního vozidla pro držitele průkazu ZTP

2.
n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2762/59 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 15 m2 za účelem parkování osobního vozidla pro držitele průkazu ZTP.


Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 4091, ulice Nitranská v Kroměříži – č. 820

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s xx, 767 01  Kroměříž nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 4091 v ulici Nitranská v Kroměříži – místnost č. 205 o výměře 7,35 m2 na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2019 za výši nájemného 735  Kč/rok za účelem uložení invalidního vozíku.

 

Uzavření smlouvy na pronájem garáže v ulici Nitranská  v Kroměříži, č. p. 1816 – č. 821

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem garáže č. 1816  v ulici Nitranská v Kroměříži na dobu  neurčitou s účinností od 01.12.2019 za výši nájemného 100 Kč měsíčně za účelem parkování vlastního osobního vozidla.


Uzavření smlouvy na pronájem garáže, ul. Lutopecká v Kroměříži – č. 822

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor s  xx, bytem Lutopecká 1410, 767 01  Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1991 na ulici Lutopecká v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2019 za výši nájemného 100 Kč měsíčně za účelem parkování vlastního osobního vozidla s tím, že v případě podání žádosti vhodného uchazeče je povinna garážové místo opustit.


Smlouva o realizaci stavby č. 60/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 823

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 56/2019  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající ve stavbě nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci v Myslbekově ulici v Kroměříži, a to za účelem vybudování odstavné plochy pro přívěsný vozík na předzahrádce rodinného domu, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 61/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 824

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 61/2019 „Rekonstrukce RD č. p. 97, Trávník“  xx, 760 01 Zlín, spočívající v realizaci dodatečného zateplení uličního zdiva a nové přípojky kanalizace v Trávníku – místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 63/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 825

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 63/2019 „Novostavba typového RD CABANA IDEAL CITY, Kroměříž, parc. č. 3744/58“  mezi  xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /vodovodní přípojky, dešťové a splaškové kanalizace/ a nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci, a to v  ulici Generála Píky v Kroměříži,  podle  předložené zprávy.


Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a xx,  – č. 826

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 11 rodinných domů,  mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.


Rozpočet města Kroměříže na rok 2020 – č. 827

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.
rozpočet města Kroměříže na rok 2020  v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

Třída I.    Daňových příjmů             481260,-     
Třída II.   Nedaňových příjmů         191068,-
Třída III.  Kapitálových příjmů             500,-
Třída IV. Přijatých transferů             49369,-
Příjmů celkem                                  722197,-

Třída V. Běžných výdajů                 654429,- 
Třída VI. Kapitálových výdajů        179645,-             
Výdajů celkem                                 834074,-
Salda příjmů a výdajů                    - 111877,-   
Financování                                      111877,-

2.
soustavu:
- povinných výdajů k spolufinancování programů EU
- finančních vztahů k jiným osobám
- závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2020
specifikovaných v příloze č.1 (uvedené údaje v tis. Kč)

3.
poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis Kč):
  500,-  Rodinné centrum Kroměříž, z. s. SVP, se sídlem Kroměříž, Kollárova 658/13 
    30,-  Astras, o. p. s.  se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
  170,-  Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
  280,-  TJ Sokol Kroměříž, se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
1600,-  SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19 
1500,-  HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
  700,-  TJ Slavia Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 2590/6
  150,-  Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Prusinovského 114
    40,-  Radomír Zlámal, se sídlem Kroměříž, Skaštice 16,
  100,-  Kroměřížská nemocnice a. s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69
  100,-  Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul,    
            Středisko: Nemocnice Milosrdných sester, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1553
    50,-  Okresní hospodářská komora Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Velehradská  625/4
  100,-  Andělé Stromu života, p. s. se sídlem Nový Jičín, Kostelní 73/37

 

Dodatek směrnice č. 4/2016 – č. 828

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č.1 směrnice č.4/2016 o provádění pokladních operací,  podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele  „Zajištění  úklidových služeb v budovách Městského úřadu Kroměříž“ – č. 829

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr účastníka FORCORP GROUP spol. s. r. o., se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO: 278 41 031, v zadávacím řízení „Zajištění úklidových služeb v budovách Městského úřadu Kroměříž“, podle předložené zprávy.


Centrální dodávka elektrické energie pro příspěvkové organizace – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení – č. 830

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Centrální dodávka elektrické energie pro příspěvkové organizace" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v nadlimitním režimu – otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma QCM, s. r.o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec              náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA 
Vratislav Krejčíř                     náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová                 náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec               náhradník: Mgr. Vít Peštuka 
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA  náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová                  náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Vratislav Krejčíř                      náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová
Mgr. Jiří Pánek                        náhradník: Miroslav Marinčák


z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Schválení Akčního plánu a předání Plánu udržitelné městské mobility – č. 831

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

obsah a formu předané návrhové části PUMM a Akčního plánu, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

postoupení projektu Plánu udržitelné městské mobility  a schváleného Akčního plánu v rámci PUMM na období 2020 - 2025 k plnění úkolů plynoucích ze smlouvy č. 05481722 o poskytnutí podpory ze SFŽP a  metodik a nařízení souvisejících z čerpáním podpory podle uvedené smlouvy  odboru regionálního rozvoje, podle předložené zprávy

1.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje  zajistit  kompletní zajištění činností projektového managementu v rámci závěrečné etapy projektu PUMM a následné udržitelnosti projektu podle podmínek metodik a nařízení souvisejících s čerpáním podpory ze SFŽP podle smlouvy  a rozhodnutí o poskytnutí podpory č. 05481722

2.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje připravovat jednotlivé aktivity (projekty)  podle schváleného Akčního plánu PUMM v souladu s metodikou MŽP a MD pro plnění Plánu udržitelné městské mobility.

 

Zpracování projektové dokumentace na akci „Křižovatka Albertova – Nitranská“ – č. 832

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

postup odboru regionálního rozvoje, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru investic zpracovat projektovou dokumentaci k rozšíření kapacity křižovatky ulic Albertova a Nitranská  
termín: 31. 3. 2020
zodpovídá: Ing. Soňa Mertová

 

Návrh změn dopravního značení v cyklodopravě města Kroměříže v roce 2020 – č. 833

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh změn dopravního značení v cyklodopravě města Kroměříže v roce 2020

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do rozpočtu města na rok  2020 částku 1.100.000  Kč na realizaci návrhu  změn dopravního značení v cyklodopravě
1.
u k l á d á

odboru regionálního rozvoje zpracovat návrhy dopravního značení v cyklodopravě, případně zajistit projektovou dokumentaci, včetně zajištění příslušných vyjádření a stanovení dopravního značení
termín: 31. 5. 2020
zodpovídá: Ing. Simona Prečanová

2.
u k l á d á

odboru služeb zajistit realizaci dopravního značení v cyklodopravě, na základě pravomocných rozhodnutí o stanovení dopravního značení a v souladu se schváleným rozpočtem města na r. 2020
termín: 30. 11. 2020
zodpovídá: Lambert Hanzal

 

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. SML/382/2019 – Výměna oken domu č. p. 95/1, ul. Farní, Kroměříž – č. 834

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  č. SML/382/2019 mezi městem Kroměříž jako poskytovatelem dotace a MVDr. Josefem Augustinem jako příjemcem dotace, podle přílohy č. 3, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  dodatek  č. 1, podle předložené zprávy.

 

Ukončení přípravy investice „Úprava komunikací  v intravilánu města Kroměříže  lokalita: místo pro přecházení na ulici Lutopecká, SO 01 Přechod, zastávka, chodník“ – č. 835

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení příprav investice „Úpravy komunikací v intravilánu města Kroměříže lokalita: místo pro přecházení na ulici Lutopecká, SO 01 Přechod, zastávka, chodník“ v Kroměříži, podle předložené zprávy a to včetně ukončení veškerých s ní souvisejících smluvních vztahů.


Žádost Hospice na Svatém Kopečku o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže – č. 836

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc, IČO 736 34 671, na úhradu provozních nákladů ve výši 6.000 Kč, podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutní dotace na úhradu provozních nákladů mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Hospicem na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc, IČO 736 34 671, podle předložené zprávy.

 

Uložení vratky spojené s realizací záměru Rekonstrukce kotelny – výměna atmosférického kotle na kotel kondenzační v budově Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka – č. 837

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430 z důvodu nižších nákladů na realizaci záměru „Rekonstrukce kotelny – výměna atmosférického kotle na kotel kondenzační“ v budově Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, vratku do rozpočtu města Kroměříže, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž ve výši 1.569.627,20 Kč, podle předložené zprávy

termín: 13. 12. 2019
zodpovídá: Mgr. Radovan Klabal

 

Schválení Transformačního plánu sociálních služeb města Kroměříže, p. o. v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka – č. 838

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430 předložený Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, který je výstupem projektu „Příprava procesu transformace v DOZP Barborka v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Veřejná sbírka v rámci akce Advent na radnici  - č. 839

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pokladničky v areálu dvoru radnice v rámci programu Advent na radnici na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude použit pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní pobočku Kroměříž, Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČO 653 99 447, podle předložené zprávy.


Návrh na odměnu ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 840

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž  odměnu za splnění úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, ve výši podle předložené zprávy.


Schválení Plánu vzdálené dílčí podpory a Tematického akčního plánu města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti na období 2019 – 2022 – č. 841

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Plán vzdálené dílčí podpory a Tematický akční plán města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti na období 2019 - 2022, podle předložené zprávy.

 

Schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 52, Podpora sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách – 842

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 52, Podpora sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách, 3. výzva, dle předložené zprávy.


Žádost o podporu – Asistenti prevence kriminality – č. 843

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci projektu Asistenti prevence kriminality Kroměříž, včetně finančního podílu města Kroměříže, pro období 1. 6. 2020 až 30. 6. 2022, podle předložené zprávy.


Změna soustavy závazných ukazatelů Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži – č. 844

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací,  podle předložené zprávy.


Souhlas s novými stanovami dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO – č. 845

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže souhlasit s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměny ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o. a pracovnici pověřené vedením a řízením Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 846

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelce Knihovny Kroměřížska p. o. a pracovnici povřené vedením a řízením Domu kultury v Kroměříži p. o., odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí 2019, které obě jmenované podstatným způsobem ovlivnily, podle předložené zprávy.


Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž – č. 847

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka a řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž za splnění mimořádných úkolů při realizací projektů v rámci škol a školských zařízení a realizaci oprav v jednotlivých příspěvkových organizacích, podle předložené zprávy.


Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 – č. 848

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

a)
schválit Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020, podle předložené zprávy

b)
zveřejnit Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020, podle předložené zprávy

c)
schválit Metodiku města Kroměříže pro poskytování dotací verzi 1.3, podle předložené zprávy.

 

Úprava postupu při odstranění stávajících objektů  parc. č. st. 1848/2, st. 1848/3 v ulici U Zámečku v Kroměříži – č. 849

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

aktuální stav pronajaté části parcely č. 5036, a tím způsobený časový posun při realizaci odstranění předmětných staveb

n e s o u h l a s í

se zachováním zadní stěny budovy, která by sloužila, jako dočasné oplocení. (viz.Ad2- v situačním nákresu – přílohy č.1), podle předložené zprávy. 

u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi – jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o. podat výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž, a to v souladu s bodem X. smlouvy o nájmu pozemku uzavřené 1. prosince 2012.


Vydání bezplatných parkovacích karet předsedům osadních výborů  místních částí města Kroměříže – č. 850

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání jedné bezplatné parkovací karty pro předsedy osadních výborů místních částí města Kroměříže:
Marek Motalík 
Stanislav Vraník 
Dan Suchomel 
Zdeněk Dvořák 
Vlastimil Rybka  
Lubomír Bocheza 
Pavel Tichal  
Martin David  
Josef Jelšík  
a to podobu funkčního období předsedy příslušného osadního výboru, nejdéle však do 1. listopadu 2022 s tím, že na bezplatné parkovací kartě bude vyznačena konkrétní registrační značka vozidla.

 

Dodatek č. 2 směrnice 1/2015 – č. 851

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 2 ke směrnici 1/2015 pravidla pro fungování a  financování osadních výborů města Kroměříže,  podle předložené zprávy.


Žádost osadního výboru ve Zlámance o zakoupení vnitřního stolu na stolní tenis – č. 852

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení  vnitřního  stolu  na stolní  tenis  pro místní  část  Zlámanka, podle předložené  zprávy.


Dodatek č. 7 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji – č. 853

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku  č. 7  ke  „Smlouvě o  umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji  a s nosičem dat s biometrickými údaji" uzavřené mezi  městem  Kroměříž  a STÁTNÍ  TISKÁRNOU CENIN,  státní podnik, Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1, ze dne 17.04.2006, podle předložené zprávy.


Memorandum „Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje“ – č. 854

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Memorandum „Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje", podle předložené zprávy.

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 7/2019 o místních poplatcích – č. 855

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 7/2019 o místních poplatcích,  podle předložené zprávy.


Žádost Collegia  musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku na Letní hudební akademii Kroměříž – č. 856

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže podpořit akci Letní hudební akademie Kroměříž v roce 2020 částkou, která se rovná výši pronájmu společenských prostor a sálů v majetku města Kroměříže (Dům kultury v Kroměříži, kino Nadsklepí).


Jmenování vedoucího odboru stavební úřad – č. 857

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

na návrh tajemnice Městského úřadu Kroměříž Ing. Hanu Kubáčkovou vedoucí odboru stavební úřad Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. prosince 2019.

 

Stanovení počtu zaměstnanců města Kroměříže  zařazených v Městském úřadu Kroměříž – č. 858

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených v Městském úřadu Kroměříž na 222 s účinností od 1. ledna  2020, podle předložené zprávy.

 

Návrh programu X. zasedání ZMK konaného 5. prosince 2019 – č. 859

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu  X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 5. prosince  2019:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

    Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže         místostarostka města Kroměříže