Usnesení z 28. schůze Rady města Kroměříže

| 14.11.2019 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 28. schůze Rady města Kroměříže konané 12.  listopadu 2019

 

Výběr dodavatele „Škola pro všechny, věda hrou“ – KONEKTIVITA + IT (druhé opakované řízení – 807

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

vyloučení účastníka AUTOCONT CZ a. s., se sídlem: Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 476 76 795 z účasti v zadávacím řízení „Škola pro všechny, věda hrou“ - KONEKTIVITA + IT (druhé opakované řízení), podle předložené zprávy


2.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření kupní smlouvy „Škola pro všechny, věda hrou“ - KONEKTIVITA + IT (druhé opakované řízení), a to s uchazečem DC4 CZ, a.s. se sídlem: Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČO: 292 42 681, podle předložené zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec                Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže