Usnesení z 25. schůze Rady města Kroměříže

| 30.10.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 25. schůze Rady města Kroměříže konané 23. října 2019


Bytové záležitosti – č. 730

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í
1.
část usnesení č. 673 z 23. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. září 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s  tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
2.
část usnesení č. 673 z 23. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. září 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx  s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
3.
část usnesení č. 673 z 23. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. září 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx  s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
4.
část usnesení č. 673 z 23. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. září 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
5.
část usnesení č. 673 z 23. schůze Rady města Kroměříže konané dn 18. září 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení


B)
s c h v a l u j e
1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu  č. A 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti  plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou


C)
s c h v a l u j e
1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužujícící nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
 dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou


D)
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.01.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou
nájemní smlouva bude s xx uzavřena na dobu určitou - jednoho roku
náhradníci:
xx, za podmínky uvolnění bytu č. 16 o vel. 0+1 na Nitranské ul. č. pop. 4265 v Kroměříži, dohodou 
Josef Nakládal
2.
xx
byt č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou
nájemní smlouva bude s xx uzavřena na dobu určitou - jednoho roku
náhradníci:
xx
3.
xx
byt č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
4.
xx
byt č. 38 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

5.
xx
byt č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
6.
xx
byt č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži
7.
xx
byt č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou
nájemní smlouva s xx bude uzavřena na dobu určitou - jednoho roku
8.
xx
byt č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám Míru v Kroměříži
9.
xx
byt č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
10.
xx
byt č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
Byty budou v pronájmu Sociálních služeb města Kroměříže, p.o., které by v nich  budou zajišťovat registrovanou sociální službu chráněného bydlení, a to klientům sociálních služeb opouštějících pobytovou službu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka v rámci projektu transformace

E)
s c h v a l u j e
1.
pronájem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži xxi, a to na dobu určitou do 31.01.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou.
náhradníci:
xx
xx

 

Prodej pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. Miňůvky, xx – č. 731

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku    parc. č. 146/1 - zahrada  o výměře  306 m2  v k. ú.   Miňůvky    pro xx,   767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500  Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


Prodej pozemku parc. č. 51 v k. ú. Trávník, žádost xx  – č. 732

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)
prodej  části  pozemku    parc. č.  51 – trvalý travní porost   o výměře  cca     91 m2   v k. ú.   Trávník  pro  xx,  767 01  Kroměříž za   smluvní kupní cenu  300 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

b)
prodej  části  pozemku    parc. č.  51 – trvalý travní porost   o výměře  cca     63 m2   v k. ú.   Trávník  pro xx,  768 21 Karolín za   smluvní kupní cenu 300 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Geometrické zaměření pozemků  bude provedeno na náklady kupujících.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2771/12 v k. ú.  Kroměříž– č. 733

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění záměru prodeje pozemku   parc. č. 2771/12 -  ostatní plocha  o výměře  172 m2                    v k. ú.   Kroměříž. 

 

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – č. 734

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   směny pozemků    ve vlastnictví města Kroměříže, a to
v k. ú. Kroměříž:
pozemek p. č. 2089/1, ostatní plocha, silnice o výměře 7 696 m2
pozemek p. č. 2089/95, ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2
pozemek p. č. 3164/19, ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2
pozemek p. č. 3164/26, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2
pozemek p. č. 2089/54, ostatní plocha, silnice o výměře 263 m2
pozemek p. č. 2089/60, ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2
pozemek p. č. 3164/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2
pozemek p. č. 3164/17, ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2
pozemek p. č. 3164/22, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č. 3164/23, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č.  4825, ostatní plocha, silnice o výměře 453 m2

v k. ú. Miňůvky:
pozemek p. č. 814/2, ostatní plocha, silnice o výměře 246 m2
pozemek p. č. 815/2, ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2

v k. ú. Bílany:
pozemek  p. č. 1367/3, ostatní plocha, silnice o výměře 325 m2             
pozemek  p. č. 1368/2, ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2 

za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. ,
v k. ú. Kroměříž:

pozemek p. č. 3164/21, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 
pozemek p. č. 3630/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 750 m2
pozemek p. č. 4847/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 4848, ostatní plocha, silnice o výměře o výměře 118 m2 
pozemek p. č. 4850/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 
pozemek p. č. 4851/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2 
pozemek p. č. 4923/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 126 m2 
pozemek p. č. 4844, ostatní plocha, silnice o výměře 923 m2 
pozemek p. č. 4889, ostatní plocha, ostatní komunikace 164 m2 
pozemek p. č. 4886, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 
pozemek p. č. 4885, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2 
pozemek p. č. 4837, ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 14 m2 
pozemek p. č. 4799, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2 
pozemek p. č. 4805, orná půda o výměře 66 m2 
pozemek p. č. 4789/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 322 m2 
pozemek p. č. 2304/3, zahrada o výměře 18 m2 
pozemek p. č. 4537/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 
pozemek p. č. 4819, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 630 m2 
pozemek p. č. 5073/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m2
 
podíl id. 16672/17280 na pozemku p. č. 4803, ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 280 m2
podíl id. 15517/17280  na pozemku p. č. 4804/2, ost. pl., ost. komunikace o výměře 31 m2
podíl id. 16672/17280 na   pozemku p. č. 4881, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m²
podíl id. 16672/17280  na pozemku p. č. 4883, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 550 m2


v k. ú. Bílany:
pozemek p. č. 1354/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2
pozemek p. č. 1359/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2
pozemek p. č. 1367/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2
pozemek p. č. 1368/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2
pozemek p. č. 1338, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 023 m2
pozemek p. č. 1339, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 333 m2
pozemek p. č. 1345/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 540 m2
pozemek p. č. 1336, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 311 m2
pozemek p. č. 1342, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 977 m2
pozemek p. č. 1346/2, orná půda o výměře 115 m2
pozemek p. č. 1346/1, orná půda o výměře 21 m2


v k. ú. Hradisko:
pozemek p. č. 1272/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2             
pozemek p. č. 1272/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 
pozemek p. č. 1293, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 600 m2       


v k. ú.  Postoupky:
pozemek p. č. 198/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m2             
pozemek p. č. 198/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2             
pozemek p. č. 198/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 772 m2             
pozemek p. č. 198/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2             
pozemek p. č. 1154/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2             
pozemek p. č. 1231/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2             

v k. ú. Miňůvky:
pozemek p. č. 226/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2             
pozemek p. č. 226/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 596 m2             
pozemek p. č. 226/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2             
pozemek p. č. 226/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2             
pozemek p. č. 793/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2             
pozemek p. č. 793/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2             
pozemek p. č. 793/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2             
pozemek p. č. 794, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 226 m2             
pozemek p. č. 800, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 246 m2

v k. ú. Skaštice:
pozemek p. č. 1398/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2
pozemek p. č. 1398/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2
pozemek p. č. 1398/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2
pozemek p. č. 1409, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2
pozemek p. č. 1413/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2
podíl id. 42/48 na pozemku p. č. 1394, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15m2


Zveřejnění záměru prodeje pozemku st. p. č. 2498 v k. ú. Kroměříž – č. 735

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění záměru prodeje pozemku  st. p. č. 2498  -  zastavěná plocha a nádvoří   o výměře     25 m2 v k. ú.   Kroměříž. 


Nabytí pozemku parc. č. 432/8 v k. ú. Kroměříž  – č. 736

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  nabytí   pozemku   parc. č.  432/8  – ostatní plocha    o výměře 42  m2     v k. ú.  Kroměříž z vlastnictví id. 2/8 xx. 767 01 Kroměříž, id. 3/8  767 01 Kroměříž a id. 3/8  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  250  Kč/m2,  splatnou  jednorázově    po  vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Uzavření smlouvy  o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – č. 737

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 5995/2019 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  p. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice – úprava NN, Tělovýchovná jednota) – č. 738

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 240/4 a parc. č. 423/2 v katastrálním území Těšnovice,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice - úprava NN, Tělových. jednota“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti  inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Havlíčkova – kabel NN, Mikeš) – č. 739

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  601/4 a  619/2   v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,     právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Havlíčkova - kabel NN, Mikeš“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 2.600  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149, Riegrovo nám. v Kroměříži – č. 740

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 02.03.2000 s paní Annou Přecechtělovou, IČ:105 93 047, bytem 768 33  Dřínov 87 na pronájem nebytových prostor  nacházejících se v I. NP budovy č. p. 149 na Riegrově  náměstí v Kroměříži o výměře 14,96 m2 pronajatých za účelem zřízení pedikúry dohodou, a to ke dni 31.12.2019.

 

Zveřejnění záměru pronájmu garáže, ul. Nitranská v Kroměříži, č. ev. 1816 – č. 741

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1816 v ulici   Nitranská v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži a má trvalé bydliště v domě č. p. 4091, 4092, 4264 v ulici Nitranská v Kroměříži.


Zveřejnění záměru pronájmu garáže v ul. Lutopecká v Kroměříži – č. 742

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1991 v ulici Lutopecká v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži a má trvalé bydliště v domě č. p. 1410, 1411, 1422 v ulici Lutopecká v Kroměříži.

 
Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka – č. 743

Rada města Kroměříže po projednání

1.
r u š í

usnesení č. 460 z 15 schůze Rady města Kroměříže konané dne 6. června 2019 v plném znění

2.
r u š í

usnesení č. 584 z 18. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. srpna 2019 v plném znění

3.
s c h v a l u j e

po provedeném výběrovém řízení  uzavření smlouvy o nájmu pozemku s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 1433/1 – ostatní plocha v k. ú. Zlámanka o výměře cca 30 m2 za výši nájemného 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2019 za účelem parkování soukromého vozidla.

 

Zápis z komise pro likvidaci nepotřebného majetku města – č. 744

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

předložit Zastupitelstvu města Kroměříže k projednání návrh zařadit do rozpočtu roku 2020 odměnu – peněžité plnění pro členy komisí Rady města Kroměříž a výborů Zastupitelstva města Kroměříže, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Kroměříže

n e u k l á d á

vedoucímu finančního odboru Ing. Radimu Hlaváčovi upřesnit znění směrnice č.  3/2019 k vyřazování majetku města Kroměříže, podle požadavku komise, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v příloze č. 3 zápisu č. 3 ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 17. září 2019 vyjma předmětu evidovaného pod inventurním číslem 020 – 00000044/7001 automobil Škoda Octavia combi, rok pořízení 2008, ostatní podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

vyřazení předmětu evidovaného pod inventárním číslem 020-00000044/7001 – automobil Škoda Octavia combi, rok pořízení 2008, prodejem, za nejvyšší nabídku,   podle přílohy u předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 51/2019 mezi městem Kroměříž a Ptáček – správa, a. s. – č. 745

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 51 /2019  stavby  „Administrativně-obchodní centrum, společnosti Ptáček – správa a.s. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  Ptáček-správa, a. s.., Houškova 1198/4, 624 00 Brno - Komín, spočívající v rekonstrukci vodoměrné šachty a osazení nového nadzemního hydrantu, na ulici Jožky Silného v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 52/2019 mezi městem Kroměříž a KTS, s. r. o. – č. 746

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 52 /2019  stavby  s   „Rozšíření veřejného osvětlení, lokalita Trávnické Zahrádky k Moravě„ mezi městem Kroměříž  a  Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, spočívající v položení nového kabelového vedení a osazení nového stožáru veřejného osvětlení v Trávnických Zahrádkách, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 53/2019 mezi městem Kroměříž a KTS, s. r. o. – č. 747

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 53 /2019  stavby  „Trávník ke hřbitovu, prodloužení vodovodního řadu a VO“  mezi městem Kroměříž  a  Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, spočívající v prodloužení vodovodního řadu v délce 152  m a souběžně prodloužení kabelového vedení VO, včetně osazení nových sloupů veřejného osvětlení v Trávníku, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 54/2019 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 748

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 54 /2019  stavby  „Novostavba sjezdu a přípojek“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a přípojky NN/ a nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci ve Zlámance, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 55/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 749

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 55 /2019  stavby  „ Rodinný dům Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  768 24 Hulín, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a přípojky NN / a nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci v Trávníku, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 56/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 750

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 56 /2019  stavby „Novostavba RD Gen. Zmeka, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  768 33 Věžky, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci v Kroměříži, v lokalitě za Lidlem, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 57/2019 mezi městem Kroměříž a VAK Kroměříž, a. s. – č. 751

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 57 /2019 „Oprava vodovodu ulice Oskol Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, spočívající v opravě vodovodu a přípojek k nemovitostem, a to v lokalitě ulice Oskol v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 58/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 752

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 58 /2019 „Novostavba rodinného domu s garáží“  mezi městem Kroměříž  a  xx. 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /přípojky kanalizace, vodovodu a kabelové přípojky NN/ a nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci na ulici K Potoku, ve Vážanech – místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 4091 v ul. Nitranská v Kroměříži – č. 753

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.04.2009 s xx,  na pronájem nebytových prostor nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží domu (místnost č. 205 o výměře 7,35 m2) za účelem umístění elektrického vozíku z důvodu úmrtí nájemce

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži – místnost č. 205 o výměře 7,35 m2 za účelem uložení invalidního vozíku.

 

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě se společností LUKROM plus, spol. s r. o. – č. 754

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků uzavřené dne 10. 2. 2006 se společností LUKROM plus, spol. s r.o., IČ: 253 29 979, se sídlem 763 11  Lípa 81, kterým se mění bod číslo I., a to takto: 

Pronajímatel je vlastníkem pozemků v katastrálních územích Kroměříž, Kotojedy, Drahlov u Jarohněvic, Jarohněvice, Vážany u Kroměříže a Zlámanka, jejichž parcelní čísla jsou vyjmenována v příloze č. 2 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Uvedené pozemky o celkové výměře 238.670 m2 přenechává nájemci do nájmu za účelem provozování zemědělské výroby v souladu s usnesením 85. schůze Rady města Kroměříže dne 19. 12. 2005.

a dále se mění znění bodu čl. II. smlouvy , a to takto:

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronajaté pozemky nájemné v celkové dohodnuté výši 95.520 Kč/rok.

Ostatní body nájemní smlouvy se nemění.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 59/2019 mezi městem Kroměříž a TJ Těšnovice, z. s. – č. 755

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 59 /2019 „Stavební úpravy a přístavba šaten Tělovýchovné jednoty, z. s. fotbalového areálu v Těšnovicích „ mezi městem Kroměříž  a  Tělovýchovnou jednotou Těšnovice, z. s., Těšnovice 191, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /přípojky plynovodu a kabelové přípojky NN/ k areálu fotbalového hřiště v Těšnovicích – místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Veřejná zakázka v podlimitním režimu – otevřené řízení „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ – schválení znění zadávací dokumentace a schválení vyhlášení veřejné zakázky – č. 756

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“  zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v podlimitním režimu – otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma S-Invest CZ s. r. o., podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec                  náhradník: Vratislav Krejčíř 
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA     náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová                     náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec                  náhradník: Vratislav Krejčíř 
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA     náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová                     náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
autorský dozor                          náhradník: technický dozor stavebníka
Ing. Martina Vybíralová              náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová


a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ – č. 757

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření nájemní smlouvy se servisními službami v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Pronájem tiskových zařízení“ s uchazečem DAMEDIS s. r. o., se sídlem: Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO:269 31 664, podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ – č. 758

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění zadávací dokumentace včetně návrhů kupních smluv a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříže s názvem „Nákup výpočetní techniky“, podle předložené zprávy.
j m e n u j e
v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky "Nákup výpočetní techniky" zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

komise pro otevírání obálek:
Mgr. Jaroslav Němec   náhradník: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Vratislav Krejčíř    náhradník: Jaroslav Dratva
Ing. Pavel Kopecký  náhradník: Bc. Jiří Sedláček

hodnotící komise:
Vratislav Krejčíř   náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Pavel Kopecký   náhradník: Jaroslav Dratva
Bc. Jiří Sedláček   náhradník: Bc. Michal Urban

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam firem z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:
1. NWT a.s.
2. DC4 CZ, a. s.
3. Autocont a. s.
4. Delcom
5. Administrátoři


Dodatky ke smlouvám v rámci akce „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 759

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. SML/223/2019 na zajištění autorského dozoru při provádění stavby na staveništi „Škola pro všechny – věda hrou“, která je uzavřená dne 4. 6. 2019 s příkazníkem Ing. Janem Zonou, IČO: 723 21 041, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. SML/237/2019 na technickou pomoc při přípravě a realizaci díla včetně odborného dohledu (TDI) akce „Škola pro všechny – věda hrou“, která je uzavřená dne 17. 6. 2019 s příkazníkem CHALUPA – STAVITEL s. r. o., IČO: 255 59 699, podle předložené zprávy

3.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. SML/263/2019 na zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi „Škola pro všechny – věda hrou“, která je uzavřená dne 24. 6. 2019 s příkazníkem Pavel Tesař, IČO: 666 17 618, podle předložené zprávy

4.
s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/327/2016 na vypracování projektové dokumentace pro akci „Škola pro všechny – věda hrou", která je uzavřená dne 8. 12. 2016 s příkazníkem Ing. Janem Zonou, IČO: 723 21 041, podle předložené zprávy.


Nákup užitkového vozidla pro Dům kultury v Kroměříži – schválení kupní ceny – č. 760

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření kupní smlouvy na nákup užitkového vozidla pro Dům kultury v Kroměříži (typ vozidla: Volkswagen Crafter skříň 30 103kW 6G FWD SR s celkovou cenou 578.511,73 Kč bez DPH) s dodavatelem Samohýl Motor a .s., se sídlem: tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, IČO:255 11 165, podle předložené zprávy.

 

Návrh smlouvy s projektovou společností B.B.D.,  s. r. o. (rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu) – č. 761

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností B.B.D.,  s. r. o. na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby  „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Kroměříži“, podle předložené zprávy.


Dohoda o náhradě škody mezi městem Kroměříž a ŘSD ČR – č. 762

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dohody o náhradě škody mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, týkající se vlastnictví mostu „SO C203 Most na polní cestě Skaštice - Bílany", podle předložené zprávy.


Žádost o dotaci na výsadbu stromů v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 9/2019 – č. 763

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 9/2019 v rámci Národního programu Životního  prostředí ve variantě 2 (ulice Hulínská podél silnice - úsek 1 + 3), podle předložené zprávy.   


Podpora občanské aktivity pro komunitu – č. 764

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
přidělení finančního daru ve výši 10.000 Kč pro xx, 767 01 Kroměříž, na aktivitu Podpora folkloru v Kroměříži v rámci projektu „Podpora občanské aktivity pro komunitu"
b)
uzavření darovací smlouvy s příkazem na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, jako dárcem a xx  767 01 Kroměříž, jako obdarovaným, na aktivitu Podpora folkloru v Kroměříži, podle předložené zprávy.


10 P aneb Desatero priorit Kroměříže – č. 765

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

tyto 3 priority, které vzešly z diskusního fóra a ankety mezi občany, kteří hlasovali o prioritách města:
• Provádět opatření pro zadržení vody v krajině + vybudovat sportovně – rekreační zónu v lokalitě Bagrák
• Vybudovat cyklostezky ve městě mimo hlavní komunikace
• Řešit křižovatku Havlíčkova x Albertova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  k řešení 3 priority, které vzešly z diskusního fóra a ankety mezi občany, kteří hlasovali o prioritách města:
• Provádět opatření pro zadržení vody v krajině + vybudovat sportovně – rekreační zónu v lokalitě Bagrák
• Vybudovat cyklostezky ve městě mimo hlavní komunikace
• Řešit křižovatku Havlíčkova x Albertova


Změna na pozici koordinátora Zdravé město a MA21 – č. 766

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o mí

změnu koordinátora Zdravého města a místní Agendy 21 takto: Ing. Michaela Jiříková
a
doplnění personálního složení komise Rady města Kroměříže pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 takto: Ing. Michaela Jiříková (tajemník komise), koordinátor Zdravé město a MA21 - veřejná správa

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí nové složení Komise Zdravého města Kroměříže na MA21:
PhDr. Jana Pšejová (předseda komise), MAS Jižní Haná, o.p.s. - neziskový sektor
Ing. Michaela Jiříková (tajemník komise), koordinátor Zdravé město a MA21 - veřejná správa
Michal Řezáč, občan - komerční sektor
Jiří Tesař, občan - komerční sektor
Vratislav Krejčíř, místostarosta - veřejná správa
Alena Černá, občan - komerční sektor
Darina Křenková, občan - komerční sektor
Silvie Kremlová, občan - komerční sektor
Mgr. Iveta Mišurcová, projektový manažer - veřejná správa
Mgr. Alice Juračková, ředitelka ČČK - Oblastní spolek Kroměříž - neziskový sektor

 

Rozpočet prací na rekonstrukci sociálních zařízení v budově č. pop. 702/3 v ul. Purkyňova – č. 767

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Ing. Simoně Prečanové – vedoucí odboru regionální rozvoje zajistit vypracování  objemové studie k modernizaci koupelen a sociálních zařízení v budově Purkyňova 702/3 v Kroměříži,  a to v termínu do 15. února 2020.


Přestavba pavilonu L  DOZP Barborka na denní stacionář – č. 768

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Soňu Mertovou - vedoucí odboru investic  zajistit projektovou dokumentaci, investiční přípravu a samotnou realizaci akce „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář", Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy

u k l á d á

1.
Ing. Soni Mertové -  vedoucí odboru investic, zařadit do návrhu rozpočtu odboru investic pro rok 2020 financování realizace akce „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka pro účely denního stacionáře a odlehčovací služby", Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.
2.
Mgr. Dagmar Klučkové, DiS. -  ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, předat v termínu do 8. 11. 2019 Ing. Soni Mertové, vedoucí odboru investic, projektovou studii záměru na akci „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář", Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Příprava veřejné zakázky „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříže – č. 769

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

přípravu veřejné zakázky na „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříž" v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami města, podle předložené zprávy.

 

Sbírka pod vánočním stromem – č. 770

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude rozdělen jednou polovinou pro zapsaný spolek Korálky, z. s., E. Krásnohorské 3634/2, 767 01 Kroměříž a druhou polovinou pro Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž.


Žádost Základní školy Oskol, Kroměříž, p. o. o zařazení projektu přestavba  v základní škole mezi investiční záměry města  – č. 771

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařazení projektu „Přestavba bytu školníka a rozšíření dílen na učebny Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace“  mezi investiční záměry města, do rozpočtu města Kroměříže na rok 2021.


Pověření ředitelky Základní školy Zachar, Kroměříž, p. o. k realizaci akce Instalace VZT jednotek s rekuperací do dvou tříd ZŠ Zachar – č. 772

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Petru Fečkovou, ředitelku Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace, realizací záměru „Instalace VZT jednotek s rekuperací do dvou tříd ZŠ Zachar“ včetně výběrového řízení

s o u h l a s í

s účastí pracovníků města Kroměříže ve výběrové komisi, podle předložené zprávy.

 

Žádost xx o poskytnutí finančního daru – č. 773

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000  Kč xx,  735 42 Těrlicko, na částečnou úhradu nákladů na uspořádání studentské konference „Demokracie vs. totalita“, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“
b)
uzavření darovací smlouvy s příkazem na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx,  735 42  Těrlicko jako obdarovaným, na částečnou úhradu nákladů na uspořádání studentské konference „Demokracie vs. totalita“, podle předložené zprávy.
 

Veřejnoprávní smlouva na evidenci obyvatel s obcí Roštín – č. 774

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel s obcí Roštín podle předložené zprávy.


Stanovení počtu zaměstnanců města Kroměříže zařazených v MěÚ  Kroměříž – č. 775

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených v Městském úřadu Kroměříž na 220 s účinností od 1. 11. 2019, podle předložené zprávy.


Personální záležitosti (jmenování vedoucího  odboru stavební úřad) – č. 776

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení číslo 727 z 24. schůze Rady města Kroměříže konané 3. října 2019 v plném znění. 

 

Zakoupení nového vozu Knihovnou Kroměřížska – p. o. – č. 777

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nákup motorového vozidla Citroen Spacetourer pro Knihovnu Kroměřížska, p. o.

p o v ě ř u j e

odbor investic Městského úřadu Kroměříž  přípravou veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace,  na nákup motorového vozidla pro Knihovnu Kroměřížska, p. o.


Studijní cesta do francouzských knihoven – č. 778

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, p. o. na studijní cestě do nových francouzských knihoven ve dnech 25. 5. -30. 5. 2020.


Žádost o vyslovení podpory a příslib spoluúčasti města na dofinancování akce „Stavební úprava a přístavba šaten Tělovýchovné  jednoty Těšnovice z. s. fotbalového areálu v Těšnovicích“ – č. 779

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o podpoře akce „Stavební úprava a přístavba šaten Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s. fotbalového areálu v Těšnovicích“ připravované k realizaci Tělovýchovnou jednotou Těšnovice, z. s. městem Kroměříž a příslib poskytnutí finančních prostředků ve výši 30 % dotace, maximálně ve výši 6.556.230 Kč vč. DPH, podle předložené zprávy.

 

     Mgr. Jaroslav Němec                   Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže