Usnesení z 19. schůze Rady města Kroměříže

| 20.08.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 19. schůze Rady města Kroměříže konané 13. srpna 2019

 

Zrušení dílčí části 2 Konektivita + IT veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny, věda hrou“ – č. 605

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhovět námitkám stěžovatele FLAME System s. r. o., podle předložené zprávy

r u š í

dílčí část 2 Konektivita + IT veřejné zakázky s názvem “Škola pro všechny, věda hrou“, podle předložené zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                      Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže