Usnesení z 16. schůze Rady města Kroměříže

| 03.07.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 16. schůze Rady města Kroměříže konané 27. června 2019

 

Bytové záležitosti – č. 504

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 406 ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. května 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
2.
část usnesení č. 406 ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. května 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených  nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou   
38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva  k bytu - opět na dobu určitou
41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži  s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
44.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
45.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
46.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
47.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.7.2019 do 31.12.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
48.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.07.2019 do 31.12.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
9.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
10.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
11.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
12.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
13.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
14.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
15.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
16.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
17.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
18.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
19.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
20.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
21.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
22.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
23.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
24.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
25.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
26.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
27.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
28.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
29.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
30.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
31.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.07.2019 do 31.12.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
32.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.07.2019 do 31.12.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
s c h v a l u j e

Startovací byty pro rodiny s dětmi

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4  o vel. 3+1 budově č. p. 658 ul. Kollárova Kroměříž s xx, a to na dobu určitou do 31.08.2019 s tím, že nájemní smlouva nebude dále prodloužena 

E)
n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

F)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.09.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži
2.
xx
byt č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži
3.
xx
byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č.2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou
4.
xx
byt č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
5.
xx
byt č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
6.
xx
byt č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
7.
xx
byt č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
8.
xx
byt č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

G)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu městského bytu následujícím žadatelům, a to na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.09.2019, a za podmínky splácení  dlužného nájemného vůči KTS s. r. o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. 2 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 4 o vel. 1+1 na ul. U Zámečku č. pop. 2131 v Kroměříži, dohodou
2.
xx
byt č. 6 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 3 o vel. 1+1 na ul. U Zámečku č. pop. 2131 v Kroměříži, dohodou
3.
xx
byt č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 1+1 na ul. U Zámečku č. pop. 2131 v Kroměříži, dohodou


Prodej části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Hradisko – č. 505

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části  pozemku  parc. č. 245 – ostatní plocha     o výměře cca 122 m2      v k. ú.   Hradisko pro xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 300  Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.
Současně s kupní smlouvou bude ve prospěch prodávajícího  zřízeno věcné břemeno stezky a cesty přes část  pozemku  parc. č. 245 v k. ú. Hradisko, za účelem přístupu ke stávající studni.  


Prodej části  pozemku parc. č. 2747/15 v k. ú. Kroměříž – č. 506

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej části  pozemku  parc. č. 2747/15 – ostatní plocha     o výměře cca 260 m2      v k. ú.   Kroměříž  pro xx, 767 01 Kroměříž.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1471/7 v k. ú. Kroměříž, žádost xx – č. 507

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části    pozemku  parc. č. 1471/7 – orná půda    o výměře cca 15 m2      v k. ú.    Kroměříž   a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky, xx – č. 508

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části    pozemku  parc. č. 1178/1 – orná půda    o výměře cca 1.200 m2      v k. ú.    Postoupky  a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže

 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž, žádost  xx – č. 509

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny pozemků parc. č.  1293/1- ostatní plocha   o výměře 179 m2    a   parc. č.  1444/27- ostatní plocha   o výměře 63 m2 , oba        v k. ú.    Kroměříž  ve vlastnictví xx  za    část    pozemku  parc. č. 1400/4 – orná půda    o výměře cca 242 m2      v k. ú.    Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže    a  předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor restaurace na zimním stadionu včetně bufetů na sportovištích – č. 510

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti  pana Radima Linharta

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s panem xx, IČ: 644 24 383,  se sídlem Velehradská 928, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor restaurace Areny na zimním stadionu v Kroměříži na ulici Obvodová č.p. 3474 včetně bufetů, a to:

- bufet u tenisových kurtů za zimním stadionem na parc. č. 1104/38 v k. ú. Kroměříž
- bufet v tělocvičně Slavia na ulici Kotojedská č. p. 2590 v Kroměříži
- bufet na plaveckém bazénu v budově č.p . 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži
- dva bufety na fotbalovém hřišti na ulici Obvodová 3607 v Kroměříži,

to vše včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství za výši ročního nájemného 20.000 Kč s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně zvyšovat nájemné o částku představující míru inflace na dobu určitou s účinností od 01.08.2019 do 31.12.2025,  za účelem provozování hostinské činnosti.


Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku  mezi městem a Domem kultury v Kroměříži, p. o. (kino Nadsklepí) – č. 511

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříž, p. o., IČ: 709 62 642, se sídlem Tovačovského 2828, 767 01  Kroměříž, podle předložené  zprávy.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o.  (REKO MS Kroměříž – Bílanská + 2. etapa) č. 512

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  1808/8,   parc. č. 1899/2,   parc. č. 1899/1,   parc. č. 1970/2,   parc. č. 3148/2,   parc. č. 3148/7,   parc. č. 3148/10  a   parc. č. 3149, vše v k.ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „REKO MS Kroměříž - Bílanská + 2, etapa 2, číslo stavby: 7700101221“       pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100  Kč/ metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO MS Kroměříž – Bílanská + 1, etapa 3) – č. 513

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 1956/6,   parc. č. 1956/8,   parc. č. 3148/1,   parc. č. 3148/2,   parc. č. 3157/4,   parc. č. 3164/12,   parc. č. 3541/1,   parc. č. 3541/18 , vše v k.ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „REKO MS Kroměříž - Bílanská + 1, etapa 3, číslo stavby:   7700101219“   pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100  Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 149,  Riegrovo náměstí v Kroměříži, zubní laborantky – č. 514

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží v budově č. p. 149  na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 38,66 m2, a to:
chodba   10,68 m2
místnost č. 2.40 17,08 m2
místnost č. 2.41 10,80 m2
za účelem provozování zubní laboratoře.


Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3753/2019-BKMM – č. 515

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3753/2019-BKMM mezi městem Kroměříž a Úřadem ve věcech majetkových na pronájem pozemku – stavební parcela č. 587/2 o výměře 258 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kroměříž na dobu určitou, a to od 01.07.2019 do 30.06.2027 za výši nájemného 33 Kč/m2/rok, ostatní podle smlouvy, která je přílohou  podle předložené této zprávy.


Změna znění usnesení č. 408 ze 14. schůze RMK konané 23. května 2019 – č. 516

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 408 ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. května 2019 v části týkající se názvu spolku, a to takto:

z:  Klub vojáků v záloze Kroměříž – Střelecký klub Kroměříž KVZ, IČ: 652 70 380,
 se sídlem Březinova 2874/5, Kroměříž

na:  Klub vojáků v záloze Kroměříž, IČ: 652 70 380, se sídlem Těšňovice 152, Kroměříž


Vyřazení a likvidace nepotřebného majetku města – č. 517

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku podle předložených návrhů jednotlivých inventarizačních komisí, podle předložené zprávy.


Vyřazení a likvidace nepotřebného majetku města – č. 518

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
vyřazení předmětu evidovaného pod inventární číslem 001-00000093 – osobní automobil Škoda FABIA CLASIC 1.2, rok pořízení 2005 z evidence a následný prodej za nejvyšší nabídku z předložených návrhů, podle předložené zprávy

2.
vyřazení předmětu evidovaného pod inventárním číslem 001-00000092 – osobní automobil FABIA CLASIC 1.2, rok pořízení 2005 z evidence a následný prodej za nejvyšší nabídku z předložených návrhů, podle předložené zprávy

3.
vyřazení předmětu evidovaného pod inventárním číslem 001-00000063 – FABIA CLASIC 1.2, rok pořízení 2003 z evidence a následný prodej za nejvyšší nabídku z předložených návrhů, podle předložené zprávy

4.
vyřazení předmětu evidovaného pod inventárním číslem 001-00000085 – osobní automobil FABIA CLASIC 1.2, rok pořízení 2004 z evidence a následný prodej za nejvyšší nabídku z předložených návrhů, podle předložené zprávy


Smlouva o realizaci stavby č. 32/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 519

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 32/2019  stavby „Stavební úpravy RD č. p. 1339“     mezi městem Kroměříž  a xx  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci okapového chodníku v šířce 50 cm kolem rodinného domu, ulice  Třebízského v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 33/2019 mezi městem Kroměíž a xx – č. 520

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 33/2019  stavby  „Rodinný dům manželů Hanákových – Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí  /vodovodu a kanalizace/ k novostavbě DR. a nový zpevněný sjezd na veřejnou komunikaci, ulice  Nad Lomy v Kroměříži., podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 34/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č.  521

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 34/2019  stavby „Sjezd k rodinnému domu, přístavba garáže, dvorní přístřešek“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 277 11 Neratovice, spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na veřejnou komunikaci, ulice Štursova v Kroměříži, podle  předložené zprávy podle  předložené zprávy.


Prodej pozemku parc. č. 764 v k. ú. Kroměříž – č. 522

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č.  764  – orná půda   o výměře 6.838 m2  v k. ú.     Kroměříž    pro   společnost  Hanácká pole  s. r. o., Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 1.000  Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Hanácká pole s. r. o. – č. 523

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných a bytových domů,  mezi městem Kroměříž  a  Hanácká pole s. r. o., Tovačovského 318/8, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.


Informační zpráva z jednání dopravní komise dne 29. května 2019 – č. 524

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e    n a   v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise, ze dne 29. 5. 2019

r u š í

usnesení č. 296 – 04/09 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2019 část „s možným parkováním podél  Psychiatrické nemocnice Kroměříž vlevo, u chodníku v úseku od ul. Havlíčkova - ul. Koperníkova, po vjezd k dopravnímu hřišti“

s c h v a l u j e

a)
změnu návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení parkování vpravo na komunikaci mezi Psychiatrickou nemocnicí Kroměříže  – Květnou zahradou v úseku ul. Havlíčkova - pitevna s možností jízdy cyklistů do protisměru v celém úseku zjednosměrnění (ul. Havlíčkova – ul. Koperníkova) a ukončením jízdy cyklistů před ul. Havlíčkova

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

b)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci odstranění části vodorovného dopravního značení zákaz zastavení na ul. Březinova u vjezdu k RD

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

c)
zpracování  dopravního značení a realizaci  parkování vozidel na vnější straně směrového oblouku  ul. U Rejdiště, mezi č.p. 3732 – č.p. 3790

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

d)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci osazení zpomalovacího prahu na ul. Mánesova před ZŠ Oskol

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

e)
prověření  možnosti vybudování parkovacích míst v lokalitě za kolonádou v úseku od pitevny po ul. Koperníkova

zodpovídá:  Ing. Soňa Mertová
termín: 30. 12. 2019

f)
zaslání  písemného  dotazu   NPÚ týkající se možnosti rozšíření pozemku o cca 1,5 m v lokalitě za kolonádou

zodpovídá: Mgr. Ladislava Žiaková
termín: 30. 11. 2019

g)
zpracování PD k vybudování chodníku  v místní části Trávnické Zahrádky

zodpovídá: Ing. Soňa Mertová
termín: 31. 3. 2020

h)
záměr rozšířit lokality placeného stání o ul. Na Sladovnách, Chobot a Třebízského

ch)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci označení účelové komunikace červeným směrovým sloupkem a prodloužení plné středové čáry od kruhového objezdu za napojení účelové komunikace v Kotojedech směr Trávník

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

i)
zpracování PD k vybudování chodníku na ul. Moravská, v úseku od ulice Vrobelova po ulici Třasoňova

zodpovídá: Ing. Soňa Mertová
termín: 31. 3. 2020

j)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení zákazu zastavení na ul. Generála Píky u křižovatky s ul. Žižkova (od křižovatky po vjezd k RD cca 15 m)

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

k)
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci zákazu vjezdu cyklistů do pěší zóny ulicí Vodní ve směru od Velkého náměstí

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

l)
povolení  vjezdu  nákladních vozidel nad 3,5 t na p.č. 2019/1 společnosti OKC real, s. r. o. na ul. Bílanská

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: 30. 11. 2019

m)
provádění  zvýšeného  dohledu  na průjezd cyklistů po lávce pro pěší přes Moravu a parkování vozidel v zónách placeného stání bez zaplacení

zodpovídá: Mgr. Libor Kubiš
termín: ihned, průběžně

u k l á d á

vedoucímu odborů služeb, vedoucí odboru rozvoje rozvoje, vedoucí právního odboru a  řediteli městské policie, zajistit realizaci shora uvedených  úkolů

n e s c h v a l u j e

a)
odstranění retardéru v blízkosti č. p. 135 v Trávnických Zahrádkách
b)
změnu komunikace pouze pro pěší (panelová komunikace mezi ul. Skopalíkova – Zborovská)
c)
osazení dopravního zrcadla v místě napojení silnice II/367 u restaurace U Zvoničky v Kotojedech
d)
vybudování přechodu pro chodce přes ul. Obvodová v místě napojení chodníku vedoucího od hlavního vchodu k zimnímu stadionu
e)
parkování vozidel na ul. Velehradská v úseku mezi ulicemi Čs. armády - Páleníčkova
f)
změnu užívání parkovací ploch s určením pouze pro obyvatele přilehlých domů a budování nových parkovacích míst u domů na ul. Moravská
g)
zákaz vjezdu cyklistů do pěší zóny ulicí Dobrovského od Riegrova nám.

 

Souhlas s umístěním restaurační zahrádky Kovářská č. p. 19/4 pro Penzion U Kubesa s. r. o. – č. 525

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění restaurační zahrádky před domem č. p. 19/4 v ul. Kovářská, Kroměříž pro Penzion U Kubesa, s. r. o., podle předložené zprávy.


Souhlas s umístěním restaurační zahrádky Ztracená č. p. 204/14 pro Bar a Dýmka v. o. s.  – č. 526

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění restaurační zahrádky před domem č. p. 14 v ul. Ztracená, Kroměříž pro Bar a Dýmka v. o. s., podle předložené žádosti.


Dodatek č. 1 ke smlouvě SML/121/2019 prováděním stavby „Dětské hřiště a sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky – č. 527

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SML/121/2019 prováděním stavby na staveništi  „Dětské hřiště a sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky", podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Workoutové hřiště na Hanáckém náměstí v Kroměříži“ – č. 528

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Workoutové hřiště na Hanáckém náměstí v Kroměříži“, s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Evropská Training s. r. o., se sídlem: Jiráskova 96, 751 01 Tovačov, IČO: 286 00 151 s nabídkovou cenou 405.000  Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka služebního vozidla Městské policie Kroměříž“ – č. 529

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku služebního vozidla s názvem „Dodávka služebního vozidla Městské policie Kroměříž se speciální úpravou“ podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu  se Směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávka služebního vozidla Městské policie Kroměříž se speciální úpravou“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    
 
komise:                                            náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                         Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Soňa Mertová                             Mgr. Veronika Škrabalová                                       
Mgr. Libor Kubiš                                Mgr. Vratislav Držálek

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

s c h v a l u j e

seznam autosalonů, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. AUTOSHOP PAULUS spol. s. r. o., Hulínská 3221/26, Kroměříž
2. Louda Auto a.s., Kolbenova 898/37a, Praha 9
3. Samohýl Motor Zlín a.s., Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín


Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP na akci „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 530

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na činnost a práci koordinátora BOZP na staveništi „Škola pro všechny - věda hrou", s příkazníkem Pavel Tesař, sídlem: Kolaříkova 622, 768 33 Morkovice - Slížany, IČO: 666 17 618, podle předložené zprávy.

 

Bezúplatný převod majetku zřízené příspěvkové organizace Sociálních služeb města Kroměříže (schodolez) – č. 531

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod majetku zřízené příspěvkové organizace Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, na zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Mánesova, p. o., Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž, IČO 709 95 567, podle předložené zprávy.

 

Stanovení platu ředitelce Základní školy Zámoraví, Kroměříž, p. o.  – č. 532

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

paní Mgr. Ivaně Uherkové, ředitelce Základní školy Zámoraví, Kroměříž, příspěvkové organizace, se sídlem Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž, měsíční plat s účinností  od 1. srpna 2019, podle upravené  předložené zprávy.


Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům mateřských, škol, základních škol, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž – č. –533

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí školního roku 2018/2019, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy

b)
Ing. Petru Opravilovi, pověřenému řízením Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace, odměnu za splnění mimořádných úkolů při rekonstrukci a opravách jednotlivých zařízení

 

Návrh na odměny ředitelce Knihovny Kroměřížska p. o. a pracovnici pověřené vedením a řízením Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 534

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelce Knihovny Kroměřížska p. o. a pracovnici pověřené vedením a řízením Domu kultury v Kroměříži p. o., odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí 2019, které obě jmenované podstatným způsobem ovlivnily, podle předložené zprávy.


Jmenování členů správní a dozorčí rady Pečovatelské služby Kroměříž, z.  ú. – č. 535

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

s účinností od 10. září 2019

1. 
členy správní rady Pečovatelské služby Kroměříž, z. ú.:
- Petr Horka, nar. 6. června 1967, 6. .května 315, 763 62 Tlumačov
- Marek Šindler, nar. 14. května 1965, Soudní 2865/2, 767 01 Kroměříž
2. 
členy dozorčí rady Pečovatelské služby Kroměří, z. ú.:
- Mgr. Věra Koščová, nar. 2. července 1957, Hulská 355/6, Vážany, 767 01 Kroměříž
- Ing. Petra Dolečková, nar. 25. ledna 1967, K Potoku 304/1, Vážany, 767 01
  Kroměříž
- Lenka Dědková, nar. 16. září 1967, Švermova 622, 763 62 Tlumačov


Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v městském úřadu – č. 536

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených v Městském úřadu Kroměříž na 218 s účinností od 1. 7. 2019, podle předložené zprávy.

 

Jmenování ředitele Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 537

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

pana Mgr. Pavla Sedláčka na vedoucí pracovní místo ředitele Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž, IČ: 709 62 642, s účinností od 1. října 2019, podle předložené zprávy.


Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zpracování Plánu rozvoje sportu – č. 538

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na zpracování Plánu rozvoje sportu města Kroměříž mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž, IČ 002 87 351, jako objednatelem, a Jakubem Popelkou, Pionýrů 519, 267 62  Komárov, IČ 764 13 195, jako zhotovitelem, včetně návrhu věcného a časového postupu zpracování, podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva na autorský dozor a technický dozor na stavbě „Zabezpečovací práce, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům havárie na skládce Zachar“ – č. 539

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na zajištění autorského a technického dozoru na stavbě ,,Opevnění čela skládky Zachar - Zabezpečovací práce", a to s uchazečem VEGI s. r. o., se sídlem: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 45 583, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Podzemní a polopodzemní kontejnery – projektové práce“ – č.  540

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na služby „Podzemní a polopodzemní kontejnery – projektové práce" s uchazečem ENVIprojekt CZECH s. r. o., se sídlem: Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČO: 035 81 853, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Polyfunkční dům Havlíčkova 01 – Parkovací dům Havlíčkova 1, Kroměříž“ – č. 541

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek na služby s názvem "Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku Polyfunkční dům Havlíčkova 01 – Parkovací dům Havlíčkova 1, Kroměříž“, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se Směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku Polyfunkční dům Havlíčkova 01 – Parkovací dům Havlíčkova 1, Kroměříž“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:      

komise:                                                náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                              Vratislav Krejčíř
Ing. Soňa Mertová                                  Mgr.Daniela Hebnarová
Ing. Martina Vybíralová                          Soňa Borková

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

s c h v a l u j e

zveřejnění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a seznam firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:
1.
S - Invest CZ s. r. o.
Brno-Tuřany, Brněnské Ivanovice, Kaštanová 496/123a
IČ:255 26 171
2.
VIA Consult a  s.
Třinec, Lyžbice, nám. Svobody 527
IČ: 250 84 275
3.
iora legal, advokátní kancelář s. r. o.
Praha 10, Vršovice, Sámova 410/28
IČ: 039 01 475
4.
Veřejné zakázky s. r. o.
Praha 1, Staré Město, Revoluční 724/7
IČ: 267 26 050


Rozhodnutí o zrušení vyloučení a Rozhodnutí o zrušení výběru v rámci veřejné zakázky „Škola pro všechny – věda hrou – KONEKTIVITA + IT“ – č. 542

Rada města Kroměříže po projednání

1.
r u š í

rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření kupní smlouvy v dílčí části 2 - KONEKTIVITA  + IT veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny - věda hrou", a to s uchazečem DC4 CZ, a. s., IČO: 292 42 681, podle předložené zprávy.

2.
r u š í

rozhodnutí o vyloučení uchazeče FLAME System s. r. o., IČO: 268 46 888 ve věci veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny - věda hrou" - dílcí část 2 - KONEKTIVITA + IT, podle předložené zprávy.


Schválení služební cesty do partnerského města Piekary Slaskie – č. 543

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu  MUDr.  Yvonny Smělíkové a Ing. Jiřího Smělíka  do partnerského města Piekary Slaskie (Polsko) v termínu 13. - 14. 7. 2019 na „Dni Miasta Piekary Slaskie“, podle předložené zprávy.

 

Schválení služební cesty do partnerského města Ramnicu Valcea v Rumunsku – č. 544

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu  Mgr. Jaroslava Němce – starosty města Kroměříže, Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA – místostarosty, Vratislava Krejčíře – místostarosty,   a tlumočníka  do partnerského města Ramnicu Valcea (Rumunsko) v termínu 27. - 30. 7. 2019 na oslavy „Romania s National Anthem Day“, podle předložené zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                     Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže