Usnesení z 14. schůze Rady města Kroměříže

| 30.05.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané 23. května 2019


Bytové záležitosti – č. 406

Rada města Kroměříže po projednání

A)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 31.12.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx (zastoupena opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 31.12.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní  smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
43.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
44.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
45.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
46.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
47.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
48.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
49.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
50.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
51.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní  smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
52.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
53.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
54.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
55.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
56.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
57.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 
58.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
59.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
60.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
61.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
62.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
63.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
64.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
65.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
66.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
67.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
68.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními  uživateli bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ními  bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
69.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 26 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
70.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.12.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

B)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2019 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí  z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
9.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
10.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 14  vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
11.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
12.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.12.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

C)
n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
2.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
3.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu nedoplatku na nájemném vůči KTS, s. r. o.

4.
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
5.
uzavření dodatku k nájemní smlouvy k bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.08.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
1.
xx
byt č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
2.
xx
byt č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
3.
xx
byt č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
4.
xx
byt č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

5.
xx
byt č. 7 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
6.
xx
byt č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 n ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou
náhradníci:
xx
za podmínky uvolnění bytu č.2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

E)
s c h v a l u j e
1.
pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  xx,  a to na dobu určitou do 31.08.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
náhradníci:
xx

F)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 31.08.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č.6 o vel. 2+1 v domě
č.pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou
náhradníci:
xx
xx

G)
r u š í

a)
část usnesení č. 178 ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. února 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 a 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži Sociálním službám města Kroměříže, p.o. od 01.03.2019 na dobu neurčitou, ve kterých bydlí uživatelé terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení

H)
s c h v a l u j e 

1.
pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx (zastoupena opatrovníkem městem Kroměříž) a xx (zastoupen opatrovníkem xx), a to na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
pronájem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž) a to na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

Ch)
r u š í

část usnesení 5. RMK ze dne 19. 01. 2015 -  bod E)  ve věci pověření pana Marka Šindlera, k zastupování města Kroměříže:
- ve věci udělení souhlasu ke zřízení trvalého pobytu v bytech ve vlastnictví města Kroměříže jednotlivým uživatelům
- k podání návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu bývalým nájemcům a uživatelům v bytech ve vlastnictví města Kroměříže, vše dle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění

I)
p o v ě ř u j e

Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA, místostarostu města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže:
- ve věci udělení souhlasu ke zřízení trvalého pobytu v bytech ve vlastnictví města Kroměříže jednotlivým uživatelům
- k podání návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu bývalým nájemcům a uživatelům v bytech ve vlastnictví města Kroměříže, vše dle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění 

 

Prodej pozemku parc. č. 1971/1 v k. ú. Kroměříž – č. 407

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Jarmily Sedlákové

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku  parc. č. 1971/1 – ostatní plocha     o výměře 145 m2    v k. ú.   Kroměříž    pro  xx,   767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 1.000  Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě  o užívání pozemku parc. č. 258 v k. ú. Kotojedy a parc. č. 384/1 v k. ú. Těšnovice -  č. 408

Rada města Kroměříže po projednání za účasti  Ing. Antonína Duška a Pavla Dadáka - zástupců  Klubu vojáků v záloze Kroměříž

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 29. 5. 2002 mezi městem Kroměříž a Klubem vojáků v záloze Kroměříž – Střelecký klub Kroměříž KVZ, IČ: 652 70 380, se sídlem Březinova 2874/5, 767 01  Kroměříž na bezúplatné užívání pozemku parc. č. 258 – ostatní plocha v k. ú. Kotojedy o výměře 791 m2 a dále pozemku parc. č. 384/1 (dříve p. č. 384) – ostatní plocha v k. ú. Těšňovice o výměře 60.829 m2, kterým se mění název uživatele, a to:

z:  Klub vojáků v záloze Kroměříž – Střelecký klub Kroměříž KVZ, IČ: 652 70 380,
 se sídlem Březinova 2874/5, Kroměříž
na:  Klub vojenských záloh Kroměříž, IČ: 652 70 380, se sídlem Těšňovice 152, Kroměříž

a dále se mění znění v bodu č. IV., a to takto:

Užívání pozemků uvedených v bodě č. I. smlouvy se stanovuje na dobu určitou, a to na dobu určitou pěti let  s účinností od 1. června 2019 s opcí na dalších pět let.
Vlastník si vyhrazuje právo, kdykoliv tuto smlouvu vypovědět, nebudou-li dodrženy podmínky v ní stanovené,  nebo vyžádá-li si to vlastník, s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet následující měsíc po doručení výpovědi druhé straně.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Prodej části pozemku parc. č. 479/2 v k. ú. Trávník – č. 409

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části  pozemku   parc. č. 479/2 – ostatní plocha    o výměře cca       30  m2     v k. ú.    Trávník pro xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  800 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/15 v k. ú. Kroměříž, žádost xx.  – č. 410

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje  části    pozemku  parc. č. 2747/15 – ostatní plocha     o výměře cca 260 m2      v k. ú.   Kroměříž.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Hradisko, žádost  xx  – č. 411

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje  části    pozemku  parc. č. 245 – ostatní plocha     o výměře cca 90 m2   v k. ú.   Hradisko.


Nabytí pozemku parc. č. 1052/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 412

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku  parc. č.  1052/2– ostatní plocha o výměře 790 m2 v  k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Nabytí pozemků parc. č. 3265/4 a 3265/7 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 413

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemků  parc. č.  3265/4 – ostatní plocha o výměře 526 m2    v  k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


Nabytí pozemku parc. č. 1279 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 414

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  1279 – ostatní plocha o výměře 1.881 m2    v  k. ú.  Hradisko  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


Zrušení bodu č. X. v usnesení z XXXII. ZMK konaného 21. 12. 2017 – č. 415

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit zrušení  bodu č. X. v  usnesení z XXXII.  zasedání   Zastupitelstva města Kroměříže  konaného dne 21. 12. 2017,  v plném znění.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice – kabel. smyčka NN, Šojdr) – č. 416

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e      

1.
zrušení  bodu č. 15 v usnesení z 1. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 15. listopadu 2018, v plném znění

2.
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  415  v katastrálním území Těšnovice  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  uzemnění  a kabelové skříně NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice -kabel. smyčka NN, Šojdr“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   4.300 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky – kabel NN, Minařík) – č. 417

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 27/6 a parc. č. 27/7  v katastrálním území Postoupky   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky-kabel NN, Minařík“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

b)
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 34  v katastrálním území Postoupky   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky-kabel NN, Minařík“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  400 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Ostrov – kabel NN, lokalita zahrad) – č. 418

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e
a)
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 2540/3, 2540/5, 4884 a  4882  v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Ostrov - kabel NN,  lok.  zahrad“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.
b)
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 4874 v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Ostrov - kabel NN, lok. zahrad“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  5.376 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Soudní – kabel NN, Koňaříková) – č. 419

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  390/1 v katastrálním území Kroměříž    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  kabelové skříně NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Soudní - kabel NN,           Koňaříková“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši      1.800  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s.  – č. 420

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3104/1  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „RVDSL 1921 M Z KROM275-KROM1HR MET"   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,  130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč,   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Smlouva o realizaci  stavby č. 29/2019 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  – č. 421

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 29/2019 „Oprava vodovodu ulice Vejvanovského Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, spočívající v opravě vodovodu a přípojek k nemovitostem, a to v lokalitě ulice Vejvanovského v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 30/2019 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků  domu Tovačovského 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, Kroměříž – č. 422

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 30/2019  „Oprava plynových rozvodů bytového domu, Kroměříž, Tovačovského 3163-3167„  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu Tovačovského 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, Kroměříž, spočívající v opravě vnitřních a vnějších rozvodů plynovodu bytového domu, a to v lokalitě ulice Tovačovského v Kroměříži, podle  předložené zprávy.

 

Žádost o projednání pronájmu formou výběrového řízení restaurace Arena – č. 423

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Areny na zimním stadionu v Kroměříži na ulici Obvodová č. p. 3474 včetně bufetů, a to:
- bufet u tenisových kurtů za zimním stadionem na parc. č. 1104/38 v k. ú. Kroměříž
- bufet v tělocvičně Slavia na ulici Kotojedská č. p. 2590 v Kroměříži
- bufet na plaveckém bazéně v budově č.p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži
- dva bufety na fotbalovém hřišti na ulici Obvodová 3607 v Kroměříži,
to vše včetně výrobních a přípravných prostor, instalované technologie a příslušenství.

Podmínky výběrového řízení:

1.
Předmětem výběrového řízení je pronájem výše uvedených nebytových prostor včetně bufetů jako celku, ne jednotlivých zařízení.
2.
Písemnou přihlášku adresujte na právní odbor, majetkoprávní oddělení, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž v termínu do 14.06.2019 do 12:00 hodin.
3.
V písemné přihlášce zájemce uvede i souhlas s podmínkami výběrového řízení.
4
Výběr nájemce bude určen podle těchto kritérií:
-  výše ročního nájemného bez DPH a bez energií    ..….......…….. 50 %
 - reference             ……………… 30 %
 - šířka a kvalita nabízených služeb            ……………… 20 %
5.
Budoucí nájemce musí zachovat provoz hostinské činnosti ve všech výše uvedených nebytových prostorách, a to v rozsahu:
- Restaurace Arena – minimální provozní doba Po-Pá 10:30-22.30 v době pronájmu ledové 
   plochy So-Ne 8:00-22:30
- Bufet u tenisových kurtů – minimální provozní doba dle obsazenosti kurtů
- Bufet v tělocvičně Slavia – minimální provozní doba v závislosti na basketbalových  
  zápasech a dalších pořádaných akcích
- Bufet na plaveckém bazénu – minimální provozní doba dle rozsahu a času plavání veřejnosti
- Bufet 1 na fotbalovém stadionu – minimální provozní doba závislá od pořádání fotbalových
  turnajů a zápasů
- Bufet 2 na fotbalovém stadionu – minimální provozní doba závislá od pořádání fotbalových
  turnajů a zápasů
a dále musí zajistit u předem dojednaných akcí rozšíření provozní doby.
6. 
Pronájem nebytových prostor je stanoven na dobu určitou, a to od 01.08.2019 do 31.12.2025.

7. 
Výběrové řízení proběhne v budově Městského úřadu v Kroměříži na adrese Velké náměstí 115, Kroměříž v kanceláři pana starosty, na schůzi Rady města Kroměříže konané dne 27. června 2019 v 16:15 hodin.
8. 
Výběrového řízení se za uchazeče mohou zúčastnit jen statutární zástupci, případně zplnomocněné osoby, které podepíší prezenční listinu.
9. 
Uchazeč o pronájem nebytových prostor doloží příslušné živnostenské oprávnění a výpis z obchodního rejstříku k danému předmětu podnikání:
- hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
10. 
Rada města Kroměříže si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů.
11. 
Jednotliví zájemci o pronájem výše uvedených nebytových prostor budou písemně informování o výsledku výběrového řízení.


Smlouva o realizaci stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Kroměříž – č. 424

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Miňůvky – přístřešek“  mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  a  městem Kroměříž, spočívající v realizaci dvou přístřešků v Miňůvkách, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Koupě jednopodlažního objektu bývalé kotelny na sídlišti Zachar v Kroměříži – č. 425

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

záměr  koupě jednopodlažního  objektu  bývalé  kotelny na sídlišti  Zachar,  Rumunská  4064, 767 01 Kroměříž s cílem jej přebudovat  na centrální spisovnu města Kroměříže,  podle  předložené  zprávy

p o v ě ř u j e

odbor  právní Městského úřadu  Kroměříž k  zajištění a koordinaci  jednotlivých  čiností nezbytných pro  koupi jednopodlažního  objektu  bývalé  kotelny na sídlišti  Zachar,  Rumunská  4064, 767 01 Kroměříž  včetně vstoupení do  jednání  za město  Kroměříž  se společností  RS Zvonek Kroměříž s. r. o., Vejvanovského  384, 767 01 Kroměříž, která  daný  objet nabízí  k prodeji  a na základě těchto jednání  připravit materiál k  projednání na schůzi  Rady města Kroměříže, která  se bude konat  dne 6.  června 2019.

 

Prezentace softwaru na pořízení pasportizace – č. 426

Rada města Kroměříže po projednání  za účasti pana Michala Faltejska – zástupce firmy URBIDO

b e r e   n a   v ě d o m í

přednesenou prezentaci  softwaru na pořízení pasportizace majetku města Kroměříže přednesenou zástupcem společnosti  URBIDO

u k l á d á

tajemnici Městského úřadu Kroměříže svolat koordinační jednání k záležitosti pasportizace majetku města Kroměříže
termín: do 14. června 2019


Vybudování komunikace v daných lokalitách – č. 427

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu realizace veřejných komunikací pro roky 2019 – 2021 v těchto lokalitách:

a)
Trávnické Zahrádky „Záhony v lese“
b)
Postoupky „Na záhonkách“,

za podmínky vypořádání dotčených pozemků ve prospěch města Kroměříže


u k l á d á

1.
odboru právnímu zajistit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedení majetkového vypořádání dotčených pozemků ve prospěch města Kroměříže

2.
odboru rozvoje města:
a)
zajistit  zpracování projektové dokumentace na realizaci shora uvedených komunikací po splnění podmínky majetkového vypořádání dotčených pozemků ve prospěch města Kroměříže
b)
zařadit do návrhu rozpočtu města Kroměříže finanční prostředky na realizaci shora uvedených komunikací.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytování sociální služby noclehárna pro muže“ – č. 428

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu veřejnoprávní smlouvy na Poskytování sociální služby noclehárna pro muže, dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu nejméně 4 lůžek.

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na Poskytování sociální služby noclehárna pro muže, podle § 63 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu nejméně 4 lůžek, zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Vít Peštuka            náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Radovan Klabal    náhradník: Mgr. Vratislav Snídal
Markéta Látalová          náhradník: Mgr. Dagmar Frydrychová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“ – č. 429

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru na stavbě „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž“, a to s uchazečem Ing. Jan Zona, 767 01 Kroměříž, IČO: 723 2 1041, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 430

Rada města Kroměříže po porjednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru na akci „Škola přo všechny - věda hrou", a to s uchazečem Ing. Jan Zona,  767 01 Kroměříž, IČO: 723 21 041, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 431

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na technickou pomoc, odborný dohled nad prováděním stavby na staveništi „Škola pro všechny, věda hrou“, s příkazníkem Chalupa – stavitel s. r. o., zastoupený: Ing. Emil Chalupa, 768 24 Hulín, IČO: 255 59 699, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění vzdělávacích kurzů SML/161/2019 – č. 432

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění vzdělávacích kurzů číslo SML/161/2019 ve věci veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 ke smlouvě SML6332018 „Křižovatka Havlíčkova – Albertova“ – č. 433

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/633/2018 mezi městem Kroměříž a RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB s. r. o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 253 25 680.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/810/2018 – č. 434

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži" SML/810//2018 mezi městem Kroměříž a firmou SMO a. s., IČ: 423 39 839, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je snížení ceny díla o částku 114.988 Kč bez DPH, 139.136  Kč vč. DPH.

 

Nákup modulů k elektronickému systému spisové služby Geovap – č. 435

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru informačních technologií  zajistit formou objednávky nákup a instalaci modulů  „Elektronická podatelna/výpravna" a „Automatické  stahování  a odesílání  datových  zpráv" ke stávajícímu systému  elektronické spisové služby   za nabídkovou  cenu  78.650 Kč od společnosti GEOVAP,  spol. s  r. o.,  Čechovo  nábřeží 1790, 530 03 Pardubice,  podle předložené zprávy

termín: 31.07.2019
zodpovídá: Ing. Pavel Kopecký - vedoucí  odboru IT


Nákup softwaru 602 LTD pro převod dokumentů do archivní verze  PDF/A – č. 436

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru informačních technologií zajistit formou objednávky nákup a implementaci softwarového nástroje Long-Term Docs za nabídkovou  cenu  131.406 Kč od společnosti SW602 a. s.,  Hornokrčská 703/15, 140 00 Praha 4,  podle předložené zprávy.

termín: 31.07.2019
zodpovídá: Ing. Pavel Kopecký – vedoucí odboru IT


Zápis z jednání komise pro životní prostředí – ustanovení funkce ekologa – č. 437

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ustanovení funkce ekologa pro město Kroměříž.


Směrnice k vyřazování majetku města Kroměříže – č. 438

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vnitřní směrnici č. 2/2019 k vyřazování majetku města Kroměříže, podle předložené zprávy.


Schválení povinných kritérií místní Agendy 21 pro postup města Kroměříže do kategorie „C“ – č. 439

Rada města Kroměříže po projednání

1.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agenda 21, podle předložené zprávy

2.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže odvolat  PhDr. Pavla Motyčku, PhD., z funkce odpovědného politika pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21

3.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže ustanovit Mgr. Danielu Hebnarovou odpovědným politikem pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21, podle předložené zprávy

4.
s c h v a l u j e

doplnění personálního složení komise Rady města Kroměříže pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 takto:

Mgr. Iveta Mišurcová  – člen  (sektor: veřejná správa)
Mgr. Alice Juračková – člen (neziskový sektor)

5.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí nové složení Komise Zdravého města Kroměříže a MA21:
PhDr. Jana Pšejová (předseda komise), MAS Jižní Haná, o. p. s. – neziskový sektor
Mgr. Dagmar Velísková (tajemník komise), koordinátorka Zdravého města a MA21 – veřejná správa
Michal Řezáč, občan - komerční sektor
Jiří Tesař, občan – komerční sektor
Vratislav Krejčíř, místostarosta – veřejná správa
Alena Černá, občan – komerční sektor
Darina Křenková, občan – komerční sektor
Silvie Kremlová, občan – komerční sektor
Mgr. Iveta Mišurcová, projektová manažerka -  veřejná správa
Mgr. Alice Juračková, ředitelka ČČK - Oblastní spolek Kroměříž – neziskový sektor
6.
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí:
a)
hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní agendy 21 v Kroměříži za rok 2018, podle předložené zprávy
b)
Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kroměříži pro rok 2019, podle předložené zprávy.


Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2018 – č. 440

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční účetní  závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2018 za účetní  období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, podle předložené zprávy.


Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2018 – č. 441

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečný účet města Kroměříže za rok 2018 včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, podle předložené zprávy.


Výroční zpráva Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. za rok 2018 – č. 442

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výroční zprávu o činnosti Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. za rok 2018, podle předložené zprávy.

 

Žádost o finanční dary – Podpora občanské aktivity pro komunitu – č. 443

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
přidělení finančního daru pro paní Soňu Drábkovou na aktivitu Vernisáž výstavy černobílých fotografií Roberta Rohála ve výši 10.000 Kč
2.
přidělení finančního daru pro paní Silvii Kremlovou na aktivitu Cyklus přednášek pro veřejnost na téma: onkologické onemocnění ve výši 10.000  Kč
3.
přidělení finančního daru pro paní Věru Hýbnerovou na aktivitu Terapie a prevence pro diabetiky ve výši 5.000 Kč
4.
přidělení finančního daru pro paní Kláru Štětinovou na aktivitu Zlepšení zraku přirozenou cestou ve výši 5.000 Kč
5.
přidělení finančního daru pro paní Šárku Nešporovou na aktivitu Mezigenerační turistický pochod – přechod Chřibů ve výši 5.000 Kč


Výběr dodavatele „Zabezpečovací práce, jimiž se předchází  bezprostředně  hrozícím důsledkům havárie na skládce Zachar“ – č. 444

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření smlouvy o dílo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Zabezpečovací práce, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům havárie na skládce Zachar“, a to s uchazečem Rovina stavební a. s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČO: 451 93 096, podle předložené zprávy.


Podnět k omezení provozní doby restaurace – č. 445

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž neschválit předložení návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou by se regulovala provozní doba restaurace „Ztracený bar" ve Ztracené ulici v Kroměříži.

 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace BC Bruiser Kroměříž z. s. – č. 446

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351 a BC Bruiser Kroměříž z. s., U Rejdiště 3726/3,  767 01  Kroměříž, IČ: 013 55 678, ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí Michala Láníka na Mistrovství Evropy v boxu v Rumunsku ve dnech 22. května až 2. června 2019, podle předložené zprávy.


Žádost společnosti Post Bellum o poskytnutí finančního příspěvku – č. 447

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit:
1.
rozpočtové opatření ve výši 53.600 Kč pro společnosti Post Bellum na realizaci exteriérové výstavy v rámci projektu „Nezapomeňme"
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 53.600 Kč společnosti Post Bellum na realizaci exteriérové výstavy v rámci projektu „Nezapomeňme"

 

Schválení služební cesty do partnerského města Ružomberok  v rámci akce „Dni mesta Ružomberok“ – č. 448

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA do partnerského města Ružomberok (Slovenská republika) v termínu 30. 5. - 1. 6. 2019.  K cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna usnesení č. 322 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2019 – č. 449

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 322 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2019 takto:

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

Mgr.  Vít Peštuka, předseda komise,  místostarosta města Kroměříže, pro jednání konkursní komise dne 24. května 2019, ostatní body se nemění.

 

 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA                   Vratislav Krejčíř
místostarosta města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže