Usnesení z 9. schůze Rady města Kroměříže

| 13.03.2019 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 9. schůze Rady města Kroměříže konané 7. března 2019

Bytové záležitosti – č. 235

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í
1.
část usnesení č. 178 ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané 14. února 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 27 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx,  s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
2.
část usnesení č. 178 ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané 14. února 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx,  s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
3.
část usnesení č. 178 ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané 14. února 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)
s c h v a l u j e
1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní mlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli  bytu č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V přípdě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  od 01.03.2019 do 31.05.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizcí, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)
s c h v a l u j e
1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou 
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
n e s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově  vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to z důvodu nedoplatku na nájemném vůči KTS, s. r. o.

E)
r u š í
dosavadní jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže, který schválila RMK na své 8. schůzi dne 2. 3. 2015
a
s c h v a l u j e
nový jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže s účinností od 8. března 2019, podle předložené zprávy

 
Prodej části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž – č. 236

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  částí pozemku parc. č. 1110/2, podle nového geometrického plánu č. 7234-95/2018   ze dne 30. 9. 2018,  označených jako parc. č. 1110/5 o výměře cca 30 m2 a parc. č. 1110/6 o výměře cca 65 m2, oba   ostatní plocha  v k. ú. Kroměříž pro   Lodní  Sporty Kroměříž z. s.   se sídlem   Fügnerova 923/4, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  600   Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 479/2 v k. ú. Trávník – č. 237

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku   parc. č. 479/2 – ostatní plocha    o výměře cca       30  m2  v k. ú.    Trávník.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 5978 v k. ú. Kroměříž – č. 238

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  st. p. č. 5978 – zastavěná plocha a nádvoří    o výměře 200 m2    v k. ú.    Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č.  764 v k. ú. Kroměříž – č. 239

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í  

bod   č. 2827 v usnesení z 99. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. září 2018, v plném znění

s c h v a l u j e      

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  764  – orná půda   o výměře 6.838 m2  v   k. ú. Kroměříž. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Moravská – kabel NN, Roháček) – č. 240

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 955/1, 944/3 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  kabelové skříně,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Kroměříž, Moravská - kabel NN, Roháček“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  3.800  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Mariánov,  kabelová smyčka, Andrýsková) – č. 241

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 2918/8  v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Kroměříž, Mariánov - kab. smyčka, Andrýsková“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Ukončení nájemní smlouvy č. 2016/0018 – nebytové prostory Těšnovice 31 a zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Těšnovicích a ve Zlámance – č. 242

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy č. 2016/0018 uzavřené dne 14.3.2016 s xx,  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 31 v místní části Těšňovice o výměře 43,08 m2 za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží, a to dohodou   k  31.03.2019.

2.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 43,08 m2  v budově č.  p. 31 v k. ú. Těšňovice

3.
s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 170,7 m2, včetně krytého vstupu o výměře 17,1 m2,   v budově č. p. 6 v k. ú. Zlámanka

 

Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. – č. 243

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 6  samostatných rodinných domů,  mezi městem Kroměříž  a  PMS Reality, a. s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 13/2019 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 244

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2019  stavby „Novostavba rodinného domu“   mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /kanalizace, vodovodu, STL plynovodu, přípojky NN/ a  sjezdu na veřejnou komunikaci, v lokalitě Pekelce, Kožíkova ulice v Kroměříži, podle  předložené zprávy.


Informativní zpráva – majetek města Kroměříže – č. 245

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu – majetek města Kroměříže, podle předložené zprávy

r u š í

usnesení č. 2021 ze 73. schůze Rady města Kroměříže konané 7. září 2017

u k l á d á

právnímu odboru Městského úřadu Kroměříž, ve spolupráci s Kroměřížskými technickými službami, s. r. o.  připravit přehled o hmotném majetku města Kroměříže – budov, a to technický stav budov, jejich využití včetně přehledu uzavřených nájemních smluv s výší nájmu a nákladů na provoz objektu
termín: 30. květen 2019

 

Návrh stavebních uzávěr v Kroměříži – č. 246

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

záměr stavební uzávěry ve variantě e): stavební uzávěry na nové a stávající rozvojové plochy, podle předložené zprávy

u k l á d á

stavebnímu úřadu Městského úřadu Kroměříž zpracovat podklady pro vydání stavební uzávěry pro variantu e)
zodpovídá: Mgr. Vít  Peštuka – místostarosta města Kroměříže
termín: 27. červen 2019


Program regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019“ – č. 247

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vybrané objekty do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, jak je uvedeno níže, včetně jejich financování: 
                                                      
                                                            celkové náklady    stát. podpora   příspěvek města
Výměna oken měšťanského domu  
ul. Farní č. p. 95 (Josef Augustin)                1.207 tis. Kč         400 tis. Kč         121 tis. Kč

Restaurování sochařské výzdoby
včetně opravy balustrády – 1. etapa
na měšťanském domě
ul. Kovářská č. p. 20 (Z-FIN)                          400 tis. Kč          325 tis. Kč           ----

Sloup se sochou Panny Marie
na Velkém nám. (město Kroměříž)                  900 tis. Kč         800 tis. Kč            ----
- očištění a nové zlacení sochy P. Marie

Restaurování portálu měšťanského domu
Riegrovo nám. č. p.142 (město Kroměříž)      120 tis. Kč          120 tis. Kč            ----

Restaurování vitráží kostela sv. Mořice,
Stojanovo nám. 1139 (ŘKF sv. Mořice)
     II. etapa okna č. 9 + okno č. 10                   585 tis. Kč          585 tis. Kč           ----
___________________________________________________________________________
Celkem                                                                   3.212 tis. Kč      2.230 tis. Kč    121 tis. Kč       

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži“ – č. 248

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku  malého rozsahu  „Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži",  podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži" jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise                                       náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec                Mgr. Veronika Škrabalová
Mgr, Bc. Karel Holík                 Ing. Petr Stiglitz
Ing. Soňa Mertová                    Jaroslav Pajgr

s c h v a l u j e

seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni zasláním výzvy:

1.  ROAD – PLAN s. r. o.
2.  M.O.Z. Consult s. r. o.
3.  CZECH Consult spol. s  r. o.

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce a montáži 2 kusů rotačních kartoték – č. 249

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dodávce a montáži 2 ks rotačních kartoték č. SML/363/2017 mezi městem Kroměříž a společností MEDIS INFO SECURITS, s. r. o., podle předložené zprávy.

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži“ – č. 250

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy na zajištění vzdělávacích kurzů s názvem „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise                                náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec                 Vratislav Krejčíř
Ing. Pavel Kopecký                      Bc. Jiří Sedláček
Bc. Petra Nováková                     Petr Procházka

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam firem, jimž budou osloveny zasláním výzvy:
1.  Anywhere s. r. o.
2.  GOPAS, a. s.
3.  ICT Pro s. r. o.
4.  OKsystem a. s.


Smlouva o dílo – restaurátorské  práce – portál domu č. pop. 142, Riegrovo nám., Kroměříž – č. 251

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo s Mgr.A. Josefem Petrem na restaurátorské práce kamenného portálu Měšťanského domu, Riegrovo náměstí č. p. 142.   Cena prací je 86 020,- Kč vč. DPH, podle předložené zprávy.

 

Nadlimitní veřejná zakázka „Škola pro všechny, věda hrou“ – dílčí část 1 Stavební práce – opětovné vyhlášení – č. 252

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení dílčí části 1 „Stavební práce“ veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny – věda hrou“, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v nadlimitním řízení, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec          náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová 
Vratislav Krejčíř                  náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Soňa Mertová              náhradník: Ing. Jana Gregorová

b)
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec              náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová
Vratislav Krejčíř                      náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Bc. Martina Adámková           náhradník: Miroslav Marinčák
Ing. Jana Gregorová               náhradník: Ing. Adriana Klučková
Ing. Soňa Mertová                  náhradník: Jaroslav Pajgr

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě SML/679/2018 „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 253

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. SML/679/2018 na výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny - věda hrou" s příkazníkem TIZZI engineering s. r. o., se sídlem: Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, IČO: 051 07 521, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Rotační  kartotéky pro MěÚ Kroměříž – projekt interiéru“ a „Stavební úprava a instalace dvou rotačních kartoték pro MěÚ Kroměříž“ – č. 254

Rada města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Stavební úprava a instalace dvou rotačních kartoték pro MěÚ Kroměříž“, a to s uchazečem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. HARKO s. r. o., se sídlem: Trávník 140, Kroměříž 767 01, IČ: 634 96 585, podle předložené zprávy

2.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky s názvem „Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž – projekt interiéru“, a to s uchazečem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. HARKO s. r. o., se sídlem: Trávník 140, Kroměříž 767 01, IČ: 634 96 585, podle předložené zprávy.


Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu v Kroměříži – investiční záměr – č. 255

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

odbor rozvoje města Městského úřadu Kroměříž k zajištění a koordinaci prací, včetně inženýrské činnosti, pro budoucí investiční akci „Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu v Kroměříži", tj. k získání pravomocného společného stavebního a územního povolení. Dále pak provedení všech souvisejících řízení k následné realizaci investičního záměru.


Návrh sportovní komise RMK na umístění sportovní haly – č. 256

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení sportovní komise Rady města Kroměříže na umístění víceúčelové sportovní haly, podle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

Mgr. Jaroslava Němce a Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA k jednání s vlastníkem pozemku parc. č. 1116/8 v k. ú. Kroměříž ke shora uvedené záležitosti.

 

Návrh na uzavření smlouvy na zpracování Strategie bezpečnosti silničního provozu města Kroměříže na období 2021 – 2030 – č. 257

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na zpracování Strategie bezpečnosti silničního provozu města Kroměříž na období 2021 – 2030 mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž, IČ 002 87 351, jako objednatelem, a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00  Brno, IČ 449 94 575, jako zhotovitelem, včetně návrhu věcného a časového postupu zpracování a návrhu financování, podle předložené zprávy.


Žádost o poskytnutí individuální dotace – č. 258

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 na částku 1.620 Kč na provoz a činnost Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc, podle předložené zprávy

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Střediskem rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc, IČO 750 95 009 na částku 1.620 Kč na provoz a činnost, podle předložené zprávy.


Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o souhlas s nákupem osobního vozidla – č. 259

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na nákup osobního vozidla značky Škoda Fabia,  určeného pro přepravu pracovníků ke klientům terénní odlehčovací sociální služby, podle předložené zprávy.


Schválení dotací – I. výzva 2019 – č. 260

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019 takto:

Rozdělení dotací I. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Komise pro kulturu,cestovní ruch, prezentaci města  a partnerská města

číslo žádosti

požadavek

dotace

Art Collegium 2002 Kroměříž z.s.

12/02/19/1

20 000 Kč

10 000 Kč

Buriánek Matěj - fyzická osoba nepodnikající

110/02/19/1

24 500 Kč

10 000 Kč

Český svaz pro film a video z.s.

19/02/19/1

20 000 Kč

15 000 Kč

Fotoklub DK Kroměříž

111/01/19/1

16 000 Kč

16 000 Kč

Fotoklub DK Kroměříž

112/02/19/1

20 000 Kč

20 000 Kč

Klub amatérského filmu Kroměříž

5/01/19/1

8 700 Kč

8 700 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

91/02/19/1

10 000 Kč

10 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

95/01/19/1

45 000 Kč

40 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

96/02/19/1

36 000 Kč

36 000 Kč

Moravští madrigalisté

38/01/19/1

36 000 Kč

10 000 Kč

Moravští madrigalisté

39/02/19/1

27 000 Kč

10 000 Kč

Pěvecký sbor Moravan

65/01/19/1

37 100 Kč

20 000 Kč

Pěvecký sbor Moravan

66/02/19/1

24 400 Kč

24 400 Kč

Sdružení při ZUŠ Kroměříž

93/02/19/1

30 000 Kč

30 000 Kč

SONS Kroměříž

25/02/19/1

10 000 Kč

10 000 Kč

SZUŠ D-MUSIC s. r. o.

40/02/19/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Spolek přátel SPgŠ  Kroměříž

118/02/19/1

18 000 Kč

18 000 Kč

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska

13/01/19/1

15 000 Kč

10 000 Kč

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska

24/02/19/1

37 000 Kč

15 000 Kč

Švabinského kruh přátel výtvarného umění

15/01/19/1

14 000 Kč

10 000 Kč

Sbor uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži

 8/01/19/1

 10 000 Kč

    10 000 Kč

JAZZ Club Kroměříž

41/02/19/1

34 000 Kč

    10 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

502 700 Kč

348 100 Kč

 

 

 

 

Komise sportovní

číslo žádosti

požadavek

dotace

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s.

116/02/19/1

30 000 Kč

25 000 Kč

BC Bruiser Kroměříž z. s.

131/02/19/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Junák - český skaut, středisko Polárka Kroměříž, z. s.

6/01/19/1

48 650 Kč

15 000 Kč

Junák - český skaut, středisko Polárka Kroměříž, z. s.

7/02/19/1

31 080 Kč

10 000 Kč

Junák - český skaut, středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.

61/02/19/1

2 000 Kč

1 000 Kč

Klub orientačního běhu Směr z. s.

94/01/19/1

20 000 Kč

10 000 Kč

Klub sportovního lyžování BTL z. s.

28/01/19/1

25 000 Kč

10 000 Kč

Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z. s.

45/02/19/1

50 000 Kč

15 000 Kč

Lakros klub Kroměříž z. s.

84/01/19/1

15 000 Kč

5 000 Kč

Lodní Sporty Kroměříž z. s.

64/02/19/1

18 000 Kč

5 000 Kč

Mažoretky Infinity z. s.

26/01/19/1

40 500 Kč

10 000 Kč

M Dance Crew KM Junior, z. s.

103/01/19/1

20 000 Kč

10 000 Kč

Moravskosl. kynologický svaz, Kynologický klub Kroměříž, p.s.

52/01/19/1

17 700 Kč

5 000 Kč

Moravský rybářský svaz z. s., p. s. Kroměříž

46/01/19/1

14 000 Kč

5 000 Kč

Moravský rybářský svaz z. s., p. s. Kroměříž

47/01/19/1

17 000 Kč

5 000 Kč

Moravský rybářský svaz z. s., p. s. Kroměříž

49/02/19/1

47 000 Kč

5 000 Kč

Myslivecký spolek Trávník

76/02/19/1

17 000 Kč

5 000 Kč

Nohejbalová klub Bajda Kroměříž, z. s.

120/02/19/1

20 000 Kč

5 000 Kč

ČMJ, z. s. – Okresní  myslivecký spolek Kroměříž

9/02/19/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Pionýr,z.s.-2.pionýrská skupina Julia Fučíka Kroměříž

101/01/19/1

15 000 Kč

5 000 Kč

Pionýr,z.s.-2.pionýrská skupina Julia Fučíka Kroměříž

102/02/19/1

24 000 Kč

10 000 Kč

"SARS - Spolek Aktivních Rekreačních Sportovců, z. s."

113/01/19/1

17 500 Kč

5 000 Kč

"SARS - Spolek Aktivních Rekreačních Sportovců, z. s."

114/02/19/1

12 000 Kč

5 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílany

29/02/19/1

6 000 Kč

5 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trávník

67/02/19/1

5 000 Kč

4 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradisko

105/02/19/1

47 700 Kč

10 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž

11/01/19/1

25 700 Kč

10 000 Kč

SK neslyšících Kroměříž, z. s.

62/02/19/1

10 000 Kč

2 000 Kč

Studio Activity Kroměříž, z. s.

55/01/19/1

10 000 Kč

3 000 Kč

Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.

122/02/19/1

40 000 Kč

15 000 Kč

TC BAJDA Kroměříž, z. s.

69/02/19/1

18 500 Kč

5 000 Kč

TEFO Bílany, z.s.

1/01/19/1

10 000 Kč

5 000 Kč

TEFO Bílany, z.s.

2/02/19/1

6 000 Kč

5 000 Kč

TJ SLAVIA Kroěříž z. s.

85/02/19/1

50 000 Kč

20 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Kroměříž

89/02/19/1

48 000 Kč

20 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

37/02/19/1

24 850 Kč

10 000 Kč

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

59/02/19/1

27 000 Kč

10 000 Kč

Volleyball Club Kroměříž, z. s.

83/01/19/1

50 000 Kč

40 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

900 180 Kč

345 000 Kč

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z. s.

70/01/19/1

20 200 Kč

4 000 Kč

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z. s.

71/02/19/1

5 000 Kč

2 500 Kč

Centrum pro seniory Zachar, spolek

123/01/19/1

15 000 Kč

5 000 Kč

Charita Kroměříž

126/02/19/1

18 950 Kč

11 000 Kč

Charita Kroměříž

127/02/19/1

18 700 Kč

12 500 Kč

Charita Kroměříž

128/02/19/1

10 000 Kč

4 500 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

91/02/19/1

24 000 Kč

16 000 Kč

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

81/01/19/1

30 000 Kč

11 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

43/02/19/1

23 600 Kč

15 500 Kč

Svaz post. Civil. chorobami  ČR, z.s., Zákl.org. Kroměříž

106/01/19/1

4 000 Kč

1 000 Kč

Svaz tělesně post.v ČR z.s., MO č.1 Kroměříž

79/01/19/1

4 100 Kč

1 000 Kč

Unie ROSKA - reg.org.ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.

50/01/19/1

32 900 Kč

5 000 Kč

Unie ROSKA - reg.org.ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s.

51/02/19/1

9 050 Kč

7 000 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

215 500 Kč

96 000 Kč

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Spolek BARBOŘICE

34/01/19/1

3 000 Kč

3 000 Kč

Spolek BARBOŘICE

35/02/19/1

14 600 Kč

14 600 Kč

Zatoulané štěstí, z.s.

23/02/19/1

20 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

37 600 Kč

17 600 Kč

 

 

 

 

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

číslo žádosti

požadavek

dotace

Junák - český skaut, stř. M. Svobody Kroměříž, z. s.

61/02/19/1

18 000 Kč

8 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

91/02/19/1

10 000 Kč

4 000 Kč

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

4/02/19/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

130/02/19/1

10 000 Kč

3 000 Kč

KOMISE PRO VÝCHOVU A CELOŽIVOT.VZDĚL.CELKEM

 

48 000 Kč

20 000 Kč

 

 

 

 

b)

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy, 

 

c)

neschvaluje poskytnutí dotace k žádostem do 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019:

Nepodpořené žádosti I. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Komise pro kulturu, cestovní ruch . . .

číslo žádosti

požadavek

dotace

O.s. pro záchranu barok.hřbitova Střílky, z. s.

32/02/19/1

10 000 Kč

0 Kč

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

54/02/19/1

5 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

49 000 Kč

0 Kč

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Atletický klub Kroměříž

115/01/19/1

30 000 Kč

0 Kč

Dětský SK Dráček z. s.

87/02/19/1

7 000 Kč

0 Kč

HigBic s.r.o., Veselí nad Moravou

107/02/19/1

30 000 Kč

0 Kč

Klub filatelistů z. s.

27/01/19/1

9 950 Kč

0 Kč

Klubíčko Kroměříž z. s.

91/02/19/1

10 000 Kč

0 Kč

Mannheim Radek Ing., fyzická osoba nepodnikající

22/02/19/1

4 000 Kč

0 Kč

Pionýr z. s. - Pionýrské centrum Kroměříž

100/01/19/1

35 000 Kč

0 Kč

Slavík Dušan, fyzická osoba 

104/02/19/1

50 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

175 950 Kč

0 Kč

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

ROSKA Kroměříž, z. s.

117/02/19/1

17 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

17 000 Kč

0 Kč

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Zatoulané štěstí, z. s.

23/02/19/1

20 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

20 000 Kč

0 Kč

 

d o p o r u č u j e

 

Zastupitelstvu města Kroměříže

 

a)

schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019:

 

Rozdělení dotací I. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Divadelní spolek Kroměříž

30/01/19/1

142 500 Kč

80 000 Kč

Divadelní spolek Kroměříž

31/02/19/1

200 900 Kč

60 000 Kč

Říše loutek Kroměříž

75/01/19/1

60 000 Kč

50 000 Kč

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

53/02/19/1

90 000 Kč

30 000 Kč

Vrtal Aleš - fyzická osoba nepodnikající

125/02/19/1

160 000 Kč

80 000 Kč

VOŠPg a SPgŠ Kroměříž

20/02/19/1

65 000 Kč

50 000 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

92/02/19/1

90 000 Kč

90 000 Kč

 Veterán klub Kroměříž, z. s.

 108/02/19/1

       100 000 Kč

         30 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

908 400 Kč

470 000 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Aeroklub Kroměříž z. s.

97/01/19/1

250 000 Kč

10 000 Kč

Aeroklub Kroměříž z. s.

98/02/19/1

65 000 Kč

7 000 Kč

Dětský sportovní klub Dráček

86/01/19/1

120 000 Kč

90 000 Kč

Junák - český skaut, stř. Mirka Svobody Kroměříž, z. s.

60/01/19/1

80 000 Kč

20 000 Kč

Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z. s.

44/01/19/1

90 000 Kč

25 000 Kč

Lodní sporty Kroměříž, z. s.

63/01/19/1

160 000 Kč

20 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.

16/01/19/1

215 330 Kč

15 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.

17/02/19/1

107 000 Kč

15 000 Kč

Moravský rybářský svaz z. s., p.s. Kroměříž

48/01/19/1

58 000 Kč

5 000 Kč

Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z.s.

119/01/19/1

85 000 Kč

40 000 Kč

SHM Klub Kroměříž, z. s.

57/01/19/1

88 900 Kč

35 000 Kč

Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.

121/01/19/1

80 000 Kč

25 000 Kč

TC BAJDA Kroměříž, z. s.

68/01/19/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Tělovýchovná jednota Těšnovice, z. s.

10/01/19/1

210 000 Kč

90 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

36/01/19/1

200 900 Kč

54 000 Kč

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

58/01/19/1

120 000 Kč

20 000 Kč

Volejbal Kroměříž, z. s.

56/01/19/1

82 500 Kč

54 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

2 072 630 Kč

555 000 Kč

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Klubíčko Kroměříž, z. s.

90/01/19/1

140 000 Kč

43 000 Kč

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

82/02/19/1

65 000 Kč

31 000 Kč

Korálky Kroměříž, z. s.

80/01/19/1

112 000 Kč

38 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

42/01/19/1

65 200 Kč

22 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Střed.výchovné péče

88/01/19/1

264 800 Kč

70 000 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

647 000 Kč

204 000 Kč

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Zatoulané štěstí, z. s.

124/01/19/1

400 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

400 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

b)

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací na rok 2019, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

c)

doporučuje neschválit poskytnutí dotace k žádostem nad 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Nepodpořené žádosti I. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Komise pro kulturu, cestovní ruch . . .

číslo žádosti

požadavek

dotace

Československá obec legionářská

21/01/19/1

70 000 Kč

0 Kč

PETARDA PRODUKTION a. s.

132/02/19/1

100 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

170 000 Kč

0 Kč

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Andělé Stromu života p. s. Moravskoslezský kraj

78/01/19/1

75 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

75 000 Kč

0 Kč

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Zatoulané štěstí, z. s.

124/01/19/1

400 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

400 000 Kč

0 Kč

 

Žádost Kroměřížských technických služeb o zajištění výběrového řízení – č. 261

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříže zajistit výběrové řízení na dodavatele zakázky „Restaurování Mariánského sloupu na Velkém náměstí v Kroměříži", podle předložené zprávy
termín: ihned


Inventarizační zpráva za rok 2018 – č. 262

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

souhrnnou inventarizační zprávu za rok 2018, podle předložené zprávy.


Smlouva o odepisování technického zhodnocení – č. 263

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit smlouvu o odepisování technického zhodnocení, podle   předložené zprávy.


Přezkum hospodaření města Kroměříže – č. 264

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na přezkum hospodaření města Kroměříže za rok 2019 se společností Štolfová audit s. r. o.

 

Žádost ČMJ, z. s. Okresního mysliveckého spolku Kroměříž o vydání jednoho povolení k parkování na Velkém náměstí – č. 265

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vydání  jednoho kusu bezplatné parkovací karty pro Českomoravskou mysliveckou  jednotu, Okresní myslivecký spolek Kroměříž, Velké náměstí 40,   767 01  Kroměříž.


Soustava závazných ukazatelů na rok 2019 pro Knihovnu Kroměřížska a Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 266

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů na rok 2019 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska - příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


Nákup vozidel pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska, p. o.  – č. 267

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.
nákup dodávkového vozidla na přepravu osob a materiálu pro Dům kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizaci, s tím, že cena vozidla nepřesáhne 800.000 Kč bez DPH. Vozidlo bude   pořízeno z finančních prostředků fondu investic organizace.
2.
nákup vozidla s na přepravu minimálně 7 osob s větším prostorem pro zavazadla pro Knihovnu Kroměřížska, příspěvkovou organizaci. Vozidlo bude zakoupeno z finančních prostředků fondu investic organizace.


Výběr provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 268

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži v letní sezóně 2019: Martin
Heinz, Moravcova 257/13, 767 01  Kroměříž, IČ: 687 69 768, podle předložené zprávy.

 

Memorandum o spolupráci – č. 269

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření memoranda o spolupráci k Mezinárodnímu festivalu vojenských hudeb, který se bude konat v Kroměříži v roce 2019, podle předložené zprávy.

 

Návrh programu IV. zasedání ZMK – č. 270

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. března  2019:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
4. Různé
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

   Mgr. Jaroslav Němec             Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
starosta města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže