Usnesení z 8. schůze Rady města Kroměříže

| 28.02.2019 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z 8. schůze Rady města Kroměříže konané 21. února 2019

 

Smlouva o realizaci stavby č. 09/2019 mezi městem Kroměříž a  .. – č. 212

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 09/2019  „Stavební úpravy rodinného domu, Havlíčkova 1239/34„  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci nového zpevněného sjezdu na komunikaci parc. č. 3222/1, v lokalitě Kroměříž, Havlíčkova ulice, podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 11/2019 mezi městem Kroměříž a xx – č. 213

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 11/2019  stavby „Rodinný dům Kroměříž, pozemek parc.č. 184/26, k. ú. Trávník „  mezi městem Kroměříž  a  xx  734 01 Karviná a xx, 922 04 Kočín,  spočívající v realizaci nových přípojek inženýrských sítí /kanalizaci, vodovod/ a nového zpevněného sjezdu na komunikaci, v lokalitě Trávník, v místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy.


Informativní zpráva – dopis xx  členům Rady města Kroměříže – č. 214

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e    n a   v ě d o m í

dopis xx  ze dne 25. ledna 2019, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 – Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova – Moravská – č. 215

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 na akci ,,Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova - Moravská“ v Kroměříži, podle předložené zprávy. Dodatek č. 1 obsahuje úpravu předmětu díla ve věci vypracování dokumentace pro společné povolení stavby, umožňuje jednostupňové správní řízení, přičemž cena díla zůstává zachována.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži  a místních částech – č. 216

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem „Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži a místních částech" podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži a místních částech“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

Komise                                    Náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Lambert Hanzal                        Ing. Martin Posolda, Ph.D.
Lubomír Fila                               Miloslav Gerla

s c h v a l u j e

seznam firem, které budou osloveny výzvou k podání nabídky:

1. Alestra s. r. o., Tišnovká 305, 664 34 Kuřim
2. Flora servis, s. r. o., Faměrovo nám. 31/29, 618 00 Brno
3. Bonita GROUP Service s. r. o., Koráb 131, 666  01 Tišnov
4. VENSKÝ Josef – VEMAX, Hanácká 28/70, 751 24 Přerov


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka dvou osobních vozidel nižší střední třídy“ – č. 217

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku dvou automobilů s názvem „Dodávka dvou osobních vozidel nižší střední třídy“ podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu  se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávka dvou osobních vozidel nižší střední třídy“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:    

Komise:                                       Náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                     Vratislav Krejčíř
Ing. Soňa Mertová                         Mgr. Veronika Škrabalová                                       
Mgr. Ing. Marie Navrátilová          Mgr. Zdeňka Pavelcová Šušlíková

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

s c h v a l u j e

seznam autosalonů z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. AUTOSALON PRIMA, k. s., Velehradská 4260/24d, 767 01 Kroměříž
2. Autoeden Zedník  s. r. o., Kotojedy 13, 767 01 Kroměříž
3. AUTOSHOP PAULUS, spol. s  r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž
4. M servis, s. r. o, Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž
5. Samohýl Motor Zlín a. s., Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu“ – rámcová smlouva – č. 218

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na dodávku s názvem „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu“, podle předložené zprávy.

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:      

Komise:                                                 Náhradníci členů komise:
Vratislav Krejčíř                                      Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Ing. Marie Navrátilová                  Mgr. Zdeňka Pavelcová Šušlíková
Ing. Soňa Mertová                                  Bedřiška Šamánková

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

zveřejnění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a seznam firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:

a) LAW CZ s. r. o., Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž
b) Papera s. r. o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy
c) SEVT, a. s., Pekařova 4. 181 06 Praha 8 - Bohnice
d) SMERO, spol. s  r. o., Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad
e) ORAMIC, spol. s  r. o., Pravčice 25, 768 24


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení“ – rámcová smlouva – č. 219

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na dodávky s názvem „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení", podle předložené zprávy.
j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení" jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:      
Komise:                                                Náhradníci členů komise:
Vratislav Krejčíř                                     Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Ing. Marie Navrátilová                 Mgr. Zdeňka Pavelcová Šušlíková
Ing. Soňa Mertová                                 Ing. Renata Zapletalová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

zveřejnění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a seznam firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:
1.
INTERIER GROUP s. r. o.
Otakarova 1253
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 645 07 289
DIČ: CZ645 07 289
2.
Integra VD Zlín
Bartošova 4341
760 01 Zlín
IČO: 000 30 970
3.
ATOL Group, a. s.
Vejvanovského 453/3
767 01 Kroměříž
IČO: 255 96 934
DIČ: CZ255 96 934
4.
SMERO, spol. s  r. o.
Odbojářů 695
664 61 Rajhrad
IČO: 255 27 886
5.
B-CREDIT s. r. o.
Jarošovská 1278/II,
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 600 66 091
DIČ:CZ600 66 091


Veřejná zakázka malého rozsahu „Provedení podlahářských prací“ – rámcová smlouva – č. 220

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na dodávky s názvem „Provedení podlahářských prací", podle předložené zprávy.


j m e n u j e
v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Provedení podlahářských prací" jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:      
Komise:                                                Náhradníci členů komise:
Vratislav Krejčíř                                     Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Ing. Marie Navrátilová                 Mgr. Zdeňka Pavelcová Šušlíková
Ing. Soňa Mertová                                 Ing. Renata Zapletalová

a zmocňuje tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

s c h v a l u j e

zveřejnění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a seznam firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1.
Hýža podlahy s. r. o.
náměstí Míru 519, 767 01
767 01 Kroměříž
IČO: 276 92 256
2.
VACUTEC MORAVIA, spol. s  r. o.
Kojetínská 3881
767 01, Kroměříž
IČO: 607 36 275
3. 
PODLAHY ČECH
Hulínská 3221/26
Kroměříž
767 01 Kroměříž
IČO: 723 23 175
4. 
PODLAHY ZAPLETAL
Hulínská 1812/16
767 01 Kroměříž
IČO: 269 80 762
5. 
Koberce Trend Kroměříž
Limex ČR, s. r. o.
Drašarova 155
266 01 Beroun
IČO: 253 32 309

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště a sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky“ – č. 221

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Dětské hřiště a sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností sport cité +, s. r. o., se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 049 29 845 s nabídkovou cenou 1.784.105,84 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“ – č. 222

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž herních prvků v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností PROFI KLIMA a. s., se sídlem: Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha 9, IČO: 253 79 721, podle předložené zprávy.

 

Technický stav rozvodů v budově B a D Městského úřadu Kroměříž – č. 223

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

zprávu  o  stavu  rozvodů  v budově B a D Městského úřadu  Kroměříž  s názvem  „Rekonstrukce rozvodů -  objektu  MÚ Husovo náměstí", podle předložené zprávy.

 

Žádost o poskytnutí individuální podpory na provoz dětských dopravních hřišť – č.  224

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí individuální podpory na provoz dětských dopravních hřišť v roce 2019.

 

Smlouva č. 05771762 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky – č. 225

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění smlouvy č. 05771762 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky  p. o. Základní škola Zámoraví, Kroměříž – č. 226

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení, že se pan Mgr. Miroslav Plaček vzdává pracovní pozice ředitele příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace se sídlem Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž, k 31. 7. 2019 z důvodu odchodu do starobního důchodu

v y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace se sídlem Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž.

 

Žádost odboru kultury a cestovního ruchu o rozpočtové opatření na zajištění distribuce Kroměřížského zpravodaje – č. 227

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 150.000  Kč pro odbor kultury a cestovního ruchu na zajištění distribuce Kroměřížského zpravodaje

u k l á d á

vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu prověřit možnosti alternativního roznosu zpravodaje.


Schválení darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Nestlé Česko s. r. o. – č. 228

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Nestlé  Česko s .r. o. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžitého daru ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na podporu organizace a realizace akce Vybarvený běh v Kroměříži dne 8. 6. 2019, podle předložené zprávy.


Žádost  Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – č. 229

Rada města Kroměříže po projednán í

s c h v a l u j e

připojení města Kroměříže k akci Vlajka pro Tibet 2019 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2019 na budově  městského úřadu.


Dočasné zajištění provozu Senior taxi automobilem SsmK p. o. – č. 230

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zajištění dočasného provozu služby Senior taxi automobilem Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Nákup nového automobilu zajišťujícího provoz Senior taxi – č. 231

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:
1.
zakoupení nového vozu zajišťujícího provoz Senior taxi, podle předložené zprávy
2.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 ve výši 700.000 Kč na investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci – Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, a to na nákup osobního vozu zajišťujícího provoz Senior taxi, podle předložené zprávy. Tento investiční příspěvek nemá hospodářskou povahu a neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Proto poskytnutí tohoto příspěvku nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací – č. 232

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

sazebník úhrad za poskytování informací, podle předložené zprávy

r u š í

přílohu č. 1 směrnice č. 2/2016 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanovil sazebník úhrad za poskytování informací, resp. zpřístupnění informací.


Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 – č. 233

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výroční zprávu města Kroměříž o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předložené zprávy.


Zpráva o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže za rok 2018 – č. 234

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže za rok 2018, podle předložené zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                    Mgr. Daniela Hebnarová
starosta města Kroměříže          místostarostka města Kroměříže