Usnesení z 7. schůze Rady města Kroměříže

| 20.02.2019 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané  14. února 2019


Bytové záležitosti – č. 178

Rada města Kroměříže po projednání

A)
r u š í
1.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
2.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx  s tím, že žadatelka nebude dále vedena
v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
3.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
4.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
5.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
6.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx s tím, že žadatelka netrvá na výměně stávajícího bytu
7.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

8.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení
9.
část usnesení č. 106 ze 4. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. ledna 2019, jímž byl schválen pronájem bytu č. C 1 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e
1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.06.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)
s c h v a l u j e
1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou
6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 29.02.2020. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. C1 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
xx
2.
xx
byt č. C 3 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
xx
3.
xx
byt č. A 27 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
xx
xx
xx
xx

4.
xx
byt č. A 18 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
xx
xx
xx
xx
5.
xx
byt č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx
6.
Sociální služby města Kroměříže, p. o.
byt č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 4 a 5 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou
7.
xx
byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
xx
xx
xx
8.
xx
byt č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži
xx
xx
xx
9.
Sociální služby města Kroměříže, p. o.
byt č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 4 a 5 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou
10.
xx
byt č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
11.
xx
byt č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

12.
xx
byt č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradník:
xx
13.
xx
byt č. 5 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži (bezbariérový byt)
14.
xx
byt č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

E)
s c h v a l u j e
1.
pronájem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 29.02.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
náhradníci:
xx
xx

F)
s c h v a l u j e
1.
pronájem bytu č. 37 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 29.02.2020. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

G)
r u š í

k 28. únoru 2019  stávající pořadník žadatelů o pronájem bytu v majetku města Kroměříže s tím, že nové žádosti o pronájem bytu v majetku města Kroměříže budou přijímány od 1. března 2019.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku  stpč. 8107 v k. ú. Kroměříž – č. 179

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   stpč.  8107  - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 8 m2  v k. ú.    Kroměříž.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 665/46 v k. ú. Kroměříž – č. 180

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku  parc. č. 665/46 – orná půda   o výměře cca          88 m2  v k. ú.    Kroměříž.


Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3270/16 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži – č. 181

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce  bytové jednotky  č. 3270/16 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova  v Kroměříži   z xx, 767 01 Kroměříž na xx,  767 01 Kroměříž
 
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě  V., odst. 6  v  usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 19. listopadu 2009 ve věci převodu     bytové jednotky  č. 3270/16 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7433   v k. ú. Kroměříž, a to z xx,  767 01 Kroměříž   na xx, 767 01 Kroměříž

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO MS KM Vážany – Osvoboditelů +2) – č. 182

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 877/14, parc. č. 877/15,  parc. č. 3/3,   parc. č. 3/9,   parc. č. 3/10,  parc. č. 19/1, parc. č. 20,   parc. č. 548/1,   parc. č. 577/1,   parc. č. 579,   parc. č. 584/1, parc. č. 603,  parc. č. 623,   parc. č. 644/1,   parc. č. 644/2,   parc. č. 644/4  v  k.ú. Vážany u Kroměříže,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „REKO MS KM Vážany - Osvoboditelů +2, číslo stavby: 7700101167“  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč /metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO MS KM Vážany – Osvoboditelů) – č. 183

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 20,   parc. č. 584/1,   parc. č. 585/3 a    parc. č. 594/2  v  k.ú. Vážany u Kroměříže,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „REKO MS KM Vážany - Osvoboditelů, číslo stavby: 7700101157“  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. /REKO MS Kroměříž – Kazimíra Rudého – č. 184

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 2769/1,   parc. č. 2771/6,   parc. č. 2771/7,   parc. č. 2771/20,   parc. č. 3410/1,   parc. č. 3410/3,   parc. č. 3412,   parc. č. 3413/1,   parc. č. 3414,   parc. č. 3440,   parc. č. 3441  v   k.ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „REKO MS Kroměříž - Kazimíra Rudého, číslo stavby: 7700101043“  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Na Lindovce – úprava NN) – č. 185

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 3193/4  v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Na Lindovce - úprava NN, Steiger“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000  Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zveřejnění záměru pronájmu budovy v k. ú. Trávník, č. pop. 132 – č. 186

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu budovy č. p. 132 v místí části Trávník pro Myslivecký spolek Trávník.

Ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3102/2 v k. ú. Kroměříž – č. 187

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 14.04.2003 s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 3102/2 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 1 m2 za účelem umístění reklamní tabule, a to ke dni 28.02.2019 v souladu s podmínkami smlouvy. 


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, p. o. – č. 188

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 15.02.2013 mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, p. o., IČ: 709 62 642, se sídlem Tovačovského 2828, 767 01  Kroměříži, podle předložené zprávy.


Prezentace „Plánu udržitelné městské mobility“ Kroměříž dodavatelem Ing. Petrem Macejkou, Ph.D. – č. 189

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. Petra Macejky, Ph.D.

b e r e   n a   v ě d o m í

informace k „Plánu udržitelné městské mobility“ (PUMM) prezentované zpracovatelem PUMM Ing. Petrem Macejkou, Ph.D.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování „Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž“ – č. 190

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. SML/691/2018 na zpracování „Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž“ uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi městem Kroměříž a společností UDIMO spol. s  r. o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, IČ: 447 40 069, podle předložené zprávy.

 

Prezentace záměru a realizace akce „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 191

Rada města Kroměříže po projednání  za účasti Ing. Aleny Vránové

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace prezentované projektantkou Ing. Alenou Vránovou  k akci „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži".


Představení investičního záměru společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.  – č. 192

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Ladislava Hrbáče – zástupce společnosti T-Mobile

b e r e   n a   v ě d o m í

investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. na vybudovaní vysokorychlostního připojení internetu  ve městě Kroměříži.


Schválení dodavatele a uzavření kupní smlouvy „Nákupy licencí Windows Server DataCenter 2019 + CAL“ – č. 193

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění o uzavření kupní smlouvy na nákup licencí Windows Server DataCenter 2019 a CAL s uchazečem: DNS a. s., Na strži 1702/65, 140 00, Praha, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 04-18-74 – č. 194

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 04-18-74 (číslo smlouvy Příkazce SML/706/2018) mezi městem Kroměříž a společností Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ 290 29 210, jejímž předmětem je rozšíření rozsahu díla o nově zpracovávané části projektové dokumentace a navýšení celkové ceny pro akci: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1", podle předložené zprávy.


Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. SML/679/2018 „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 195

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. SML/679/2018 na výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Škola pro všechny - věda hrou" s příkazníkem TIZZI engineering s. r. o., se sídlem: Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, IČO: 051 07 521, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka „Škola pro všechny – věda hrou“ – č. 196

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

dílčí část 1 – Stavební práce veřejné zakázky s názvem “Škola pro všechny, věda hrou“, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

vyloučení z účasti v zadávacím řízení části 3 - Nábytek veřejné zakázky s názvem  „Škola pro všechny, věda hrou“ účastníka KERAMO D – Dohorák s. r. o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČO: 277 16 104, který nesplnil zadávací podmínky, když ve své nabídce předložil technickou specifikaci, která je v rozporu se zadávacími podmínkami, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a znění a uzavření kupní smlouvy v dílčí části 3 - Nábytek veřejné zakázky s názvem „Škola pro všechny - věda hrou", a to s uchazečem ESO R-MARKET spol. s. r. o., se sídlem: Kostelní 461, 768 24 Hulín, IČO: 499 66 626, podle předložené zprávy


Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu Kroměříž“ – č. 197

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy na zajištění vzdělávacích kurzů s názvem „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

Pověření ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k zajištění kolaudace stavebních úprav – č. 198

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

ředitelku Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., zajištěním kolaudace stavebních úprav provedených v budově Domova pro seniory Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž v souvislosti s fungováním Domova se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž, podle předložené zprávy.       


Změna zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 199

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 12 ke zřizovací  listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Žádost  Charity Kroměříž o vydání parkovacích karet pro Charitní pečovatelskou službu – č. 200


Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 6  kusů bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla Charity Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž s platností do 31. prosince 2020


Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. – č. 201

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

1.
soustavu závazných ukazatelů na rok 2019 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, zřizovanou  městem Kroměříž, podle předložené zprávy

2.
a)
Zřizovatel přistupuje pro níže uvedené služby k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které je v souladu s Akčním plánem rozvoje sociální služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, v platném znění, který je prováděcím dokumentem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2019, v platném znění a s Podmínkami pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji schválenými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 25. 6. 2018, č. usnesení 0380/Z13/18.

Pověření se vztahuje k těmto službám:

- Domov se zvláštním režimem Vážany – pobytová služba
- Domov pro seniory Vážany – pobytová služba
- Domov se zvláštním režimem Strom života
- Domov se zvláštním režimem U Moravy
- Domov pro seniory U Moravy – pobytová služba
- Domov pro seniory U Kašny
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka – odlehčovací služba – pobytová služba
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka – pobytová služba
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka – Podpora samostatného bydlení – terénní služba
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka – denní stacionář – ambulantní služba

b)
Zřizovatel přistupuje pro níže uvedenou službu k Pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které je v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018, v platném znění, s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, v platném znění, se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018 schváleným Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 24. 6. 2015, č. usnesení 0536/Z17/15, v platném znění, s Podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji schválenými Zastupitelstvem Zlínského kraje, v platném znění, s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 schváleným Radou Zlínského kraje dne 21. 8. 2017, č. usnesení 0621/R08/16, s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 schváleným Radou Zlínského kraje dne 21. 8. 2017, č. usnesení 0621/R21/17, s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 schváleným Radou Zlínského kraje dne 9. 7. 2018, č. usnesení 0533/R17/18 a rovněž s individuálním projektem Kraje Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776 schváleným MPSV dne 13. 5. 2016.

Pověření se vztahuje k této službě:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka – Sociálně terapeutická dílna Hanáček – ambulantní služba

Žádost Petra Zakopala o poskytnutí finančního příspěvku na akci Kroměřížský drak 2019 – č. 202

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019,  z částky 300.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro pana  Petra Zakopala na realizaci akce „Kroměřížský drak 2019", která se uskuteční 3. - 4. 5. 2019 na Hrubém rybníku (Bagrák)

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž a panem  Petrem Zakopalem o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000  Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019, na realizaci akce „Kroměřížský drak 2019", která se uskuteční 3. - 4. 5. 2019 na Hrubém rybníku (Bagrák), podle předložené zprávy.


Žádost Muzea Kroměřížska p. o. Zlínského kraje o vydání další parkovací karty – č. 203

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání  další jedné bezplatné  parkovací karty  pro Muzeum Kroměřížska  příspěvkovou organizaci Zlínského kraje, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž po dobu stavebních prací v objektu Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž.


Žádost pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Zlín o povolení bezplatného parkování – č. 204

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání jedné bezplatné parkovací karty pro Krajskou pedagogicko-psychologickou  poradnu  a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, J. A.  Bati 5520,  760 01  Zlín, pracoviště Kroměříž, Jánská 197,  s platností do 31. prosince 2020 s tím, že na bezplatné parkovací kartě bude vyznačena registrační značka služebního vozidla, které je ve vlastnictví Zlínského kraje.

 

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 pro základní školy, mateřské školy, SVČ Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 205

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e
soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž – č. 206

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

zástupce zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž: 

školská rada při     zástupce zřizovatele

Základní škole, Kroměříž, Komenského  Jaroslav Stojaník
náměstí 440, příspěvkové organizaci   Ing. Blanka Šimůnková

Základní škole, Kroměříž, U Sýpek 1462,  Bc. Libor Kalousek
příspěvkové organizaci    MUDr. Tomáš Třasoň

Základní škole Slovan, Kroměříž,   Jiří Kašík
příspěvkové organizaci    MUDr. Vojtěch Škrabal

Základní škole Oskol, Kroměříž,   Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
příspěvkové organizaci    PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

Základní škole Zachar, Kroměříž,   Mgr. Martin Bsonek  
příspěvkové organizaci    MVDr. Ivan Popelka

Základní škole Zámoraví, Kroměříž,   Ing. Petr Hajný
příspěvkové organizaci    Marek Šindler

j m e n u j e

zástupce zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022:

školská rada při     zástupce zřizovatele

Základní škole, Kroměříž, Komenského  Ing. Michal Kostka
náměstí 440, příspěvkové organizaci   Ing. Blanka Šimůnková

Základní škole, Kroměříž, U Sýpek 1462,  Jarmila Slováková
příspěvkové organizaci    MUDr. Tomáš Třasoň

Základní škole Slovan, Kroměříž,   Jiří Kašík
příspěvkové organizaci    Vratislav Krejčíř

Základní škole Oskol, Kroměříž,   Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
příspěvkové organizaci    PhDr. Pavel Motyčka, Ph. D.

Základní škole Zachar, Kroměříž,   MUDr. Yvonna Smělíková  
příspěvkové organizaci    MVDr. Karel Chvátal

Základní škole Zámoraví, Kroměříž,   Petr Stoklasa
příspěvkové organizaci    Mgr. Jaroslav Němec

 

Jednací řád komisí Rady města Kroměříže – č. 207

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád komisí Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.


Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2019 – č. 208

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2019, kterou se zrušuje  obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2005, kterou se vydává řád veřejných pohřebišť, podle předložené zprávy.

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019 – č. 209

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2019, o nočním klidu, podle předložené zprávy.


Personální složení komisí Rady města Kroměříže – doplnění- č. 210

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění  personálního složení komisí Rady města Kroměříže takto:

komise   pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství:
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. - předsedkyně

komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města:
Ing. Andrea Mikešková - členka
PhDr. Jana Janoušková - členka

komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností:
Ing. Martin Drkula
Ing. Pavel Horák


Dodatek ke smlouvě o poskytování architektonických služeb – č. 211

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování architektonických služeb mezi městem Kroměříž a Ing. arch. Radmilou Vranikovou, Ph.D., podle předložené zprávy.

 

     Mgr. Jaroslav Němec                 Mgr. Daniela Hebnarová
  starosta města Kroměříže        místostarostka města Kroměříže