Ukončení možnosti využití Územní studie lokality Pekelce 2, Kroměříž

| 07.10.2020 |

Městský úřad, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě prověření aktuálnosti využití území, ukončil možnost využití Územní studie lokality Pekelce 2, Kroměříž, ke dni 01. 10. 2020.