VÝZVA Č. 2 IPRM KROMĚŘÍŽE – ZÓNA JIHOVÝCHOD BUDE UZAVŘENA DNE 18. 5. 2015

| 17.04.2015 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém VI. zasedání konaném dne 16. 4. 2015 rozhodlo o uzavření Výzvy č. 2

k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod dne 18. 5. 2015.

Více informací: tel. 573 321 288, petr.stiglitz@mesto-kromeriz.cz