Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Švabinského nábřeží 2077/27
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 502 881

 

Organizace školy

Základní škola pro 1. - 5. ročník  s právní subjektivitou.

Budova

Stojí na nábřeží řeky Moravy v klidné části města, je po celkové rekonstrukci ve velmi dobrém stavu; 10 učeben, dvě odborné pracovny (jazyková a počítačová), přímo v budově vlastní školní kuchyně i jídelna, tělocvična a dvě klubovny ŠD.  V blízkosti školy je autobusové a vlakové nádraží, zastávka MHD.

Tělocvična

Malá tělocvična (118 m2) s parketovou podlahou, vyhovuje sportovním aktivitám dětí mladšího školního věku.

Školní hřiště

Moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem (SANOTAN). Na školním dvoře je pro volný čas dětí také pískoviště, travnatá plocha s průlezkami a altánem.

Odborné pracovny

Jazyková učebna s plnou výbavou a dále počítačová učebna  s množstvím výukových programů a přístupem na internet. Už ve čtyřech kmenových třídách jsme vybudovali multimediální pracoviště tvořené ozvučenou multimediální tabulí, notebookem a dataprojektorem.

Školní družina

4 oddělení školní družiny
Provoz: 6:20 – 16:00 hodin.

Nabízí pestrou skladbu činností, sportovní a kulturní akce (Divadlo Zlín, kino, knihovnu, plavání, bruslení, výlety za sněhem-bobování, cyklistické výlety), soutěže, zájmové aktivity, keramiku, přípravu na vyučování atd.

Školní jídelna (tel. 573 338 367): Jídelna s kapacitou 300 jídel, úhrada obědů pomocí elektron. čipů. V moderně vybavené kuchyni jsou dětem připravována chutná jídla, hlučnost v jídelně je minimální díky pevným jídelním setům. 

Ceny obědů

děti do deseti let 19, nad deset 22 Kč od 1.9.2008).

Priority školy

Od školního roku 2007-2008 je zaváděna výuka dle vlastního školního vzdělávacího programu ; v 1. ročníku dostávají žáci vysvědčení s širším slovním hodnocením, v ostatních ročnících jsou klasifikováni známkami. Cílem pedagogického sboru je vytvořit dětem vstřícné, podnětné, klidné a přátelské prostředí pro jejich práci. Důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů, přátelské klima, vzájemnou důvěru a toleranci. Vedeme děti k uznání a respektování pravidel v oblasti komunikace i chování. Do výuky zařazují učitelé prvky daltonského plánu, Tvořivé školy, skupinové práce.