Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
1. máje 209/14
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 338 882

 

Základní informace

Jsme základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. Žáci jsou do naší školy zařazeni pouze na doporučení SPC.

Výuka a vzdělávání se uskutečňuje podle vlastních ŠVP "Barevný svět", "Kouzelný svět" a "Duhový svět".

Historická budova školy se nachází v blízkosti centra města. V posledních letech prošla budova rekonstrukcí a zateplením. Škola má k dispozici vlastní tělocvičnu a venkovní hřiště.

Zřizovatelem školy je Zlínský kraj

Školní družina

Při škole funguje školní družina, která je určena pro všechny žáky naší školy.

Školní jídelna

Naši žáci navštěvují školní jídelnu na Riegrově náměstí, která je od nás vzdálena 200m.