Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Žižkova 4019/43
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 341 434

 

Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou sídlící v budově postavené na panelovém sídlišti  v roce 1989. Objekt se skládá ze tří dvoupodlažních pavilonů a jednoho jednopodlažního. Ve všech pavilonech jsou  třídy MŠ. 

Cena stravného

 • děti od 3 - 6 let 29,- Kč
 • děti od 7 - 11 let 31,- Kč 

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

 • dítě na celodenní docházku: 240,- Kč
 • dítě na 5 dnů v měsíci: 240,- Kč
 • dítě na 4 hodiny denně: 160,- Kč

Školní jídelna

 • s kapacitou 150 jídel

Provoz MŠ

 • 6:30 – 16:00 hodin

Součásti školy  

 • ŠJ
 • vybavená školní zahrada

Kapacita

 • 132 dětí

Počet tříd

 • 5 tříd

Priority školy

V mateřské  škole  je uplatňován Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání s názvem „Svět očima dětí". 

Program je  vypracován tak, aby umožňoval dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a pomáhal dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářel podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů. 

Profilace školy

 • koncepčním záměrem mateřské školy 
 • péčí o děti se speciálními  potřebami a vadami řeči
 • prevencí zubního kazu 
 • projektem  Hrou proti úrazům 
 • projektem bezpečná komunita  „Bezpečně do školy" 
 • prevencí sociálně patologických jevů 
 • mezinárodním  projektem „Ahoj kamarát" s MŠ v Nitře